vol. 1. nr 2 2002

Komentarze

Transkrypt

vol. 1. nr 2 2002
Gdańskie Studia Międzynarodowe vol.1 nr2/2002
Spis treści
ROZPRAWY I ARTYKUŁY
1. Andrzej Chodubski, Wyzwania edukacyjne wobec kształtowania się współczesnego ładu
globalnego, s.7
2. Adam Gwiazda, Trudny powrót Polski na rybki wschodnie, s.25
3. Grzegorz Grzelak, Pomorze i Obwód Kaliningradzki – współpraca międzynarodowa 1992-2002,
s.35
4. Piotr Czachorowski, Potencjalne źródła zagrożeń i konfliktów w regionie Morza Śródziemnego.
Próba analizy , s.49
5. Marceli Burdelski, Wpływ globalizacji na systemy polityczno-gospodarcze regionu Azji Wschodniej
s.65
6. Aleksandra Kosińska, Przyczyny i analiza ważniejszych konfliktów wewnętrznych na terenie byłego
ZSRR, s.73
7. Tadeusz Dmochowski, Rosyjskie Przyamurze w perspektywie demograficznej, s. 85
8. Rafał Ożarowski, Hezbollah: polityczna ewolucja organizacji, s. 103
MATERIAŁY I PRZEGLĄDY
1. Anastase Shyaka, Konflikty międzynarodowe w Afryce Wielkich Jezior i sposoby ich rozwiązywania,
s.115
2. Rafał Ożarowski, Polityka Islamskiej Republiki Iranu wobec muzułmańskich państw Bliskiego
Wschodu i Azji Środkowej, s.127
3. Urszula Wilkowska, Rola i miejsce Federacyjnej Republiki Brazylii w stosunkach
międzynarodowych, s.137
VARIA
1. Piotr Niwiński, Zarys działalności komórki legalizacyjnej Okręgu Wileńskiego AK, s.147
RECENZJE
Andrzej M. Tomczyk, Japońska broń pancerna, t.1: Narodziny broni pancernej w Japonii (Tadeusz
Dmochowski)
J.J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics (Adam Gwiazda)
Maciej Kuczyński, Krwawiąca Europa.Konflikty zbrojne i punkty zapalne w latach 1990-2000
(Aleksandra Kosińska)
Piotr Czachorowski, Międzynarodowa Organizacja Pracy. Geneza – Struktura – Funkcjonowanie
(casus wolności związkowej), (Marek J. Malinowski)
Joanna Modrzejewska-Leśniewska, Talibowie, (Rafał Ożarowski)