COTTBUS – POCHÓD KARNAWAŁOWY TERMIN: 26.02.2017

Komentarze

Transkrypt

COTTBUS – POCHÓD KARNAWAŁOWY TERMIN: 26.02.2017
w w w. g e o g r a f - p o d r o z e . p l
I
B I U R O P O D R Ó Ż Y
T U RY S T Y K I E D U K A C Y J N E J
C O T T B U S – P O C H Ó D K A R N AWA Ł O W Y
TERMIN: 26.02.2017
CENA: 125 PLN
Wyjazdy z: Bielsko – Biała (3.30), Czechowice – Dziedzice(4.00),
P s z c z y n a ( 4 . 1 5 ) , Ty c h y ( 4 . 3 0 ) , K a t o w i c e ( 5 . 0 0 ) , G l i w i c e ( 5 . 4 5 ) ,
Opole(6.45), Wrocław(8.30)
Dzień pierwszy:
– zbiórka, wyjazd wg rozkładu
– C o t t b u s – miasto na prawach powiatu we wschodnich
–
w Niemczech Brandemburgia, nad
Sprewą. Jest drugim co do wielkości, po Poczdamie, stolicy Brandenburgii, miastem tego kraju
związkowego; główne miasto oraz kulturalna stolica Dolnych Łużyc.
zwiedzanie średniowiecznego miasta z przewodnikiem lokalnym: Wieża Grodkowska pozostałość umocnień miejskich z XV w. symbol miasta, Wieża Mennicza gotycka, z wiatrowskazem,
herbem miasta oraz datą 1603. Kiedyś służyła jako miejscowa mennica, Kościół pofranciszkański św.
Mikołaja z XV w., gotycki z barokowym ołtarzem. W kościele zachował się najstarszy nagrobek na
Łużycach pochodzący z 1230 r., rynek ze starymi kamienicami i apteką Pod Lwem z 1568 r., Młyn
Krupniczy z XVII w., Kościół zamkowy z 1714 r. zbudowany przez hugenotów, Fontanna Sukienników z
XVIII w
–
–
–
P o c h ó d k a r n a w a ł o w y w C o t t b u s – To wydarzenie zawsze przyciąga tłumy nie
tylko mieszkańców ale obcokrajowców z Polski, Czech.. Pochód karnawałowy, znany pod nazwą
„ P o c h o d u r a d o s n y c h l u d z i ” , jest największą imprezą karnawałową na terenie
Wschodnich Niemiec.
Czas wolny przed wyjazdem do kraju
powrót na miejsce zbiórki około godz.22.00 - 23.00
CENA ZAWIERA;
– przejazd autokarem klasy VIP ( WC, DVD, klimatyzacja, barek, pasy bezpieczeństwa, podnóżek )
– opiekę pilota
– realizacja programu w systemie TG
– ubezpieczenie KLN NWW, Signal Iduna ,, Bezpieczne Podróże”
– ubezpieczenie TFG
Uwaga! Cena nie zawiera opłaty przewodnika lokalnego oraz opłat
miejskich około 5 euro

Podobne dokumenty