Technik rachunkowości

Komentarze

Transkrypt

Technik rachunkowości
Technik rachunkowości
Typ szkoły: Szkoła policealna (zaoczna); okres nauczania – 2 lata
Zawód: Technik rachunkowości; symbol 431103
Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie
Kwalifikacje:
K1 – Prowadzenie rachunkowości (A.36.)
K2 - Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (A.65.)
RAMOWY PLAN NAUCZANIA
Lp.
Obowiązkowe zajęcia
edukacyjne
Semestr Semestr Semestr Semestr
I
II
Łączna
III
IV
ilość godzin
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1.
Działalność gospodarcza w
branży ekonomicznej
15
25
----
----
40
2.
Rachunkowość finansowa
60
50
----
----
110
3.
Wynagrodzenia i podatki
----
----
65
85
150
4.
Język angielski w
----
20
20
----
40
20
----
----
----
20
rachunkowości
5.
Podstawy przedsiębiorczości
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
6.
Biuro rachunkowe
80
80
----
----
160
7.
Dokumentacja biurowa
----
----
20
20
40
8.
Biuro wynagrodzeń i
----
----
70
70
140
175
175
175
175
700
podatków
Łączna liczba godzin kształcenia
zawodowego:
Praktyka zawodowa
semester II – 2 tyg. (80 godz.)
semester III – 2 tyg. (80 godz.)
Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec II semestru .
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec IV semestru.

Podobne dokumenty