Program spotkania 10.1.2 i 10.1.3

Komentarze

Transkrypt

Program spotkania 10.1.2 i 10.1.3
Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w ramach poddziałań 10.1.2
„Kształcenie ogólne w ramach ZIT” i 10.1.3 „Kształcenie zawodowe w
ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Organizator : Instytucja Zarządzająca RPO WK-P 2014-2020
Termin: 06.10.2016 r.
Godziny: 10:00-14:30
Miejsce: Biuro ZIT BTOF, Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 61
10:00-10:05
10:05-11:00
11:00-12:00
12:00-12:15
12:15-13:00
13:00-13:45
13:45-14:30
Powitanie uczestników, przedstawienie programu szkolenia
Omówienie założeń konkursu 10.1.2 „Kształcenie ogólne w
ramach ZIT”
Przedstawienie kryteriów wyboru projektów dla konkursu 10.1.2
„Kształcenie ogólne w ramach ZIT”
Przerwa
Omówienie założeń konkursu 10.1.3 „Kształcenie zawodowe
w ramach ZIT”
Przedstawienie kryteriów wyboru projektu dla konkursu
10.1.3 „Kształcenie zawodowe w ramach ZIT”
Konsultacje indywidualne

Podobne dokumenty