MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ Kod ISCO

Komentarze

Transkrypt

MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ Kod ISCO
OFERTA PRACY
Stanowisko:
(nie należy używać skrótów)
Kod ISCO:
Opis stanowiska/ zakres
obowiązków:
Liczba etatów:
Miejsce zatrudnienia – kraj:
MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ
MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ
Osoba będzie odpowiedzialna za montaż , mechanikę , naprawę powierzonych
maszyn i urządzeń. Ponadto instalacja i uruchomienie maszyn. Obsługa i
konserwacja maszyn zarówno w kraju jak i za granicą. Wewnątrz organizacji
projekty realizowane są dla automatyzacji , rozwoju i produkcji innowacyjnych
maszyn do uprawy , zbioru, obróbki i transportu różnych warzyw z całego
świata.
4
Holandia
DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ
Status:
(pracodawca/ agencja pracy
tymczasowej/ agencja pośrednictwa
pracy)
Nazwa:
Adres:
Pracodawca
Uitzendgroep Sun-Power
Energiestraat 2
5961 PT Horst
Kraj:
Telefon (z kodem kraju):
Netherlands
Tel. nr. 00 31(0) 77 4720199
Fax:
Fax nr. 00 31(0) 77 4720197
E-mail:
[email protected]
Strona internetowa:
www.sun-power.nl
Krótki opis działalności gospodarczeji: Informacje dostępne poprzez stronę internetową: www.sun-power.nl
MIEJSCE PRACYii
Lokalizacja
Południowy Limburg, Holandia
WYMAGANIA
Wykształcenie:
Doświadczenie zawodowe:
Techniczne bądź zawodowe, najlepiej specjalizacja budowy maszyn.
Doświadczenie na tym samym bądź podobnym stanowisku jest wymagane.
Znajomość zagadnień hydrauliki, pneumatyki, elektryki, elektroniki ,
mechaniki, komputerów maszyn i urządzeń są koniecznością.
Znajomość języków:
Język
1.Holenderski lub
2.Angielski lub
3.Niemiecki
Prawo jazdy kat. B jest obowiazkowe
Uprawnienia/ dyplomy/ dokumenty
(np. prawo jazdy):
Poziom
1.Komunikatywny
2. Dobry/b. dobry
3. Dobry/b. dobry
EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i
pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób
WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA
Wysokość pensji brutto:
Wysokość pensji netto:
Waluta, w jakiej wypłacana jest pensja:
Rodzaj stawki wynagrodzenia: (godzinowa/
tygodniowa/ miesięczna/ roczna/ inna)
Premie:
Dodatkowe świadczenia
(zakwaterowanie, wyżywienie, koszty
związane ze zmianą miejsca zamieszkania,
koszty podróży itp.):
Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana
umowa:
Rodzaj umowy:
(umowa o pracę, umowa zlecenia, wolontariat,
praktyka zawodowa/ staż, praca zdalna,
agencja pracy tymczasowej, inne):
Wymiar czasu pracy
(praca na pełen etat/ część etatu):
Czas trwania umowy:
(nieokreślony/ określony)
W zależności od wieku, doświadczenia, znajomości języka oraz
zakładu zatrudnienia €13 - € 15,- brutto na godz., stawka
początkowa + procentowe nadgodziny 124%, w soboty 147%/150%
W zależności od wieku i zakładu zatrudnienia i doświadczenia
Euro
Godzinowa
W zależności od zakładu.
Pracodawca zapewnia odpłatne zakwaterowanie (€ 68,60,-tyg) oraz
ubezpieczenie zdrowotne (€18,85,- tyg.). Pracownik otrzymuje
dofinansowanie do zakwaterowania max € 68,60. Koszt i podróż do
Holandii jest w własnym zakresie.
Uitzendgroep Sun-Power
Umowa o pracę
Pełen etat
Liczba godzin tygodniowo:
Określony, przy
dobrym
funkcjonowaniu
możliwość pracy na
cały rok
40 godz. lub więcej
Data wygaśnięcia
umowy (w przypadku
umowy na czas
określony)
Zmiany i praca w dni wolne:
Do omówienia z pracodawcą
Data rozpoczęcia:
2014
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU
Wymagane dokumenty
(list motywacyjny, CV itp.):
Język, w którym muszą być sporządzone
przedkładane dokumenty:
Do kogo należy wysłać dokumenty:
(do pracodawcy/ doradcy EURES)
Dane teleadresowe doradcy EURES lub
przedstawiciela pracodawcy:
(nazwisko, adres, telefon, fax, e-mail itp.)
CV
Angielski/niemiecki bądź holenderski i Polski
Pracodawcy: Uitzendgroep Sun-Power
Jak powyżej
WAŻNOŚĆ
Termin przedkładania podań o pracę /
zakończenia ważności oferty:
2014
EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i
pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób