tutaj - Magazyn Golfowy

Komentarze

Transkrypt

tutaj - Magazyn Golfowy
MAGAZYN
GOLFOWY
oferta
reklamowa
czasopismo dla golfistów
informacje o tytule
Mimo dynamicznego wzrostu zainteresowania
golfem w Polsce, wciąż daleka droga do popularności tej dyscypliny w naszym kraju w zestawieniu
z wynikami jakie osiąga w zachodniej Europie i na
świecie. W dalszym ciągu brakuje mu siły przebicia
przez mylnie utrwalone przekonania i mity, powielane przez lata. Na łamach Magazynu Golfowego
pokazujemy prawdziwe oblicza sportu jakim jest
golf. Sportu, który czaruje i stale przyciąga nowych pasjonatów swoim charakterem i wyjątkowym klimatem. Jako cel przyświeca nam stworzenie szczegółowego i wieloaspektowego charakteru golfa.
Choć staramy się pilnie monitorować wydarzenia
na świecie, to przede wszystkim wiernie oddajemy sytuację na naszym własnym podwórku, gdzie
w temacie golfa dzieje się naprawdę wiele. Publikujemy wyniki najważniejszych rozgrywek krajowych i zagranicznych, relacje ze spotkań z golfem,
zarówno tych zawodowych jak i tych na stopie przyjacielskiej. Prezentujemy sympatyków tego sportu,
pragnących podzielić się własnymi doświadczeniami, refleksjami, ale także emocjami stanowiącymi
w końcu sedno uprawiania każdej dyscypliny sportu.
Golf
to nie
tylko gra
Zbigniew Zieliński
redaktor naczelny
INFORMACJE OGÓLNE
Nakład: 6000 egz.
Format: 205 x 285 mm
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Wydawca: Euro-Media Sp. z o.o.
Od 2014 r. w ZKDP
ZAKRES TEMATYCZNY
n Prezentacje – organizacje golfowe
n Znani golfiści, zawodowcy,
celebryci
n Turnieje golfowe PZG, PGA, inne
n Juniorzy – osiągnięcia, turnieje
n Statystyki golfowe
n Pole golfowe – jak grać
n Sprzęt golfowy
n Reguły Golfa
n Motoryzacja
n Podróże – turystyka golfowa (hotele,
pensjonaty, linie lotnicze, biura podróży)
www.magazyngolfowy.pl
n Poradnik medyczny
dystrybucja
15 000 zł / 4 000 €
28 000 zł / 7 000 €
rozkładówka
(+spad)
cała strona
(+spad)
205 x 285 mm
410 x 285 mm
Okładki
9 000 zł/ 2 500 €
II – 18 000 zł
/ 5 000 €
III – 16 000 zł
/ 4 000 €
IV – 22 000 zł
/ 6 000 €
(+spad)
1/2 poziom
(+ spad)
205 x 285 mm
205 x 140 mm
7 000 zł/ 2 000 €
7 000 zł/ 2 000 €
1/3 poziom
(+ spad)
205 x 92 mm
9 000 zł/ 2 500 €
1/2 pion
(+ spad)
Dystrybucja:
n w prenumeracie wydawniczej oraz kolporterskiej
n spersonalizowana wysyłka do ściśle określonej grupy
odbiorców
n podczas największych turniejów golfowych
n w klubach golfowych
n w salonach sprzedaży Empik (na terenie całego kraju)
oraz HDS (na terenie Warszawy)
n w salonach prasowych sieci RUCH (na terenie całego kraju)
1/3 ppion
(+ spad)
Magazyn Golfowy to oferta zarówno dla mężczyzn, jak
i kobiet – osób aktywnych, dobrze sytuowanych, ceniących
wygodę i luksus, często podróżujących służbowo i prywatnie, wykształconych, o szerokich zainteresowaniach (ludzie
biznesu, kultury, sztuki, polityki…).
Magazyn skierowany jest do menedżerów wysokiego
i średniego szczebla, właścicieli, prezesów oraz członków
zarządu firm.
cennik reklam*
102 x 285 mm
Formaty
niestandardowe:
art. promocyjny,
insert,
wyspa,
product placement
– cena do ustalenia
indywidualnego
72 x 285 mm
Kalendarz wydawniczy:
nr 1/2015 – luty/marzec
nr 2/2015 – kwiecień/maj
nr 3/2015 – czerwiec/lipiec
nr 4/2015 – sierpień/wrzesień
nr 5/2015 – październik/listopad
nr 6/2015 – grudzień/styczeń 2016
* do podanych cen należy doliczyć 23% podatku VAT.
wymagania techniczne
WYMAGANIA TECHNICZNE i zasady zamieszczania reklam
Elementy czcionek i elementy grafiki
Wszystkie elementy czcionek i grafiki należy umieszczać min. 5 mm od krawędzi formatu netto strony.
Cienkie linie (poniżej 1 pkt.) lub elementy grafiki (np. kratka) powinny być wykonane w jednym kolorze. Dotyczy to również czcionek oraz obiektów w kontrze (dla typowych fontów 8 pkt. i mniej). Minimalna dopuszczalna grubość linii to 0,5 pkt.
SPADY
Wielkość spadów dookoła strony wynosi 5 mm poza format obcięcia strony.
TEKST
Minimalny stopień pisma dla:
– czcionek jednoelementowych w jednym kolorze – 5 pkt.,
– czcionek dwuelementowych w jednym kolorze – 7 pkt.,
– czcionek w dwóch i więcej kolorach: 8 pkt. dla jednoelementowych i 10 dla dwuelementowych.
Dla tekstów negatywowo-pozytywowych należy stosować jednoelementowy krój pisma. Czarne
teksty o stopniu pisma mniejszym niż 18 pkt. powinny być nadrukowywane na kolorowe tło (overprint).
KOLOR CZARNY
W celu uzyskania głębszej czerni w obszarach apli, należy zbudować kolor z następujących składowych:
Cyjan 40%, Magenta 40%, Yellow 40%, Black 100%.
ROZKŁADÓWKI I STRONY ŁĄCZONE
Nie należy umieszczać jednego wiersza tekstu o małym stopniu pisma na sąsiednich stronach. Należy unikać umieszczania obrazów przechodzących przy oprawie na styku dwóch różnych papierów
(np. okładka na papierze powlekanym, wnętrze na papierze matowym). W takim przypadku nie jest
możliwe jednakowe odwzorowanie barw na tych stronach.
OPRAWA KLEJONA
Przy projektowaniu drugiej i trzeciej strony okładki oraz pierwszej i ostatniej strony wkładu należy
uwzględnić efekt zaklejenia bocznego, które wynosi 5 mm. Oznacza to, że elementy przechodzące
z jednej strony na drugą powinny być tak umieszczone, aby po wykonaniu oprawy otrzymano efekt
jednolitego przejścia. W celu poprawienia czytelności i oglądalności elementów na stronach łączonych, należy wysunąć je od grzbietu: na stronie prawej i lewej – o 2 mm.
MATERIAŁY DO DRUKU
PDF – kompozytowy, TIFF lub JPG bez kompresji.
Objętość wydania – 80 str., format – 205 x 285 mm, spady 5 mm, papier kredowy, okładka utwardzona – lakierowana, grzbiet klejony.
Podstawą zamieszczenia reklamy w Magazynie Golfowym jest umowa-zlecenie wystawione przez
Euro-Media Sp. z o.o., które stanowi jednocześnie podstawę do wystawienia faktury VAT.
Do cen podanych w cenniku należy doliczyć podatek VAT. Należność za publikację reklamy zleceniodawca obowiązany jest uiścić na podstawie otrzymanej faktury VAT w ciągu 14 dni od daty jej wystawienia. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych reklam. Szczegółowy regulamin dotyczący warunków sprzedaży dostępny na indywidualną prośbę Klienta.
parametry i ceny banerów na stronę
www.magazyngolfowy.pl
 Centralna część strony: szerokość: 550-600 px, wysokość: do 150 px
CENY
– za 2 miesiące: – za miesiąc: – za 2 tygodnie: – za tydzień: 2 500 zł / 700 €
1 800 zł / 500 €
900 zł / 300 €
500 zł / 200 €
 Stopka: szerokość: 550-600 px, wysokość: do 150 px
–
–
–
–
za 2 miesiące: za miesiąc: za 2 tygodnie: za tydzień: 1 800 zł / 500 €
1 500 zł / 450 €
800 zł / 350 €
400 zł / 150 €
 Prawa kolumna: szerokość: 200-250 px, wysokość do 400 px
–
–
–
–
za 2 miesiące: za miesiąc: za 2 tygodnie: za tydzień: 1 500 zł / 450 €
1 300 zł / 400 €
400 zł / 150 €
300 zł / 100 €
 Lewa kolumna: szerokość: 200-250 px, wysokość do 400 px
–
–
–
–
za 2 miesiące: za miesiąc: za 2 tygodnie: za tydzień: 1 500 zł / 450 €
1 300 zł / 400 €
400 zł / 150 €
300 zł / 100 €
 Artykuł sponsorowany (4 tys. znaków)
– za 1 miesiąc: – za 2 miesiące: 2 500 zł / 700 €
4 000 zł / 1 000 €
Formaty: jpg, png, gif, swf itd.
regulamin
I. Warunki sprzedaży powierzchni reklamowej
1. Podstawą do zamieszczania reklam
i ogłoszeń w czasopismach wydawanych przez wydawnictwo Euro-Media jest formularz „umowa – zamówienie” podpisany przez upoważnionego przedstawiciela płatnika.
W „umowie – zamówieniu” jest określony rodzaj reklamy, jej powierzchnia, terminy realizacji mi warunki
płatności. W razie złożenia zamówienia przez przedstawiciela płatnika
do umowy – zamówienia należy dołączyć pisemne upoważnienie.
2. Ceny określone w cenniku są kwotami netto, do których należy doliczyć
podatek VAT.
3. Terminy rezerwacji powierzchni, składania zamówień oraz dostarczania
materiałów określone są w planie wydawniczym.
4. Zleceniodawca jest zobowiązany do
dostarczenia, na swój koszt, reklamy w wersji elektronicznej, zgodnie
z wymaganiami technicznymi dla
materiałów reklamowych.
5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za nasycenie barw w reklamie w przypadku niedostarczenia
przez Zleceniodawcę cromalinu lub
match printu.
6. Jeżeli Zleceniodawca ma życzenie
wykorzystać opracowaną i przygotowaną reklamę (ogłoszenie) nie
będącą własnością Zleceniodawcy w innych publikacjach, a reklama (ogłoszenie) została opracowana przez Euro-edia, powinien uzyskać zgodę Wydawcy na wykorzystanie projektu reklamy
7. Opublikowane w cenniku stawki nie
obejmują przygotowania projektu
i opracowania graficznego reklamy
(ogłoszenia). Za usługi graficzne –
projekt i poligrafia, np. wmontowanie zdjęcia, obróbka materiałów dostarczonych do reklamy – Wydawca obciąży kosztami Zleceniodawcę
wg aktualnych stawek obowiązujących w Wydawnictwie.
8. Wszelkie zmiany w treści lub formie
ogłoszenia przyjętego do realiza-
cji przez Biuro Ogłoszeń, a opracowanego przez Biuro Ogłoszeń należy zgłaszać na piśmie nie później niż
na 21 dni przed ukazaniem się ogłoszenia. Po tym terminie Ogłoszeniodawca nie może dokonać już w nim
żadnych zmian.
9. Rabaty mają zastosowanie w przypadku realizacji faktycznie sprzedanej powierzchni. Zmiana warunków
zamówienia wiąże się z koniecznością zmiany rabatu. W takiej sytuacji spółka Euro-Media wystawi niezwłocznie faktury korygujące, do
wystawionych już faktur
10. Wydawca nie gwarantuje Zleceniodawcy, że reklama opublikowana będzie na konkretnej stronie, jak
również tego, że obok reklamy Zleceniodawcy nie ukaże się reklama
konkurencyjnej firmy, chyba że zainteresowane strony zawrą stosowną umowę normującą te kwestie
w odmienny sposób.
11. Wydawnictwo Euro-Media dokłada
wszelkich starań, aby jego publikacje były najwyższej jakości merytorycznej i graficznej.
12. W przypadku niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy
z przyczyn leżących po stronie Wydawcy, Wydawca zobowiązuje się
do ponownego umieszczenia reklamy (ogłoszenia) w ustalonym ze
Zleceniodawcą terminie, a w przypadku, gdy umieszczenie reklamy
(ogłoszenia) nie jest możliwe – do
zwrotu zapłaconego przez Zleceniodawcę wynagrodzenia.
13. Jeżeli klient zarezerwował powierzchnię na ogłoszenie, które
miał dostarczyć jako „gotowe”, a nie
dostarczył go we wskazanym w planie wydawniczym terminie lub rezygnuje z jego druku, zostanie obciążony karą umowną w wysokości
100% zamówionej usługi.
14. Tekst reklamy (ogłoszenia), artykułu
sponsorowanego musi być wyraźnie oznaczony, zgodnie z wymogami prawa prasowego.
15. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych re-
klam (ogłoszeń) oraz może odmówić zamieszczenia ogłoszenia, reklamy, insertu bądź wkładki, jeśli ich
treść lub forma pozostają w sprzeczności z prawem, linią programową
i charakterem czasopisma.
16. Jeżeli dostarczone przez Zleceniodawcę materiały mają być zwrócone po wykorzystaniu, Zleceniodawcę powinien to zastrzec w „umowie
– zamówieniu”.
17. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać pisemnie w ciągu 14 dni po
ukazaniu się ogłoszenia, podając
dokładny opis tego, co jest kwestionowane. Reklamacje złożone
po tym terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacji nie podlegają reklamy, których projekty dostarczono bez cromalinu lub match printu.
II. Warunki płatności
1. Podstawę do wystawienia faktury
stanowi fakt wydrukowania ogłoszenia zgodnie ze zleceniem.
2. Zleceniodawca na podstawie faktury
dokonuje wpłaty w ciągu 14 dni na
konto Wydawcy.
3. W przypadku opóźnienia w zapłacie
Wydawcy należności za wykonaną
usługę, Wydawca będzie naliczał odsetki od wysokości ustawowej, licząc
od dnia wystąpienia opóźnienia. Redakcja zastrzega sobie prawo wstrzymania druku zamówionych ogłoszeń
i reklam, jeżeli poprzednie nie zostały opłacone.
III. Zamówienie ogłoszenia lub reklamy oznacza akceptację powyższych
warunków sprzedaży.
IV. W sprawach spornych nieujętych
w powyższych zasadach mają zastosowanie przepisy prawa prasowego
i kodeksu cywilnego.
Katarzyna Polesińska
Prezes Zarządu
kontakt
WYDAWCA:
Euro-Media Sp. z o.o.
al. Komisji Edukacji Narodowej 95
02-777 Warszawa
NIP: 527-10-32-032
tel.: 22 678 37 30
fax.: 22 679 71 01
Prezes Zarządu
Katarzyna Polesińska
DYREKTOR WYDAWNICZY
Joanna Jaworska
tel. +48 606 911 070
e-mail: [email protected]
REDAKCJA:
Zbigniew Zieliński – Redaktor Naczelny
tel.: +48 603385556
e-mail: [email protected]
DZIAŁ REKLAMY:
Lidia Tuchowska – Kierownik ds. sprzedaży
tel.: +48 604995466
e-mail: [email protected]
DZIAŁ PRENUMERATY I KOLPORTAŻU:
Agata Fronczak
tel. +48 22 678 37 30 wew. 236
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty