plan pracy samorządu uczniowskiego

Komentarze

Transkrypt

plan pracy samorządu uczniowskiego
PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
XIV LICEUM GÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO
W BIAŁYMSTOKU
NA ROK SZKOLNY 2014/2015
Zadania
Organizacja pracy:
Opracowanie planu pracy
SU na rok szkolny
2014/2015
Stałe informowanie
nauczycieli, uczniów o
życiu szkoły, pracy i
akcjach SU
Działania organizacyjne
Forma realizacji
Spotkanie z Radą
SU, dyskusja, propozycje
młodzieży i ustalenie planu
pracy na nowy rok szkolny
Prowadzenie tablicy
informacyjnej
Zamieszczanie informacji na
stronie internetowej szkoły
Współpraca z Radą
Pedagogiczną i Dyrektorem.
Sprawozdania z działalności w
semestrze pierwszym i drugim
Udział w uroczystościach
szkolnych – pomoc w ich
organizowaniu i
przeprowadzeniu.
Pomoc pierwszakom w
adaptacji w nowej szkole
Organizacja akcji
charytatywnych
„Wampiriada”
Dyżury podczas próbnych
matur i innych imprez
Sporządzenie harmonogramu
zdjęć klasowych
Spotkania informacyjne Rady
SU z samorządami klasowymi
Współpraca Rady SU z
samorządami klasowymi
Zapoznanie samorządów
klasowych z planem pracy SU,
regulaminami, statutem szkoły
i SSO
Termin
Uwagi /osoby
odpowiedzialne
Wrzesień 2014 r.
Opiekun
samorządu,
przedstawiciele
SU
Cały rok
Rada SU
Cały rok
Osoby
wyznaczone
Cały rok
Rada SU
Cały rok
Osoby
wyznaczone
Wrzesień 2014
Cała społeczność
uczniowska
Cały rok, w
zależności od
potrzeb
Trzy razy w roku
szkolnym
W zależności od
potrzeb
Osoby
wyznaczone
Rada SU
Wyznaczone
osoby
Grudzień 2014
Rada SU
Raz w miesiącu,
przez cały rok
Rada SU,
samorządy
klasowe
Wrzesień/paździe
rnik 2014 oraz
według potrzeb
Rada SU,
samorządy
klasowe
Październik 2014
Wyznaczone
osoby
Imprezy szkolne stałe:
Zorganizowanie i
Otrzęsiny Klas Pierwszych przeprowadzenie zabaw i
konkurencji podczas otrzęsin
Obchody Dnia Edukacji
Narodowej
Obchody Dnia
Niepodległości
Wybory nowych władz SU
Wigilia szkolna
Ślubowanie Klas
Pierwszych
Walentynki
II Podlaskie Forum Klas
Mundurowych
Pierwszy Dzień Wiosny –
dzień samorządności
Zakończenie roku klasy III
Dzień otwarty W Zespole
Szkół Ogólnokształcących
Nr 9 w Białymstoku
Dzień sportu
Zakończenie roku
szkolnego
Uroczystość organizowana
razem z Samorządem
Uczniowskim gimnazjum.
Koncert Życzeń
Wspólne śpiewanie pieśni
patriotycznych
Wybory Zarządu SU
Zorganizowanie wigilii
szkolnej, jasełka szkolne
Wspólne śpiewanie kolęd
Pomoc przy organizacji
uroczystości Ślubowania Klas
Pierwszych
Udekorowanie szkoły w
elementy kojarzące się ze
świętem zakochanych (serca,
balony, girlandy w kolorze
czerwonym). Zorganizowanie
poczty walentynkowej,
rozdanie walentynek nastąpi w
piątek (13 lutego).
Debata i zajęcia integrujące
klasy mundurowe woj.
podlaskiego
Okolicznościowa gazetka,
konkursy tematyczne
Uroczysty apel na zakończenie
roku szkolnego –
przygotowanie i pomoc w jego
przeprowadzeniu
Pomoc w organizacji Dnia
Otwartego, spotkanie z
gimnazjalistami, ciekawe
zajęcia
Organizacja rozgrywek
sportowych
Uroczysty apel na zakończenie
roku szkolnego –
przygotowanie i pomoc w jego
przeprowadzeniu
14 października
2014
10 listopad 2014
Listopad 2014
Cała społeczność
uczniowska
Cała społeczność
uczniowska
Przedstawiciele
wszystkich klas
Grudzień 2014
Cała społeczność
uczniowska
Luty 2015
Cała społeczność
uczniowska
Luty 2015
Cała społeczność
uczniowska
Marzec 2015
Opiekunowie SU,
Rada SU
Marzec 2015
Cała społeczność
uczniowska
Kwiecień 2015
Uczniowie klas II
Kwiecień 2015
Cała społeczność
uczniowska
Czerwiec 2015
Cała społeczność
uczniowska
Czerwiec 2015
Uczniowie klasy I
Cały rok
Cała społeczność
uczniowska
Pozostałe imprezy:
Promowanie szkoły w
środowisku lokalnym i
rówieśniczym
Spotkania z gimnazjalistami
Promowanie zdrowego
stylu życia
Organizacja międzyszkolnych i
szkolnych rozgrywek
Cały rok
sportowych
Zorganizowanie Dnia
Cały rok
Zdrowego Odżywiania
Nauczyciel w-f,
społeczność
uczniowska
Opiekun
samorządu,
społeczność
uczniowska
Dbanie o własny rozwój
Spotkanie z przedstawicielem
W miarę
służby zdrowia, policji i innych
instytucji
możliwości
Pedagog szkolny,
Spotkanie ze sławną osobą
(sport, kultura)
Pedagog szkolny,
opiekun
samorządu,
społeczność
uczniowska
Pedagog szkolny,
opiekun
samorządu,
społeczność
uczniowska
Spotkania z absolwentami
liceum oraz przedstawicielami
uczelni wyższych
W miarę
możliwości
Styczeń 2015
opiekun
samorządu,
społeczność
uczniowska
Skład Rady Samorządu Uczniowskiego: Przewodniczący: Martyna Danowska
Zastępca przewodniczącego: Magdalena Oświecińska
Dawid Łukasiuk
Natalia Maksimowicz