biuletyn - Polska Parafia Katolicka w Bradford

Komentarze

Transkrypt

biuletyn - Polska Parafia Katolicka w Bradford
Św. Łukasz napisał swe dzieło dla wyznawców Chrystusa, pochodzących spoza
kręgu judaistycznego. Dlatego tak bardzo akcentuje uniwersalizm zbawienia, na
które każdy ma szansę, jeśli tylko nawróci się na drogę prawa.
Dzisiejsza perykopa ewangeliczna wpisuje się w Dobrą Nowinę o Miłosierdziu.
Oto spotykamy Samarytanina, który pochylił się nad człowiekiem napadniętym.
Jednak we fragmencie Ewangelii z dzisiejszej niedzieli odkrywa się przed
słuchaczami zupełnie inna perspektywa. Miłosierdzie staje się nie tylko
przymiotem Bożym, ale także obowiązkiem każdego chrześcijanina.
Chrystus łamie kolejny stereotyp: w przykazaniu miłości bliźniego wiara
zaczyna nabierać społecznego wymiaru. Już nikt nie może powiedzieć, że
jednocześnie kocha Boga i nienawidzi swoich sąsiadów. To by oznaczało fatalną
interpretację chrześcijaństwa.Bardzo znamienne jest, że Jan Paweł II podczas
swojej ostatniej pielgrzymki do Polski przekazał rodakom orędzie miłosierdzia.
Swojego przesłania nie przekazał na początku pontyfikatu, ale na końcu. Tak
jakby trzeba było większej dojrzałości - z jednej i drugiej strony - do tego, by
móc
zrozumieć
i
przyjąć
tę
prawdę
o
chrześcijaństwie.
Matka Teresa z Kalkuty spotykała się z niezrozumieniem wśród tych, którym
służyła. Kiedy pochylała się nad ludźmi trędowatymi, ze strony wyznawców
hinduizmu padały nieme pytania: jak to możliwe, że człowiek może
bezinteresownie służyć innym? Wśród wielu zarzutów kierowanych pod adresem
chrześcijaństwa można spotkać także i ten, że jeśli nawet stać nas na jakiś
heroizm, to zawsze u jego podstaw jest właśnie interesowność. Przecież nagrodą
za czynione dobro ma być zbawienie. A jednak byli wielcy święci, którzy
zapewniali, że gdyby Bóg nie istniał - i tak nie zmieniliby swego postępowania,
bo
w
służbie
innym
kryje
się
szczęście.
Ta prawda znów odkłamuje kolejny stereotyp, że realizowanie przykazania
miłości jest ciężarem nie do uniesienia. Jeśli ktokolwiek zasługuje na litość, to
jedynie ludzie niezdolni do miłości. Nieżyczliwość i zawiść są największymi
burzycielami ludzkiego spokoju. Tylko zdolność do przebaczenia i otrząśnięcia
się z własnego egoizmu czyni człowieka wolnym i radosnym.
Duszpasterz: Ks. Proboszcz Wiesław Duracz 29 Edmund Street ,
Bradford BD5 OBH tel. 01274-720 848 mobile: 077 48 28 20 20
e-mail:[email protected]
www.parafiabradford.co.uk
Ks. Wikariusz Waldemar Niewiński mobile: 075 61 00 29 07.
e-mail: [email protected]
POLSKA PARAFIA
MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
POLISH ROMAN CATHOLIC COMMUNITY PCM
Charity No 1119423
B I U L E T YN
10 lipiec 2016
15 Niedziela Zwykła
Bradford
Nr.28
Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa 30,10-14
PSALM: Ożyje serce szukających Boga
Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Kolosan 1,15-20
Ewangelia według św. Łukasza 10,25-37
LITURGIA
TYGODNIA
Poniedziałek 10.00 + Parania Kamińska /Msza gregoriańska/
O zdrowie, błogosławieństwo i potrzebne łaski w pracy
10.30 duszpasterskiej dla Ks. Proboszcza Wiesława
od przyjaciół
Wtorek
+ Parania Kamińska /Msza gregoriańska/
10.00
/Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego/
Środa
10.00
10.30 + Parania Kamińska /Msza gregoriańska/
Czwartek
10.00 + Parania Kamińska /Msza gregoriańska/
+ Jan i Maria Przybylscy, zmarli z rodziny Ochockich
10.30
oraz ich rodzice i bracia z żonami
Piątek
10.00 + Parania Kamińska /Msza gregoriańska/
10.30
Sobota
08.00 + Parania Kamińska /Msza gregoriańska/
NABOŻEŃSTWA NIEDZIELNE
- 16 Niedziela Zwykła C
Sobota
Za zmarłych z rodziny Wolnych, Urbanowicz i przyjaciół
18.00
od Danuty i Ryszarda Wolnych
Niedziela
10.00 + Parania Kamińska /Msza gregoriańska/
+ Tomasz Kuskowski w 1 rocznicę śmierci oraz
11.15
+ Mirosława Kuskowska, + Helena i Zygmunt Kisiel
10 lipca 2016 o g.13.00, w cukierni Jagoda odbędzie się spotkanie z
Grzegorzem Braunem/reżyserem, publicystą i kandydatem na prezydenta/.
Możliwość zakupienia książek i filmów pana Brauna o także odzieży
patriotycznej „Mother Polka”. Zapraszamy.
Lektorzy – Sobota 16.07.2016 g.18.00 – R. Dziama
Niedziela 17.07.2016 g. 10.00 - K. Musztafa
g.11.15 - Pierścińscy
Dyżur przedstawiciela PRD Sali św. Brata Alberta, sobota
i niedziela 16-17.07.2016 – M.E. Kączkowscy
OFIARY
Na potrzeby parafii – £
Na kwiaty – £
Taca dla parafii – 03.07.2016 - £
Gift Aid 05.06.2016 - £ 79.50
Jeżeli ktoś z Parafian pragnie złożyć ofiarę czekiem/na dowolny cel parafialny/,
prosimy go wypisać na –P.C.M. BRADFORD. Zwracamy się w imieniu
Parafialnej Rady Duszpasterskiej do wszystkich Parafian z serdeczną
prośbą o złożenie raz w roku minimalnej sumy £ 30 na potrzeby naszej
parafii. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowanie za
złożone ofiary na nasze cele parafialne. Bóg zapłać.
*** OGŁOSZENIA
DUSZPASTERSKIE ***
1. Jezus przypomina dziś w Ewangelii o największym przykazaniu − przykazaniu
miłości oraz w prosty sposób wyjaśnia, jak należy je wypełniać. W każdym
człowieku należy dostrzegać brata, który może potrzebować naszej pomocy. Już
za 10 dni będziemy mieli okazję zaoferować chrześcijańską gościnność i
życzliwość wobec młodych, którzy przybędą do naszego kraju na wspólne
spotkanie i modlitwę.
2. W poniedziałek przypada święto Świętego Benedykta, opata i patrona Europy.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy za kontynent europejski, by Europejczycy
nie odwracali się od swoich chrześcijańskich korzeni i chcieli budować swoją
przyszłość na wartościach płynących z Ewangelii.
3. W sobotę, 16 lipca przypada wspomnienie NMP z Góry Karmel. Góra Karmel
znana jest nam ze Starego Testamentu. Jest miejscem obrony wiary w jedynego
Boga przez proroka Eliasza.W średniowieczu powstał na niej zakon
karmelitański. Z tym dniem i z rodziną karmelitańską zakonną wiąże się również
tradycja noszenia szkaplerza. Matka Boża w objawieniach danych Szymonowi
Stockowi, przełożonemu generalnemu karmelitów, obiecała noszącym szkaplerz
ochronę przed ogniem piekielnym i innym niebezpieczeństwem. Niech będzie on
zawsze znakiem naszej religijności i chrześcijańskiej tożsamości. Znakiem, że
chcemy naśladować Maryję w Jej zawierzeniu Bożemu słowu i obietnicom.
4. Pozdrawiamy korzystających z wakacji i urlopów, życząc pięknego i
bezpiecznego wypoczynku. Solenizantom i jubilatom tygodnia składamy
najserdeczniejsze życzenia. Zmarłych polecamy Bożemu miłosierdziu.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:*11 VII – św. Benedykt, opat i
patron Europy, autor słynnej Reguły, uważany za duchowego ojca mnichów
Kościoła Zachodniego;*12 VII − św. Bruno Bonifacy z Kwerfurtu, biskup i
męczennik, autor żywota św. Wojciecha i Pięciu Braci Męczenników, przyjaciel
Polski, występujący w jej obronie u cesarza Henryka II;*13 VII − święci
pustelnicy Andrzej Świerad i Benedykt, którzy jako drogę swojego uświęcenia
obrali surowe życie w odosobnieniu i liczne praktyki ascetyczne;*15 VII – św.
Bonawentura, biskup i Doktor Kościoła, duchowy syn św. Franciszka z Asyżu,
który ułożył pierwsze konstytucje dla zakonu jako wykładnię reguły Ojca
Założyciela, co dało mu tytuł drugiego „Ojca Zakonu”.
Poniedziałek – Obiad Weteranów g.12.00 POK.
Środa - POK 10.00-14.00 DAY CENTRE
Piątek - POK 10.00-14.00 DAY CENTRE
W Sali św. Brata Alberta, w każdą sobotę i niedzielę można nabyć
tygodnik katolicki „Gość Niedzielny” w cenie Ł1.50.
Wszystkich naszych Rodaków, którzy chcą należeć do naszej Parafii
serdecznie
zapraszamy i prosimy o wypełnienie przygotowanego
formularza i zwrócenie go duszpasterzowi.
POCHYLENI NAD EWANGELIĄ
- Wyobraźnia miłosierdzia.
Św. Łukasz jest autorem Nowego Testamentu najczęściej kojarzonym z
miłosierdziem. Był przecież lekarzem, więc ludzkie niedole towarzyszyły mu
niemal każdego dnia. W Jego Ewangelii bardzo częsty jest motyw cierpienia.
Znajdujemy w niej opisy uzdrowień niemego, kobiety z krzywym kręgosłupem i
teściowej Szymona Piotra. Ewangelista opisuje też wypędzenie złych duchów z
opętanego.
Jednak do najpiękniejszych kart jego Ewangelii należą przypowieści ukazujące
Bożą dobroć. Wśród nich między innymi: o zagubionej owcy o drachmie;
zwłaszcza zaś o synu marnotrawnym . Jego Ewangelię zamykają dwa szczególne
fragmenty: modlitwa Chrystusa na krzyżu za prześladowców oraz obietnica
zbawienia
dana
łotrowi
umierającemu
na
Golgocie.
Wspólnym mianownikiem tych wszystkich fragmentów jest tajemnica
miłosierdzia. Bóg za sprawą Łukasza jest przedstawiony jako Ojciec nie tylko
zdolny do przebaczenia, ale nawet wykazujący inicjatywę. To On czeka na
nawrócenie swoich dzieci. Jego miłość nie tyle jest konsekwencją ludzkiej
skruchy, ile ją uprzedza.

Podobne dokumenty