o PUCHAR BURMISTRZ MIASTA JAWORA Grand Prix Polski PZTF

Komentarze

Transkrypt

o PUCHAR BURMISTRZ MIASTA JAWORA Grand Prix Polski PZTF
III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA FREESTYLE
o PUCHAR BURMISTRZ MIASTA JAWORA
Grand Prix Polski PZTF 2014
24 maja 2014
1. Organizator:
Kdance Studio I&A Kowalscy
59-400 JAWOR, ul.Sporna 1a
tel. kom.: 693 604 200 / 663 081 135
2. Współorganizatorzy:
Jaworski Ośrodek Kultury
Polski Związek Tańca Freestyle
3. Termin imprezy:
24 maj 2014 r. (sobota)
4. Miejsce:
Hala Sportowo-Widowiskowa - Jawor, ul Wiejska
CELE:
 Popularyzacja i propagowanie tańca nowoczesnego jako formy
aktywnego wypoczynku.
 Integracja grup tanecznych oraz instruktorów tańca.
 Rywalizacja fair play oraz wspólna zabawa uczestników.
 Wyłonienie najlepszych uczestników w poszczególnych kategoriach i
uzyskanie wyższej klasy tanecznej.
 Możliwość podniesienia klasy tanecznej.
 Zdobycie punktów do rywalizacji Grand Prix Polski PZTF
 Promocja regionu i Gminy Jawor
DYSCYPLINY; KONKURENCJE; KATEGORIE WIEKOWE
DYSCYPLINA
KATEGORIA
WIEKOWA
KONKURENCJA
solo
debiuty; kl. E, D, C, B, A, S (PZTF)
są to turnieje klasyfikacyjne
DISCO DANCE
Duety (PZTF)
Solo
poziomy: E+D, B+C, S+A
Dzieci:
małe grupy (3-7 osób)
I i II liga, ekstraliga+open
7.- lat / 2007 i młodsi
8.- 9 lat / 2006 - 2005
10.-11 lat / 2004 -2003
Juniorzy:
solo
debiuty; kl. E, D, C, B, A, S (PZTF)
są to turnieje klasyfikacyjne
12.-13 / 2002 – 2001
14.-15 / 2000 – 1999
Dorośli:
16.+ lat / 1998 i starsi
HIP-HOP
Duety
poziomy: E+D, B+C, S+A (PZTF)
małe grupy (3-7 osób)
I i II liga, ekstraliga+open
JAZZ DANCE
solo
debiuty; kl. E, D, C (PZTF)
MODERN
solo
debiuty; kl. E, D, C (PZTF)
Duety / małe grupy
11.- / 2003 i młodsi
12.-15 / 2002 – 1999
16.+ / 1998 i starsi
O przynależności do danej
kategorii wiekowej decyduje
wiek najstarszego uczestnika.
OPEN
INNE FORMY
Zespoły / open
(od 3 osób)
bez ograniczeń wiekowy
Zgodnie z uchwałą Zarządu PZTF z dnia 19.12.2012 r., kategorie wiekowe mogą
zostać połączone w przypadku, gdy nie ma pełnych finałów w poszczególnych
przedziałach wiekowych.
Ligi zespołów (charakterystyka):
1. II liga – zespoły początkujące, zespoły szkolne – nie wymgana przynależność
organizacyjna.
2. I liga – zespoły średniozaawansowane (uczestnicy ogólnopolskich festiwali
i turniejów) – nie wymgana przynależność organizacyjna.
3. Ekstraklasa/open – zespoły zaawansowane (uczestnicy MŚ, ME, PE, KM IDO,
finaliści dużych festiwali tańca) – nie wymgana przynależność organizacyjna.
CZAS PREZENTACJI:
Solo, duety / Disco Dance, Hip-Hop, Jazz, Modern
małe Grupy Disco Dance; Hip Hop
małe Grupy Disco Dance 11.Inne Formy
- 1.00 min. (muzyka organizatora).
- 2.00 min. (muzyka organizatora).
- 1.30 min. (muzyka organizatora).
- 2.30 – 3.00 min. (muzyka własna).
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Przesłanie karty zgłoszenia w terminie do 19.05.2014r. na adres email:
[email protected]
Opłaty startowa - 40 zł za konkurencję / osoba
Członkowie PZTF i PFT - 20 zł / osoba za konkurencję.
Dla członków PZTF – opłata za drugą i kolejne konkurencje – 10 zł.
Opłatę startową zbiorczo za wszystkich zawodników należy przesłać na konto:
Izabela Kowalska
nr konta: 54 1020 3017 0000 2502 0075 4796
w treści przelewu należy wpisać przykładowo: KLUB xxxx opłata startowa OTTF –Jawor.
Rejestracja zespołu w dniu imprezy zgodnie z Programem Ramowym.
Przygotowanie muzyki do prezentacji do własne muzyki:
oddzielnie do każdej choreografii.
Należy opisać nośnik w następujący sposób:
nazwa zespołu, kategoria, tytuł choreografii, czas trwania.
Podporządkowanie się zaleceniom organizacyjnym, przepisom BHP i PPOŻ.
Podporządkowanie się przepisom szczegółowym turnieju.
Tańczenie w obuwiu sportowym, które nie niszczy parkietu.
Turniej został zatwierdzony przez Zarząd PZTF i zostanie rozegrany zgodnie
z Regulaminem.
UWAGA! 19.05.2014r. stanowi ostateczną datę wniesienia opłaty startowej.
Po tym terminie organizator zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zgłoszenia.
W przypadku przyjęcia zgłoszenia po terminie – odpłatność za udział w turnieju wzrasta dwukrotnie.
Uczestnik ma prawo wycofać się z udziału w turnieju na każdym etapie. W takim
przypadku, jak również w przypadku niezakwalifikowania się do dalszych rund, opłata
startowa nie podlega zwrotowi.
KOMISJA SĘDZIOWSKA:
W skład Komisji Sędziowskiej wchodzi minimum 3 licencjonowanych sędziów PZTF.
SPOSÓB OCENY:
Finały w klasach tanecznych (solo) i na poziomach (duety), ekstraklasa/open - przy obliczaniu wyników w finale stosowany jest Skating System.
Rundy wstępne – krzyże.
Kategorie Debiuty – ocena szkolna.
małe Grupy II i I Lidze oceniane są na miejsca 1, 2, 3.
Może być kilka zespołów na miejscu 1, 2 i 3.
Inne formy: ocena 2D.
RAMOWY RORAM TURNIEJU
7:30
Otwarcie hali
od 8:00
Rejestracja
9:30 – 14:30
Disco Dance; Jazz Dance
około 14.00
Przerwa obiadowa
14:30 – 19:30
Hip Hop; Modern; Inne Formy
Program ramowy może ulec zmianie.
NAGRODY:
Debiuty (solo i duety)
Klasy taneczne
– dyplomy.
- dyplomy i medale dla pierwszych trzech miejsc.
Małe grupy II i I liga
Formacje II i I liga
Ekstraliga + open
- puchar i dyplom dla wszystkich zespołów.
– puchar i dyplom dla wszystkich zespołów.
- puchary I, II, II i dyplomy dla wszystkich uczestników
Nagrody finansowe w klasach S dorośli w wysokości*:
1 miejsce - 120 zł; 2 miejsce - 80 zł; 3 miejsce - 60 zł; 4-8 miejsce (w finale) - 40 zł
nagrody finansowe Ekstraliga*: 1m. – 500 zł, 2m. – 300 zł, 3m. 200 zł.
Certyfikaty uczestnictwa dla wszystkich klubów.
* Nagrody finansowe zostają ufundowane przez Polski Związek Tańca Freestyle i przeznaczone są dla zespołów zrzeszonych w PZTF oraz przekazywane są na konto członka zwyczajnego PZTF.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Protesty jedynie w formie pisemnej należy składać do Sędziego Głównego najpóźniej 15 min. po ogłoszeniu wyników.
Protest rozpatrywany jest przez Sędziego Głównego, Przewodniczącego Komisji
Skrutacyjnej, Kierownika Organizacyjnego, po wpłaceniu kaucji w wys. 200 zł. W
przypadku nieuznania protestu kaucja nie podlega zwrotowi.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania albo połączenia kategorii wiekowych w przypadku małej ilości uczestników w danej dyscyplinie.
INFORMACJE DODATKOWE:
Podczas turnieju działać będzie bufet, w którym będą dostępne napoje ciepłe i zimne posiłki.
Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania turnieju.
Na prowadzenie reklamy i działalności gospodarczej (w każdej postaci) należy uzyskać pisemną zgodę organizatora.
Wymiary parkietu – minimum 12m x 14 m
Dokonanie zgłoszenia i udział w turnieju równoznaczne jest z wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, video i TV
wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach oraz przez organizatorów, a także na wykorzystanie danych osobowych w materiałach z turnieju.
Szatnie udostępnione będą na 1 godzinę przed rozpoczęciem turnieju.
Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w przebieralniach.
Ubezpieczenie na koszt własny uczestnika.
Bilet wstępu w cenie 10 zł/osoba. Dzieci do lat 8 wstęp wolny.
Każdy klub otrzymuje bezpłatną wejściówkę dla trenera oraz 1 opiekuna na 15 zawodników.
Wszelkie informacje dotyczące turnieju udzielane są codziennie:
telefonicznie:
Izabela Kowalska 693 604 200 (godz. 10:00 – 20:00)
email-owo:
[email protected]
Serdecznie zapraszamy do gościnnego Jawora!