Ostatnie spotkanie grup roboczych zrealizowane

Komentarze

Transkrypt

Ostatnie spotkanie grup roboczych zrealizowane
Towarzystwo Popularyzacji Piękna Polesia
Ostatnie spotkanie grup roboczych
zrealizowane...
11 lutego 2015
10.02.2015r. Towarzystwo Popularyzacji Piękna
Polesia w Kołaczach zorganizowało trzecie
spotkanie grup roboczych w ramach projektu „Sieć
współpracy organizacji pozarządowych pogranicza”.
Tematem przewodnim spotkania były sprawy związane z funkcjonowaniem spółdzielni socjalnych jako
instrumentu przeciwdziałania procesowi wykluczenia społecznego.
Zaprezentowano podstawowe informacje oraz formalno-prawne aspekty zakładania i prowadzenia
spółdzielni socjalnej- Beata Gajewska.
Przedstawiono dobre praktyki:
1.
Danuta Szydłowska z Kraśnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych, prezentacja
spółdzielni socjalnej EXODUS.
2.
Tomasz Jędrzejewski koordynator projektu (POKL) „Tworzymy miejsca pracy” przedstawił
spółdzielnię socjalną AMBROZJA z Chełma.
3.
Jacek Korzeniak z Fundacji OCI Poland z Lublina, przedstawił projekt” WSPARCIE NA STARCIE ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ”
Dyskutowano na temat szans i zagrożeń rozwoju ekonomii społecznej, a także możliwości
finansowania. Podczas warsztatów wypracowano pomysły na projekty spółdzielni socjalnych w
obszarze turystyki i kultury.
Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i liczną obecność!
Galeria zdjęć.
http://www.tppp.oic.lublin.pl/aktualnosci/ostatnie-spotkanie-grup-roboczych-zrealizowane/278/

Podobne dokumenty