pobierz plik PDF

Komentarze

Transkrypt

pobierz plik PDF
Terapią logopedyczną objęte są dzieci z niedosłuchem, rozszczepem wargi i podniebienia.
Terapia obejmuje:
Kształtowanie, korygowanie, utrwalanie artykulacji połączone z pracą nad rozumieniem i
tworzeniem wypowiedzi słownych oraz ćwiczenia oddechowo - fonacyjne;
Doskonalenie percepcji słuchowej, uwrażliwianie słuchu poprzez treningi słuchowe na
materiale werbalnym i niewerbalnym;
W terapii wykorzystuje się:
o
elementy metody werbo-tonalnej w celu poprawienia funkcjonowania słuchowego i
językowego u dzieci z wadą słuchu od trzeciego miesiąca życia.
o
elementy metody audytywno-werbalną ( słuchowo-głosowa),
o
elementy metody Dennisona,
o
elementy integracji sensorycznej,
o
elementy MRR Weroniki Sherborne,
o
elementy logorytmiki,
Zajęcia odbywają się w formie indywidualnej, dzieci mają też możliwość pracy w parach (z
innym dzieckiem – partnerem). Istnieje możliwość zorganizowania zajęć grupowych, gdzie
wykorzystuje się elementy logorytmiki.
Opracowanie:
mgr Aneta Jońska –Tomaszek