Katalog sprężarek Mattei 4-30 kW

Komentarze

Transkrypt

Katalog sprężarek Mattei 4-30 kW
ERC
AC
S P R Ę Ż A R K I Ł O PAT K O W E
4 - 3O kW
K ATA L O G
2 0 1 2
wersja polska
SERIA
4 - 3O kW
Mattei - 1919
Ponad 90 lat doświadczeń
i produkcji sprężarek.
w
konstruowaniu
Od ponad 50 lat Ing. Enea Mattei nieprzerwanie rozwija
technologię łopatkową, uwzględniając najnowsze zdobycze
nauki i techniki. Równolegle z rowojem technologii dział R&D
prowadzi badania w zakresie doboru materiałów, tak by sprężarki
Mattei były nie tylko najefektywniejszymi urządzeniami DZISIAJ,
ale również stanowiły wzorzec dla sprężarek, które powstaną
w przyszłości.
Niezależnie od branży - sprężarki Mattei najtrwalsze
i najtańsze w eksploatacji.
Wystarczy wyobrazić sobie najbardziej energooszczędne sprężarki
wyposażone w stopnie sprężające bez łożysk tocznych pracujące
nawet 100 000 motogodzin bez remontu. Dodajmy technologię
niskiej prędkości obrotowej oraz bezstratną, bezobsługową
technologię przeniesienia napędu. Bezsporna przewaga technologii Mattei nad innymi konstrukcjami jest dla Użytkownika
źródłem wymiernych korzyści finansowych oraz pewności
działania.
Technologia i bezpieczenstwo
Najniższe rachunki za energię
•
•
•
•
najwyższa sprawność energetyczna - niska prędkość
obrotowa, brak zjawiska "wentyla"
niezmienność sprawności energetycznej - dynamiczne
samouszczelnianie stopnia
praca w optimum energetycznym - odrębny typ stopnia
sprężającego dla każdej sprężarki
bezstratny energetycznie układ przeniesienia napędu bezpośrednie sprzęgło podatne
•
•
•
•
•
•
5000 mth - najdłuższe okresy miedzyprzeglądowe
5 lat gwarancji na stopień sprężający
100 000 mth bez remontu - najtańsza obsługa stopnia
sprężającego
dożywotnia gwarancja na łopatki
wyeliminowanie niektórych typów przeglądów
10 000 mth - żywotność wkładów separatora
Przewaga w technologii
•
•
•
2
•
najtrwalsza konstrukcja - technologia niskiej prędkości
obrotowej - od 990 do 1500 obr./min.
100 000 mth bez remontu - panewki zamiast łożysk tocznych
pewność działania - bezpośrednie sprzęgło podatne zamiast
przekładni pasowych lub zębatych
90 lat konstruowania i produkcji sprężarek
Jednym z głównych obszarów konkurencji jest minimalizacja
kosztów produkcji. Kupując nowe urządzenia, firmy oczekują, że
inwestycja zwróci się w jak najkrótszym czasie. Cel ten można
osiągnąć wyłącznie wykorzystując urządzenia zaprojektowane
z myślą o jak największej redukcji kosztów energii i kosztów obsługi.
Takie są sprężarki Mattei.
Bezpośrednie sprzęgło podatne w odróżnieniu do przekładni
pasowej lub skrzyni biegów bezstratnie przekazuje moc z
silnika do stopnia sprężającego.
Nie wymaga też przeprowadzania
okresowych przeglądów
serwisowych, znacząco redukując
koszty energii i obsługi.
Najważniejszy i najdroższy podzespół sprężarki to stopień sprężający
(RSU). Poziomo zorientowany RSU, wsparty na dwóch panewkach
rotor i nieosiągalna dla innych konstrukcji niska prędkość obrotowa
oznacza ok. 100 tys. godzin pracy do pierwszego remontu.
Czym niższa prędkość obrotowa stopnia sprężającego, tym
niższe koszty energii i obsługi serwisowej. Sprężarki Mattei
zostały zaprojektowane do pracy w optimum energetycznym
przy prędkości około 1460 obr./min.
Zasada dzialania
Źródłem sukcesu kompresorów Mattei jest zastosowana w nich technologia łopatkowa. Jedyną ruchomą częścią zespołu sprężającego jest rotor
umieszczony mimośrodowo w statorze. Rotor obraca się z prędkością ~ 1460 obr./min i wsparty jest na dwóch łożyskach ślizgowych (panewkach).
W praktyce, w odróżnieniu od łożysk tocznych, panewki nie wymagają wymiany czy obsługi.
WYLOT
W rotorze, wzdłuż jego osi, wykonane są nacięcia, w których swobodnie poruszają się łopatki. Rotor jest napędzany przez
silnik poprzez bezpośrednie sprzęgło podatne. Wyeliminowano w ten sposób przekładnię pasową wymagającą wymiany
zużywających się pasów klinowych. Ponadto przekładnie pasowe oraz skrzynie biegów generują straty energetyczne.
Podczas obrotów rotora łopatki wypychane są siłą odśrodkową w kierunku statora. Łopatki ślizgają się po filmie olejowym,
który zapobiega ich zużywaniu. Zasysane przez filtr wstępny powietrze przedostaje się przez zawór proporcjonalnie
modulujący, którego zadaniem jest dostosowanie ilości pobieranego powietrza do wymagań sieci odbiorczej. Podczas
obrotu rotora następuje faza sprężania, spowodowana stopniowym zmniejszaniem się objętości pomiędzy sąsiadującymi
ze sobą łopatkami, rotorem a statorem. Przedostawaniu się powietrza ze strefy wysokociśnieniowej do niskociśnieniowej
zapobiega m. in łopatka znajdująca się pomiędzy otworem wlotu i wylotu powietrza.
ĘŻANIE
SPR
Najniższe koszty użytkowania
Sprezarki Mattei
przewaga nad innymi
WLOT
Podczas fazy sprężania, na skutek różnicy ciśnień (wyeliminowanie pompy olejowej), do komory sprężania
wtryskiwany jest olej, którego zadaniem jest smarowanie, uszczelnianie i chłodzenie systemu. Film olejowy na
ścianach statora zapobiega bezpośredniemu kontaktowi łopatek ze statorem. W efekcie sprężarki łopatkowe Mattei
zachowują niezmienną w czasie wydajność.
W wyniku procesu sprężania uzyskuje się mieszaninę powietrza i oleju. W efekcie zastosowania trójstopniowego
– mechanicznego i koalescencyjnego systemu separacji uzyskiwane jest najwyższej jakości sprężone powietrze
(zawartość zanieczyszczeń do 3 ppm).
3
SERIA
4 - 3O kW
Maestroxs
opis i funkcje
STEROWNIKI
by wszystko miec pod
kontrola
• ergonomiczny panel sterujący wyposażony w funkcje szybkiego
dostępu do podstawowych menu,
• intuicyjne, rozbudowane menu,
• podświetlane przyciski LED włączenia, wyłączenia i resetu,
• półgraficzny wyświetlacz LED z podświetlanym tekstem,
• cyfrowe wyjścia na styki bezprądowe do 230 V AC i 24 V DC
• wyświetlanie danych analogowych (ciśnienie w instalacji,
temperatura oleju, temperatura powietrza wylotowego) i danych
ogólnych (alarmy, komunikaty operacyjne, status urządzenia,
ciśnienie max. i min.),
• natychmiastowy odczyt danych operacyjnych kompresora,
Wszystkie sprężarki Mattei standardowo wyposażone są w unikalne systemy sterujące i kontrolujące ich pracę. W przypadku
modeli ERC 4 - 22 jest to elektromechaniczny panel sterujący,
sprężarek AC 4 i AC 5 - sterownik MicroC, natomiast pozostałe
modele wyposażone są w sterownik MaestroXS.
• historia wydarzeń zawierająca informacje o alarmach i zatrzymaniach
z podaniem szczegółów, czasu ich wystąpienia i statusem urządzenia
• tygodniowe i godzinne programowanie czasu uruchomienia
i zatrzymania sprężarki,
• podstawowe i zaawansowane programowanie parametrów,
• możliwość przechowywania do 20 modyfikacji programowych,
• zdalne sterowanie uruchomieniem i zatrzymaniem sprężarki,
• możliwość przechowywania informacji zwrotnych dotyczących
stanu sprężarki poprzez styki bezprądowe
• wiele innych
Panel sterowniczy
Elektromechaniczny panel sterowniczny jest
funkcjonalny i łatwy w obsłudze. Posiada licznik
godzin pracy, przyciski ON/OFF, wybór trybu
pracy - automatyczny lub ciągły oraz przycisk
zatrzymania awaryjnego. Wyposażony jest w
automatyczne mechanizmy bezpieczeństwa,
jak również przystosowany do podłączenia zadalnego sterowania.
MicroC
opis i funkcje
• siedmiosegmentowy wyświetlacz danych,
• 4 przyciski do programowania i wybierania trybu wyświetlania
danych,
• analogowy wyświetlacz danych dot. stanu sprężarki i alarmów
• licznik godzin podający czas działania sprężarki we wszystkich
trybach pracy
• historia wydarzeń zawierająca informacje o alarmach i zatrzymaniach
z podaniem szczegółów, czasu ich wystąpienia i statusem urządzenia,
4
• tygodniowy i dzienny harmonogram
włączania i wyłączania urządzenia,
• programowanie parametrów podstawowych i zaawansowanych,
• zdalnie sterowane włączanie i wyłączanie urządzenia,
• opcja wysyłania za pomocą styków beznapięciowych następujących
informacji o statusie urządzenia: kompresor w stanie gotowości
do pracy (opcja), kompresor aktywny (opcja), kompresor pod
obciążeniem (opcja), kompresor zablokowany (standard).
5
SERIA
4 - 3O kW
Certyfikat jakosci
Dane techniczne
ERC
AC
Zachowanie najwyższych standardów jest najważniejszą wartością w codziennej działalności firmy Mattei.
Sposób współpracy z klientem końcowym oraz dostosowanie do aktualnych wymagań rynku stanowi
istotę filozofii Mattei. Od 1994 r. Mattei działa zgodnie
z systemem jakości UNI EN ISO 9001 certyfikowanym
przez DNV.
Kontrola jakości 3D
Kontrola jakości produkowanych przez Mattei podzespołów przeprowadzana jest przy użyciu najnowocześniejszych i najprecyzyjniejszych urządzenia do pomiaru trójwymiarowego. Zapewnia to
zachowanie najwyższych standardów.
Wszechstronne testy
Przed wysyłką do użytkownika każda sprężarka Mattei jest poddawana licznym szczegółowym analizom i testom w różnych warunkach pracy. Wszystkie informacje dotyczące elektryki, mechaniki
oraz parametrów pracy sprężarki są rejestrowane poprzez bezprzewodowy system przesyłu danych.
PRECYZja
W procesach produkcyjnych Mattei wykorzystywane są najnowocześniejsze roboty przemysłowe oraz sterowane cyfrowo centra
obróbcze. Montaż podzespołów przeprowadzany jest przez wykwalifikowanych pracowników zgodnie ze ściśle określonymi procedurami operacyjnymi i systemem zarządzania jakością Mattei.
typ
Kompleksowa kontrola
Mattei postrzega jakość jako podstawowy czynnik rozwoju. Kluczową wartość stanowi właściwa zależność między kulturą techniczną a wysoką jakością działań firmy.
Innowacyjne oprogramowanie sterujące dedykowane
procesom produkcyjnym Mattei
oraz technologicznie
zaawansowane urządzenia produkcyjne, takie jak roboty czy sterowane cyfrowo centra obróbcze,
decydują
o najwyższej jakości produktów Mattei.
6
wydajność [m3/min]
hałas
dł. x szer. x wys.
waga
[kW]
L
(8 bar)
H
(10 bar)
HH
(13 bar)
[dB(A)]
[mm]
[kg]
ERC 4
4
0,70
0,53
0,49
71
960 x 430 x 650
110
ERC 5
5,5
0,89
0,76
0,57
71
960 x 430 x 650
115
ERC 7
7,5
1,38
1,15
0,96
75
1180 x 430 x 760
170
ERC 11
11
1,97
1,70
1,35
75
1180 x 480 x 760
180
ERC 15
15
2,70
2,20
1,87
79
1490 x 550 x 940
305
ERC 18
18,5
3,28
2,64
2,26
79
1490 x 550 x 940
305
ERC 22
22
3,75
3,20
2,57
79
1490 x 550 x 940
310
ERC 30
30
5,62
4,67
3,67
84
1710 x 750 x 1290
600
hałas
dł. x szer. x wys.
waga
typ
Z mysla
o uzytkowniku
moc
moc
wydajność [m3/min]
[kW]
L
(8 bar)
H
(10 bar)
HH
(13 bar)
[dB(A)]
[mm]
[kg]
AC 4
4
0,70
0,53
0,49
65
1010 x 600 x 830
140/160^
AC 5
5,5
0,89
0,76
0,57
65
1010 x 600 x 830
140/160^
AC 7
7,5
1,38
1,15
0,96
65
1250 x 690 x 1040
210/240^
AC 11
11
1,97
1,70
1,35
65
1250 x 690 x 1040
230/260^
AC 15s
15
1,95
1,83
65
1250 x 690 x 1040
250/280^
AC 15
15
2,70
2,20
1,87
67
1500 x 800 x 1200
450/490^
AC 18
18,5
3,28
2,64
2,26
67
1500 x 800 x 1200
450/490^
AC 22
22
3,75
3,20
2,57
67
1500 x 800 x 1200
450/490^
AC 30s
30
4,19
3,55
66
1500 x 800 x 1200
500/540^
AC 30
30
4,67
3,67
66
1830 x 960 x 1670
800/900^
5,62
^ wersja PLUS
7
www.vervo.pl
3M
AIRBUS
ALCATEL
ALSTOM
ALUMINIUM PECHINEY
Arcelor Mittal
Boeing
BOSCH
Brandt
Bruckhardt Compression
CAFE sati
CIFA
Coca - Cola
CRYSTAL TRAKTOR
DaimlerChrysler
Energie Stadtwerke Münster
FESTO
FIAT
FUJIFILM
Hanson
HIROSS
Honeywell
IBM
indesit
Irisbus IVECO
Italcementi
Wyłączny przedstawiciel:
knauf
KOB – VIESSMAN Group
KONGSKILDE
kraft foods
LAFARGE CIMENTS
LIEBHERR
Linde
LUMAC
MAN
METZELER
MICHELIN
Panasonic
PINEWOOD
Rhône-Poulenc
Rockwool
SAMSUNG
SKF
SOLAGLAS
– Saint-Gobain
STANLEY
Swedwood
swisspor
TWININGS
U.S.ARMY
Unilever
Volskwagen
91-204 Łódź, ul. Traktorowa 128
tel.: (42) 252 55 55
fax: (42) 253 47 33
e-mail: [email protected]
Firma Vervo Sp. z o.o. mając na uwadze ciągłe doskonalenie produktów rezerwuje sobie prawo do zmiany danych zawartych w niniejszym katalogu bez uprzedzenia.
Dane techniczne, zdjęcia oraz inne informacje mogą odbiegać od aktualnych. Niniejszy katalog ma charakter jedynie informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 i nn. kodeksu cywilnego.
Mattei zaufali:

Podobne dokumenty