dr inż. Eligiusz Pawłowski

Komentarze

Transkrypt

dr inż. Eligiusz Pawłowski
Katedra Automatyki i Metrologii
Prezentacja
tematyki prac dyplomowych
oraz specjalności
Inteligentne Technologie w Elektrotechnice
dla kierunku Elektrotechnika
dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI
KAiM
Prezentacja specjalności ITwE
1
Prezentacja w Internecie
Tutaj jest
prezentacja
KAiM
Prezentacja specjalności ITwE
2
Katedra Automatyki i Metrologii
Skład osobowy Katedry Automatyki i Metrologii:
dr hab. inż. Jarosław Sikora, prof PL - kierownik Katedry
specjalista Barbara Bielińska - sekretariat
dr inż. Adam Kurnicki
dr inż. Jacek Majewski
dr inż. Eligiusz Pawłowski
dr inż. Leszek Szczepaniak
dr inż. Piotr Warda
dr inż. Edward Żak
mgr inż. Bartosz Kania
mgr inż. Waldemar Kozioł
mgr inż. Dariusz Kuś
mgr inż. Krzysztof Toborek
KAiM
Prezentacja specjalności ITwE
3
Katedra Automatyki i Metrologii
KAiM
Prezentacja specjalności ITwE
4
Tematyka prace dyplomowych
Co uważamy za ważne?
W naszej katedrze unikamy prac „przeglądowych”.
Każda praca ma wyraźny akcent praktyczny.
Aktualne tematy prac dyplomowych są
wywieszone w gablocie ogłoszeniowej
przy pok. 319 (II piętro WEiI)
KAiM
Prezentacja specjalności ITwE
5
Rodzaje prac dyplomowych
Proponowane studentom prace dyplomowe można
podzielić na:
•
•
•
•
•
•
konstrukcyjne,
programistyczne,
eksperymentalne,
konstrukcyjno – programistyczne,
konstrukcyjno – eksperymentalne,
programistyczno – eksperymentalne.
Trudno będzie w naszej katedrze znaleźć tzw.
„pracę teoretyczną”
KAiM
Prezentacja specjalności ITwE
6
Tematyka prac dyplomowych
Algorytmy sterowania i generacji trajektorii dla robotó
robotów
antropomorficznych oraz platform mobilnych
KAiM
Prezentacja specjalności ITwE
7
Tematyka prac dyplomowych
Projektowanie zaawansowanych algorytmó
algorytmów
sterowania numerycznego:
numerycznego
-maszynami CNC
KAiM
-robotami przemysł
przemysłowymi
Prezentacja specjalności ITwE
8
Tematyka prac dyplomowych
Synteza algorytmó
algorytmów sterowania cyfrowego
implementowanych w sterownikach PLC
KAiM
Prezentacja specjalności ITwE
9
Tematyka prac dyplomowych
Realizacja systemó
systemów rozproszonego sterowania na bazie
komputerowych sieci przemysł
przemysłowych, sterownikó
sterowników
PLC oraz czujnikó
czujników inteligentnych
KAiM
Prezentacja specjalności ITwE
10
Tematyka prac dyplomowych
Projektowanie aplikacji w systemach wizualizacji i
sterowania nadrzę
nadrzędnego SCADA
KAiM
Prezentacja specjalności ITwE
11
Tematyka prac dyplomowych
Identyfikacja, modelowanie i symulacja
symulacja oraz
synteza systemó
systemów sterowania
F-14 Tomcat Digital Flight Control S ys te m - High Angle of Attack Mode
P ilot
Analog
Act . Pos .
lti
Act . Me a s .
Ana log
or Digital
Configura ble
Ac tuator
DAP
Digital
Des ign
(lti or Implementa tion
Act. Cmd .
)
wdot
qdot
wdot
gus t
q
qdot
gus t
Dryde n
Wind Gus t
Ac tuator
[Line ar ]
Cm d.
Controllers
?
Alpha
w dot
q dot
Nz
Nz
q
P ilot
G -Forc e
Calculation
S tick
Alpha
q
Nz
F14 Aircraft
Dynamic Mode l
Copyright 1990 -2005 The MathWorks Inc .
KAiM
Prezentacja specjalności ITwE
12
Tematy prac dyplomowych
1.Implementacja algorytmu wyznaczania niepewności pomiaru natężenia prądu metodą różnicową.
Dr hab. inż. Jarosław Sikora, prof. PL
2.Projekt analizatora parametrów dynamicznych źródeł elektronów z gorącą katodą. Dr hab. inż.
Jarosław Sikora, prof. PL
3.Projekt układu automatycznej regulacji temperatury katody źródła elektronów. Dr hab. inż.
Jarosław Sikora, prof. PL
4.Projekt precyzyjnego konwertera prąd-napięcie. Dr hab. inż. Jarosław Sikora, prof. PL
5.Projekt stanowiska dydaktycznego do pomiaru ładunku elementarnego. Dr hab. inż. Jarosław
Sikora, prof. PL
6.Projekt i wykonanie układu sterowania manipulatorem o czterech stopniach swobody. Dr inż.
Adam Kurnicki
7.Projekt i wykonanie mikroprocesorowego sterownika silników BLDC małej mocy. Dr inż. Adam
Kurnicki
8.Stanowisko dydaktyczne do badania algorytmów sterowania aktuatorem elastycznym. Dr inż.
Adam Kurnicki
9.Stanowisko dydaktyczne do badania algorytmów sterowania wahadłem odwróconym. Dr inż.
Adam Kurnicki
KAiM
Prezentacja specjalności ITwE
13
Tematy prac dyplomowych
10.Stanowisko dydaktyczne do badania algorytmów sterowania obiektem oscylacyjnym - wahadło
klasyczne. Dr inż. Adam Kurnicki
11.Stanowisko dydaktyczne do badania algorytmów sterowania obiektem oscylacyjnym - wahadło
obrotowe. Dr inż. Adam Kurnicki
12.Stanowisko laboratoryjne do badania algorytmów sterowania dźwigiem osobowym. Dr inż. Adam
Kurnicki
13.Projekt i wykonanie minichwytaka dla robota typu SCARA. Dr inż. Adam Kurnicki
14.Konfiguracja i diagnostyka sterowników serii SIMATIC S7-1500 z użyciem web-servera. Dr inż.
Adam Kurnicki
15.Modelowanie i programowa eliminacja luzu w układach sterowania robotów. Dr inż. Adam Kurnicki
16.Projekt, wykonanie i badania właściwości metrologicznych modelu higrometru punktu rosy. Dr inż.
Jacek Majewski
17.Algorytmy i układy do pomiarów czasu w środowisku LabVIEW. Dr inż. Eligiusz Pawłowski
18.Algorytmy i układy do pomiarów częstotliwości w środowisku LabVIEW. Dr inż. Eligiusz Pawłowski
19.Dydaktyczne stanowisko do eksperymentów z oscyloskopem cyfrowym. Dr inż. Eligiusz Pawłowski
KAiM
Prezentacja specjalności ITwE
14
Tematy prac dyplomowych
20.Dydaktyczne stanowisko do eksperymentów z częstościomierzem cyfrowym. Dr inż. Eligiusz
Pawłowski
21.Pomiary i rejestracja częstotliwości energetycznej w środowisku LabVIEW. Dr inż. Eligiusz
Pawłowski
22.Zastosowanie sygnałów czasu systemu GPS do synchronizacji pomiarów. Dr inż. Eligiusz Pawłowski
23.Dydaktyczne stanowisko do pomiarów migotania światła z przetwornikiem światło-częstotliwość w
środowisku LabVIEW. Dr inż. Eligiusz Pawłowski
24.Pomiary i rejestracja chwilowej mocy czynnej w środowisku LabVIEW z wykorzystaniem sygnału
testowego statycznego licznika energii elektrycznej. Dr inż. Eligiusz Pawłowski
25.Miernik temperatury barwowej źródeł światła. Dr inż. Eligiusz Pawłowski
26.Mikroprocesorowy analizator zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Dr inż.
Eligiusz Pawłowski
27.Mikroprocesorowy miernik częstotliwości energetycznej o zwiększonej odporność na zakłócenia i
zniekształcenia krzywej napięcia. Dr inż. Eligiusz Pawłowski
28.Pomiarowe zastosowania scalonych przetworników światło-częstotliwość. Dr inż. Eligiusz Pawłowski
29.Skaner rozkładu przestrzennego pola magnesów trwałych. Dr inż. Eligiusz Pawłowski
KAiM
Prezentacja specjalności ITwE
15
Tematy prac dyplomowych
30.Dydaktyczny model multimetru cyfrowego. Dr inż. Leszek Szczepaniak
31.Dydaktyczny model oscyloskopu cyfrowego wykonany w środowisku LabVIEW. Dr inż. Leszek
Szczepaniak
32.Pomiarowy przetwornik analogowo-cyfrowy do współpracy z mikrokontrolerem. Dr inż. Leszek
Szczepaniak
33.Buforowany układ wzmacniacza elektrometrycznego do współpracy z karta pomiarową. Dr inż.
Leszek Szczepaniak
34.Wysokonapięciowy wzmacniacz mocy do zastosowań pomiarowych. Dr inż. Leszek Szczepaniak
35.Wzmacniacz mocy do współpracy z wyjściem karty pomiarowej. Dr inż. Leszek Szczepaniak
36.Projekt układu regulacji składowej stałej w torze pomiarowym, zawierającym przetwornik napięcieczęstotliwość. Dr inż. Piotr Warda
37.Projekt mikroprocesorowego, bezprzewodowego systemu do pomiaru temperatury. Dr inż. Piotr
Warda
38.Projekt dydaktycznego stanowiska do pomiaru częstotliwości. Dr inż. Piotr Warda
39.Dydaktyczny model wirtualnego oscyloskopu. Dr inż. Piotr Warda
KAiM
Prezentacja specjalności ITwE
16
Tematy prac dyplomowych
40.Projekt inteligentnego przetwornika położenia. Dr inż. Piotr Warda
41.Projekt inteligentnego przetwornika ciśnienia. Dr inż. Piotr Warda
42.Projekt inteligentnego przetwornika temperatury. Dr inż. Piotr Warda
43.Projekt mikroprocesorowego rejestratora napięcia. Dr inż. Piotr Warda
44.Projekt mikroprocesorowego rejestratora kolejnych interwałów czasowych. Dr inż. Piotr Warda
45.Projekt inteligentnego przetwornika częstotliwości. Dr inż. Piotr Warda
46.Projekt i realizacja regulatora PID prędkości obrotowej silnika DC z wykorzystaniem
mikrokontrolera AVR. Dr inż. Edward Żak
47.Projekt i wykonanie laboratoryjnego symulatora analogowych obiektów regulacji. Dr inż. Edward
Żak
48.Projekt i realizacja w środowisku LabVIEW, uniwersalnego regulatora DDC. Dr inż. Edward Żak
KAiM
Prezentacja specjalności ITwE
17
Zrealizowane prace dyplomowe
Prace konstrukcyjne
KAiM
Prezentacja specjalności ITwE
18
Zrealizowane prace dyplomowe
Prace konstrukcyjno programistyczne
KAiM
Prezentacja specjalności ITwE
19
Zrealizowane prace dyplomowe
Prace eksperymentalne
KAiM
Prezentacja specjalności ITwE
20
Zrealizowane prace dyplomowe
Praca programistyczno - eksperymentalna
KAiM
Prezentacja specjalności ITwE
21
Inteligentne Technologie w Elektrotechnice
Co trzeba wiedzieć o specjalności?
Co jest ważne przy wyborze ?
•
•
•
•
•
KAiM
Siatka zajęć,
przedmioty,
formy zaliczania, punkty ECTS,
wyposażenie laboratoriów,
wiedza, umiejętności i kompetencje.
Prezentacja specjalności ITwE
22
ITwE – siatka przedmiotów
4
KAiM
Prezentacja specjalności ITwE
23
Inteligentne Technologie w Elektrotechnice
Czego uczymy w ramach specjalności ?
• teorii i zasad stosowania różnych sensorów wielkości fizycznych w
układach automatyki przemysłowej, motoryzacji, sprzęcie gospodarstwa
domowego i.t.p.
• projektowania i konstruowania modelowych rozwiązań aparatury
pomiarowej z wykorzystaniem mikroelektronicznych układów średniej i
wielkiej skali integracji oraz mikrokomputerów jednoukładowych,
• budowy wirtualnych przyrządów pomiarowych
• budowy rozproszonych systemów pomiarowych
• stosowania sprzętu oraz tworzenia oprogramowania dla potrzeb
sterowania procesami rejestracji danych pomiarowych oraz opracowania
wyników pomiarów
• zasad tworzenia dokumentacji konstrukcji urządzeń pomiarowosterujących i systemów pomiarowych oraz dokumentowania wyników badań
• podstaw prawnych odnośnie pomiarów, sterowania i wymagań
metrologicznych
KAiM
Prezentacja specjalności ITwE
24
Inteligentne Technologie w Elektrotechnice
Studenci podczas zajęć korzystają ze specjalistycznych pakietów
oprogramowania:
•
•
•
•
LabVIEW for Windows
PSPICE
Matlab - Simulink
Statistica
dedykowanych do zastosowań inżynierskich w zakresie
pomiarów i sterowania
KAiM
Prezentacja specjalności ITwE
25
Wyposażenie laboratoriów
Jakie wyposażenie udostępniamy podczas zajęć?
•
•
•
•
•
•
komputery osobiste z interfejsami pomiarowymi
sterowniki swobodnie programowalne PLC
nowoczesna aparatura pomiarowa renomowanych firm
czujniki różnych wielkości fizycznych
zestawy uruchomieniowe do mikrokontrolerów
Modele obiektów przemysłowych
Nowoczesna aparatura pomiarowa wykorzystywana na zajęciach,
produkowana przez renomowane firmy światowe (np. Hewlett Packard, Agilent, Tektronix, Keithley, Adventech), jest przystosowana
do współpracy z komputerem osobistym poprzez standardowe interfejsy
(np. RS 232C, RS 485, USB IEC 625, IEEE 488, VXI i inne)
KAiM
Prezentacja specjalności ITwE
26
Wyposażenie laboratoriów
Aparatura pomiarowa
KAiM
Prezentacja specjalności ITwE
27
Wyposażenie laboratoriów
Interfejsy do aparatury
pomiarowej
KAiM
Prezentacja specjalności ITwE
28
Wyposażenie laboratoriów
Czujniki
KAiM
Prezentacja specjalności ITwE
29
Wyposażenie laboratoriów
Mikrokontrolery
KAiM
Prezentacja specjalności ITwE
30
Wyposażenie laboratoriów
Aparatura przemysłowa
KAiM
Prezentacja specjalności ITwE
31
Wyposażenie laboratoriów
No i przede wszystkim
LabVIEW
KAiM
Prezentacja specjalności ITwE
32
Zadania realizowane przez studentów
Skupiamy się na automatyce i pomiarach
Rozwijamy naukę LabWIEV
Wstęp do LabVIEW:
Laboratorium Metrologii,
III i IV semestr EIST
KAiM
Prezentacja specjalności ITwE
33
Zadania realizowane przez studentów
Programowanie aparatury
pomiarowej w LabVIEW
KAiM
Prezentacja specjalności ITwE
34
Zadania realizowane przez studentów
Wirtualny system do badania
mikromaszyn elektrycznych
KAiM
Prezentacja specjalności ITwE
35
Zadania realizowane przez studentów
Przyrząd wirtualny do pomiarów
jakości energii elektrycznej
KAiM
Prezentacja specjalności ITwE
36
Zadania realizowane przez studentów
Rozproszony system pomiarowy
sterujący procesem przemysłowym
KAiM
Prezentacja specjalności ITwE
37
Zadania realizowane przez studentów
Nauka programowania
mikrokontrolerów AVR
KAiM
Prezentacja specjalności ITwE
38
Zadania realizowane przez studentów
Poznawanie nowoczesnych
narzędzi projektowych
Zestawy uruchomieniowe
dla mikrokontrolerów AVR
KAiM
Prezentacja specjalności ITwE
39
Zadania realizowane przez studentów
Pomiary Termowizyjne
KAiM
Prezentacja specjalności ITwE
40
Podsumowanie
• Nie obiecujemy lekkich studiów
• Obiecujemy studia ciekawe, ale wymagające zaangażowania studenta
• Oczekujemy studentów zainteresowanych zdobywaniem wiedzy
• Preferujemy pomiary i eksperymenty w układach rzeczywistych
• Zaproponujemy ciekawe tematy prac dyplomowych do wyboru
• Każda praca ma wyraźny akcent praktyczny, unikamy prac „przeglądowych”
• Gwarantujemy skuteczną pomoc w realizacji pracy dyplomowej
• Zapewniamy dostęp do niezbędnej aparatury, komputerów i programów
KAiM
Prezentacja specjalności ITwE
41
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
KAiM
Prezentacja specjalności ITwE
42

Podobne dokumenty