Wójt Gminy Świdnica ogłasza przetarg pisemny ofertowy na

Komentarze

Transkrypt

Wójt Gminy Świdnica ogłasza przetarg pisemny ofertowy na
Wójt Gminy Świdnica
ogłasza przetarg pisemny ofertowy
na sprzedaż
samochodu osobowego marki DAEWOO-FSO Polonez Atu 1,6 zasilanego etyliną bezołowiową Pb
95 oraz gazem LPG, nr. rej ZND 0615
rok produkcji: 1998
data pierwszej rejestracji pojazdu: 09.02.1999r.
data ważności badania technicznego pojazdu: 18.03.2009r.
stan licznika kilometrów: 123077 km
legalizacja LPG ważna do 01.2009r.
cena wywoławcza: 1200zł
Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty do dnia 23.04.2009r. do godz. 14.00
w sekretariacie Urzędu Gminy Świdnica przy ul Długiej 38 , 66-008 Świdnica (decyduje data
wpływu), podpisanej przez oferenta.
Oferta winna zawierać:
1 Imię i nazwisko oferenta wraz z adresem zamieszkania oraz numerem NIP i PESEL, w przypadku
złożenia oferty przez podmiot należy dołączyć wyciąg z KRS lub z ewidencji gospodarczej,
2 Oferowaną cenę nabycia,
3 Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym samochodu i nie wnosi zastrzeżeń
oraz, że przyjmuje warunki ogłoszenia przetargu.
Samochód można oglądać na parkingu Urzędu Gminy Świdnica przy ul. Długiej 38, w poniedziałki
od godz. 8.00 do 16.00, oraz od wtorku do piątku w godz. od 7.10 do 15.10
Inormacje na temat pojazdu można uzyskać telefonicznie pod nr. (068) 3273115