IV Niedziela Wielkiego Postu - Ostrowo, 6 marca

Komentarze

Transkrypt

IV Niedziela Wielkiego Postu - Ostrowo, 6 marca
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P.
ul. Zabytkowa 2, 84-105 Ostrowo, koło Władysławowa
NIP 587-15-32-866; REGON 192578709
e-mail: [email protected]; Strona internet.: www.parafiaostrowo.pl
Konto parafialne: B.S. Krokowa – 16 8349 0002 0000 0518 2000 0010
tel./fax. 58/674-74-44 lub kom. 601-318-114
IV Niedziela Wielkiego Postu -
Ostrowo, 6 marca 2016r.
1. Jutro w Ostrowie z powodu wiejskiego spotkania o godz. 1700 Msza św. sprawowana będzie
wcześniej, tj. już o godz. 1600, a w pozostałe dni tygodnia tradycyjnie - o godz. 1800.
2. W okresie Wielkiego Postu w Kaplicy w każdy piątek - Droga Krzyżowa: o godz. 1600 – dla dzieci;
1800 – dla dorosłych i 1930 – dla młodzieży. Gorzkie Żale w niedziele przed Mszą św. o godz.
800 i 1100. Pamiętajmy o wcześniejszym przybyciu /15 min./ i przyniesieniu modlitewników.
Przypomnijmy sobie, że za udział w Nabożeństwie Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalach można zyskać
odpust zupełny. Czujmy się zaproszeni do uczestnictwa w tych nabożeństwach i wytrwajmy w Poście!
3. Słowa podziękowania składamy Paniom, które przygotowały Kaplicę do dzisiejszej niedzieli i złożyły
dar kwiatów. „Bóg zapłać”.
4. Przy drzwiach Świątyni do odbioru jest „Biuletyn Parafialny”, a do nabycia jest „Gość Niedzielny”.
5. Za tydzień II-ga Niedziela Miesiąca, tradycyjnie kolekta przeznaczona będzie na cele budowy Kościoła.
Bóg zapłać za zrozumienie, każdą modlitwę i cenną pomoc.
6. Przypomnijmy sobie, że w naszej Wspólnocie Parafialnej Rekolekcje Wielkopostne odbędą się
tradycyjnie od czwartku do soboty przed Niedzielą Palmową, czyli od 17 - 19 marca b.r.,
a spowiedź św. w sobotę wieczorem od 1900. Zaplanujmy sobie czas dla umocnienia swej wiary.
7. Sołtys oraz Rada Sołecka z Ostrowa serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców, aby w dzisiejszą
niedzielę po Mszach świętych zechcieli odbierać jabłka.
8. Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa przygotowują się następująca para narzeczonych:
Janusz Piotr Miłosz, stanu wolnego, zam. na terenie naszej Parafii i Agnieszka Anna Fikus,
stanu wolnego, zam. na terenie Parafii św. Piotra i Pawła w Pucku – zapowiedź pierwsza;
oraz Marek Zinkel, stanu wolnego, zam. we Werblini, Parafia w Starzynie i Jolanta Maria Huniewicz,
stanu wolnego, zam. na terenie naszej Parafii – zapowiedź pierwsza. Zgodnie z Kodeksem Prawa
Kanonicznego – każdy chrześcijanin, który wiedziałby o istniejących przeszkodach małżeńskich
jest zobowiązany w sumieniu poinformować księdza proboszcza miejsca. /KPK 1069/.
Ostrowo, dnia 05.03.2016r.
Ks. Andrzej Buja – proboszcz