ZESTAW 8 "Algebra i arytmetyka"

Komentarze

Transkrypt

ZESTAW 8 "Algebra i arytmetyka"
Zestaw zadań powtórzeniowych z matematyki przed sprawdzianem kompetencji
ZESTAW 8: ALGEBRA I ARYTMETYKA
1) Oblicz sposobem pisemnym:
a) 44827+7858=
i) 3,25+7,562=
b) 87004-58432=
j) 7,49-2,56=
c) 135 ⋅ 24 =
k) 3,26 ⋅ 3,5 =
d) 4928:7=
l) 13,6:10=
e) 55738+6958=
ł) 3,54:1,5=
f) 78002-49538=
m) 82,12-36,128=
g) 152 ⋅ 26 =
n) 4,26 ⋅ 3,7 =
h) 2376:3=
o) 5,52:1,6=
p) 4,67:100=
r) 16,89 ⋅1000 =
s) 39,44:13,6=
t) 73,008:15,21=
2) Oblicz wartości wyrażeń:
a )675 + 14 ⋅ 8 =
e)(4,2 + 13,08) − 11,29 =
b)15 + 14 ⋅ (23 + 5) =
f )(23,08 + 5,2 ) − 22,12 =
c)354 + 16 ⋅ 9 =
d )16 + 13 ⋅ (24 + 7 = )
g )12,02 ⋅ 2 − 14,09 =
h)23,09 ⋅ 3,1 + 7,25 ⋅ 2 =
i )2,89 ⋅ 3 + 7,5 ⋅ (1,3 + 1,2 ) =
j )123,8 − 12,81 : 3 + 4,5 ⋅ 2,7 =
k )23,9 ⋅ 31,8 − 39,44 : 2,9 + 6,78 =
3) Napisz ułamek, którego mianownik wynosi 13, a licznik jest o 8 mniejszy.
4) Skróć ułamki:
12
a)
=
24
6
b) =
18
24
c)
=
36
5) Rozszerz ułamki:
2 8
a) = =
3
36
b)
4
80
=
=
5 25
c)
1 7
= =
4
56
6) Wyłącz całości z ułamków:
13
25
a) =
d)
=
4
10
12
37
b) =
e)
=
7
11
50
100
c)
=
f)
=
6
3
Opracowała Iwona Kowalik
12
=
28
8
=
e)
26
14
f)
35
d)
5
=
=
6 12 48
3 18 54
e) =
=
7
d)
f)
2 6 36
= =
9
88
=
5
75
h)
=
24
68
i)
=
25
g)
1
Zestaw zadań powtórzeniowych z matematyki przed sprawdzianem kompetencji
7) Zamień na ułamki niewłaściwe liczby:
1
2
a )1 =
d )23 =
3
5
1
1
b)3 =
e)33 =
2
3
2
2
c)4 =
f )40 =
7
7
8) Wykonaj działania na ułamkach zwykłych:
5 1 4
4
5
a) + + =
e)3 − 2 =
6 6 6
8
8
3
2
4
3 1
b)1 + 2 + 5 =
f) + =
7
7
7
4 2
3 5
5
12 9
g) + +
=
c) − =
8 12 16
13 13
3
11
3
h) + 2 =
d )2 − =
7
14
4
3
=
13
2
h)111 =
3
4
i )200
=
125
g )10
11 7
−
=
12 16
1 3
i) j )2 − =
4 7
9
11
k )2 + 3 =
14
28
i)
9) Wykonaj mnożenia ułamków przez liczby naturalne. Pamiętaj o skracaniu:
1
16
1
a)2 ⋅ =
d ) ⋅ 15 =
g )3 ⋅ 2 =
4
25
6
11
14
11
b)13 ⋅
=
e) ⋅ 36 =
h)14 ⋅ 4
=
39
27
28
12
7
3
c) ⋅ 5 =
f )9 ⋅ =
i)2 ⋅ 6 =
25
15
7
10) Wykonaj dzielenia ułamków przez liczby naturalne. Zapisz wyniki w najprostszej postaci:
5
4
2
d )2 : 3 =
a) : 2 =
g )4 : 15 =
11
5
7
1
2
3
e)6 : 25 =
b) : 3 =
h)5 : 12 =
4
3
5
2
4
1
f )8 : 2 =
c) : 12 =
i )7 : 100 =
3
7
7
11) Kasia dostała od taty nowe buty. Tata powiedział, że kupił je o 69 zł taniej, ponieważ
w sklepie była promocja. Ile wynosi nowa cena butów, jeśli przed promocją buty
kosztowały 138 zł?
5
12) Książka ma 180 stron. Łukasz przeczytał już
książki. Ile stron musi jeszcze
6
przeczytać?
13) Adaś kupił 0,2 kg cukierków po 8,20 zł za kilogram i 0,25 kg ciastek po 11,80 zł za
kilogram. Ile zapłacił za te zakupy?
3
2
14) Do trzech naczyń wlano 8 litrów soku. Do pierwszego wlano 2 litra, a do drugiego 1
4
3
litra. Ile soku wlano do trzeciego naczynia?
Opracowała Iwona Kowalik
2
Zestaw zadań powtórzeniowych z matematyki przed sprawdzianem kompetencji
15) Dwie listewki mają razem 5 m długości. Długość jednej z nich stanowi
2
długości
3
drugiej. Oblicz długość każdej z listewek.
16) Klasa VI „b” wybiera się na wycieczkę. Klasa liczy 25 uczniów. Każdy uczestnik ma
zapłacić 52 zł za przejazd, 12 zł za wstęp do muzeów oraz 14 zł za wyżywienie. Oblicz
całkowity koszt wycieczki.
17) Trasa pewnego rajdu samochodowego ma długość 615 km. Pierwszego dnia rajdowcy
2
1
przejechali
długości trasy, a drugiego dnia
długości całej trasy. Ile kilometrów
5
3
przejechali każdego dnia?
18) Różnica dwóch liczb wynosi 17,47. Odjemna wynosi 68,25. Ile wynosi odjemnik?
19) Różnica dwóch liczb wynosi 16,893. Odjemnik wynosi 45,21. Ile wynosi odjemna?
20) Trzej koledzy skakali w dal. Piotrek skoczył 5, 36 m, Daniel o 0,29 m bliżej, zaś Darek
o 0,87 m dalej od Daniela. Ile skoczyli Daniel i Darek?
21) W szkole zbierano pieniądze na akcję charytatywną. Klasy pierwsze i drugie zebrały
w sumie 235 zł 47 gr, klasy trzecie i czwarte zebrały o 39 zł 52 gr więcej, a klasy piąte
i szóste o 25 zł 49 gr mniej od klas pierwszych i drugich. Ile pieniędzy zebrały
poszczególne grupy klas?
22) W trzech beczkach znajdował się sok. Gdy z pierwszej beczki wylało się 8,15 litra,
a z trzeciej 2,35 litra oraz przelano z drugiej beczki do trzeciej 6,5 litra, to we wszystkich
beczkach było tyle samo soku. Ile litrów soku było początkowo w drugiej i trzeciej
beczce, jeżeli w pierwszej było go na początku 20,65 litra?
23) Karolina zaoszczędziła 89,24 zł. Z tych pieniędzy postanowiła zrobić swojej rodzinie
prezenty świąteczne. Dla mamy kupiła dezodorant za 12,45 zł, dla taty piankę do golenia
za 8,78 zł, a dla każdego ze swoich dwóch braci maskotkę za 11,35. Ile pieniędzy wydała
Karolina? Ile jej zostało pieniędzy?
1
znaczków mniej. Ile znaczków ma
24) Filip ma w swojej kolekcji 384 znaczki. Grześ ma o
4
Grześ?
1
3
5
25) Ile napoju otrzymamy po zmieszaniu 2 litra wody,
soku pomarańczowego oraz
3
5
6
soku jabłkowego?
26) Oblicz 10%, 25%, 150% następujących liczb: 100, 40, 180, 240.
27) Jola wpłaciła do banku 160 zł. Po roku bank dopisał jej 12% odsetek. Ile wyniosły
odsetki?
28) Nowa książka kosztowała w księgarni 24 zł. Bartek odkupił ją od znajomego, który
obniżył jej cenę o 10 %. Ile zapłacił Bartek?
29) Śmietana ważąca 25 dag zawiera 12% tłuszczu. Ile waży tłuszcz?
30) Pewni sklep sprzedawał telewizory po 960 zł. Po pewnym czasie podwyższył ich cenę
o 6%, a po miesiącu obniżył nową cenę o 7 %. Oblicz ile kosztuje teraz telewizor.
Opracowała Iwona Kowalik
3