czyt. dalej s. 2-3

Komentarze

Transkrypt

czyt. dalej s. 2-3
Słowo numeru
str 1
100% polski kapitał
Konkurs
nr 07/2015 Lipiec 2015
Polskie media
Czytaj w całym Kraju
www.SlowoWarszawy.pl
Cena 2.20 zł (w tym 8 % VAT)
Rynek gadżetów
Maria Andrychów
Niewielkie, pomysłowe, efektowne i użyteczne. Gadżety
zaczynają być nieodzownym
elementem uposażenia ludzi,
zwłaszcza zaś mężczyzn, którzy się w nich lubują. Ich zalety i oryginalność powodują,
że z chęcią po nie sięgamy,
ale również wybieramy, jako
prezenty dla najbliższych. Co
takiego oferuje nam rynek
gadżetów?
Czyt. dalej s.5
Zdrowe odżywianie
Sara Rok
Prawidłowe odżywianie jest wanych posiłków zarówno
jednym z warunków zacho- pod względem energetyczwania dobrego stanu zdro- nym, jak i odżywczym.
wia. Aby móc dopasować
swój sposób odżywiania
do obecnego stylu życia,
niezbędne jest prawidłowe zbilansowanie spożyCzyt. dalej s. 6
Zielona rewolucja
Sławomir Kamieniecki
Zielone dachy, choć nie
są w Polsce jeszcze tak popularne jak w niektórych
europejskich państwach,
to coraz częściej „goszczą”
na naszych domach. Jest
to niezwykłe połączenie
piękna oraz użyteczności,
bo oprócz swoich wizualnych walorów takie pokrycie
ma również wielkie zalety jeśli chodzi o oszczędność czy
ekologię. Czym dokładnie
są zielone dachy, jak możemy
je wykorzystać, jakie korzyści wynikają z ich instalacji?
Czyt. dalej s. 13
Hobby dla odważnych
Andżelika Jezierska
Tęcza z placu Zbawiciela ma do końca roku zmienić swoją lokalizację,
tymczasem lewicowe środowiska już oponują przeciwko rozwiązaniu,
które wynika z umowy magistratu z właścicielem ekspozycji. Czy to próba
wywołania kolejnej niepotrzebnej dyskusji o związkach homoseksualnych?
czyt. dalej s. 2-3
W różnych sytuacjach; na wyjazdach, ale także w codziennym życiu przedmioty należące do militariów są bardzo
przydatne. W końcu każdy
z nas czasami potrzebuje coś
przyciąć i warto mieć do tego
scyzoryk czy nóż. Niegdyś
były to przedmioty bardziej
Czyt. dalej s. 16
ISSN 2391-9671
INDEKS 404020
C H R O Ń Ś R O D OW I S KO. P R Z E C Z Y TA Ł E Ś – P O DA J DA L E J !
Słowo Krakowa Gazeta lokalna
związane z wojskiem, teraz
staje się to niecodziennym
hobby dla niektórych, tym
bardziej, ze są to w większości produkty ogólnodostępne.
czwartek, 24 marca 2011
Wstępniak
Spis treści
str 2
Lipiec
Temat Numeru
Antoni Sorocki – Tęcza zniknie z pl. Zbawiciela, ale lewica nie odpuści – s. 2-3
Co się działo
W Poznaniu – s. 4
W Polsce – s. 5
W Gospodarce – s.5
Tęcza zniknie z placu Zbawiciela,
ale lewica nie odpuści
Antoni
Sorocki
Można powiedzieć, że tęcza z Placu Zbawiciela znowu płonie, choć tym
razem jest to ogień emocji i dyskusji, który został rozpalony na nowo. Roznieciła go z jednej strony informacja o przeniesieniu instalacji w inne miejsce
w Warszawie, z drugiej zaś decyzja Sądu Najwyższego USA nakazująca
de facto wszystkim stanom zalegalizowanie małżeństw jednopłciowych,
a która głośnym echem odbiła się również nad Wisłą.
Styl Życia
Maria Andrychów – Wakacje dla czworonogów – s. 6
Patrycja Jasińska – Podologia, czyli zdrowe stopy na co dzień – s. 19
Maria Andrychów – Zdrowie naszych stawów – s. 20
Twój Relax
Marcin Polak – Paintball – s. 7
Marta Pietrzak – Miejsce, gdzie czas płynie wolniej – s. 9
Marian Bąk – Hel, czyli początek i koniec Polski – s. 10
Andżelika Jezierska – Hobby dla odważnych – s. 16
Sara Rok – Zalety hipoterapii. Park Gostynińsko-Włocławski – s. 18
Twój Dom
Grażyna Kozak – Okna dla naszego domu – s. 11
Marcin Bartnicki – Nie pali się? – s. 12
Maria Andrychów – Obraz nie istnieje bez ramy – s. 13
Słowo dla Seniora
Grażyna Kozak – Bariery architektoniczne przeszkodą w normalnym życiu – s. 21
Kryzysowa Zorba
nad słoneczną Europą
nie wskazuje na to, żeby miało to ulec
zmianie, a instytucja już poszukuje
nowej lokalizacji dla ekspozycji.
Mówi się m. in. o placu przed Centrum Sztuki Współczesnej w pobliżu
Zamku Ujazdowskiego.
Kolorowy łuk od samego początku
swojego „życia” budził wielkie
kontrowersje, nie tylko w stolicy,
ale również w całym kraju. Instalacja na Placu Zbawiciela pojawiła
się w czerwcu 2012 roku, a zaproREKLAMA
Będzie się działo
Lipiec 2015 - s. 22-23
Właścicielem niechlubnej tęczy jest
Instytut Adama Mickiewicza. Jego
umowa ze stołecznym Ratuszem
przewiduje, że na placu Zbawiciela
obiekt będzie funkcjonował do
końca bieżącego roku. Obecnie nic
Mikołaj
Kamiński
Wokół nas już wakacje - piękny, słoneczny lipiec. Nowy numer Słowa Warszawy
już w Państwa rękach i choć wydaje się, że czas ten winien być okresem tzw.
sezonu ogórkowego, tym razem szykuje się przed nami lato gorące nie tylko
ze względu na temperaturę powietrza wokół nas.
Sytuacja w Polsce, której spokojnym przez wiele lat życiem, jakie wyznaczały
słabe, choć popularne wśród Polaków rządy Platformy Obywatelskiej, wstrząsnęła dość mocno afera taśmowa reaktywowana aktami ujawnionymi przez
Zbigniewa Stonogę, przede wszystkim zaś jednak chyba niespodziewane jeszcze parę miesięcy temu zwycięstwo Andrzeja Dudy, znacząco przyspiesza. Nie
o tym jednak mówi dzisiaj cała Europa. Główny temat to tzw. Grexit – czyli
zaostrzenie się sytuacji Grecji, której negocjacje z „przedstawicielami mocarstw”
(bo tak to przecież, używając żargonu dwudziestolecia międzywojennego,
trzeba nazwać) utknęły w martwym punkcie. Niektórzy złorzeczą na leniwych
i roszczeniowych Greków, inni z kolei atakują światowy system bankowo-polityczny, nazywają go „banksterskim”. Obie grupy wydają się mieć racje – ale
nie to jest w tym momencie najważniejsze. Czar prysł, bańka mydlana pęka na
naszych oczach – co się stanie, kiedy ten moment przyjdzie także do nas, którzy
nawet teraz żyjemy na niższym poziomie, niż Grecy w ostrym kryzysie, mimo
swojej „zielonowyspowości”. Kiedy recesja dosięgnie nas z całą mocą? I co wtedy? Jak zareagują Polacy? Czy Niemcy chętnie będą opłacały kryzys kolejnym
europejskim państwom?
Tymczasem przyroda wokół nas żyje swoim leniwym trybem. Wszystkim nam
należą się wakacyjne urlopy, tak więc szczególnie – w tych coraz cieplejszych
dniach – polecam Państwu lekturę działu Twój Relax. Oczywiście nie zaniedbując pozostałych części naszego Słowa!
Wydawca: Magnes Media Sp. z o.o. [email protected] | Prezes Zarządu, redaktor naczelny: Emil Baran
Redaktor prowadzący: Mikołaj Kamiński [email protected] | Dział reklamy: tel. 506 162 908 | Druk: Polskapresse
Redakcja: Komuny Paryskiej 90, 50-452 Wrocław | Skład: Logos | Numer zamknięto 3 lipca 2015| Wydanie 6 lipca 2015
Redakcja nie odpowiada za treść publikowanych listów i reklam. Materiałów nie zamówionych nie zwraca, zastrzega sobie prawo do skrótów w nadesłanych tekstach i listach.
Słowo Warszawy Gazeta lokalna
lipiec 2015
str 3
i ideologią, stąd też używają określenia nietolerancyjny w oderwaniu
od konkretnych zachowań.
Każdy członek społeczeństwa ma
swoje własne granice tolerancji,
jednak są one jednocześnie związane
z granicami ogólnospołecznymi,
które mają wpływ na te indywidualne i wyrażają się przede wszystkim w obowiązującym prawie.
W Polsce obecnie wygląda to tak, że
osoby tej samej płci nie mogą w świetle prawa tworzyć jednej rodziny, wziąć ślubu ani wychowywać
dzieci. Są jednak prawnie chronione
przed dyskryminacją, mogą manifestować publicznie swoją orientację,
tworzyć stowarzyszenia, fundacje,
a nawet promować w przestrzeni publicznej swoje idee, czego wyrazem
jest chociażby tęcza w Warszawie.
Stawia to Polskę mniej więcej w połowie światowej stawki, pomiędzy
krajami gdzie śluby homoseksualistów są dozwolone i mogą oni
adoptować dzieci, następnie krajami,
gdzie nie mogą drugiej z tych rzeczy,
a krajami gdzie homoseksualizm
jest powszechnie krytykowany,
manifestacje zakazane, aż w końcu
państwami, gdzie homoseksualizm
jest prawnie zabroniony i karany.
Nigdy nie było tak, że po spełnieniu
pewnych postulatów, nie będą wysuwane kolejne. Oczywiście czasem to trwa latami, ale ostatecznie
do tego dochodzi. Jeśli w Polsce
przestawimy granicę o krok dalej,
czyli zalegalizujemy związki homoseksualne, to adopcja dzieci przez
takie pary będzie już tylko jeden
krok za ową granicą. Naturalnym
mechanizmem w każdym społeczeństwie jest to, że kwestie prawnie
usankcjonowane po pewnym czasie
stają się również dla początkowo
nieprzychylnie nastawionych do
tego grup, bardziej akceptowalne.
W ten sposób coś, co jeszcze przed
15 laty było nie do pomyślenia, teraz
stałoby się całkiem realne. Jak to wygląda na Zachodzie? W niektórych
państwach, które dopuszczają już
adopcję dzieci przez pary jednopłciowe, wprowadzono przepis o tym,
że w wieku 7 lat dzieci, przy zgodzie rodziców, będą mogły zmieniać
płeć. Do tego pojawiają się również
głosy o obniżeniu wieku inicjacji
seksualnej, np. do 12 lat czy też trwa
dyskusja na temat depenalizacji
kazirodztwa. Krok po kroku, dzięki włączaniu do systemów prawnych
kolejnych wcześniej nieakceptowanych zachowań, przybliża się widmo
zalegalizowania tych, które jeszcze
kilkanaście lat temu mało komu
przychodziły do głowy.
Jeśli nie będziemy w stanie ustanowić twardej i niezmiennej granicy,
przynajmniej na kilkadziesiąt lat,
to będzie ona nieustannie przesuwana i w końcu doprowadzi do
tolerancji wszelkich zachowań. Nie
trzeba tłumaczyć dogłębnie, że taki
scenariusz prowadzi do rozpadu
społeczeństwa, które pozbawione zostanie swoich naturalnych narzędzi,
jakimi jest np. presja społeczna, odrzucenie, tworzenie niepisanych reguł. Te reguły nie będą miały czego
dotyczyć.
Tymczasem lewicowe środowiska
zamieszanie związane z Tęczą przy
placu Zbawiciela wykorzystać chcą
do dalszego bombardowania opinii
publicznej kwestią związków homoseksualnych. Można się spodziewać
zatem, że zrobią wszystko, by
instalacja nie zmieniła swojej lokalizacji. Ta obecna jest po prostu
bardziej kontrowersyjna i daje im
paliwo do dalszej walki o zgubę
dla społeczeństwa.
REKLAMA
ożywiła. A w niej jedno jest pewne:
nikt nikogo do swoich racji nie
przekona, co jest charakterystyczne
dla wszelkich dysput o podłożu
ideologicznym.
Zadziwiające jest jednak to, że
zwolennicy i sympatycy środowisk
LGBT, nazywają osoby sprzeciwiające przyznaniu parom homoseksualnym przywilejów „nietolerancyjnymi”. Jest to uzurpacja tego pojęcia.
Po pierwszej określenie tolerancyjny
nigdy nie powinno występować
samoistnie. Nie ma bowiem na
świecie człowieka, który tolerowałby wszystko. Są takie zachowania
i rzeczy, wobec których nawet najbardziej „otwarci” ludzie się sprzeciwiają. Kradzież, pedofilia, zoofilia,
bigamia, kazirodztwo czy publiczne
obnażanie nie pasują bardzo wielu
osobom, które chcą legalizacji związków jednopłciowych. Czy są one
zatem nietolerancyjne? Według ich
podejścia tak, chociaż nigdy tego nie
przyznają. Każdy z nas jest w jakimś
stopniu nietolerancyjny, a różni nas
jedynie granica zachowań, które
dopuszczamy. Jedni mają ją ustawioną na poziomie 30 proc., inni na
50 proc., a jeszcze inni na poziomie
85 proc. (jeśli zestawimy stosunek
tolerowanych spraw, wobec wszystkich, jakie mogą zaistnieć w relacjach
międzyludzkich oraz pomiędzy
ludźmi a zwierzętami). Nie ma
jednak osób w pełni nietolerancyjnych ani w pełni tolerancyjnych.
Określenie to powinno zatem być
zawsze używane w danym kontekście, wobec określonych rzeczy, idei,
zachowań. Zwolennicy środowisk
LGBT, jak i one same, przyjęły
bardzo błędną i krzywdzącą strategię, w której o nietolerancyjności
świadczy tylko kilka aspektów,
ściśle związanych z ich interesami
REKLAMA
jektowała ją Julita Nowak we współpracy z IAM. Stworzona jest z około
20 tys. sztucznych kwiatów, zaplecionych w stalową konstrukcję.
Całość sięga aż na wysokość 9 m.
Tęcza początkowo miała stać w tym
miejscu do września 2012 roku,
ale władze dwukrotnie decydowały
się na przedłużenie ekspozycji.
W tym okresie instalacja kilka razy
została podpalona, zaś 11 listopada
2013 roku spłonęła całkowicie. Jej
odbudowa kosztowała ponad 100
tys. złotych z publicznych pieniędzy,
choć władze decyzję tę podjęły bez
konsultacji społecznych.
O te zabiega teraz Warszawskie Forum Lewicy, stojące na stanowisku,
że instalacja powinna pozostać na
placu Zbawiciela. W tej sprawie organizacja złożyła specjalny wniosek
do prezydent Gronkiewicz-Waltz
oraz Rady Miejskiej. Trudno pojąć,
dlaczego tak naprawdę lewicowym
środowiskom zależy na pozostawieniu Tęczy właśnie w tym miejscu.
Ta lokalizacja nigdy nie była dobra,
bo ustawienie ekspozycji symbolizującej homoseksualizm, właściwie
tuż pod kościołem Najświętszego
Zbawiciela, od początku było po
prostu prowokacyjne. Zasadniczo
istnienie w przestrzeni publicznej
symbolu ideologii i zachowań ludzkich, które są nieakceptowane przez
tak wielu Polaków, nie powinno
mieć miejsca. Ustawienie go zaś
pod katolicką świątynią dolało tylko
oliwy do ognia. Teraz, gdy jest
szansa by załagodzić całą sytuację,
lewicowe środowiska już czynią
starania, by spór rozgorzał na nowo.
Zwłaszcza, że w skutek ostatnich wydarzeń w USA, gdzie Sąd Najwyższy
uznał za niekonstytucyjny zakaz zawierania małżeństw jednopłciowych,
dyskusja na ten temat znowu się
Temat numeru
lipiec 2015
Słowo Warszawy Gazeta lokalna
str 4
Co się działo
w Polsce
Co się działo
W WARSZAWIE
– czerwiec 2015
Poszuki wania na cmentar zu
Bródnowskim
Przygotował:
Sławomir Kamieniecki
Bez odznaczenia
Wypadek na ulicy Anielewicza
Pisarz i publicysta Bronisław Wildstein nie zostanie honorowym obywatelem Warszawy. Rada Warszawy odrzuciła projekt uchwały w tej
sprawie, przygotowany przez klub PiS. Przeciwko zagłosowali radni
PO, posiadający większość głosów. Decyzją rady miasta tytułem tym
uhonorowani zostali natomiast reżyser Andrzej Wajda i historyk,
minister edukacji w rządzie Tadeusza Mazowieckiego prof. Henryk
Samsonowicz. Przewodniczący klubu radnych PiS Jarosław Krajewski przedstawiając kandydaturę Wildsteina
podkreślał, że to zasłużony opozycjonista,
twórca prasy podziemnej, pisarz i publicysta.
Przekonywał, że Wildstein spełnia wszystkie
kryteria postawione przed kandydatem na
honorowego kandydata Warszawy. W głosowaniu kandydatura Wildsteina została
odrzucona. Za głosowało 23 radnych PiS,
przeciw było 34 radnych.
Autobus linii 180 uderzył w mercedesa. Ze wstępnych
ustaleń policji wynika, że do zderzenia doszło, kiedy
mercedes wycofał się z parkingu, próbując włączyć się
do ruchu. Nie ustąpił jadącemu autobusowi pierwszeństwa
i doszło do wypadku. W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało dziesięć osób – ośmioro dzieci i dwoje
dorosłych. Mają oni lekkie obrażenia, których doznali
po przewróceniu się. Na miejsce wezwano trzy karetki
pogotowia. Dwoje z poszkodowanych zostało opatrzonych
na miejscu, pozostali – sześcioro dzieci i dwoje dorosłych
- zostali przewiezieni do szpitala.
Pierwsza linia autobusowa
95 lat temu uruchomiono w Warszawie pierwszą linię autobusową. Prowadziła z pl. Zamkowego na pl. Zbawiciela,
a kursowały nią, w asyście wojska i policji, autobusy marki
Saurer sprowadzone z Austrii. 29 czerwca 1920 r. uruchomiono w Warszawie pierwszą linię autobusową. Obecnie autobusy
pełnią kluczową rolę w komunikacji miejskiej w Warszawie.
Codziennie na ulice wyjeżdża ponad 1,5 tysiąca autobusów,
które rocznie przewożą ponad pół miliarda pasażerów.
Od 2007 r. do stolicy przyjechało 927 nowoczesnych, niskopodłogowych autobusów. A dzięki środkom unijnym do
2020 r. dodatkowo przybędzie 130 autobusów nisko emisyjnych
oraz wybudowana zostanie zajezdnia Redutowa, zadeklarowała
prezydent stolicy, Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Przegrana Warsaw Eagles
Orły przegrały półfinał Top ligi futbolu amerykańskiego
z Panthers Wrocław 9:47. Ich rywale zmierzą się w Superfinale 11 lipca z Seahawks Gdynia. To był najgorszy sezon
stołecznej drużyny od 2010 roku, kiedy wygrali tylko cztery
mecze. Eagles obecny sezon kończą z bilansem 6-4. W półfinale trafili na zdecydowanego faworyta i lidera – Panthers
Wrocław. Z wrocławianami Orły przegrały wyraźnie obydwa
mecze w sezonie zasadniczym. Półfinałowy mecz we Wrocławiu warszawianie również przegrali.
AZS Politechnika kompletuje skład
Politechnika zakontraktowała dziewięciu siatkarzy na nowy sezon,
który rozpocznie się w listopadzie. To efekt zmian w regulaminie rozgrywek związany z przerwami na zgrupowania i mecze reprezentacji. Mimo to Politechnika już zakontraktowała dziewięciu
siatkarzy. Zmiany w regulaminie dotyczą również liczby zawodników,
których będzie można zgłosić do protokołu meczowego. Od nowego
sezonu będzie ich czternastu (w tym dwóch libero), w poprzednim kadra meczowa mogła liczyć dwunastu siatkarzy. Politechnika buduje
drużynę wokół mistrza świata Pawła
Zagumnego, który
po 20 latach powraca do Warszawy.
Słowo Warszawy Gazeta lokalna
Utknęli na mieliźnie
Prywatna jednostka motorowa wpłynęła na kamień przy niskim
stanie wody i utknęła. Powodem utknięcia łodzi był zbyt niski
stan Wisły. Z tej samej przyczyny akcja na rzece była w znacznym stopniu utrudniona, a do uwięzionej jednostki mogły podpłynąć tylko mniejsze
statki. Na miejsce wydarzenia przybyła również
łódź policyjna, która
próbowała ściągnąć jednostkę z mielizny. Żadnemu z pasażerów nic
się nie stało.
Policja szuka pirata drogowego
Stołeczna policja szuka kierowcy osobowego volvo, który postanowił ominąć korki w centrum Warszawy, jadąc ścieżką rowerową. Serię wykroczeń, które popełnił pirat drogowy, nagrał
jeden z rowerzystów. Niezidentyfikowany jeszcze kierowca
jechał po chodniku i ścieżce rowerowej, używał klaksonu, a na
dodatek wulgarnie obrażał rowerzystę, który go nagrał.
Policja zapewnia, że po ustaleniu tożsamości mężczyzny, zostanie przeciwko niemu skierowany wniosek do sądu o ukaranie
i odebranie uprawnień do kierowania pojazdem. Kierowca popełnił tyle wykroczeń, że ukaranie mandatem w tym przypadku
nie wystarczy – za takie zachowanie można
Arabskie Inwestycje
Dwa wysokościowce, część Placu Defilad i błonia wokół
Stadionu Narodowego – to nieruchomości, którymi władze
Warszawy chcą zainteresować inwestorów ze Zjednoczonych
Emiratów Arabskich. Reprezentacja ZEA jakiś czas temu
złożyła wizytę w naszym kraju. W trakcie spotkania z ministrem gospodarki wyrazili zainteresowanie prestiżowymi
inwestycjami w niektórych miastach Polski. W ramach oferty
inwestycyjnej Warszawa zaoferowała dwa wysokościowce w pobliżu Dworca Centralnego, projekt zagospodarowania
części Placu Defilad od strony Al. Jerozolimskich (projekt
miasta i PKP) oraz zagospodarowanie położonych blisko
Dworca Wschodniego i Dworca Stadion terenów wokół Stadionu Narodowego. Decyzja o tym, czy i gdzie ZEA zdecydują się zainwestować w Polsce, może zapaść we wrześniu.
W okresie wakacyjnym delegacja ZEA, złożona z przedstawicieli rządu i spółki zajmującej się nieruchomościami, ma
bowiem znów odwiedzić w Polskę.
Zespół Samodzielnego Wydziału Poszukiwań IPN kierowany
przez prof. Krzysztofa Szwagrzyka rozpoczął prace w kwaterze
45N stołecznego Cmentarza Bródnowskiego. Ich celem jest
zlokalizowanie miejsc pochówku ofiar komunizmu straconych,
zamordowanych i zmarłych w więzieniach i aresztach warszawskich w latach 40. XX w. Wśród najbardziej znanych postaci,
których szczątki starają się odnaleźć jest m.in. mjr Marian
Bernaciak ps. „Orlik”, żołnierz Wojska Polskiego i Armii
Krajowej oraz powojennego podziemia niepodległościowego.
Prace mają miejsce w rejonie muru
oddzielającego Cmentarz Bródnowski
od Cmentarza Żydowskiego. Na terenie
poszukiwań w 1946 r. pochowano co
najmniej 33 osoby skazane na podstawie wyroków sądów komunistycznych.
W większości są to żołnierze polskiego
podziemia niepodległościowego, w tym
kilka kobiet.
Regionalny System Ostrzegania
Od 1 lipca ostrzeżenia o zdarzeniach takich jak pożary, czy
powodzie, a także np. informacje o zaginionych podczas wakacji dzieciach, otrzymamy dzięki sms-om. Przewiduje
to rozszerzona wersja Regionalnego Systemu Ostrzegania.
Jest to jedna ze zrealizowanych zapowiedzi z ubiegłorocznego expose szefowej rządu. Jak przekonywała, system jest
przyjazny dla obywateli. Minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki zaapelował do wszystkich Polaków
o korzystania z darmowej aplikacji Regionalnego Systemu
Ostrzegania, jako najnowocześniejszego systemu w Europie. Aplikacja jest dostępna za darmo na każdy rodzaj
telefonu komórkowego.
Karta Dużej Rodziny
Z wprowadzonej w czerwcu 2014 r. Karty Dużej Rodziny
korzysta 30,5 tys. wielodzietnych rodzin na Mazowszu, czyli
połowa uprawnionych. Do programu przystąpiło 107 firm
oferujących zniżki dla tych rodzin - poinformował wojewoda
mazowiecki Jacek Kozłowski. Ogólnopolska Karta Dużej
Rodziny to rządowy system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny
z co najmniej trojgiem dzieci. Podkreślił, że podmioty, które
przystępują do programu, oferują realne, a nie fikcyjne zniżki.
Wyraził nadzieję, że punktów oferujących zniżki dla rodzin będzie
przybywać i będzie ich „kilka, jeśli
nie kilkanaście tysięcy”.
Umowy zostały podpisane m.in.
z księgarniami, sklepami z artykułami
szkolnymi, salonami fryzjerskimi, restauracjami i instytucjami kultury.
Zatrzymany na lotnisku
Podróżował z Syrii, przez Stambuł, Belgrad, a celem jego podróży była Hiszpania. Polscy pogranicznicy zatrzymali na Lotnisku
Chopina w Warszawie obywatela Maroka, za którym wystawiono
Europejski Nakaz Aresztowania. Hiszpańskie służby specjalne
podejrzewają go o działalność terrorystyczną. Mężczyzna trafił
do aresztu. Mężczyzna jest poszukiwany przez hiszpańskie
służby, w związku z podejrzeniem o działalność w grupie o charakterze terrorystycznym.
Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Trwa
procedura ekstradycyjna.
Marokańczyk prawdopodobnie dotrze jednak do celu
swej podróży, gdzie trwa postępowanie w jego sprawie.
lipiec 2015
str 5
Co się działo
w Polsce
Co się działo
W POLSCE
Co się działo
W GOSPODARCE
– czerwiec 2015
– czerwiec 2015
Trzęsienie ziemi w rządzie
Stonoga ujawnia akta
Belka zostaje na stanowisku
Po wielkiej aferze związanej z ujawnieniem
aktów śledztwa przez Zbigniewa Stonogę,
premier Ewa Kopacz poinformowała o licznych
dymisjach w rządzie. Ze stanowiska ustąpili Jan
Vincent-Rostowski (szef doradców szefowej rady
ministrów), Włodzimierz Karpiński (minister
skarbu państwa), Jacek Cichocki (koordynator służb specjalnych), Bartosz Arłukowicz
(minister zdrowia), Andrzej Biernat (minister
sportu), a także kilku wiceministrów, a wśród
nich Tomasz Tomczykiewicz. O rezygnacji poinformował również Radosław Sikorski, który
przestanie być marszałkiem sejmu. Z kolei Bartłomiej Sienkiewicz przestał być szefem Instytutu
Obywatelskiego, czyli think-thanku Platformy
Obywatelskiej.
Do wielkiego przecieku aktów ze śledztwa dotyczącego tak zwanej afery podsłuchowej doszło na początku
czerwca. Znany z walki z systemem przedsiębiorca
i redaktor naczelny jednego z dwutygodników Zbigniew Stonoga, za pomocą serwisu społecznościowego udostępnił opinii publicznej i zwykłym Polakom
25 tomów akt ze śledztwa. Na razie nie wiadomo, kto
mu je przekazał. W związku z tym Stonoga, znany
z wulgarnych wypowiedzi o politykach i rzeczniku
KGP został zatrzymany i przesłuchany na polecenie
Prokuratury Generalnej. Przedsiębiorcę wypuszczono jednak po złożeniu przez niego zeznań. Przeszukano jego dom oraz firmy. Ujawnione akta, oprócz
stenogramów z rozmów członków rządu, zawierały również ustalenia śledczych, zeznania świadków
oraz wrażliwe dane, takie jak numery PESEL.
Marek Belka nie zrezygnował z szefowania Narodowemu Bankowi Polskiemu. Spekulacje na ten temat
pojawiły się po ujawnieniu akt dotyczących śledztwa w sprawie afery podsłuchowej. Niektórzy z „bohaterów” nagrań podali się do dymisji, jednak Belka, który również był podsłuchiwany w restauracji „Sowa”,
nie zamierza podążać ich drogą. Przedstawiciele instytucji oświadczyli w specjalnym komunikacie, że
„NBP jest instytucją niezależną, wolną od wpływów i nacisków natury politycznej. Prezes Belka kontynuuje swoją misję, jego kadencja wygasa w czerwcu 2016 roku”. Belka szefuje najważniejszej instytucji
bankowej w Polsce od 11 czerwca 2010 roku. Jego kadencja upływa za 12 miesięcy.
Andrzej Duda, który w drugiej turze wyborów prezydenckich pokonał starającego się o reelekcję Bronisława Komorowskiego, odebrał w pałacu w Wilanowie akt wyboru na prezydenta Rzeczpospolitej Polski. Nominacja wręczona została mu przez szefa Państwowej Komisji Wyborczej. W uroczystości uczestniczyli
członkowie rządu na czele z premier Ewą Kopacz, politycy Prawa i Sprawiedliwości, wśród
których znalazł się prezes tej partii Jarosław Kaczyński, a także niektórzy kontrkandydaci Dudy
z pierwszej tury wyborów. Prezydent elekt rozmawiał m. in. z Grzegorzem Braunem, Magdaleną Ogórek i Jackiem Wilkiem. Urzędowanie Andrzej Duda rozpocznie 6 sierpnia. Tego
dnia zostanie zaprzysiężony na urząd, a Bronisław Komorowski opuści Belweder i stanowisko.
Co oferuje nam
Maria
Andrychów
rynek gadżetów?
Niewielkie, pomysłowe, efektowne i użyteczne. Gadżety zaczynają
być nieodzownym elementem uposażenia ludzi, z zwłaszcza zaś mężczyzn, którzy się w nich lubują. Ich zalety i oryginalność powodują,
że z chęcią po nie sięgamy, ale również wybieramy jako prezenty dla
najbliższych. Co takiego oferuje nam rynek gadżetów?
Obecnie właściwie każda impreza wiąże się nie tyle z koniecznością, co z pewną tradycją
obdarowania gospodarza wydarzenia choćby drobnym upominkiem. Wszystko zależy oczywiście od charakteru uroczystości,
bo inaczej podchodzimy do
prezentu z okazji dnia matki
lub ojca, urodzin, pępkowego
czy też chrzcin. Bardzo często
zależy nam na tym, by bliską
nam osobę pozytywnie zaskoczyć i wręczyć jej coś niestandardowego, niespodziewanego,
z czego z pewnością się ucieszy.
Sami pewnie niejednokrotnie
otrzymaliśmy podarunek, który
później wylądował w szafie,
lipiec 2015
na strychu, został odesłany do
lamusa. Z grzeczności nie wypada oczywiście dać po sobie
poznać, że prezent nie przypadł
nam do gustu. Sami mamy też
często obawy, że nie trafimy
z pomysłem i dlatego sięgamy
po standardowe „chwyty”: alkohol, bombonierki, kwiaty.
Zwłaszcza, że w ostatnich latach
celebrujemy z coraz liczniejszych okazji i koncepcje po
prostu nam się wyczerpują.
Rozwiązaniem mogą być tutaj
gadżety, które charakteryzują
się bardzo dużą różnorodnością.
Z pewnością każdy znajdzie
coś dla siebie i będzie chciał
sięgnąć po kolejne przedmioty.
A co w ogóle można znaleźć na
gadżeciarskim rynku? Pomysłowość nie zna granic. Wiele z gadżetów jest bardzo użytecznych,
możemy np. nabyć apteczkę
medyczną w niewielkim pokrowcu albo w saszetce na pas,
którą przypinamy wybierając się
na rowerową przejażdżkę czy
spacer. Możemy otrzymać również zestaw do naprawy roweru,
który będzie podobnych rozmiarów i nie zajmie nam bezcennego miejsca w plecaku
czy koszyku. Pomocny może
okazać się także dzwonek na
kierownicę, w który zamontowany będzie kompas. Osoby,
które często uprawiają sport,
66 proc. Polaków uważa, że kwota wolna od podatku jest nieodpowiednia (zbyt niska bądź za wysoka).
Tak wynika z badania, które przeprowadziło Centrum Badania Opinii Publicznej. Tylko 14 proc.
uważa, że jest ona na odpowiednim poziomie, zaś
co piąty ankietowany nie ma zdania w tej sprawie.
Obecnie kwota wolna od podatku wynosi 3091
złotych, jest jedną z najniższych w Europie. Również wiele państw na świecie, w tym kilka egzotycznych, w tej kwestii wdrożone ma bardziej wolnorynkowe rozwiązania. Platforma Obywatelska
oraz Polskie Stronnictwo Ludowe kilka miesięcy
temu głosowało przeciwko podwyższeniu tej kwoty.
Z kolei prezydent elekt Andrzej Duda proponuje, by
podnieść ją do pułapu 8 tys. złotych.
mogą zainwestować w krokomierz, analizator tłuszczu czy
miernik pulsu. Z kolei osoby,
które mają problem z chłodnymi
dłońmi, mogą „zaprzyjaźnić” się
z podgrzewaczem, który zmieści
się w zaciśniętej dłoni.
Wciąż popularne są oczywiście
narzędzia wielofunkcyjne, czyli np. kombinerki, nożyk, latarka i śrubokręt w jednym. Taki
„scyzoryk MacGyvera” posiada niekiedy nawet ponad 15
funkcji i może okazać się pomocny w sytuacjach, w których
byśmy się tego nie spodziewali.
Coś dla siebie znajdą również
fani komputerów. Zwykły
pendrive możemy zamienić na
nośnik w kształcie breloku lub
na elegancką oprawę, np. zrobioną z drewna. Pamięć USB
może być również gustowną
bransoletką, którą zawsze będziemy przy sobie nosić. Wiele
osób lubi natomiast grillować,
a doskonałym gadżetem w takim przypadku będą kompletne
zestawy, w których znajdą
się wszystkie niezbędne do obsługi grilla narzędzia. Pozyskać
możemy również szczotkę do
czyszczenia rusztu, dzięki czemu umilimy sobie ten niezbyt
przyjemny obowiązek. Przyda
10,8 proc. bezrobocia
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że stopa bezrobocia w maju wyniosła 10,8 proc. Pierwszy raz od ponad pięciu
lat wskaźnik ten spadł poniżej 11 proc. To trzeci
kolejny miesiąc, w którym bezrobocie minimalnie spada. W ubiegłym roku, w identycznym
okresie, wynosiło ono 12,5 proc. Od kwietnia
liczba bezrobotnych spadła o blisko 78 tys.
zarejestrowanych. Spadek wiąże się z okresem
letnim, w którym tradycyjnie zwiększa się liczba
ofert tymczasowych, a także zbiory owoców, etc.
Bezrobocie spadło w każdym z 16 województw,
a najmocniej w pomorskim (5,8 proc.), zachodniopomorskim (5,6 proc.) oraz podkarpackim
(5,4 proc.).
się zapewne aluminiowa torba chłodząca, która zapewni
nam chłodne i orzeźwiające
napoje w upalne dni. Prawdziwym hitem podczas wyjazdów,
zwłaszcza tych survivalowych
i pod namiot, mogą okazać się
powerbanki, które na długi
czas dostarczą nam niezbędnej
energii do telefonu. Nie będziemy musieli szukać dostępu do
prądu, bo po prostu zabierzemy
go ze sobą.
Jak widać rynek gadżeciarski
oferuje nam naprawdę bardzo wiele. Oprócz tego, że
przedmioty te ułatwią nam
życie w wielu przypadkach
i będą bardzo przydatne,
to mogą również okazać się
świetnym podarunkiem dla
naszego bliskiego.
REKLAMA
Duda z aktem wyboru na prezydenta
Kwota wolna od podatku
zbyt niska
Słowo Warszawy Gazeta lokalna
str 6
Wakacje dla czworonogów
Maria
Andrychów
Zbliża się sezon weekendowych wyjazdów, majówki, wakacji. Wielu
z nas organizuje czas wypoczynku krótko- lub długoplanowego. Właściciele zwierząt domowych mają problem z zaplanowaniem wyjazdu
z miasta na dłuższy okres, niż kilka dni. Podrzucanie zwierzęcia do
sąsiada stanowi duży kłopot i w wielu przypadkach jest to trudne do
zrealizowania. Miejsca noclegu w miejscowościach turystycznych nie
posiadają w swojej ofercie możliwości przebywania zwierząt na ich
terenie. Powstała potrzeba zapewnienia pupilowi opieki pod nieobecność właściciela wygenerowała za sobą pomysł na stworzenie hoteli
dla zwierząt.
Ilość hoteli dla naszych pupili w Polsce stale rośnie. Oferty przedstawiane przez ośrodki
zajmujące się zwierzętami gwarantują opiekę na najwyższym
poziomie. Pracownicy starają się
stworzyć warunki, do których
zwierzę było przyzwyczajone.
Pobyt w takim hotelu będzie wtedy o wiele przyjemniejszy i mniej
stresujący. Kluczowym jest stworzenie kontaktu podobnego do tego
z domownikami, którzy zwracają
się do pupila po imieniu, głaszczą
go i przytulają. Daje to zwierzęciu świadomość, że ktoś się nim
zajmuje. Generuje to poczucie
bezpieczeństwa i czas spędzony w ośrodku przebiega spokojnie.
Nasze zwierzęta oddawane są na
ten czas w ręce profesjonalistów,
którzy oferują także szkolenia.
Wieloletnie doświadczenie opiekunów umożliwia kontrolowanie
zachowania zwierząt i pomaga im
szybko zaaklimatyzować się w hotelu. Dodatkowo hotele korzystają
z usług weterynarzy, którzy znajdują się na miejscu.
Opieka nad zwierzętami jest całodobowa. Daje to komfort właścicielowi, który może zrelaksować się
na wakacjach lub załatwić w spokoju wszystkie sprawy związane
ze służbowym wyjazdem.
Zwierzęta tak samo jak człowiek
potrzebują przestrzeni, dlatego w większości hoteli nie są zamykane w kojcach lub klatkach.
Posiadają własne pokoje, które
są ogrzewane i urządzone w taki
sposób, aby zwierzę mogło spędzać miło czas. Dodatkowo znajdują się tam liczne zabawki, drapaki, tunele, kuwety i wiele innych
elementów wyposażających pokój
pupila, które zagwarantują mu
komfort psychiczny. Podawane posiłki dla zwierzaków w zależności
od oferty są ustalane z właścicielem, bądź dobierane przez specjalistów. Do dyspozycji oddawane
są specjalnie wyznaczone tereny
do biegania i zabaw, dzięki czemu
spędzają one aktywnie czas w towarzystwie innych zwierząt, bądź
też indywidualnie. Ruch dla psów
jest bardzo istotny, dlatego opiekunowie w ośrodkach wyprowadzają
psy na długie spacery po przyjaznych przyrodniczo obszarach.
Pielęgnacja psów i kotów jest
bardzo ważna. Hotele dla zwierząt
dysponują szerokim wachlarzem
zabiegów. W każdym z nich zalecane jest zabezpieczenie przed
pchłami i kleszczami. Zwierzęta
poddawane są też zabiegom fryzjerskim i pielęgnacyjno-odświeżającym.
Warunkiem przyjęcia pupila do
hotelu jest ukazanie aktualnej
książeczki zdrowia, odrobaczenie
i zaszczepienie z ważnym zaświadczeniem. Przeprowadzane są także
ankiety i wywiady z właścicielami w celu poznania zwierzęcia. Jest
to istotne w celu zagwarantowania
opieki o wysokim standardzie.
Zagwarantowanie uczciwej
i profesjonalnej opieki naszym
czworonogom podczas naszej
nieobecności jest bardzo trudne.
Właścicielom zależy na tym, aby
zagwarantować komfort psychiczny i zadbać o potrzeby swojego
zwierzęcia. Takie miejsca jak hotele dla zwierząt to idealne rozwiązanie dla tych, którzy mają kłopot
z zostawianiem pupili w domu
pod okiem sąsiada.
REKLAMA
Styl życia
Zdrowe odżywianie,
czyli jak jeść smacznie i zdrowo
Grażyna
Kozak
Prawidłowe odżywianie jest jednym z warunków
zachowania dobrego stanu zdrowia. Aby móc
dopasować swój sposób odżywiania do obecnego
stylu życia, niezbędne jest prawidłowe zbilansowanie spożywanych posiłków zarówno pod względem
energetycznym, jak i odżywczym.
Zdrowe odżywianie ma na ludzi
zbawienny wpływ. Wybieranie
niskokalorycznych produktów
oraz odpowiednie ich przygotowanie sprzyja utrzymaniu właściwej
kondycji ciała i organizmu. Dbanie
o zdrowie nie tylko zapewni nam
zgrabną sylwetkę na nadchodzące wakacje, lecz także uchroni
od złapania różnego rodzaju infekcji. Zalet zdrowego odżywiania
jest niezmiernie dużo, począwszy
od ochrony przed chorobami, poprzez poprawę samopoczucia,
a skończywszy nawet na efektach
długowieczności.
Dla prawidłowego funkcjonowania,
organizm ludzki musi mieć dostęp do różnorodnych składników
odżywczych. Tych składników
jest około 60. Są to m.in. białka, tłuszcze, węglowodany a także witaminy, składniki mineralne,
czy błonnik. Czyli zróżnicowane
składniki, znajdujące się w różnych
produktach spożywczych. Aby nasz
organizm miał stale do nich dostęp,
muszą być na bieżąco dostarczane.
Jedyną możliwością, aby to osiągnąć jest właściwie zbilansowana
dieta.
Aby potrawy były smaczne i do
tego zachowały swoją wartość odżywczą muszą przede wszystkim
być przyrządzone z produktów
o niskiej zawartości tłuszczu i cukrów. Warto ze swojego jadłospisu wyeliminować szkodliwą dla
Słowo Warszawy Gazeta lokalna
organizmu sól, którą łatwo można
zastąpić smacznymi ziołami, takimi jak czosnek lub estragon.
Jednakże najważniejszą zasadą,
którą należy stosować przy przygotowaniu potraw w wersji light
jest sam sposób przyrządzenia.
Smażenie potraw, które jest jedną
z najczęściej wykonywanych czynności w kuchni, wpływa bardzo
niekorzystnie na wartości odżywcze
danego posiłku. Ponadto przez
tego rodzaju obróbkę termiczną powstają szkodliwe związki
np. wolne rodniki, które mogą
prowadzić do wielu chorób. Aby
zmniejszyć kaloryczność wystarczy
użyć tłuszczy roślinnych typu oliwa
z oliwek lub olej rzepakowy. Jednym z najlepszych rozwiązań dla
uzyskania smacznych i zdrowych
przekąsek jest ich przygotowanie
podczas duszenia, gotowania na
parze, pieczenia w folii umieszczonej w piekarniku lub grillowania.
Wystarczy właściwie dobierać produkty w menu oraz ustalić dogodne
dla siebie formy ich przygotowania,
a okaże się, że można jeść smacznie
i zdrowo jednocześnie!
lipiec 2015
str 7
Twój Relax
Paintball
W trakcie gry zawodnicy próbują wyeliminować graczy
z drużyny przeciwnej strzelając
do nich z markerów, których
amunicję stanowią żelatynowe
kulki wypełnione kolorowym
barwnikiem spożywczym.
W paintballu zarówno kobiety
jak i mężczyźni rywalizują na
tych samych zasadach. Wiek,
sprawność i siła zawodników
mają mniejsze znaczenie niż
inteligencja, spryt, umiejętność
podejmowania natychmiastowych decyzji i zimna krew.
Paintball jest bardziej profesjonalną wersją dziecięcych
zabaw w „strzelanie”, gdzie
barwiące naboje wyjaśniają
kwestię „trafienia” przeciwnika. Gra powstała w 1981 roku.
Trzej Amerykanie: Charles
Gaines, Hayes Noel i Gurnsey, przeglądając katalog
ze sprzętem rolniczym, wpadli
na pomysł wykorzystania do
zabawy pistoletów do znakowania bydła. Z biegiem
lat ta zabawa amerykańskich
farmerów stała się bardzo popularna na całym świecie, określone przede wszystkim zostały
pewne zasady. Ujednolicono
broń i wprowadzono kwestie
odnoszące się do bezpieczeństwa, powstał cały przemysł
produkujący sprzęt i akcesoria.
Każdego roku na całym świecie
odbywa się wiele imprez i profesjonalnie organizowanych
zawodów. Do Polski gra „przywędrowała” na początku lat 90.
W paintball może grać każdy,
kto ukończył 18 lat. Osoby
niepełnoletnie muszą uzyskać
zgodę rodziców. Gra paintballowa polega najczęściej na rywalizacji dwóch drużyn. Rozpoczynają one grę na swoich
stanowiskach flagowych, celem
jest zdobycie flagi drużyny
przeciwnej, oraz powrót z nią
do swojego stanowiska, co
Piękno z kraju kwitnącej wiśni
Roman
Galan
Japonia – kraj kwitnącej wiśni, wspaniałej przyrody, ale też dynamicznie rozwijającego się
przemysłu, Kraj surowych obyczajów z głębokim
przywiązaniem do tradycji. Podziwiamy duży
wkład Japonii w elektronikę i miniaturyzację,
Japończycy kochają przyrodę są wielbicielami
ogrodów i ich wymyślnej architektury.
Każdy ogród w Japonii musi
zawierać kilka elementów związanych z symboliką, Niezwykle ważnym składnikiem ogrodu
japońskiego jest woda. Symbolizuje ona życie i przemijanie,
a jednocześnie wprowadza do
lipiec 2015
ogrodu element ruchu. W centralnej części ogrodu położony
jest wodospad męski, symbolizujący mężczyznę oraz jego
dominującą pozycję w rodzinie
i społeczeństwie dawnej Japonii.
Nikt nie może przejść obok niego
obojętnie. Wodospad symbolizujący kobietę, czyli wodospad
żeński jest taki jak prawdziwa
kobieta dawnej Japonii. Jest
piękny, cichy i zawsze krok
z tyłu za mężczyzną. Wodospad
zajmuje drugi plan nieco z boku
i z tyłu za wodospadem męskim.
KARESANSUI – styl suchego
ogrodu ze żwirem przedstawiającym wodę, głazami wyobrażającymi wyspy i grabionym
piaskiem imitującym uderzające w nie fale. Styl ten wyklarował się i rozwinął w okresach
Kamakura i Muromachi dzięki działalności mnichów Zen.
Ogrody powstawały przy świątyniach buddyjskich, otaczane
były murem lub żywopłotem. W ogrodach japońskich bardzo dużą wagę przywiązuje się
do widoku, który roztacza się
przed widzem obserwującym
ogród przez światło bramy. Obrys
bramy tworzy okno dające efekt
obrazu zamkniętego w ramie.
Widać na nim poszczególne
plany kompozycji. Plan pierwszy
zajmuje grupa kamienno-roślinna, z przycinanymi sosnami, kamienną latarnią otoczona białym
grabionym żwirkiem. Plan drugi
stanowi fragment wodospadu
Dodatek specjalny do Słowa Warszawy lipiec 2015.
Wypocznij i baw się razem z nami w całej Polsce!
oznacza zwycięstwo. To jednak najprostszy z możliwych
scenariuszy, których jest wiele.
Aby zacząć przygodę z tą grą
potrzebny jest przede wszystkim sprzęt. Można go zdobyć na kilka sposobów. Po
pierwsze, najłatwiej jest pożyczyć od znajomego, który
gra w paintball. Jeżeli takowego
nie mamy, to potrzebny ekwipunek możemy wypożyczyć
na polu do gry, co jednak wiąże się z pewnymi kosztami.
Tam, gdzie mamy do czynienia z bronią, a tym bardziej
z sytuacją, w której wszyscy
do siebie strzelają, rodzi się
pytanie o bezpieczeństwo.
Należy podkreślić, że otrzymanie „trafienia” w grubsze
ubranie, jest w zasadzie niewyczuwalne w ferworze walki.
Bolesne może być za to trafienie w np. odsłoniętą skórę ręki.
Paintball to wciąż rozwijająca
się dyscyplina. Skutkiem „bomęskiego wraz z mostkiem widokowym. Trzeci plan zgodnie z zasadą zapożyczonego krajobrazu
stanowi przenikający się koniec
ogrodu z otaczającym go lasem.
Ogród herbaciany pochodzi
z okresu Momoyama (1573 1600) i składa się zasadniczo
ze ścieżki wiodącej do pawilonu
herbacianego. Spacerujący do
niego gość ma poprzez swoje
myśli pozostawić w tyle codzienne życie. Idąc krętą ścieżką wśród różnorodnej roślinności przechodzi się z jednego
uroczego krajobrazu w drugi.
To umożliwia oczyszczenie duszy i przygotowanie się na herbacianą ceremonię. W całym
ogrodzie roztacza się atmosfera
spokoju.
W Polsce powstaje coraz więcej ogrodów na wzór Japoński.
Warto wybrać się zobaczyć
prawdziwy ogród bez potrzeby
kosztownego wyjazdu. Na Dolnym Sląsku równikeż mamy
takie ogrody we Wrocławiu
czy w Przesiece.
omu” na tę zabawę jest cały
czas rosnąca liczba pól do gry,
coraz więcej sklepów ze sprzętem i coraz większa grupa
zapaleńców „kolorowego”
strzelania. Podstawową cechą
paintballu jest zespołowość
tej gry oraz jej taktyczno - militarny charakter. To właśnie
dlatego, niezależnie od wieku,
sprawności fizycznej i siły, coraz więcej osób chce spróbować
swych sił w tej zabawie. A kto
spróbuje, niełatwo może odmówić sobie powtórki z rozrywki.
No, bo czy może być coś przyjemniejszego niż postrzelać
sobie do kumpli?
REKLAMA
Marcin
Polak
Paintball potraktować możemy wielowymiarowo jako grę, sport, czy też zabawę,
która pomimo wielu różnych celów i zasad, ma podstawową cechę wspólną zawodnicy używają silikonowych kulek miotanych przez pneumatyczne pistolety
(markery). Ta niekonwencjonalna rozrywka wymusza ruch na świeżym powietrzu,
umożliwia zrzucenie kilku kilogramów, rozwija zmysły oraz kondycję fizyczną.
Słowo Warszawy Gazeta lokalna
str 8
Integracja na wodzie
dzi, którzy muszą współpracować, mieć do siebie pełne
zaufanie i być wzajemnie
za siebie odpowiedzialni.
Nic tak nie integruje grupy ludzi jak wspólna praca pod żaglami w trakcie rejsu lub regat, a następnie wieczorna biesiada
żeglarska wraz z wymianą wrażeń i przeżyć poszczególnych załóg.
Inną formą spędzenia wyjazdu integracyjnego w „wodnej” formie, może być rejs
integracyjny. Jest to połączenie wspaniałej przygody
z aktywnym wypoczynkiem
zapewniający uczestnikom
niezapomniane wrażenia,
możliwość zdobycia no-
wych umiejętności i zainteresowań, a także uczestniczenie w rywalizacji w trakcie regat.
Ponadto w trakcie takiego rejsu można poddać zespół pewnym formom szkolenia żeglarskiego lub szkolenia z zakresu ratownictwa
medycznego, co pozwoli
na zbudowanie większego
zaufania pomiędzy współpracownikami. Dodatkowym pomysłem w trakcie
takich rejsów, okazać się
mogą przeróżne dodatkowe zabawy integracyjno
– motywacyjne na zarówno
lądzie, jak i wodzie.
Kolejna angażująca dziedzina to spływy kajakowe , czyli połączenie aktywnego wypoczynku z możliwością
bezpośredniego obcowania
z naturą. Spływy kajakowe
to niezapomniane wrażenia ze wspólnych eskapad,
zabaw i biesiad przy wieczornych ogniskach. Idealnym miejscem na spływy
kajakowe są tereny Mazur
Zachodnich oraz okolice
Ostródy, Iławy i Kanału
Elbląskiego wraz z zabytkowymi pochylniami. Bogactwo tutejszej fauny i flory, ciekawa rzeźba terenu
ciągu wielu lat sprzęt windsurfingowy ewoluował i dzisiaj jest bardzo profesjonalny,
a także różnorodny, gdyż
mamy do czynienia z różnymi rodzajami zarówno desek,
jak i żagli.
W Polsce mamy osoby profesjonalnie uprawiające ten
sport, jak i również bardzo wielu amatorów windsurfingu, którzy kochają
surfować na desce. Co ciekawe w ten sposób można
uatrakcyjnić wakacyjne wyjazdy dzieciom oraz młodzieży. Przygodę z windsurfingiem można rozpocząć
już od 5 roku życia. Oczywiście odbywa się to pod
okiem instruktorów, którzy
oprócz przygotowania typowo sportowego, posiadają
najczęściej również pedagogiczne, tak by odpowiednio
podchodzić do dzieci. Dla
najmłodszych przygotowane
są specjalne małe i lekkie
żagielki, odpowiednie deski
oraz ciepłe pianki.
W ten sposób naszym pociechom nie tylko zagwarantujemy fantastyczne wakacje,
z których wrócą z „bagażem” przeżyć i wspomnień,
ale również zaszczepimy
u nich żeglarskiego bakcyla.
A uprawianie windsurfingu od małego może bardzo
procentować w przyszłości,
bo zazwyczaj przygodę z deską rozpoczynamy znacznie
później.
W Polsce znajduje się wiele jezior i akwenów, gdzie
z powodzeniem można uprawiać windsurfing, ponieważ występują tam bardzo
dobre warunki. Człowiek nie
żyje oczywiście samym sportem, jednak ośrodki w których
można żeglować przygotowane są doskonale na dłuższe
pobyty przyjezdnych i oferują
znacznie więcej atrakcji. Do
pięknych polskich jezior i otaczającej przyrody nie trzeba
chyba nikogo przekonywać.
Warto na taki wyjazd zabrać również dzieci i „zapoznać” ich z windsurfingiem,
który jest bardzo ekscytującym i wciągającym sportem,
a dodatkowo można go uprawiać już od najmłodszych lat.
I to zupełnie bezpiecznie.
Sara
Rok
Wyjazdy integracyjne pozostają jedną z najpopularniejszych form budowania
zespołu pracowniczego. Najczęściej pojawiającymi się celami wyjazdów
integracyjnych są przede wszystkim poprawa komunikacji w zespole,
zwiększenie zaufania współpracowników i kreatywności pracowników,
mogą być to również szkolenia. Poza tym częste są wyjazdy nastawione
są na redukcję stresu i rozładowanie napięć. Część pracodawców uznaje
też wyjazdy integracyjne za rodzaj nagrody dla swojego zespołu.
Udana impreza firmowa
to impreza szczególnie
nietuzinkowa. Nie dziwi
zatem fakt, że firmy eventowe wręcz prześcigają
się w pomysłach na zorganizowanie zabaw firmowych.
Większość z nich jest raczej
sztampowa, ale jeśli chce-
my w jakiś niecodzienny
sposób zaskoczyć naszych
pracowników, nic prostszego. Idealnym sposobem na
imprezę integracyjną może
być integracja na wodzie.
Piękne krajobrazy oraz kojąca bliskość natury to warunki sprzyjające odpoczynkowi, regeneracji i dobrej
zabawie. Jeśli do dołożymy
do tego dreszczyk emocji,
nic nam więcej nie potrzeba!
Żeglarstwo jest bardzo specyficzną dyscypliną sportową. Jest połączeniem zdrowej rywalizacji oraz wzajemnej kooperacji. Ponadto
sport ten wiąże się z tym, że
na stosunkowo małej przestrzeni przebywa grupa lu-
Wodna frajda
dla najmłodszych
Maria
Andrychów
Windsurfing to wyzwanie, doskonała zabawa i sposób
na uatrakcyjnienie swojego letniego wyjazdu. Sport ten
z radością i powodzeniem mogą uprawiać również
najmłodsi, dlatego warto pomyśleć o zapewnieniu im
takiego niesamowitego przeżycia podczas wakacji.
Windsurfing to jeden z najbardziej popularnych sportów wodnych, który uprawiany jest przy użyciu specjalnej
deski oraz przymocowanego
do niej pędnika żaglowego,
który jest elastyczny a dzięki któremu możemy sterować całą konstrukcją. Uważa
się, że dyscyplina ta przywędrowała do nas z USA,
a dokładnie z Kalifornii.
Swój wielki rozkwit sport ten
przeżywał w latach 80. ubiegłego stulecia i znalazł się
nawet w programie Igrzysk
Olimpijskich. Stało się to dokładnie w 1984 roku. W prze-
Słowo Warszawy Gazeta lokalna
i bezmiar wód stanowią
o dużej atrakcyjności tego
miejsca. Osoby pragnące wypocząć i przeżyć miłe
chwile we wspólnym gronie
skorzystać mogą ze spływów o charakterze rekreacyjnym. Natomiast jeśli
dodatkowym celem jest
przeżycie niezapomnianych
przygód warto sprawdzić
się w cięższych warunkach,
mogą być to np. spływy
survivalowe, wymagające
sprawności fizycznej i wytrzymałości.
Opcją na wprowadzenie
pewnej rywalizacji są również smocze łodzie. Jest
to drużynowy sport wodny.
Wywodzi się z Chin, gdzie
na tradycyjnych smoczych
łodziach pływano od ty-
siącleci. Wyścigi smoczych
łodzi łączą w sobie świetną
zabawę połączoną z rywalizacją. Jest to sport bardzo widowiskowy, ponieważ trasa ustawiona jest
zawsze w okolicach pomostów lub plaży tak aby osoby
na lądzie mogły aktywnie
kibicować
Właściwie zorganizowana
integracja może zaowocować zbudowaniem zgranego i efektywnego zespołu.
Warto zatem doskonale ją
zaplanować i zagwarantować pracownikom niezapomniane wrażenia i kreatywną zabawę, która wzmocni
ich motywację. Wszystko
oczywiście w myśl zasady,
że zmotywowany pracownik
- to dobry pracownik.
REKLAMA
Twój Relax
lipiec 2015
str 9
Miejsce, gdzie czas płynie wolniej
Marta
Pietrzak
Karpacz leży u stóp góry Śnieżki (1602 m n.p.m.) w dolinach Łomnicy i jej dopływów (Łomniczki, Bystrzyka, Budniczej Strugi, Dzikiego Potoku, Płomnicy),
obecnie jest jednolitym organizmem miejskim, który jednak powstał z kilku
dawniejszych osiedli, wsi, osad oraz skupisk bud pasterskich. Na przełomie XII
i XIII wieku, Kotlina Jeleniogórska, a przede wszystkim same Karkonosze były
terenem prawie niezamieszkałym.
Karpacz jest doskonałym miejscem z bogatą ofertą turystyczną, która dostępna jest przez
cały rok, niezależnie od pogody.
Oczywiście, najwięcej atrakcji
przewidzianych i zaplanowanych
jest na sezon zimowy, kiedy
to stoki narciarskie wypełniają
się po brzegi. Jednak również
latem w mieście można skorzystać
z równie bogatej oferty.
Miłośnicy turystyki pieszej mają
do dyspozycji kilkanaście szlaków o różnym stopniu trudności.
Na Śnieżkę najszybciej można dostać się koleją linową na
Kopę. Na szczycie znajduje się
Schronisko, w którym mieści się
Wysokogórskie Obserwatorium
Meteorologiczne w formie charakterystycznych „latających talerzy”. Funkcjonuje w nim Muzeum
Meteorologiczne. Na szczycie
jest również Kapliczka pw. Świętego Wawrzyńca z 1681 roku, własność Schaffgotschów. Szczyt
Śnieżki jest również doskonałym
punktem widokowym. Przy dobrej widoczności widać nawet
światła Wrocławia. Na trasie
spacerowo-wspinaczkowej, nie
można pominąć malowniczego
Włodawa
– miasto na styku trzech kultur
Tomasz
Drozd
Gmina Włodawa leży w środkowo – wschodniej części Polski, przy granicy
z Białorusią i Ukrainą. Perłą Gminy i województwa jest Jezioro Białe. Tereny wokół
tego zbiornika stały się centrum wypoczynku i rekreacji. Jezioro odległe jest od
Włodawy o 7 km. Ze względu na atrakcyjne położenie jest niezwykle interesującym subregionem o dużych walorach leczniczych, turystycznych i rekreacyjnych.
Włodawa przez wieki była
miastem, w którym w zgodzie
żyli obok siebie Polacy, Rusini
oraz Żydzi, którzy do II wojny światowej stanowili ponad
60% jego ludności. W okresie
zaborów znajdowała się początkowo w zaborze austriackim,
dopiero później została włączona
do zaboru rosyjskiego. Jednak
związany z II wojną światową
Holocaust zmienił diametralnie
oblicze miasteczka, które było
już wówczas od dawna typowym
sztetlem. Większość żydowskich mieszkańców Włodawy
zginęła w obozie zagłady w So-
lipiec 2015
biborze. W 1981 r. utworzono
Muzeum Pojezierza Łęczyńsko
- Włodawskiego, które przejęło
dawne synagogi, przekształcając
je w budynki muzealne.
Jest to miasto usytuowane przy
przeprawie przez Bug, między dawną Koroną a Litwą.
Swój rozwój w XIV-XV wieku
zawdzięczała głównie targom
koni i bydła. Prawa miejskie
Włodawa uzyskała w XVI wieku.
Była jednocześnie bardzo ważnym ośrodkiem kalwinizmu.
Cennym zabytkiem w mieście jest
zespół klasztorny Paulinów, do
którego przylega żeński klasztor
prawosławny z kopią cudownej
ikony Matki Boskiej Turkowickiej. Z XIX wieku dobrze zachowała się prawosławna cerkiew
z plebanią z 1846 oraz XVIII-wieczna synagoga.
W celu upamiętnienia dawnej wielokulturowości Ziemi
Włodawskiej stworzono „Szlak
Trzech Kultur” prowadzący przez
najważniejsze punkty na mapie
zabytków Włodawy, a który łączy
trzy religie związane z wielokulturowością tego miasta. Szlak rozpoczyna się przy kościele Parafii
p. w. św. Ludwika i Klasztoru
Paulinów. Jest to jeden z najcenniejszych zabytków Włodawy.
Kolejny ważny punkt na włodawskim „Szlaku Trzech Kultur”
to Cerkiew Prawosławna p. w.
Narodzenia Najświętszej Marii
Panny. Wybudowana w typie
cerkwi ruskiej w stylu bizantyjsko - klasycystycznym. Ogniwem
dopełniającym szlak jest Wielka
Synagoga Włodawska. Pamięć
o włodawskich Żydach zastygła w murach Wielkiej Synagogi.
Jednak Włodawa to nie tylko
zbiór zabytków łączących wielokulturowość tego miejsca. W mieście rokrocznie organizowane jest
sporo tematycznych wydarzeń
kulturalnych. Najbardziej zna-
Dzikiego Wodospadu, zapory na
Łomnicy, Młynka Miłości oraz
Kruczych Skał, gdzie przygotowanych jest kilkanaście tras wspinaczkowych. Oprócz szczytu
Karkonoszy warto zobaczyć
kotły polodowcowe, Pielgrzymy,
Słonecznik, a po takiej wędrówce
można zajrzeć do klimatycznych schronisk i spróbować tutejszych specjałów takich jak
pierogi z karkonoskimi jagodami.
Na terenie miasta znajduje się
dużo niezwykle ciekawych i oryginalnych obiektów architektonicznych. Przede wszystkim warto tu wspomnieć o Kościółku
Wang, czyli perełce dwunastowiecznej drewnianej architektury
skandynawskiej, czy też zlokalizowanych w centrum miasta licznych i niezwykle malowniczych
kamieniczkach.
Pasjonaci aktywnego wypoczynku, znajdą tu wycieczki w stylu
nym wydarzeniem podtrzymującym tradycje miasta jest „Festiwal
Trzech Kultur”, który w tym roku
będzie miał swoją XV rocznicę.
Jest to jedyne w Polsce trzydniowe wydarzenie artystyczne
promującym miejscową tradycję pogranicza kultur, tolerancji
i współżycia wyznawców katolicyzmu, prawosławia i judaizmu.
Festiwalowe koncerty, z udziałem
znakomitych wykonawców, odbywają się w zabytkowych świątyniach Włodawy, stanowią one
najlepszą scenerię dla festiwalowych przedsięwzięć. Mieszkańcy
Włodawy w tym roku będą również obchodzili święto miasta,
„Dni Włodawy 2015” odbędą
się w połowie czerwca. Ku uciesze mieszkańców impreza wraca
po wielu latach nieobecności.
Ciekawym, organizowanym
od wielu lat wydarzeniem jest również tegoroczna XXIII już edycja
„Międzynarodowego Poleskiego
Lata z Folklorem”. Od 1991 roku
Włodawa jest jednym z 220
miast na świecie, które pod flagą
CIOFF (Conseil International
des Organisations de Festivals de
Folklore et d´Arts Traditionnels)
organizują festiwale folklorystyczne. W okresie trwania tego
festiwalu miasto przyjmuje grupy
folklorystyczne z różnych krajów,
które poprzez tradycyjny śpiew
i taniec prezentują swoją kulturę.
Piękno historyczne Włodawy, razem ze wszystkimi zabytkami i mnogością organizowanych w przeciągu roku imprez
Twój Relax
Nordic Walking, odkryją jazdę
na mountainbordzie, bądź będą
mogli skorzystać z oferty Aqua
Parku. Chętni na mocniejsze
doznania mogą skorzystać z ofert
parku linowego, zjazdów na tyrolce czy jazdy górskimi gokartami.
W miejscowości przygotowano również wiele atrakcji dla
dzieci i młodzieży. Zaczynając
od szerokiej oferty muzeów, które
koniecznie trzeba odwiedzić (jak
np. Muzeum zabawek), po zlokalizowane również w okolicach
Karpacza, atrakcyjne, tematyczne
parki rozrywki, które w aktywną
zabawę zaangażują całe rodziny.
Również baza noclegowa w okresie wiosenno-letnim jest przygotowana na przyjazd turystów z całej
Polski.
Radków
W rejonie przy granicy z Czechami godny uwagi jest również
Radków leżący w powiecie
kłodzkim. Jego największym
atutem jest Zalew Radkowski,
piękne i urokliwe kąpielisko, któ-
re w każde wakacje ściąga wielu
turystów nie tylko z całego regionu, ale również z innych części
Polski. To idealne miejsce, by
odpocząć i zrelaksować się po
udanej wycieczce po górach.
Zalew może się okazać idealny również dla wędkarzy i amatorów sportów wodnych. Dobrze
przygotowana baza noclegowo-rekreacyjna tylko zachęca, by
odwiedzić to miejsce. Dodatkowo w Radkowie zobaczyć można
m. in. mury obronne z XV wieku
oraz renesansowy ratusz i rynek.
Przez miejscowość przechodzą
ponadto dwa szlaki turystyczne.
Ta miejscowość w powiecie
kłodzkim może się okazać również świetną bazą wypadową
na wycieczkę do Czech. Radków
powinien być obowiązkowym
punktem dla turystów i podróżujących, którzy decydują się
na odwiedzenie tej części województwa dolnośląskiego. Piękne widoki oraz atrakcje są tutaj
gwarantowane.
oraz festiwali tematycznych zachęca nie tylko do odwiedzania
tych rejonów w sezonie letnim.
Warto zapoznać się z wartością
historyczną tego miejsca i pobliskich miejscowości, podziwia-
jąc niestety minione już czasy,
tak przepięknej koegzystencji
i współpracy trzech całkowicie
odmiennych kultur.
Słowo Warszawy Gazeta lokalna
str 10
Hel, czyli początek i koniec Polski
turystyczny. Po roku 1920
powstało tu duże kąpielisko
morskie, wybudowano liczne
pensjonaty, hotele i restauMarian
racje.
Bąk
Port w Helu jest doskonałą bazą dla amatorów
Zamieszkujący teren Półwyspu Helskiego nazywają ten obszar „początkiem
sportów wodnych, pływaPolski”. Półwysep Helski to jeden z najciekawszych rejonów polskiego
ją stąd regularnie statki do
Gdyni, Gdańska i Sopotu.
wybrzeża Morza Bałtyckiego. Cały Półwysep przynależy do Nadmorskiego
W Helu mieści się Muzeum
Parku Krajobrazowego, który powstał w 1978 r. żeby chronić ten wyjątRybołówstwa, gdzie wspiąć
kowy fragment Polski. Najwęższy jest u nasady, w okolicy Władysławowa,
się można na wieżę widokoma tylko ok. 100 metrów, zaś jego szerokość na końcu, w okolicy Helu to
wą, z której rozprzestrzenia
około 3 kilometry.
się widok na przepiękną
panoramę miasta, a którego
nadrzędnym zadaniem było
i jest gromadzenie zbiorów
o dziejach rybołówstwa całego pasa nadmorskiego. Dzięki muzeum można zapoznać
się dawnymi tradycjami rybaków, poznać dzieje Bałtyku
oraz przeszłość Helu.
Nie można oczywiście pominąć najatrakcyjniejszego
miejsca na cyplu helskim.
Mowa tu oczywiście o helskie fokarium. Na otwartej
przestrzeni znajdują się trzy
baseny, w których można
obserwować życie bałtyckich
Właściwie półwysep powi- i imprezy organizowane na cieczkowych przypływają- fok. Niewątpliwą atrakcją
cych z Gdańska i Sopotu. Hel jest również latarnia morska,
n i e n b y ć z w a n y f a c h o w o świeżym powietrzu.
Mierzeją Helską. Ogólnie Hel natomiast to stare, ka- uzyskał status „Kąpieliska udostępniona do zwiedzania
j e d n a k p r z y j ę t o n a z y w a ć szubskie miasto portowe, Bałtyckiego” w 1896 r. a po
ten obszar półwyspem, jest miejscowość letniskowa po- zakończeniu I wojny światoto wąska, ciągnąca się przez łożona na końcu Półwyspu wej stopniowo stał się naj34 kilometry, mierzeja, któ- Helskiego. Hel początkowo silniejszym ośrodkiem rybora powstała przez płynący był osadą rybacką i umiej- łówstwa morskiego oraz pood wschodu wzdłuż wybrzeża scowioną 1,5 km na zachód pularnym kurortem. Z czasem
prąd morski niosący piasek od centrum obecnego miasta. powstaje tu nowoczesna szoW 1892-93 r. wybudowano sa oraz zostaje wybudowana
z dna.
Jest to najbardziej wysu - n ie w ie lk i p o r t, k tó ry b y ł linia kolejowa, łącząca Hel
nięty na północ fragment schronieniem dla łodzi i ku- z Puckiem. Utworzone zostaPolski. Cały półwysep Hel- trów rybackich oraz stał się ło również połączenie PKS,
ski a zwłaszcza jego koniec przystanią dla statków wy- dzięki czemu wzrósł ruch
z miastem Hel, posiada unikalny, specyficzny mikroklimat. Morze otaczające
Hel z trzech stron sprawia,
iż panują tu warunki klimatyczne, które sprzyjają nie
tylko regeneracji zdrowia
fizycznego, ale również i tego
psychicznego, wspomagają również proces leczenia
licznych dolegliwość i schorzeń. Rośnie tu typowa roślinność wydmowa, słonawe rośliny bagienno-łąkowe
oraz wspaniałe sosnowe lasy.
Hel swoimi walorami krajobrazowymi, przyrodniczymi
i rekreacyjno-wypoczynkowymi przyciąga tysiące
turystów zarówno tych z całej
Polski, jak i zza granicy.
Cały półwysep tętni życiem,
można znaleźć tu zarówno
niezliczoną ilość klubów, jak
Słowo Warszawy Gazeta lokalna
– wspięcie się na szczyt latarni wynagrodzi wytrwałym
malowniczy widok na morze
i Półwysep Helski rozciągający się z jej szczytu.
Największą atrakcją jest oczywiście piękna piaszczysta
plaża. Plaże w Helu są dwie,
jedna od strony Zatoki Gdańskiej, druga, bardzo szeroka
za lasem, nad pełnym mo-
rzem. Atrakcje przyrodnicze,
historyczne i kulturowe, którymi wypełniony jest Półwysep Helski pozwoliły na rozwój tego skrawka polskiego
lądu jako jednego z najciekawszych miejsc naszego
kraju, które warto odwiedzić,
choćby podczas weekendowych podróży po bałtyckim wybrzeżu.
REKLAMA
Twój Relax
lipiec 2015
str 11
Twój Dom
Grażyna
Kozak
Od jakości stolarki okiennej zależy komfort mieszkania oraz estetyka domu.
Stolarka okienna dobrej jakości będzie nam służyć przez wiele lat, dlatego
jej wybór nie powinien być przypadkowy. Warto zdecydować się na nowoczesne i wysokiej jakości okna, o zróżnicowanych funkcjach, które pomogą
zmniejszyć rachunki i jednocześnie podnieść standard mieszkania.
Okna dla naszego domu
Okna najlepiej zamówić
u autoryzowanego przedstawiciela wraz z montażem.
Ma on pełny przegląd jego
katalogu i łatwo dobierze
odpowiednie do twojego
domu. Niektórzy producenci oferują tylko określone,
typowe rozmiary okien,
a za inne żądają dopłaty.
Jednak gdy marzą ci się
okna o oryginalnym kształcie i nietypowej wielkości, warto poszukać firmy,
która produkuje okna bez
dopłaty.
Choć okna z białego PCV
znajdują nadal wielu miłośników, to właściciele
domów i mieszkań coraz
częściej decydują się na
odważne akcenty dekoracyjne, które nadają elewacjom indywidualnego
charakteru. Współczesne
budownictwo jedno – i wielorodzinne zaskakuje żywą
kolorystyką tynków oraz
profili okiennych. Elewacja budynku, wraz z kluczowym elementem jaki
stanowi stolarka okienna,
informuje o gustach i charakterach mieszkańców.
Wygląd okien może być
modyfikowany pod wielo-
lipiec 2015
ma względami – od koloru
i faktury, różnych wersji podziału okna i szyby, różnorodnych wariantów kształtu okien i samych profili,
aż po okucia i akcesoria.
W domach najczęściej
montowane są okna rozwiernouchylne, wyposażone w okucia obwiedniowe.
Tworzą one na obwodzie
skrzydła mechanizm umoż-
liwiający obsługę wszystkich funkcji okna, włącznie
z wielopunktowym ryglowaniem skrzydła w ościeżnicy przez odpowiednie
ustawienie klamki pełniącej
funkcję zamka centralnego.
Taka modułowa konstrukcja
pozwala dozbrajać okna.
Należy pamiętać, że z upływem czasu w każdym oknie
dochodzi do rozregulowania
okuć, dlatego przed dozbrojeniem go w nowe elementy
powinniśmy sprawdzić stan
już zamontowanych okuć
i dokonać niezbędnych napraw.
Zamontowane już okna
można wzbogacić o nowe
funkcje i wymienić standardową szybę na wzmocnioną
lub „cieplejszą”. W obu sytuacjach kluczową rolę odgrywają okucia. Większość
dodatkowych elementów
można zamontować nawet
po wielu latach użytkowania
okna. Wyjątkiem są klamki, które mogą pochodzić
od różnych producentów, bo
mają znormalizowane wy-
REKLAMA
Dodatek specjalny do Słowa Warszawy lipiec 2015.
Żyj i mieszkaj pięknie!
miary rdzenia łączącego
z okuciem obwiedniowym.
Niektóre elementy okuć
bardzo łatwo zainstalować.
Należą do nich: stabilizator uchyłu, ogranicznik
otwarcia czy zatrzask balkonowy. Wymiana standardowej klamki na specjalną,
na przykład zamykaną na
klucz, też nie będzie problemem. Do montażu pozostałych jednak najlepiej zatrudnić fachowca. Stolarka
okienna to niezwykle ważny element wizerunkowy
każdego domu. Warto, aby
jej wygląd zapraszał do środka niecodzienną estetyką.
Obecnie technologia pozwala
na produkcję okien o wyrafinowanym wyglądzie.
Słowo Warszawy Gazeta lokalna
str 12
Twój Dom
REKLAMA
Stolarstwo artystyczne
Sławomir
Kamieniecki
Urządzając swój dom często korzystamy z usług różnych rzemieślników.
Ich praca jest niezbędna,ale oprócz użyteczności, warto pomyśleć również
o estetyce i keatywności. A te zapewnić może kowalstwo artystyczne.
Zasadniczo coraz bardziej dbamy
o wystrój naszych mieszkań. Pragniemy stworzyć miejsce, w którym
będziemy czuć się komfortowo
i dobrze. Dlatego bardzo dużą wagą
przywiązujemy do kolorystyki,
mebli i wszystkich innych rozwiązań. Znacznie częściej stawiamy również na własne koncepcje
i rozwiązania, mniej posiłkując się
gotowymi pomysłami, o których
przeczytaliśmy w jakimś piśmie,
czy widzieliśmy u znajomych. Zaczynamy bowiem doceniać własny
gust i idee, a przede wszystkim
zrozumieliśmy, że dom jest głównie
dla nas i warto zrobić wiele, by czuć
się w nim jak najlepiej. Nie chodzi wyłącznie o wyrażenie własnego
„ja”. To, w jakim otoczeniu się znajdujemy, ma bardzo duży wpływ na
nasz humor i samopoczucie. Dlatego
też szukamy różnych rozwiązań,
które chcemy wykorzystać przy
urządzaniu mieszkania: wypełnianie wnęk, elementy grawerowane,
przeszklenia domów czy też kowalstwo i stolarstwo artystyczne.
Ostatnie z nich kojarzy się mocno
z typową rzemieślniczą pracą, która
polega na wytwórstwie drewnianych
mebli. Tymczasem jest bardzo wiele
osób, dla których stolarstwo jest
prawdziwą sztuką. Efekty mogą być
po prostu zadziwiające i warto pomyśleć o tym, by samemu postawić na
takie wyroby. Jeśli decydujemy się
na to, by cały dom czy mieszkanie
urządzone było z drewnianych
elementów, to czeka na nas bardzo
bogata oferta. W artystycznych
„wzorach i kroju” otrzymamy zarówno meble wolnostojące, jak
i te do zabudowy. W artystyczny
sposób wykonywana jest również
galanteria drewniana.
Nie pali się?
Marcin
Bartnicki
Co prawda sezon grzewczy daleko za nami
– i przed nami – ale nie oznacza to, że nie
powinniśmy o problemach z nim związanych
pomyśleć zawczasu. Warto zabezpieczyć się
już teraz, ponieważ rynki bywają w dzisiejszych czasach mocno kapryśne.
Mowa tutaj o opale, który powinniśmy zakupić już teraz. Dlaczego? Powód jest prozaiczny i z
pewnością nie będzie dla nikogo
z Państwa większą tajemnicą.
Otóż teraz, kiedy popyt na tego
typu produkty jest niższy – siłą rzeczy, za oknem mamy przecież
skwar, w prognozach pogody
zaś obietnice jeszcze większych
upałów – ceny produktu, który
już za parę miesięcy musi stać się
upragnionym producentem naszego domowego ciepła, pójdą znacząco do góry. Z tego więc względu, co roztropniejsi Polacy, zabierają się za magazynowanie
tak potrzebnego zimą produktu
już w miesiącach letnich, kiedy
sam w sobie nie jest on nam
jeszcze nazbyt potrzebny. Spektrum rodzajów opału jest bardzo
szerokie – od goszku, eko-groszku,
miału po koks. Wybór oczywiście
należy do nas, natomiast zrobienie tego już teraz jest objawem
podejścia odpowiedzialnego.
Mimo że współcześnie coraz intensywniej promuje się odmienne
Słowo Warszawy Gazeta lokalna
Proste i bez polotu nie muszą być również drzwi oraz schody. Naniesione
na nie płaskorzeźby, które swoim
kunsztem i pięknością nie odbiegają od dzieł artystów, z pewnością
sprawią, że nasze wnętrze nabierze
odpowiedniego klimatu i zachwyci
niejednego gościa. Można pomyśleć również o artystycznym wyglądzie ogrodu, bowiem w ofercie
stolarze mają również altany. W ten
sposób nasz mieszkanie może wyglądać naprawdę niezwykle, a dzięki
indywidualnemu podejściu i wielkim
zaangażowaniu w pracę, będziemy
mogli zaaranżować wnętrze zgodne
z naszą koncepcją i potrzebami.
Warto tutaj zaznaczyć, że dla wielu
stolarzy to nie tylko zwykły zarobek. W tworzenie drewnianych
produktów wkładają oni niekiedy
serce i dbają o każdy, nawet najmniejszy szczegół.
od zwyczajnego węgla formy
opału, ten jest ciągle – tradycyjnie – najbardziej popularnym
surowcem wśród Polaków, którzy
sięgają po niego, by ogrzać swoje
domostwa. Wydaje się jednak, że
z czasem coraz bardziej kierunkować się będziemy na inne, bardziej
ekologiczne formuły surowcowe.
Jeśli chodzi o opał, lato jest także
dobrym momentem na zakup
drewna – chodzi tu nie tylko
o walory ekologiczne, ale zwyczajnie obecnie mamy więcej
czasu do okresu grzewczego
i możemy się gruntownie rozejrzeć
po rodzimym rynku, dobierając
surowce najwyższej jakości –
choć oczywiście także najniższej, najbardziej korzystnej ceny.
Rynek oferuje nam dzisiaj szerokie
spektrum możliwości, jeżeli chodzi o zakup surowców odpowiedni
do ogrzania naszego domu lub
mieszkania w okresie, gdy temperatury gwałtownie spadną. I choć
do tego czasu jeszcze całkiem
daleko, nie powinniśmy zaniedbywać tego zagadnienia i wziąć się
do roboty już teraz, oszczędzając
swoje własne nerwy, które mogą
zostać nadszarpnięte atmosferą
jesiennych obniżek ciepla.
lipiec 2015
str 13
Twój Dom
Maria
Andrychów
Obrazy i lustra swoje prawdziwe piękno pokazać mogą dopiero w odpowiedniej oprawie. Bez niej mogą tracić na wartości i być mniej atrakcyjne
dla oka. Aranżując wnętrze własnych „czterech kątów” i decydując się na
umieszczenia na ścianach malowideł czy też zwierciadeł, warto pamiętać
o odpowiednich ramach dla nich. Dopełniają one bowiem prawdziwe dzieła
sztuki i również wymagają precyzyjnej pracy, a także mistrzowskiego fachu.
Rozwój społeczeństwa przejawia
się w wielu aspektach. Między innymi coraz większą uwagę zwracamy
na to, co nas otacza, szukając własnych inspiracji i porzucając maso-
wość. Trend taki ma również przejaw w wystroju naszego mieszkania,
doboru odpowiednich mebli i takiej
aranżacji wnętrza, żeby odpowiadała
indywidualnym wymaganiom i spra-
wiała, by przebywanie w naszych
„czterech ścianach” było komfortowe nie tylko z punktu widzenia
użyteczności ale również dobrego
samopoczucia i estetyki.
Wiele osób nie wyobraża sobie
mieszkania bez obrazów. Przedstawiają one różne sceny, ważne
postacie czy też po prostu krajobrazy. Mają one jednak w sobie
coś niezwykłego, co sprawia, że
z wielką chęcią je oglądamy, a nawet
przywiązujemy się do nich. Każdy
ma oczywiście swój ulubiony styl
czy artystę, jednak warto również
zwrócić uwagę na ramy, które są doskonałymi dopełnieniami obrazów
i współgrają z nimi. Będąc wrażliwym artystycznie nie pozwalamy na
umieszczenie dzieła sztuki w zwykłej
Zielona rewolucja na dachach
Sławomir
Kamieniecki
Zielone dachy, choć nie są w Polsce jeszcze tak popularne jak w niektórych europejskich państwach, to coraz
częściej „goszczą” na naszych domach. Jest to niezwykłe
połączenie piękna oraz użyteczności, bo oprócz swoich
wizualnych walorów takie pokrycie ma również wielkie
zalety jeżeli chodzi o oszczędność czy ekologię. Czym
dokładnie są zielone dachy, jak możemy je wykorzystać
i jakie inne korzyści wynikają z ich instalacji?
Dach pokryty roślinnością jeszcze
kilkanaście lat temu mógł wydawać
się czymś albo nieosiągalnym albo
dziwacznym. W dobie dachówek
i innych pokryć przez wiele lat nie
przebijał się do szerszej świadomości, mimo licznych zalet, z jakimi
taka konstrukcja się wiąże.
Dzięki zielonym dachom zmniejsza
się hałas uliczny, bowiem zasto-
lipiec 2015
sowana przy jego instalacji warstwa wegetacyjna redukuje dźwięk,
zmniejszając jego poziom nawet
o kilkadziesiąt decybeli. Jednocześnie działa jako dodatkowa izolacja
oraz oczyszcza powietrze. Dzieje się
to dlatego, że zieleń pochłania nawet
do 20 proc. szkodliwych pyłów i gazów, które znajdują się w powietrzu.
Zachodzi tutaj podobny mechanizm
jak w przypadku drzew, które redukują szkodliwy dwutlenek węgla.
Zielone dachy świetnie wpływają również na retencję oraz oczyszczanie wód opadowych. Mogą
one bowiem zatrzymać nawet do
90 proc. deszczu czy topniejącego
śniegu. Wszystko zależy oczywiście
od rodzaju roślinności i grubości
podszycia. Dzięki temu do kanalizacji spływa niewiele wody, jest
ona oczyszczona, a studzienki nie
są zapchane.
Zielone pokrycie bardzo korzystnie wpływa również na trwałość
elementów i materiałów użytych
do konstrukcji stropu czy pokrycia
elewacji, dzięki czemu będą one
nam służyć znacznie dłużej. Dodatkowo w przypadku silnych podmuchów wiatru, burz czy zawirowań
powietrza zwiększa się wytrwałość
całego dachu i minimalizuje ryzyko
jego zerwania.
Takie konstrukcje doskonale sprawdzają się w różnych porach roku.
Latem zapobiegają bowiem przed
nadmiernym nagrzewaniem się
budynku i mogą zapewnić bezcenny chłód oraz świeże powietrze,
działając nieco jak klimatyzacja.
Natomiast zimą spełniają funkcję
izolacji, dzięki której ciepło nie
ucieka tak szybko i możemy się
nim dłużej cieszyć. Zielone dachy niwelują również zjawisko tak
zwanej „miejskiej wyspy ciepła”,
która występuje w dużych aglomeracjach. Polega ona wyższej temperaturze w centrach miast, względem
terenów niezabudowanych.
Zielone dachy są zatem inwestycją,
bowiem efekty przychodzą po pewnym czasie i z pewnością poniesione
koszty z nadwyżką się zwrócą.
Jednak takie pokrycia to również
piękno i estetyka, które mogą zachwycać, zwłaszcza że takie rozwiązanie w Polsce należą nadal do rzadkości. Zielony dach z pewnością
zaimponuje jednak licznym osobom,
a w dodatku, w przypadku płaskich wykończeń, może być idealnym miejscem na wypoczynek. Ma
to szczególne znaczenie w wielkich
miastach, gdzie brakuje terenów zielonych i często otacza nas tak zwana
betonowa przestrzeń. Decydując
się na pomysł, który powszechniej występuje na zachodzie Europy,
z pewnością urozmaicamy miejską
przestrzeń. Możemy mieć również wielki wpływ na ekologię. Oczywiście pojedynczy dach nie zmieni
nagle wszystkiego i nie oczyści
powietrza, jednak w przypadku wielu
takich konstrukcji, efekty mogą być
naprawdę niezwykłe.
Być może Polskę czeka nawet mała
zielona rewolucja i za kilkanaście lat
takie dachy nie będą stanowić rzadkości. Zalety, jakie niesie ze sobą wykorzystanie takich konstrukcji, naprawdę warte są zainwestowania i postawienia na zieleń.
REKLAMA
Obraz nie istnieje bez ramy
oprawie z drewna, lecz szukamy dla
niego odpowiedniej „obudowy”.
Oczywiście tak jak w przypadku
obrazów, ramy tworzone są w różnych stylach. Używając najprostszej
typologii wymienić można klasyczne
oraz nowoczesne. Różnią się one
oczywiście techniką wykonania,
ornamentami, wzorami czy kolorystyką. W specjalnych pracowniach,
które cenią sobie indywidualne
podejście do klienta, mamy tak naprawdę wpływ na to, jakie ostatecznie obramowanie powstanie. Rzeczą
naturalną jest również to, że ulegają
one zniszczeniu. Na szczęście można
poddać jej renowacji. Podczas tego
„zabiegu” uzupełniane są ubytki,
ornamenty są odnawiane, a także następuje pozłacanie czy posrebrzanie.
Znacznie ważniejszą rolę ramy odgrywają przy okazji luster. Tutaj stoją
one właściwie na równi ze zwierciadłem, które ma przede wszystkim funkcję użytkową. Natomiast
obramowanie wiąże się z walorami
estetycznymi oraz artystycznymi.
Pięknie ozdobione lustro może idealnie wkomponować się w wystrój
naszego wnętrza oraz styl, jaki sobie
upodobaliśmy. Obecnie Polacy
bardzo cenią sobie indywidualne
podejście do takich spraw, a dobór odpowiedniej ramy może pomóc wyrazić nam swój gust.
Słowo Warszawy Gazeta lokalna
str 14
Twój Dom
Oryginalność i palety
Radosław
Pater
W dzisiejszych czasach ekologia stała się naprawdę istotnym aspektem naszego życia, do którego przywiązanie uwidacznia się w bardzo
wielu dziedzinach – choć pewnie przede wszystkim w żywieniu.
Jednak nie tylko...
są meble... z palet. Jak to z palet?!
A no właśnie – chodzi o zwyczajne
europalety znane nam ze sklepów,
budów czy różnorakich zakładów
pracy, gdzie służą do przewożenia
materiałów różnego rodzaju. Dlaczego to właśnie z tego materiału tworzy
się dzisiaj meble? Jakie są jego zalety?
Otóż niewątpliwą zaletą mebli two-
Witraż w Twoim domu?
Maria
Andrychów
Witraże zazwyczaj kojarzone są ze sztuką sakralną
i kościelnymi okiennicami, jednak doskonale nadają
się przede wszystkim do upiększenia i urozmaicenia wnętrza naszego domu. Starannie wykonane
w specjalnych pracowniach potrafią nadać blask
naszemu mieszkaniu.
Polacy coraz częściej przywiązują wielką uwagę do swojego
domostwa, zdając się na własny
gust lub rady fachowców. Niejednokrotnie chcemy ożywić nasze
pokoje czy korytarze i nadać im niepowtarzalny klimat. Miejsce, w którym wypoczywamy, jemy czy śpimy
nie jest dla nas już tylko zwykłym
pomieszczeniem, dlatego tak bardzo
leży nam na sercu, by jego wygląd
odpowiadał naszym wymaganiom
lub panujący trendom, choć bardzo
często dążymy również do wyrażenia
naszej niezależności i wdrożenia własnej wizji.
Witraże kojarzą się przede wszystkim ze sztuką sakralną, z którą
przez wieki były związane. Piękne
okiennice w kościołach na niejednej
osobie zrobiły wrażenie. W budynkach kultu przedstawiają one
jednak sceny biblijne lub świętych,
tymczasem witraż prezentować
może właściwie wszystko, co tylko
będziemy chcieli. Ich wykonawcy,
dla których jest to jednocześnie praca
i sztuka, potrafią stworzyć niesamowite kompozycje.
Przypomnijmy, że witraż to wypełnienie okna, które stworzone jest
z kawałków kolorowego szkła wprawianych w specjalne ramki. Technika ta była znana już w starożytności,
jednak dopiero w średniowieczu
Słowo Warszawy Gazeta lokalna
rzonych za pomocą palet jest fakt,
że są one tanie i wyglądają bardzo
oryginalnie oraz efektownie. To na
tyle prosty budulec, że stworzyć
coś z niego można nawet samemu,
choć polecałbym jednak zwrócić się
o pomoc do specjalisty. W większości przypadków wystarczy dobry
pomysł, palety, farba i kilka gwoź-
Pamiętajmy, że palety z których
chcemy zrobić meble nie muszą być
nowe. Wykorzystuje się je na prawie
każdej budowie, możemy więc
spróbować wyprosić tam kilka sztuk.
W każdym polskim województwie,
jest co najmniej kilkanaście skupów
palet, które zajmują się także sprzedażą. Jednak gdy zdecydujemy się na
używane palety, należy je odpowiednio przygotować, wygładzić. Gdy
pył opadnie dokładnie wytrzeć palety. Surowe drewno warto zagruntować. Jeśli nie chcemy malować palet
kolorową farbą, wystarczy bejca lub
odpowiedni lakier do drewna.
Samodzielne wykonanie oryginalnych mebli nie jest trudne, wystarczy dobry pomysł i trochę chęci.
W ten sposób niewielkim nakładem
finansowym możemy odmienić
nasze mieszkanie, a nawet zrobić
z tego sposób na dorobienie do
domowego budżetu i wystawiać
zrobione własnoręcznie meble
np. na aukcjach internetowych.
Co ciekawe w dzisiejszych czasach
z palet powstają nawet całe budynki.
Znany jest przypadek wybudowania sceny teatralnej z tego rodzaju
budulca. Domy wyglądają bardzo
ciekawie – choć być może dla wielu
nieco zbyt ekstrawagancko. Faktem
jest, że aby przekonać się do tego
budulca potrzeba z pewnością
odwagi, natomiast jeśli już się na
nią zdobędziemy, z pewnością
będziemy zadowoleni.
doczekała się „rozgłosu”. Prawdziwy rozkwit tej sztuki nastąpił
jednak w gotyku.
Dzisiaj witraże przechodzą swego rodzaju renesans, jednak dotyczy
to przede wszystkim budownictwa
mieszkalnego i aranżacji wnętrz.
Powstało wiele pracowni, w których takie użyteczne na co dzień
dzieła sztuki są wykonywane na
zamówienie. Chcąc dbać o estetykę
naszego domu warto postawić na
takie dekoracje.
Sztuka witrażowa jest dosyć rozbudowana i nie dotyczy tylko klasycznych okiennic. Możemy pokusić
się o wypełnienie barwnym szkłem
naszych drzwi oraz zegarów. Witraże
świetnie komponują się również
z lampami. Wprawieni sztukmistrzowie wykonują również loga
i szyldy, które doskonale mogą się
komponować np. z naszym sklepem
czy butkiem i przyciągnąć uwagę
klientów. To zaś, co stanie się motywem danego witrażu, zależy właściwie wyłącznie od nas.
Dbanie o wnętrze własnego domu
jest bardzo pozytywnym trendem wśród Polaków, którzy cenią
sobie dobry gust oraz estetykę.
W swoim domownictwie chcemy
czuć się dobrze i nie traktujemy go
tylko jako miejsce noclegu. A witraże
są doskonałym sposobem, by ambicje te i oczekiwania spełnić.
REKLAMA
Moda na recykling na dobre zagościła w domach. Z materiałów
traktowanych jako odpady tworzy się
coraz więcej tanich i ekologicznych
mebli. Dużą wagę przywiązujemy
do materiałów, z których wykonane
są przedmioty w naszym domu.
Materiały także powinny być ekologiczne. Ostatnim krzykiem mody
dzi żeby skonstruować nietypowe
meble i przyczynić się do ochrony
środowiska Z palet można wykonać
praktycznie wszystko: ostatnimi
czasy miałem na przykład okazję odwiedzić moich znajomych w jednej
z podmiejskich miejscowości, którzy
ugościli mnie posiłkiem podanym na
stoliku z palety! Niegdyś mógłbym
uznać to za swoista „faux pas”,
ale dzisiaj nie jest już dla nikogo
zaskoczeniem tego typu wystrój,
tym bardziej, że paleta, która stała
się stolikiem, wyglądała naprawdę
bardzo efektownie.
Takie meble najlepiej pasować będą do wnętrz urządzonych w stylu skandynawskim, industrialnym czy eko. Jednak odpowiednio wkomponowane idealnie sprawdzą się w minimalistycznych, tradycyjnych, rustykalnych, prowansalskich
czy eklektycznych wnętrzach. Miłośnicy nowoczesnych, klasycznych
oraz wnętrz w stylu glamour mogą palety wykorzystać również w ogrodzie.
Ale z palet tworzy się już nie
tylko małe, dekoracyjne detale,
ale nawet większe meble – jak
szafy. To świetne uzupełnienie
domowego wystroju i szansa na
zaskoczenie naszych gości, a także
przedmiot bardzo użyteczny, dzięki
któremu nasza sypialnia nabierze piękna, oryginalności i czaru.
lipiec 2015
str 15
Twój Relax
zielone miejsce na przekroju rzek
Marta
Pietrzak
Bory Tucholskie, to kraina o niepowtarzalnie pięknym krajobrazie, królestwo niebieskich strug i jezior, zielonych borów, urzekających swą potęgą
i majestatem. Są jednym z największych kompleksów leśnych w Polsce.
Wśród przeważającej w drzewostanie sosny występują dęby, graby, osiki,
cisy a w bogatym podszyciu obfitość grzybów i jagód. W Borach Tucholskich zachowały się również fragmenty pierwotnej puszczy, stanowiska
reliktowych roślin, rzadkich już w Polsce gatunków ptaków i zwierząt.
W celu ochrony zabytków i pomników przyrody na terenie Borów
utworzono rezerwaty, które swym
zasięgiem obejmują zarówno fragmenty puszczy, jak i pojedyncze
okazy drzew i głazów, roślinność,
ptactwo i zwierzynę. Do najciekawszych należy rezerwat cisów w Nadleśnictwie Wierzchlas. Rezerwat ten
zaliczany jest do najpiękniejszych
i mających największe skupisko
cisów w Europie. Nazwany imieniem wielkiego malarza polskiego
Leona Wyczółkowskiego, który
urzeczony pięknem form starych
drzew dal polskiej sztuce ponad
sto wspaniałych wizerunków tych
okazów. Przez bory przepływają rzeki Brda i Wda zwana również Czarną wodą. Obie te rzeki biegiem swoim wyżłobiły w glebie malownicze
doliny i potworzyły piękne zakola,
Roztocze – zielony kraniec Polski
Marcin
Bartnicki
Roztocze, czyli kraina geograficzna łącząca Wyżynę Lubelską z Podolem, stanowiąca
wyraźnie wypiętrzony wał wzniesień, przebiegający z północnego zachodu, od Kraśnika, na południowy wschód aż do Lwowa. Podzielona jest na trzy części: Roztocze
Zachodnie, Środkowe i Wschodnie (w dużej części znajduje się na Ukrainie).
Roztoczańskie lasy uznawane są za
jedne z najpiękniejszych w Europie.
Specyficzny klimat, który jest połączeniem cech klimatu kontynentalnego i klimatu przejściowego oraz
zróżnicowana kompozycja krajobrazu zdecydowały o oryginalnym
charakterze fauny i flory regionu.
Od zamierzchłych czasów włodarze tych ziem dbali o ochronę
dziedzictwa przyrodniczego prowadząc racjonalną gospodarkę leśną
i zakładając rezerwaty.
W 1974 roku powstał Roztoczański Park Narodowy. Powstały tutaj również 4 parki krajobrazowe:
Krasnobrodzki, Szczebrzeszyński,
lipiec 2015
Puszczy Solskiej i Południoworoztoczański, które choć różnią się
między sobą krajobrazem zachowują wspólny roztoczański klimat.
Ponad 30 roztoczańskich rezerwatów
zapewnia ochronę nie tylko faunie
i florze ale również i przyrodzie
nieożywionej.
Od wieków Roztocze było świadkiem wielu wydarzeń historycznych.
Najstarsze ślady osadnictwa można
tu spotkać w postaci pradawnych
grodzisk i kurhanów. Ludzie zamieszkujący dawniej Roztocze
tworzyli swoistą mieszankę kultur.
Do dziś możemy odnaleźć pamiątki po dawnych dziejach kiedy
obok siebie żyli przedstawiciele
kilku narodów i wyznawcy różnych religii. Drewniane świątynie,
magnackie rezydencje, kamienne
cmentarze i wiele innych obiektów
harmonijnie współgra z roztoczańską przyrodą i tworząc swoisty,
magiczny klimat
Jednak odwiedzając te rejony równie dobrze możemy oddać
się aktywnym formą spędzania
czasu wolnego. Roztocze to doskonałe miejsce na rowerowe wyprawy.
Urozmaicone i dosyć łagodne trasy
są idealne dla miłośników rowerów
bez względu na wiek. Łagodne
trasy nadają się równie idealnie
a znajdujące się w korycie rzek głazy
tworzą progi kamienne i kaskady;
przepływając przez liczne jeziora
łączą je w popularne szlaki kajakowe, zaliczane przez wodniaków do
jednych z najpiękniejszych w kraju.
Przez bory przepływają rzeki Brda
i Wda zwana również Czarną wodą.
Obie te rzeki biegiem swoim wyżłobiły w glebie malownicze doliny
i potworzyły piękne zakola, a znajdujące się w korycie rzek głazy
tworzą progi kamienne i kaskady;
przepływając przez liczne jeziora
łączą je w popularne szlaki kajakowe, zaliczane przez wodniaków do
jednych z najpiękniejszych w kraju.
W niedalekiej odległości od parku
znajduje się akwedukt w Fojutowie
będący najdłuższym w naszym kraju
tego typu obiektem.
Warto również odwiedzić Jezioro
Charzykowskie prezentujące się
pięknie ze względu na otaczające
je zewsząd lasy. Na terenie parku
znajduje się około 17 interesujących rezerwatów przyrody. Takich
jak na przykład rezerwat przyrody
na piesze wycieczki, czy wykorzystanie opcji na nordic walking.
Do większości roztoczańskich
atrakcji dotrzeć można szlakami
pieszymi, ścieżkami dydaktycznymi
i trasami spacerowymi. Zaprowadzą
one każdego odkrywcę w najciekawsze i najpiękniejsze miejsca
Roztocza. Świetnym pomysłem
na roztoczańską przygodę mogą
się okazać spływy kajakowe. Pozwalające na zapoznanie się z unikalną przyrodą i aktywne spędzenie
czasu w gronie rodziny i przyjaciół.
Najpopularniejsze spływy organizowane są na rzekach Tanew i Wieprz.
Kajakarzy można również spotkać
na rzekach Łada i Por. Nieopodal
Roztocza wyruszyć na spływ można także w Tyszowcach na rzece
Huczwie.
Również pod względem turystycznym, każdy znajdzie dla siebie idealne miejsce. Szeroka baza noclegowa
pozwala na dopasowanie niemal
idealne. Znaleźć tu można zarówno
przykłady turystyki typowo agroturystycznej, nastawionej na bezpośredni kontakt z naturą, domowe
pensjonaty z przepyszną regionalną
kuchnią, jak i hotele o zdecydowanie wyższym standardzie.
Roztocze to również miejsce bogate
kulturą mieszkańców tych regionów. Małe miasteczka i wioski
skrywają ogrom tajemnic, które
nadal czekają na odkrycie. Nie brakuje miejsc, gdzie możemy poczuć
smak i zapach sielskiego Roztocza.
Jarmarki i targi od wieków stanowiły barwny element roztoczańskiego krajobrazu.
Bagno Grzybna, zobaczyć można
stanowisko żurawia popielatego będącego rzadkością w naszym kraju.
Dzięki torfowiskowemu charakterowi tego miejsca gniazdują tu ptaki,
które zazwyczaj nie występują na
obszarach innych niż bagienne.
Godnym odwiedzenia miejscem
są kamienne kręgi położone we wsi
Odry. To miejsce pozwoli nam
chociaż trochę poczuć się jak w okolicach Stonehenge.
Główną atrakcją Borów Tucholskich są oczywiście lasy, jednakże
i spora liczba jezior otoczonych
lasami wprawi w zachwyt. Największe jest Jezioro Wdzydze, które zaskoczy swoją wielkością. Mimo, że
Wdzydze jest największym jeziorem,
to największym zbiornikiem wodnym jest Zbiornik Koronowski.
Zalew ten jest przeznaczony w głównej mierze dla turystów. Będziemy
mogli popływać tutaj jachtami czy
kajakami lub spędzić wolny czas
opalając się na plaży.
W pobliżu zlokalizowana jest
miejscowość Samociążek, gdzie
zobaczyć można jedną z niewielu w Polsce hydroelektrowni. Warto również wybrać się nad rzekę
Kamionkę, po której możemy popływać kajakiem prawie na całej
jej długości. Niegdyś na obszarze
Borów Tucholskich występowały
tury. Tucholski Park Krajobrazowy
powstał w 1985 roku. Ma on na celu
chronić te piękne krajobrazowo tereny. Całkowita powierzchnia parku
to 36 983 hektarów, więc jest terenów zachęcających do zwiedzania
nie brakuje. W Borach Tucholskich
znajduje się około 900 jezior, ale zdecydowana większość z nich jeziora
o niewielkiej powierzchni.
REKLAMA
Bory Tucholskie,
Słowo Warszawy Gazeta lokalna
str 16
Twój Relax
Hobby dla odważnych
Andżelika
Jezierska
W różnych sytuacjach; na wyjazdach, ale także w codziennym życiu
przedmioty należące do militariów są bardzo przydatne. W końcu
każdy z nas czasami potrzebuje cos przyciąć i warto mieć do tego
scyzoryk czy nóż. Niegdyś były to przedmioty bardziej związane
z wojskiem teraz staje się to niecodziennym hobby dla niektórych,
tym bardziej że są to w większości produkty ogólnodostępne.
Nie każdy wie, że wiatrówkę o energii pocisku poniżej
17 dżuli może posiadać
każda pełnoletnia osoba bez
zezwolenia o ile nie będzie
używała jej w niedozwolonym celu. Jeśli chodzi
o wiatrówki o energii powyżej 17 dżuli warto pamiętać
że nie można już ich nabyć
drogą wysyłkową oraz trzeba ją zarejestrować co wiąże
się z dodatkowym badaniem
lekarskim oraz posiadaniem
zaświadczenia o niekaralności. Teraz pozostaje pytanie jaką wiatrówkę kupić. Pierwsza rzecz
o której trzeba zdecydować
to czy wybrać wiatrówkę
długą (karabinek) czy krótką (pistolet). Każdy rodzaj
ma swoich zwolenników.
Karabinek jest dużo cięższy
i mniej wygodny przy transportowaniu jednak strzela
na dystanse powyżej 15-20
metrów, ma też większą
moc i dłuższą lufę od wiatrówki krótkiej przez co jest
znacznie celniejszy. Jeśli
jednak chce się strzelać na
krótsze dystanse a jednocześnie oddawać w dość
krótkim czasie wiele strzałów warto zdecydować
się na wygodniejszą opcję
czyli wiatrówkę pistolet,
która jest znaczniej lżejsza i bardziej poręczna
przez co łatwiej nam będzie
ją przetransportować czy
schować, do tego dobrze się
prezentuje pod względem
dość realistycznego wyglądu przypominającym prawdziwą broń palną. Jeśli już
zdecydujemy się na rodzaj
dochodzi mnóstwo spraw
związanych z wyborem
ze względu na zastosowany napęd (sprężynowe,
z napędem gazowym albo
najbardziej zaawansowane
technologicznie na napęd
sprężonym powietrzem magazynowanym w specjalnych zbiornikach. Potem
jeszcze dochodzi jeszcze
kilka kwestii oraz wybór
Czas nad Noteć!
Maria
Andrychów
Noteć to jedna z największych polskich rzek, która przepływa
przez trzy województwa. Nie ma ona już tak bardzo ważnego
znaczenia dla żeglugi rzecznej w naszym kraju, jednak kuszące są
przede wszystkim jej walory turystyczne: piękne krajobrazy oraz
sportowe atrakcje.
Według oficjalnych danych rzeka ta ma długość ok.
391 kilometrów, co plasuje
ją na siódmej pozycji pod
tym względem w Polsce.
Z kolei powierzchnia jej
dorzecza wynosi 17 300
km kwadratowych. Noteć
przepływa przez trzy województwa: kujawsko-pomorskie, wielkopolskie oraz
lubuskie. Jej źródła znajdują
się w gminie Chodecz (Pojezierze Kujawskie), zaś
ujście rzeki do Warty ma
miejsce w Santoku (powiat
gorzowski).
Noteć prawie na całej długości jest żeglowna, co
jest jej wielkim atutem.
Dodatkowo jest elementem
szlaku żeglugowego, który łączy dwie największe
polskie rzeki, czyli Wisłę
i Odrę. Jest to możliwe dzięki Kanałowi Bydgoskiemu,
który został wybudowany w 1774 roku.
Przez wiele lat Noteć, jako
najważniejszy szlak transportowy północnej Wielkopolski, słynął z żeglugi
handlowej, a po rzece pływały barki, których nośność sięgała nawet 500
ton. Przełom lat 80. oraz
90. XX wieku przyniósł jednak wielki kryzys przemysłu, a jednym z jego skutków
był właśnie upadek żeglugi
handlowej. To z kolei spowodowało zakończenie prac
Słowo Warszawy Gazeta lokalna
bagrowniczych na rzece,
a w konsekwencji zamulenie i wypłycenie. Z czasem
przystanie, porty, stocznie
i inna infrastruktura żeglugowa zaczęły znikać.
Ratunkiem dla Noteci okazała się jednak turystyka,
które zaczęła się rozwijać w tym rejonie Polski
na początku XXI wieku.
Piękne naturalne walory
tej rzeki zostały w końcu wykorzystane, a turyści
z całego kraju zaczęli przyjeżdżać w te piękne strony.
Atrakcją są przede wszystkim spływy kajakowe. Pod
tym względem Noteć zaliczana jest do „łatwych”,
a niekiedy nawet „bardzo
ma znaczenie przy częstym
używaniu narzędzia.
Konkurencja jest spora wiec jak wśród tak wielu opcji wybrać najlepszą.
Jeśli nie można się zdecydować samemu co wybrać wśród tak dużej ilości
przedmiotów, wiele sklepów oferuje profesjonalną
pomoc na miejscu.
We Wrocławiu jest kilka
takich sklepów na śródmieściu. Można w nich dostać
produkty strzeleckie, noże,
ale także przedmioty służące bardziej do samoobrony
jak gazy pieprzowe, odstraszacze czy alarmy.
Oprócz nich znajdziemy też
przedmioty które dobrze
posłużą nam w trakcie wypraw lub wyjazdów na łono
natury czyli różnego rodzaju latarki, lornetki, odzież
turystyczna, plecaki, namioty a także śpiwory.
Opcji jest wiele, dla osób
zainteresowanych jest dużo
możliwości zakupu dobrych militariów na miejscu
a także drogą wysyłkową.
Oprócz tego dla pasjonatów
historii we Wrocławiu przy
ulicy Cieszyńskiego 9 znajduje się Muzeum Militariów
gdzie prowadzone są także
lekcje muzealne związane
z militariami.
Drawsko.
To miejsce doskonałe dla
fanów wędkarstwa, zbieraczy grzybów oraz osób
lubiących kąpiel w czystej wodzie na łonie natury.
Lasy w tej rejonie stanowią
ponad 60 proc. powierzchni, a znaczna część terenu
znajduje się w strefie chronionego krajobrazu. Liczni
turyści szukają tutaj spokoju, wytchnienia i relaksu,
Dodatkowo wzdłuż Noteci a coraz większa liczba goustawione są szlaki rowe- spodarstw agroturystyczrowe oraz dla osób uprawiających Nordic Walking.
Marsz czy jazda w tak malowniczej scenerii i świeżym powietrzu, „sprowadza” w ten rejon Polski
naprawdę wielu amatorów
tych sportów.
Noteć to również atrakcje
związane z miastami, przez
które przepływa. Warto tutaj wspomnieć o tak znanych
lokalizacjach jak Brdów,
Inowrocław, Miasteczko
Krajeńskie, Czarnków czy
Drezdenko. Ale dorzecze
tej rzeki to również wiele
malowniczych, ale mniejszych i mniej znanych lokalizacji, jak chociażby
nych wychodzi z ciekawą
ofertą dla przyjezdnych.
Nieoceniona jest również
bliskość Puszczy Noteckiej.
Dolina Noteci, jak
i sama rzeka, to doskonałe
miejsce na wypoczynek na
łonie natury, gdzie znaleźć
można spokój i wytchnienie. Odnajdą się tutaj również fani spływów po rzece, które w malowniczej
scenerii, są nie lada gratką
dla przyjeżdżających tutaj
turystów.
producenta.
Zezwolenie tak samo nie
jest potrzebne do posiadania pałek teleskopowych
i noży. Osoby które są tym
szczególnie zainteresowane
mają duże możliwości jeśli
chodzi o wybór i dostępność na rynku.
Już samych noży jest wiele rodzajów poprzez to czy
chcemy z głownią stałą
czy jednak wybierzemy
składany co jest o wiele
praktyczniejsze przy noszeniu go ze sobą. Do tego
dochodzi rodzaj ostrza,
odporność na stępienie i korozje, materiał rękojeści czy
po prostu waga, która też
łatwych” szlaków. Do wysokości Kaliny jest on „dość
uciążliwy”, natomiast w dalszej części rzeki już „nieuciążliwy”. Jeżeli zaś chodzi o skalę atrakcyjności,
to rzeka zasłużyła na rangę
„malowniczy”. By pokonać całe 391 kilometrów,
należy przeznaczyć ponad
tydzień czasu, w zależności
od umiejętności oraz poziomu wód.
lipiec 2015
str 17
Twój Relax
Piękne zakątki Mazur
Aktywny wypoczynek nad jeziorem Omulew
Grażyna
Kozak
Mazury to potężne dziedzictwo krajobrazowe, które swym pięknem
zachwyca każdego, kto zagości w tej niezwykłej krainie. Cudowne
widoki, urzekające jeziora i moc atrakcji sprawiają, że przez cały rok
tętni tutaj turystyczne życie. Można zarówno korzystać z atrakcji
i aktywnie spędzać czas, jak i skupić się na relaksie i wypoczynku
w spokoju i ciszy, o jaką trudno w innych częściach Polski.
Ten rejon naszego kraju
został hojnie obdarzony
zarówno fauną jak i florą,
lecz przede wszystkim królują tam jeziora, rzeczki,
strumyki czy kanały, wśród
których króluje oczywiście
Elbląski. Oprócz tego godne uwagi są liczne pałace
oraz dwory z obejściami
parkowo-ogrodowymi. Swój
urok mają również stare
cmentarze ewangelickie,
które spotkać możemy tylko w tym rejonie Polski.
Wiele osób właśnie w takich
miejscach poszukuje ciszy, spokoju i kontemplacji.
Są również tacy, którzy nieustannie podróżują w poszu-
kiwaniu atrakcji oraz ekstremalnych wyzwań. Atutem
Krainy Tysiąca Jezior poza
urozmaiconą siecią wodną
są atuty przyrodniczo - krajobrazowe. O unikalności
tutejszej przyrody świadczy
fakt, że w rejonie warmińsko
– mazurskim stworzono największy w kraju teren strzeżonego krajobrazu. Wielbiciele fauny muszą koniecznie zwiedzić dwa miejsca.
Jednym z nich jest Kosewo,
gdzie znajduje się farma
jeleniowatych gwarantująca
zwierzętom warunki przybliżone do naturalnych. Przebywają tu jelenie, daniele,
łosie, muflony, koniki pol-
skie i konie Przewalskiego.
W Kadzidłowie natomiast
mieści się prywatny Park
Dzikich Zwierząt, gdzie
ujrzeć można sarny, jelenie,
daniele, żubry, dziki, rysie, łosie, wilki, jak również sporo ptactwa. Mazury
są idealnym zakątkiem na
spływy kajakowe czy wodne
szaleństwa jeziorach. Fani
pływania, jazdy na desce czy
spływów doskonale się tutaj
odnajdą i na pewno nie będą
narzekać na brak dogodnych
miejsc do uprawiania wodnych sportów. Po udanym
dniu zawsz można udać się
na grilla, ognisko lub połowić ryby. Nabrzeża jezior
i zatok są doskonale zago-
spodarowane, a baza noclegowa spełnia wysokie standardy, które zaspokoją oczekiwania nawet wybrednych
turystów. Jest bardzo wiele
miejscowości i akwenów na
Mazurach, które zasługują na uwagę. Malowniczo
położone jezioro Omulew
przyciąga wyjątkowo rozwiniętą linią brzegową, a także
pięcioma wyspami, które
dodają uroku całej okolicy. Spotkać możemy tam
liczne gatunki ptaków, jak
chociażby łyskę, czaplę,
kormorana, nurogęś czy
dostojnego orła bielika.
Oczywiście oddać można
się również orzeźwiającej
kąpieli. Amatorzy spływów
mogą natomiast udać się
na wyprawę rzeką Omulwią.
W miejscowości Jabłonka
można wypożyczyć kajaki
i rozpocząć wyprawę po dzikiej rzece, która zachwyca
krajobrazami i wprowadza
nas w świat przyrody i ciszy,
z dala od wielkomiejskiego
zgiełku. Na trasie spotkać
możemy np. bobry. W samej
Jabłonce, już po powrocie,
czeka na nas baza noclegowa, pokoje czy agroturystyki, w których będziemy mogli odpocząć, pogrillować
i nacieszyć się otaczającą
nas przyrodą. To urokliwe
miejsce jest warto odwiedzin, tak samo jak całe
Mazury!
REKLAMA
Jeśli rozważamy właśnie
miejsce wypadu na wakacje, to weźmy koniecznie
pod uwagę Pojezierze Mazurskie. Jest to wyjątkowo
urocza i przyjazna dla człowieka kraina, która spełnia wymagania każdego
człowieka, zarówno młodzieży jak i starszych osób.
Każdy znajdzie coś, co go
zainteresuje i sprawi, że
to będą naprawdę udane wakacje. Mazury to wyjątkowy rejon, w którym każdy
odnajduje coś dla siebie.
Po wyczerpującym roku
pracy warto zrelaksować się
na łonie natury, która potrafi
zapierać dech w piersiach.
lipiec 2015
Słowo Warszawy Gazeta lokalna
– Park gostynińsko – włocławski
Sara
Rok
Park krajobrazowy leżący pomiędzy Płockiem, Gostyninem,Łąckiem, Włocławkiem a Kowalem, który chroni
rozległe tereny pradoliny Wisły. Na jego terenie znajdują
się rozległe kompleksy leśne, teren Parku pokrywa
się, niemal w całości, z Leśnym Kompleksem Promocyjnym Lasów Państwowych. Park obejmuje jeden z
największych kompleksów leśnych Niziny Mazowieckiej.
Zróżnicowana rzeźba terenu, obecność licznych jezior,
rozległych terenów podmokłych i zabagnionych oraz bogatej i urozmaiconej roślinności i fauny, przy stosunkowo
niewielkim stopniu działań człowieka wyróżnia ten teren
wśród otoczenia i stanowi o jego walorach.
W województwie mazowieckim
obszar parku obejmuje gminy:
Gostynin, Łąck i Nowy Duninów.
W Parku można wyróżnić trzy
podstawowe typy krajobrazu krajobraz tarasów Wisły, (rozległych i płaskich, piaszczystych
powierzchni akumulacji rzecznej,
opadających w kierunku rzeki),
krajobraz tarasów zwydmionych (z
licznymi wałami, zespołami lub pojedynczo występującymi wzgórzami
i pagórkami wydmowymi oraz
płytkimi nieckami deflacyjnymi)
oraz krajobraz równin akumulacji
bagiennej (płaskich, podmokłych,
często zabagnionych terenów).
W okolicach parku gostynińsko
– włocławskiego, znajdują się również ośrodki, które ukierunkowane
są na działalność rehabilitacyjną,
a których głównym profilem działalności jest hipoterapia. W odróżnieniu od monotonnej rehabilitacji,
hipoterapia daje możliwość obcowania z żywym zwierzęciem,
a przede wszystkim pozwala na
uaktywnenie wszystkich zmysłów,
Spływaj Skawą
Marcin
Bartnicki
Kto ostatnimi czasy rozglądał się za różnymi
możliwościami spędzania urlopu, z łatwością
mógł zauważyć, że najmodniejszym tegorocznym trendem, jeśli idzie o nasz wolny czas, są
różnorakie spływy. Ten sezon absolutnie należy
do nich!
Są atrakcyjne – i to dla każdego.
Choć wiążą się z wysiłkiem
fizycznym, jest on dostosowany
do osobistych umiejętności indywidualnego użytkownika kajaku
– po prostu wybieramy taką rzekę,
która będzie najdogodniejsza
i najbardziej adekwatna w kontekście naszego poziomu umiejętności, siły, sprawności fizycznej.
Czas na spływie możemy spędzić
sami, z ukochaną/ukochanym,
znajomymi, a także całą rodziną –
praktycznie niezależnie od wieku.
Chyba każdy jest w stanie sobie wyobrazić, że spływ, który
ma miejsce w fantastycznych
okolicznościach przyrody, przysporzy nam świetnych wrażeń
dzięki swoim widokom. A gdzie
my możemy wybrać się, jeżeli
chcemy „spłynąć” np. kajakiem?
Coraz bardziej popularne stają
się różnorakie rzeki w województwie lubuskim. Tak, właśnie
tam, choć często jest to w sensie
turystycznym region nieco zaniedbywany jeżeli idzie o nasz kraj.
Warto jednak pochylić się szczegółowo nad ofertą, która płynie do
nas z tamtych terenów, bowiem
często miejsca, o których nawet
mogliśmy nie słyszeć, staną się
piękną przestrzenią naszego wymarzonego urlopu.
Świetnym miejscem, w którym
możemy spróbować swoich sił,
jeśli chodzi o kajakowe spływy,
Słowo Warszawy Gazeta lokalna
str 18
którymi odbierany jest świat przez
osoby niepełnosprawne. Hipoterapia jest zazwyczaj terapią wspomagającą inne metody leczenia.
Niekwestionowaną zaletą jest jej
uniwersalność.
W jaki sposób oddziałuje hipoterapia?
Pomaga w normalizacji napięcia
mięśniowego. Prawidłowe ułożenie
na koniu i rytmicznie kołyszące ruchy konia sprawiają, że dochodzi
do znormalizowania tego napięcia.
Pomaga również w doskonaleniu równowagi i koordynacji, a także
orientacji w przestrzeni, budowy własnego ciała. Trudno wyobrazić sobie
by wykorzystanie jakiegokolwiek
sprzętu rehabilitacyjnego tak dobrze
stymulowało poczucie równowagi
i koordynacji jak jazda na końskim
grzbiecie. Gdy człowiek jedzie na
koniu jego ciało poddawane jest ruchowi aż w trzech wymiarach.
Jednak poza aspektami fizycznymi wpływa również na psychikę.
Zwiększenie poczucia własnej wartości. Wiele zdrowych osób nie
jest w stanie wyobrazić sobie entuzjazmu osoby, która zazwyczaj
porusza się na wózku, z tego, że
siedząc na końskim grzbiecie może
pojechać na spacer. Świat z końskiego grzbietu wygląda przecież
zupełnie inaczej!
jest powiat Wadowicki, leżący
przecież tak niedaleko od Krakowa. Przepływa przez niego
Skawa – prawy dopływ Wisły,
mający swój początek w Przełęczy Spytkowickiej, wpadająca do
największej polskiej rzeki we wsi
Smolice. Jej bieg jest różnorodny i zadowolić może każdego
mniej lub bardziej doświadczonego amatora spływów.
Dużym plusem są tutaj oczywiście świetne uwarunkowania przyrody, dzięki którym
W góry czy nad morze? W lasy
czy nad jeziora? Może któreś
z interesujących polskich miast,
o ciekawej historii, w którym
nigdy nie mieliśmy okazji być?
No właśnie! Lista możliwości
jest naprawdę szeroka. My jednak w tym sezonie zdecydowanie
polecamy spływy kajakowe,
które stały się niezwykle popularne – dzięki którym połączymy
możliwość cieszenia się pięknymi widokami z aktywnością
fizyczną. A po spływie z pewnością chętnie oddamy się różnorakim rozrywkom przy ognisku,
do których to bardzo serdecznie
zapraszamy wszystkich naszych
Czytelników. Pozwólmy sobie na
chwilę zapomnienia od codziennej, ciężkiej pracy!
REKLAMA
Twój Relax
Zalety hipoterapii
lipiec 2015
str 19
jest uzależnienie psychiczne, czyli
nabyta, nasilona potrzeba stałego wykonywania jakiejś czynności
lub zażywania jakiejś substancji,
której niezrealizowanie nie prowadzi mimo wszystko do poważnych
następstw fizjologicznych.
Najbardziej znane rodzaje schorzeń
najczęściej powiązane są z zażywaniem specyficznych substancji chemicznych, które mają na celu wywarcia wpływu na stany psychiczne,
jak np. alkohol etylowy, marihuana,
nikotyna, leki uspokajające lub
pobudzające. Znaczna większość
ludzi uważa zatem, że uzależnienia ograniczają się wyłącznie do
patologicznego zażywania tych
i podobnych substancji. Tymczasem
okazuje się, że uzależnienie rozumiane jako poważne i niebezpieczne
zaburzenie zdrowia jednostki może
objawić się również na obszarze wielu zachowań, które należą do
normalnego a nawet podstawowego
dla życia sposobu postępowania.
Co w naszym środowisku jest
kwestią najbardziej uzależniającą?
Uzależnić można się praktycznie
od wszystkiego poczynając od palenia papierosów, jedzenia, oglądania
telewizji, kolekcjonowania różnych rzeczy, sprzątania, a nawet
logami. Osoby, które zmagają się
z problemami takimi jak wrastające
paznokcie, odciski, modzele, haluksy, nadmierna potliwość, lub suchość
często nie wiedzą, do jakiego specjalisty powinny się zgłosić w celu
uzyskania fachowej opieki i porady.
Warto podkreślić, iż nie powinien
być to aspekt wstydliwy, a im szybsza będzie reakcja na niepokojące
zmiany, tym większe są szansę na rychłą poprawę. Cały proces leczenia,
aby mógł być efektywny powinien
składać się z trzech etapów. Kluczowe jest także indywidualne podejście
do każdego z pacjentów. Pierwszy
etap to szczegółowe rozpoznanie
problemu poparte odpowiednimi
badaniami, dzięki którym można
dobrać najcelniejszą diagnozę i sposób terapii. W procesie stosowane
są najnowocześniejsze metody skierowane przede wszystkim na bez-
pieczeństwo pacjenta. Przeglądając
ofertę specjalistycznych gabinetów
zajmujących się podologią zauważalny jest wzmożony nacisk na sterylność używanych narzędzi, higienę
oraz przestrzeganie sterylnych warunków pracy – odejście od tej reguły może skutkować poważnymi
komplikacjami oraz przedłużeniem
okresu kuracji. Ostatni etap jest tzw.
etapem rehabilitacyjnym. Tu kliniki mogą zaoferować sprawdzone
kosmetyki pielęgnacyjne, środki
ochronne, akcesoria, czy obuwie.
Tak więc śmiało można stwierdzić,
że jedyną przeszkodą, która stoi na
drodze do pięknych i zdrowych
stóp to nasze własne uprzedzenia.
Trzeba pamiętać, że cierpliwość
jest najlepszym sprzymierzeńcem w dążeniu do celu a uzyskane
efekty są warte każdego działania,
by finalnie czuć się zdrowo.
Maria
Andrychów
Uzależnienie jest zaburzeniem psychicznym i dokładnie w ten sposób
zostało sklasyfikowane, swoje miejsce posiada w Międzynarodowej
Klasyfikacji Chorób i Zaburzeń (ICD-10). Uzależnienie jest takim
zaburzeniem, które w znaczący sposób utrudnia prawidłowe funkcjonowanie psychiczne, fizyczne i społeczne. Osoba uzależniona
w znaczącej ilości przypadków nie zdaje sobie sprawy ze swojego
nałogu, który stopniowo zaczyna sprawiać co raz więcej szkód.
Powoduje zdecydowaną koncentrację na wykonywaniu konkretnej
czynności lub np. zażywaniu konkretnego „środka”.
Jednak jakie mamy rodzaje
uzależnień?
Są to uzależnienie fizyczne, które
charakteryzują się przede wszystkim
silną potrzebą zażywania jakichś
substancji (np. alkohol) odczuwana
najczęściej jako szereg dolegliwości
fizycznych (np. bóle, wymioty, bezsenność). W momencie zaprzestania, zażywanie, może prowadzić do
pojawienia się zespołu odstawiennego. Leczenie uzależnień fizycznych
powinna rozpoczynać – detoksykacja organizmu. Innym rodzajem,
Po d o l o g i a ,
czyli zdrowe stopy na co dzień
Patrycja
Jasińska
Zacznijmy od korzeni. Mogłoby się zdawać, że ta
wyspecjalizowana nauka zaczęła prężne rozwijać się
w XX wieku głównie w Europie. Otóż nic bardziej
mylnego. Okazuje się bowiem, że najstarsze wzmianki
na temat podologii zwanej też podriatią sięgają już
czasów starożytnych.
działalności paramedycznej w USA,
Australii, Wielkiej Brytanii oraz krajach zachodnioeuropejskich dawno
uznana za niezbędną w pielęgnacji,
profilaktyce i leczeniu dolnych części
nóg a w szczególności stóp. Podolog współpracuje z dermatologiem,
chirurgiem, ortopedą czy diabeto-
którzy nadają normalnym skądinąd
zachowaniom taką intensywność
i specyfikę, że prowadzi to do podobnych stanów emocjonalnych.
Obecnie, wszelka wiedza wskazuje
na fakt, że to głównie oddziaływania psychospołeczne muszą
stanowić podstawę leczenia chorób związanych z uzależnieniem
a oddziaływania farmakologiczne
mogą być tylko uzupełnieniem
psychoterapii.
W przypadku, gdy nawet zaczynamy podejrzewać czy to u siebie,
czy u innej osoby jakieś objawy
powinniśmy odpowiednio zareagować. Im wcześniej dojdzie
do konsultacji ze specjalistą,
tym lepiej, każde uzależnienie
z biegiem czasu staje się silniejsze
i bardziej niszczące, a jego leczenie – trudniejsze. Dlatego lepiej
zapobiegać, niż leczyć, co może
stać się procesem długotrwałym
i równie bolesnym.
REKLAMA
Jak większość aspektow związanych z medycyną podologia swoją
nazwę zawdzięcza zapożyczeniom
ze słownictwa starożytnego a mianowicie złączeniu dwóch członów:
podo-stopa oraz logos-nauka. Dziś
można powiedzieć, że jest to jeszcze
młoda dziedzina kwalifikowana do
od drugiego człowieka. Wszelkie
zachowania, nawet najbardziej nieznaczące, mogą stać się nałogiem.
Do powstania uzależnienia przyczynia się współwystępowanie
czynników biologicznych, psychologicznych i środowiskowych.
W przypadku różnych pacjentów wpływ i znaczenie poszczególnych czynników mogą być różne.
Gdy przyjrzymy się uważniej
przebiegowi i wszelkim skutkom
czynności nałogowych, zauważyć
możemy, że praktycznie w każdym
przypadku towarzyszą im specyficzne i równie intensywne stany
emocjonalne, które odgrywać
mogą istotną rolę w uporczywym
podejmowaniu zachowań powodujących szkodę. Wydaje się, że
osoby te nie licząc się z kosztami
i konsekwencjami poszukują tych
stanów i, że nie mogą się bez nich
obejść. Dotyczy to nie tylko tych,
którzy zażywają chemiczne substancje bezpośrednio zmieniające
stany psychiczne, ale również tych,
REKLAMA
Uzależnienia
Styl życia
lipiec 2015
Słowo Warszawy Gazeta lokalna
str 20
Styl życia
Maria
Andrychów
Stawy – dopóki nie bolą, uznajemy, że wszystko
z nimi w porządku. Niestety to nieprawda. Gdy
zaczynają nam dokuczać, stan chorobowy jest
już zazwyczaj w stanie bardzo zaawansowanym.
Proces zwyrodnieniowy jest podstępny, toczy się
skrycie i bezobjawowo. W końcu daje o sobie znać,
a leczenie jest wtedy długie i żmudne.
Białko – w tym kolagen, przyczynia się do wzrostu i sprzyja
utrzymaniu masy mięśniowej oraz
zdrowych kości. Składnikami pomagającymi w ochronie komórek
przed tzw. stresem oksydacyjnym
są natomiast m.in. witamina C
obecna w owocach (grejpfruty czy
mango), a także selen, który znajdziemy w brązowym ryżu i łososiu.
Witamina C wspiera prawidłową
produkcję kolagenu w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania
chrząstki i kości.
Witamina D bierze z kolei
udział w prawidłowym wchłanianiu wapnia oraz utrzymuje
jego właściwy poziom we krwi.
Pomaga tym samym w utrzymaniu
zdrowych kości. Wapń wraz z magnezem i fosforem gromadzi się
głównie w mięśniach i kościach,
dzięki czemu pozostają one w odpowiedniej kondycji. Pamiętajmy,
że dieta bogata w te składniki
jest szczególnie ważna dla osób
starszych.
Jak zatem dbać o zdrowie stawów?
Dbanie o stawy to troska o całego
siebie, gdyż to właśnie od nich
zależy zdolność ruchowa, a przez
to jakość naszego życia. Odpowiednia dieta i suplementacja to jeden
z kluczowych elementów pozwalających zachować zdrowie i siłę
stawów. Pamiętajmy jednak, że
suplementy nie powinny być stosowane jako substytut zróżnicowanej
diety. Rozsądnym posunięciem
jest też zaprzestanie nadmiernego
dosalania żywności. Najlepszą
dietą, której warto przestrzegać,
jest przede wszystkim żywność
bogata w przeciwutleniacze, kwasy
omega oraz witaminy C i D, a także
magnez i wapń.
Zdrowe stawy i mocne kości odpowiadają za sprawność ruchową
do późnej starości. Jeśli tylko będziemy o siebie dbać, wówczas
starość nadejdzie później i pokaże
łagodniejsze oblicze
REKLAMA
Stawy są to ruchome połączenia
kości, które do swojego prawidłowego funkcjonowania wymagają
prawidłowej chrząstki stawowej,
mazi stawowej oraz prawidłowego
przyczepu mięśni i ścięgien. Stawy
odpowiadają za ruchomość ciała.
W naturalny sposób są więc narażone na kontuzje i uszkodzenia
mechaniczne, powstałe w wyniku
tarcia czy urazów. Troska o zdrowie
stawów powinna być priorytetem
dla każdego. Tego typu sytuacji
nie powinna lekceważyć żadna
grupa wiekowa – pojawiają się
one w każdym wieku, u osób o różnym stopniu aktywności fizycznej.
Właściwa dieta może pomóc nam
dbać o zdrowie naszych stawów.
REKLAMA
Zdrowie naszych stawów
Słowo Warszawy Gazeta lokalna
lipiec 2015
str 21
Słowo dla Seniora
Maria
Andrychów
w domu seniora
Jesień życia może być złota, spokojna i pełna
wrażeń. Seniorzy coraz częściej stawiają na
aktywne życie i wyzwania. Warto je realizować wśród swoich rówieśników, z którymi
z pewnością znajdziemy wspólny język.
Domy seniora oferują dziś bardzo ciekawą i
atrakcyjną ofertę, która wychodzi na przeciw
oczekiwań starszych osób.
Niegdyś placówki takie były kojarzone raczej negatywnie. Mówiono
o nich jako o miejscach zesłania,
gdzie wysyła się ludzi „niepotrzebnych”. Jednak nic bardziej
mylnego. Domy seniora są idealnym miejscem dla starszych osób,
które chcą aktywnie spędzać czas,
uprawiać sport i cały czas się uczyć.
A w dodatku spotykać nowych
ludzi i przebywać „między swemi”.
Domy seniora z każdym rokiem
oferują nam coraz więcej. Standardem są oczywiście dogodne
i komfortowe warunki mieszkania,
telewizory w każdym pokoju czy
Internet. Przez całą dobę dostępna
jest fachowa opieka lekarska, która
czuwa nad zdrowiem i samopoczuciem. Wiele placówek tego
typu posiada również specjalne sale rehabilitacyjne, gdzie leczyć można urazy i kontuzje. Jest
to bardzo korzystne, ponieważ
cały „pakiet zdrowotny” mamy
na miejscu. Tylko w przypadku
poważniejszych badań musimy
udać się do szpitala. Ale w domach
seniora znacznie więcej usług jest
świadczonych w obrębie placówki.
Przychodzą do niej nawet fryzjerzy,
kosmetyczki i masażyści. Dogodności jest naprawdę wiele.
Życie seniora nie kręci się oczywiście tylko wokół zdrowia i dbania
o wygląd. Bardzo wiele starszych
Bariery architektoniczne
przeszkodą w normalnym życiu
bariery architektoniczne. Mimo
tego, że w Polsce wiele się pod
tym względem zmieniło w ostatnich latach, to jeszcze wiele braSkutery i wózki elektryczne to niezwykle
kuje nam do normalności w tym
zakresie. Według przepisów bapomocne narzędzie dla osób mających
riery architektoniczne to wszelkie
problemy z poruszaniem się i dla niepełnoutrudnienia występujące w busprawnych. Ich przydatność wykorzystana
dynku i jego najbliższej okolibędzie w pełni jednak dopiero wtedy, gdy
cy, które ze względu na swoją
usuniemy wciąż często występujące w przekonstrukcje uniemożliwiają
lub ograniczają swobodę ruchu
strzeni publicznej bariery architektoniczne.
(np. schody przed windami,
Osoby w podeszłym wieku po- sacyjnych i turystycznych, niż brak wind, brak odpowiedniego
trzebują niezależności i mobil- urzędnicza konieczność.
dojazdu do toalet, etc.).
ności w swoim życiu. Często Poruszający się takimi pojazda- W tym zakresie potrzebna jest
są jednak uwięzione w „czterech mi są jednak ograniczani przez odpowiednia edukacja, tak
ścianach” z powodu problemów
zdrowotnych, które nie pozwalają im samodzielnie opuścić U...
domu lub pokonać większych
dystansów. To samo dotyczy
zresztą osób niepełnosprawnych.
Z tych względów seniorzy często
odmawiają sobie spacerów z najbliższą rodziną, wyjścia na spotkanie ze znajomymi, a większość
spraw urzędniczych, wizyt u lekarza i innych niezbędnych formalności muszą załatwiać w czyjejś
obecności.
Rozwiązaniem w tym przypadku
mogą być wózki i skutery elektryczne, dzięki którym pokonanie
dotychczas niemożliwego dla nas
dystansu, nie tylko będzie osiągalne, ale również nie sprawi nam
problemów oraz bólu. W dodatku
ich dodatkowo zastosowania,
jak np. koszyki, przydadzą się
przy wyjazdach bardziej relak-
Grażyna
Kozak
lipiec 2015
ludzi lubi ruch, sport i zabawę.
Dlatego dla pensjonariuszy przygotowywane są bale, zabawy oraz różne imprezy. Regularnie odbywają
się przejażdżki rowerowe, marsze
z nordic walking czy wyjścia na
basen. Są one organizowane w grupach, co ma bardzo ważne znaczenie. Samotnym seniorom bardzo
ciężko jest wyjść w pojedynkę na
pływalnię czy iść pobiegać.
Domy seniora silnie współpracują
także z Uniwersytetami Trzeciego Wieku. Na starsze osoby
czekają różne kursy i szkolenia, dzięki którym uczą się nowych rzeczy, rozwijają i nie wypadają z formy intelektualnej. Bardzo
interesujące są również konkursy,
gdzie można poczuć rywalizacje
i zmierzyć się ze swoimi rówieśnikami w bardzo ciekawych
zawodach i sytuacjach.
Jednak niezwykle istotnym, choć
często zapominanym i niedocenianym aspektem, jest codzienne
przebywanie wśród innych seniorów. Pośród pensjonariuszy zawiązują się różne znajomości, więzy
i sympatie. Przede wszystkim nie
są oni skazywani na samotność
i zawsze mają z kim porozmawiać,
do kogo się uśmiechnąć czy zażartować. To z pewnością bezcenne.
Dzisiejszy senior oczekuje aktywnego życia. Na przeciwko
takich wymagań wychodzą specjalne placówki, które swoją ofertę
dostosowują pod osoby w starszym wieku. Obecnie domy seniora nie są już kojarzone z miejscem
„zsyłki” i odosobnienia, a wręcz
przeciwnie. Warto przecież być
„między swemi”.
REKLAMA
Spokój i zrozumienie
by nowo powstałe budynki
były w pełni dostosowane dla
osób starszych i niepełnosprawnych. Zaś co do tych istniejących, to należy naciskać na
powiaty, gdyż w ich zadaniach
leży likwidacja takich przeszkód.
Można nawet ubiegać się o dofinansowanie w tej kwestii.
Słowo Warszawy Gazeta lokalna
Będzie się działo
str 22
Lipiec 2015
Co się będzie działo w Warszawie?
06.07-14.07, Opera Kameralna
Warszawska Opera Kameralna zaprasza na kontynuację zeszłorocznego nurtu MOZART OFF, czyli przestrzeni dla twórczych działań
młodych artystów i nie tylko. Podczas 25. edycji Festiwalu zaprezentujemy dwa cykle darmowych koncertów kameralnych na świeżym
powietrzu: „Mozart na Placu Defilad” oraz „Czwartki z Muzyką
Poważną na Chłodnej”. Czwartki z Muzyką Poważną na Chłodnej”
– na deptaku ulicy Chłodnej w Warszawie „Mozart na Placu Defilad”
- ogród przy barStudio. Festiwal już w toku, ale mamy szanse „załapać
się” jeszcze na dwa ostatnie elementy artystycznej całości.
17.07, Baseny Kora
Letni Chamski Podryw już niedługo w stolicy. Grupa o samej sobie, na stronie internetowej, pisze tak:
„Letni, Chamski Podryw to muzyczno- humorystyczna grupa
z gatunku pop- hip-hop. Powstała w 2009r. w Kielcach, a skład
tworzą Maciej „Canton” Piotrowski i Dawid „Anton” Antonkiewicz. „LCHP” zasłynął dzięki niezliczonej ilości hitów internetu,
które na „youtube.com” obejrzano już przeszło 60 000 000 razy.
Najsłynniejsze z nich to: „Czinkłaczento”, „Pupa” czy „Tylko
hit na lato”. Ponadto zespół wydał 2 długogrające płyty, pojawił
się w wielu programach telewizyjnych i zagrał prawie 300 koncertów w całej Polsce”. Polecamy!
17-18.07, Teatr 6. Piętro
Stanisława Celińska, nazywana polską Cesarią Evorą, to zupełnie wyjątkowe zjawisko na polskiej scenie. Wybitna aktorka
już od kilku lat tworzy niepowtarzalnie w klimacie, pełne pasji
i pogody ducha spektakle muzyczne. „ATRAMENTOWA” to kolejny zaskakujący projekt Celińskiej, recital, w którym Artystka
łączy wykonanie utworów takich „klasyków” jak Wojciech Młynarski i Jonasz Kofta z piosenkami twórców młodszego pokolenia:
Muńka Staszczyka czy Katarzyny Nosowskiej. Wszystkie utwory
są zaaranżowane przez kompozytora Macieja Muraszko współpracującego na co dzień z formacją „Psychodansing”, a obok
Stanisławy Celińskiej wystąpią znakomici instrumentaliści.
18.07, Wał Miedzeszyński 345, g. 20
VNM to artysta aktywny na scenie hip-hopowej od roku 2000.
W 2005 roku razem z zespołem 834 wygrał konkurs na najlepsze
demo, organizowany był przez szczecińską audycję radiową WuDoo. W 2008 roku został zauważony przez rapera Sokoła, właściciela wytwórni Prosto. VNM został zaproszony do nagrania wspólnego
utworu „Nie muszę”. Rok później ukazał się jego mixtape Niuskul
Mixtape 2009. 25 listopada 2013 roku ukazał się kolejny album
solowy rapera zatytułowany ProPejn[8]. Materiał został w całości wyprodukowany przez SoDrumatica, natomiast miksowanie
i mastering wykonał Czarny. Z kolei wśród gości na płycie znaleźli się
Marysia Starosta, Kamila Bagnowska i Tomasz „Tomson” Lach.
W drugiej połowie lipca artysta
zagra także w stolicy.
23.07, Tawerna Korsarz
Roman Roczeń to charyzmatyczny, niewidomy wykonawca utworów
z pogranicza pieśni żeglarskiej i poetyckiej. Występował na większości
festiwali w Polsce, gdzie nie pozostawał niezauważony. Jego piosenka
„Chłodnia” dotarła do 20 miejsca listy przebojów Programu Trzeciego
Polskiego Radia. Jednym z marzeń Romana Roczenia było zorganizowanie rejsu dla niewidomych, który umożliwiłby im „zobaczenie”
morza. W 2006 roku udało mu się zrealizować to marzenie i pod
koniec maja tego roku miał miejsce pierwszy rejs Zobaczyć morze.
Po tym rejsie, w czasie postoju w porcie w Oslo, Roman Roczeń
uległ wypadkowi – spadł z zejściówki i uszkodził kręgosłup (pęknięty
drugi krąg szyjny). Po tym wypadku w całej Polsce odbyła się seria
koncertów charytatywnych w celu zebrania pieniędzy na rehabilitację
po wypadku, oraz na leczenie innego szantymena – Ireneusza Wójcickiego, u którego w tym samym czasie zdiagnozowano chorobę
nowotworową. Człowiek o wielkim sercu – i takim samym talencie.
REKLAMA
16.07, Plaża przy moście Poniatowskiego (strona praska)
Mówi o Ninie Kraviz jako swojej inspiracji, a tymczasem wszystko wskazuje na to, iż niebawem będzie mogła bez kompleksów stanąć
obok słynnej Rosjanki, bo nie ustępuje jej ani urodą, ani talentem.
Martyna Kubicz aspiruje do tytułu największego muzycznego odkrycia tego roku. Jej producenckie oblicze w postaci projektu MIN t
- Martyna Kubicz to jedno z najciekawszych zjawisk jakie miały miejsce w ostatnim czasie na polskiej scenie klubowej. W swoim brzmieniu
zgrabnie lawiruje między pulsującym minimalem, tanecznym house’m
i rozmarzonym ambientem. Wisienką na torcie jest pełen charakteru
głos, który spaja mozaikę muzycznych fascynacji.
Opracował:
Radosław Pater
Słowo Warszawy Gazeta lokalna
lipiec 2015
str 23
Będzie się działo
08-09.07, Teatr Dramatyczny
Czarny humor, purnonsens, absurdalne skecze, liryczne piosenki, aktorskie improwizacje i błazenada ? tego wszystkiego
i kilku innych rzeczy spodziewajcie się w Kabarecie na Koniec
Świata. Przełamujemy tabu, przekraczamy granice politycznej
poprawności, odkrywamy nowe tematy do szyderstwa. Każda odsłona Kabaretu to nowy program i nowi bohaterowie!
Kabaret na Koniec Świata to kabaret literacki, w którym występują
zawodowi aktorzy. Co miesiąc kabaret pokazuje nowy program skupiony wokół różnych tematów, jak na przykład celebryci, karnawał,
depresja, dzieciństwo, uzależnienia, podróże, Dzień matki.
07-08.07, Teatr Polonia
To opowieść o grupie aktorów i ich reżyserze, którzy przyzwyczajeni
do grania przy prawie pustej sali, pewnego wieczora, orientują się,
że sala jest pełna widzów ... Ta, wydawałoby się, dobra wiadomość,
staje się początkiem konfliktu, bo aktorzy dowiadują się, że na widowni zasiedli członkowie partii politycznej o skrajnych poglądach.
Ta sztuka to studium charakterów, katalog śmieszności i napuszenia
środowisk teatralnych. Lecz także opowieść o wyborach moralnych
artystów, o ich wolności światopoglądowej i politycznej. Zabawny
tekst rymujący się ze współczesną sytuacją w polskich teatrach i tym,
co dzieje się za kulisami.
09-13.07, Och! Teatr
O śmierci inaczej. O samobójstwie z uśmiechem. O odejściu z tego
świata z ironią. Vincent pracuje dla firmy Exodus i na co dzień jest…
zawodowym trucicielem. Kiedy pojawia się w domu Celii i Waltera wszystko wydaje się jasne: pogrążona w depresji kobieta od lat
deklaruje, że chce pożegnać się z tym światem. Dlaczego jednak jej
listy pożegnalne są niepodpisane i czy na pewno to ona sama umówiła tę wizytę? Jaką rolę w tej opowieści gra Angie, młoda i rzutka
asystentka Waltera, oraz pracownik telefonu zaufania, który zawodowo ratuje niedoszłych samobójców? Komedia
pomyłek, w której nic nie jest oczywiste i trzy
drinki, z których tylko jeden jest zatruty. Kto
go wypije?... TRUCICIEL, oparty na błyskotliwym i przewrotnym tekście Erica Chappella,
to drugi spektakl reżyserowany w Och-Teatrze
przez Cezarego Żaka. Zapraszamy na pełną nieoczekiwanych zwrotów akcji czarną komedię.
Dekoracyjne trendy weselne
Tomasz
Drozd
Tak jak w życiu codziennym, tak i w modzie i dekoracjach ślubnych
panują różne trendy – warto je znać, aby świadomie z nich czerpać.
Ponadczasowa jest elegancja i prostota, przełamana tylko odważniejszymi dodatkami. To właśnie ta baza – elegancka sala, proste
obrusy i naczynia, stworzy Wam idealne tło do skomponowania
niepowtarzalnej dekoracji, a co najważniejsze – jest szansa, że
za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat na zdjęciach dalej będą dobrze
wyglądać. W skład oprawy ślubu i wesela wchodzi... niemalże
wszystko co tego dnia będzie w otoczeniu pary młodej, od butów
panny młodej po dekorację sali weselnej.
Jakich trendów w dekoracjach ślubnych możemy
spodziewać się w nadchodzącym sezonie? W tym
sezonie modne będą pastele,
lipiec 2015
ale także mocniejsze kolory
i ponad wszystko wybieramy świeże kwiaty. Ze Stanów dotarła moda na candy
bary, piękną dekorację,
którą można zjeść nie tylko
oczami. Słodkości tworzą bajkową kompozycję,
nawiązującą do dekoracji
sali. To miejsce zintegruje wszystkich weselnych
łasuchów. Co raz bardziej
powszechne stają się również fenomenalne fotobudki. Różnorodne gadżety
i dodatki do zdjęć, takie
jak kolorowe okulary, usta
i wąsy na patyczkach czy
tabliczki z zabawnymi napisami gwarantują udaną
zabawę i świetną pamiątkę.
Drugi trend zza oceanu
to kandelabry – są niezwykle szykowne i eleganckie. Wysokie, metrowe
świeczniki ustawione na
stołach wyglądają świetnie
zarówno solo, jak i przyozdobione kwiatowymi
kompozycjami. Są wysokie, więc nie zasłaniają widoków osobom siedzącym
przy stole, a świece pięknie podkreślają charakter
przyjęcia. To kwintesencja
elegancji i klasyki. Powoli
serca polskich par podbijają
też dekoracje tematyczne –
tutaj ograniczać młodą parę
może jedynie wyobraźnia.
Świeże kwiaty - podstawa
ślubnych dekoracji
Najpiękniejsze dekoracje
stołów weselnych tworzy
się ze świeżych kwiatów,
które komponują się z bukietem panny młodej. Na
stole powinny znaleźć się
też winietki dla gości i karty
menu, lecz warto uniknąć
niepotrzebnego zagracania.
Wszelkiego rodzaju niby
13.06-02.08, Galeria Zachęta
John Lurie powraca do Warszawy jako malarz! Charyzmatyczny
artysta znany jest polskiej publiczności głównie za sprawą swojej
muzyki oraz ról filmowych. W latach dziewięćdziesiątych występował dwukrotnie w Sali Kongresowej: z John Lurie National
Orchestra oraz ze swoim słynnym zespołem The Lounge Lizards.
John Lurie to dla wielu ludzi legenda, a jego milczenie i tajemnicze zniknięcie ze sceny i ekranu wywołało rozmaite spekulacje.
Przyczyną była choroba (bolerioza), na którą artysta zapadł pod
koniec lat dziewięćdziesiątych i która zmusiła go do wycofania się
całkowicie z aktorstwa i muzyki. Artysta wywodzi się ze środowiska
nowojorskiej bohemy lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych.
W tym okresie występował w licznych niezależnych produkcjach
filmowych, a The Lounge Lizards nie tylko intensywnie koncertował, ale stał się również uosobieniem pewnego stylu.
Od 01.07, Muzeum Narodowe w Warszawie
W oczekiwaniu na bliskie otwarcie Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum
Narodowe w Warszawie zaprezentuje broń i uzbrojenie antyczne
(głównie greckie) ze swoich zbiorów oraz cenne zabytki z dawnej
kolekcji Axela Guttmanna, przekazanej Muzeum w długoterminowy depozyt przez jego syna, Aleksandra. Trzon ekspozycji stanowi
unikalny hełm późnogeometryczny powstały w czasach Homera oraz
jedyna w Polsce tarcza hoplity z przełomu VI i V w. przed Chr., to jest
z okresu młodości króla Leonidasa, dowódcy 300 Spartan poległych
pod Termopilami (480 r. p.n.e.). Prezentacji towarzyszyć będzie recytacja elegii bojowych greckiego poety Tyrtajosa, oraz animacja
„Hoplites! Greeks at War” przygotowana przez „Panoply. Animating
the Ancient World” (www.panoply.org.uk).
„rzucone” tkaniny i kryształki nie są ani ładne, ani
eleganckie, a stwarzają
jedynie wrażenie nieładu.
Kolor, kolor, kolor... i jego
moc w dekoracjach ślubnych
Odważni mogą porzucić
ideę koloru przewodniego
na rzecz kilku lub... wszystkich barw. Multikolorowe
kompozycje dodadzą energii,
odzwierciedlą radość i zachęcą do niepohamowanej,
szalonej zabawy w ten wyjątkowy dzień. Lekkie wstążki,
kolorowe kwiaty, akcesoria
czy tęczowa dekoracja tortu
zabiorą w świat beztroski.
Kolorystyka takiego wesela
na pewno przywoła skojarzenia z dzieciństwa.
REKLAMA
08.07-19.08, Zamek Królewski
Królewskie spacery. W światłach rampy... to wakacyjny
program w ramach akcji Lato w mieście 2015 dla grup dzieci
z warszawskich placówek edukacyjnych pozostających podczas wakacji w Stolicy. Zapraszamy także indywidualnych gości
– dzieci, wraz z rodzicami lub opiekunami, chcących uczestniczyć w naszych warsztatach. Program rozwija zainteresowania,
kreatywność i aktywność dzieci oraz młodzieży. Ma wspomagać
ich rozwój: intelektualny, emocjonalny, społeczny, etyczny, fizyczny i estetyczny. Działania odbywać się będą w przestrzeniach
Zamku Królewskiego, Arkad Kubickiego, Ogrodów Królewskich i pałacu Pod Blachą. Program realizowany będzie w formie warsztatów, wykładów, działań teatralnych, ćwiczeń i eksperymentów fizyczno-chemicznych
oraz muzycznych animacji.
Słowo Warszawy Gazeta lokalna
str 24
REKLAMA
Reklama
Słowo Warszawy Gazeta lokalna
lipiec 2015

Podobne dokumenty