karta informacyjna

Komentarze

Transkrypt

karta informacyjna
Karta techniczna
elcometer
Elcometer 7061: Miernik chropowatości powierzchni
MarSurf PS1
W przypadku aplikacji powłok ochronnych
jest niezbędna kontrola chropowatości
pokrywanej powierzchni.
Pomiary chropowatości są wyrażane za
pomocą wielkości oznaczanych jako; Ra; Rz
lub Tp. Wielkości te określają odległości
pomiędzy szczytami i zagłębieniami profilu
powierzchni w ocenie ich ilości na badanej
powierzchni.
Elcometer 7061 jest lekkim i poręcznym
urządzeniem pomiarowym, spełniającym
wymagania wielu norm międzynarodowych.
Przyrząd może być stosowany zarówno w
warunkach laboratoryjnych jak i poza nim.
Elcometer 7061: Miernik
chropowatości powierzchni
MarSurf PS1
Dostępne jest bogate wyposażenie takie jak
głowice pomiarowe, adapter do pomiarów
poprzecznych, pryzma czołowa, statyw,
drukarka,
Zgodność z normami
ASTM D 4417-C
ASME B46
DIN 4768
EN10049
ISO2487/1
JIS B 0601
•
•
•
•
•
Wyświetlacz: Podaje wszystkie wymagane informacje. Do wyboru 14
języków.
Elastyczny: Możliwe są pomiary w dowolnym położeniu miernika;
poziomo, pionowo,
Wbudowany wzorzec kalibracji: nie jest wymagany zewnętrzny
wzorzec do kalibrowania miernika
Jednostka napędowa: może być obracana i przesuwana, zabezpiecza
głowicę pomiarową podczas transportu
Głowica pomiarowa: posiada ostrze diamentowe 2 µm /90°, nacisk
pomiarowy 0,7 mN. Dostępne są różne rodzaje głowic w zależności od
aplikacji.
Profil powierzchni
Właściwe przygotowanie podłoża jest
podstawą wykonania prawidłowej powłoki.
Należy mieć pewność, co do poprawności
chropowatości podłoża w zależności od
rodzaju powłoki
Jeżeli wysokość profilu nierówności jest
zbyt niska, spowoduje to zmniejszenie
przyczepności powłoki.
Zbyt wysokie nierówności powodują
niebezpieczeństwo nie pokrycia
wierzchołków, w konsekwencji wniknięcie
korozji.
Są cztery metody oceny chropowatości
powierzchni:
Wzorce chropowatości pozwalają na
wzrokową i dotykową ocenę powierzchni.
Przyrząd posiada cztery pola czyszczone
strumieniowym o różnych stopniach
chropowatości. Dostępne są w dwóch
odmianach; do oceny chropowatości
powierzchni po czyszczeniu ścierniwem
ostrokrawędziowym i kulistym.
Podczas gdy wzorce powierzchni
pozwalają na ocenę jej chropowatości
wizualnie i poprzez dotyk, taśmy
umożliwiają pomiar nierówności pomiędzy
szczytami i zagłębieniami badanego profilu
oraz zachowanie odwzorowania dla celów
dokumentacyjnych
Mierniki profilu powierzchni: Prosty w
użyciu przyrząd mierzący odległości
pomiędzy szczytem i zagłębieniem
chropowatości powierzchni po czyszczeniu
strumieniowym. Z wartości średniej serii
pomiarów uzyskujemy wskaźnik
chropowatości powierzchni informujący o
przebiegu procesu czyszczenia
Mierniki chropowatości powierzchni:
Przeznaczony do pomiarów chropowatości
obrobionych powierzchni. Pomiar
dokonywany jest poprzez rejestrację drgań
sondy przesuwającej się po badanej
powierzchni w sensorze
piezoelektrycznym i przetworzenie ich na
wartość chropowatości. Wyniki wybranych
parametrów podawane są na wyświetlaczu
ciekłokrystalicznym
Jako opcja dostępne jest oprogramowanie PS1-Explorer pozwalające na
dokumentowanie wykonanych pomiarów oraz ich statystyki oraz ich wydruk.
Transfer wyników do PC przy pomocy złącza USB.
www.elcometer.com
www.sciteex.com.pl
PROFIL POWIERZCHNI
Karta techniczna
elcometer
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Jednostki pomiarowe
mm, cale
Zasada pomiaru
Metoda stykowa
Standardowa głowica płozowa
2 µm / 90° ostrze diamentowe, nacisk pomiarowy 0,7 mN
Parametry mierzone
Wszystkich 24, m.in.: Ra; Rq; Rz; Ry; Rmax; Rp; Rpm;…..
Zakres pomiarowy
350µm; 180µ; 90µm. (zmiana automatyczna)
Rozdzielczość profilu
32nm; 16nm; 8nm. (zmiana automatyczna)
Filtry
Zgodne fazowo filtry profilu (Gausa) wg DIN EN ISO 11562, filtry specjalne wg DIN
EN ISO 13565-1, filtr Ls wg DIN EN ISO 3274
Odcinki elementarne Ic (ISO/JIS)
0,25mm; 0,8mm; 2,5mm; automatycznie
Odcinki odwzorowania
Do 17,5 mm
Liczba odcinków
Wybór od 1 do 5.
Wzorzec kalibracyjny
Zintegrowany
Kalibracja
Dynamiczna z automatycznym nastawianiem wartości korekcji
Pojemność pamięci wewnętrznej
Max 15 profili lub max 20 000 wyników
Złącze zewnętrzne
USB
Wymiary
140 x 50 x 70 mm
Waga
400 g
Numer katalogowy
EK7061M001
Zakres dostawy
Miernik chropowatości Elcometer 7061 MarSurf PS1; standardowa głowica
płozowa, zasilacz ładujący, przewód USB; torba transportowa, certyfikat kalibracji,
instrukcja obsługi.
www.elcometer.com
www.sciteex.com.pl
PROFIL POWIERZCHNI
Karta techniczna
elcometer
ELCOMETER 7061: GŁOWICE PŁOZOWE
OPIS
Przedłużka głowicy 80 mm
Idealna do pomiarów punktów wewnątrz
cylindrów
NUMER
KATALOGOWY
EKT7061P001
Głowica PHT 3-350
Do pomiarów w otworach o średnicy od 3 mm
EKT7061P002
Głowica PHT 11-100
Do pomiarów m.in. w rowkach o szer. 2,5 mm i
gł. 7,5 mm
EKT7061P003
Głowica PHTR 100
Do pomiarów na wypukłych i wklęsłych
powierzchniach
EKT7061P004
Głowica PHTF 0.5-100
Do pomiarów na powierzchniach bocznej
zębów kół zębatych
EKT7061P005
Głowica PT 150
Do pomiarów na blachach stalowych (zgodnie
z DIN EN 10049)
EKT7061P006
Głowica PHT 6-350
Głowica PHT 6-350, 5 µm ostrze
Do pomiarów na płaskich panelach, w
otworach od Ø6mm; głębokich do 17 mm i
rowkach o szer. Od 3 mm
Zestaw głowic
Zawiera głowice PHT 3-350 oraz PHT 11-100
EKT7061P007
EKT7061P008
EKT7061P009
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Stojak pomiarowy
EKT7061P010
Zestaw montażowy stojaka
EKT7061P012
Pryzma czołowa; do pomiarów płaskich powierzchni na cylindrycznych detalach
EKT7061P011
Adapter do pomiarów poprzecznych
EKT7061P013
Zestaw akcesoriów; przedłużka głowicy, adapter, stojak z zestawem montażowym
EKT7061P014
Drukarka MSP2 z przewodem
EKT7061P015
Oprogramowanie MarSurf PS-1 ; dokumentowanie i wydruk profili i wyników pomiarów
EKT7061P016
www.elcometer.com
www.sciteex.com.pl
PROFIL POWIERZCHNI

Podobne dokumenty