SEMINARIUM PAKIETOWE

Komentarze

Transkrypt

SEMINARIUM PAKIETOWE
SEMINARIUM PAKIETOWE
Bajki w sprawozdaniach finansowych
28 kwiecień 2015
9.30 – 10.00 – Kawa, Networking
10:00– 11:30 - Bajki w sprawozdaniach finansowych
Jak ograniczyć ryzyko nieprawidłowości w
sprawozdaniach finansowych ?
11:30 – 12:00 – Dyskusja, indywidualne konsultacje
Prowadzący:
Izabela Maciejewska
Biegły rewident
Dyplomowany księgowy
Porozmawiamy o kulisach związanych z oszustwami
oraz błędami w sprawozdaniach finansowych, które
narażają członków zarządów i rad nadzorczych na
odpowiedzialność. Pokażemy w jaki sposób polityka
prowadzenia rachunkowości oraz dobrej jakości
sprawozdanie finansowe może wesprzeć budowę
wizerunku firmy oraz ułatwić dostęp do finansowania
zewnętrznego
Właściciel Kancelarii
Biegłego Rewidenta
Izabela Maciejewska
Dodatkowe informacje dotyczące
seminarium:
Wspólnik, prokurent
Kancelarii Biegłych Rewidentów
Consultus Sp. z o.o.
- Prosimy przybyć 30 minut wcześniej czyli na 9.30 oraz
zabrać ze sobą wizytówki.
Wykładowca, trener audytu,
rachunkowości i finansów
Autor, współautor publikacji
z zakresu rewizji finansowej
i rachunkowości
Prezes Rady Krajowej Izby
Biegłych Rewidentów
Regionalnego Oddziału
w Łodzi
Prowadzący podzieli się swoją wiedzą na temat
odpowiedzialności członków zarządów i rad nadzorczych
za sprawozdania finansowe oraz wskaże na możliwe
rozwiązania w polityce prowadzenia rachunkowości, których
zastosowanie wpływa na ocenę sytuacji finansowej jednostki
Przewidziano czas na zadawanie pytań i dyskusję, a
także na indywidualne rozmowy z prowadzącym
Kancelaria Biegłego Rewidenta
Izabela Maciejewska
tel +48 502 197 672
http://www.maciejewska.eu