1. Czy zgadza się Pan / Pani z proponowaną nazwą ulicy, przy

Komentarze

Transkrypt

1. Czy zgadza się Pan / Pani z proponowaną nazwą ulicy, przy
Załącznik do Zarządzenia nr 44.2015
Wójta Gminy Garbów z dnia 25.09.2015r
ANKIETA
Konsultacje nazw ulic w miejscowości Garbów
..........................................................
imię i nazwisko
..........................................................
adres zamieszkania
1. Czy zgadza się Pan / Pani z proponowaną nazwą ulicy, przy której Pan / Pani mieszka ?
ul. ........................................
 TAK
 NIE
Uwagi : ......................................................................................................................
...............................................................................................................................................
2. Czy zgadza się Pan / Pani z proponowaną nazwą ulicy, przy której Pan / Pani posiada nieruchomość
przeznaczoną zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
pod zabudowę?
ul. ................................
 TAK
 NIE
ul. ...............................
 TAK
 NIE
ul. ................................
 TAK
 NIE
Uwagi : ......................................................................................................................
...............................................................................................................................................
3. Czy zgadza się Pan / Pani z proponowaną nazwą ulicy, przy której Pan / Pani posiada firmę ?
ul. ........................................
 TAK
 NIE
Uwagi : ......................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...........................................
Podpis