OPERAT SZACUNKOWY - koparka kołowa LIEBHERR 316

Komentarze

Transkrypt

OPERAT SZACUNKOWY - koparka kołowa LIEBHERR 316
WYCENA
OPERAT SZACUNKOWY
Nr 1916/15
OKREŚLAJĄCA WARTOŚĆ RYNKOWĄ
Koparka kołowa LIEBHERR 316
Kraków, 2015 wrzesień 16
Opracowano w:
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW
MECHANIKÓW POLSKICH
MK DOLIWA CAR Biuro Ekspertów Samochodowych
fir
ma franchisingowa SIMP
Rok założenia 1926
ul. Myśliwska 51, 30-718 Kraków tel. 012 412 35 80, 501 315 657
www.doliwa.pl
Autor opracowania:
e-mail: mk[email protected]
MGR INŻ. FRANCISZEK MICHAŁ DZIK
RZECZOZNAWCA
DS. WYCEN
MASZYN I URZĄDZEŃ
01. ZAMAWIAJĄCY
Kancelaria Syndyka, mgr Michał Kolczyński, ul. Kalwaryjska 67/3, 30-504 Kraków.
02. UŻYTKOWNIK / WŁAŚCICIEL
LOGIBUD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, 32-420 Gdów 53/9-11
03. PRZEDMIOT WYCENY
Sprzęt wg wskazania zleceniodawcy:
LP
NAZWA (wg wskazań zleceniodawcy)
01 Koparka kołowa LIEBHERR 316
04. CEL WYCENY
Celem wyceny jest oszacowanie wartości rynkowej koparki kołowej LIEBHERR 316 dla
potrzeb zbycia w trybie likwidacji zakładu.
05. DATA I MIEJSCE BADANIA
Urządzenia poddano oględzinom i próbom działania w dniu 2015.09.09 na terenie bazy sprzętu
w Krakowie ul. Dymarek 3.
06. UWAGI DODATKOWE
Wszelkich informacji na temat przedmiotów wyceny, w szczególności dotyczących ich
sprawności i kompletności oraz przebiegu eksploatacji udzielił przedstawiciel użytkownika.
07. SZCZEGÓŁOWE PROCEDURY OSZACOWANIA PRZEDMIOTU WYCENY
Vide Załączniki: 1
08. OPINIA KOŃCOWA, PODSUMOWANIE WYCENY
Aktualna wartość rynkowa netto koparki kołowej LIEBHERR 316
w stanie przedstawionym do badania z uwzględnieniem typu, konstrukcji, roku produkcji, ubytków
wartości, określona odpowiednio w podejściu porównawczym:
LP
NAZWA
01 Koparka kołowa LIEBHERR 316
WARTOŚĆ
64 500,00 zł
słownie: sześćdziesiątczterytysiącepięćsetzłotych
OT 1916/15 koparka kołowa LIEBHERR 316 1998 r
mgr inż. Franciszek Michał Dzik
2
09. ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE
1. Powyższe oszacowanie określa wartość rynkową netto koparki kołowej LIEBHERR 316
ustaloną odpowiednio w podejściu porównawczym.
2. Powyższe wartości nie są wartościami likwidacyjnymi
3. Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
4. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w
punkcie 04 i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody
wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
5. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (fizyczne i prawne)
przedmiotów wyceny i ewentualne skutki wynikające z dalszego ich użytkowania, a także za
skutki wykorzystania samej wyceny.
6. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotów wyceny i
za taką nie może być uznawane.
7. Powyższa wycena wartości w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja
sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
8. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności wycenianych obiektów.
Opracował rzeczoznawca,
ds. wycen maszyn i urządzeń
mgr inż. Franciszek Michał Dzik
OT 1916/15 koparka kołowa LIEBHERR 316 1998 r
mgr inż. Franciszek Michał Dzik
3
Z A Ł Ą C Z N I K N R 0 1 d o OT 1916/15
1. Nazwa środka technicznego, marka, model, wytwórca:
Koparka kołowa LIEBHERR 316, LIEBHERR-HYDRAULIKBAGGER GmbH, Kirchdorf, Niemcy
2. Numery fabryczne:
3. Rok produkcji:
6170285
1998 r
4. Opis i podstawowe dane nominalne:
INFORMACJE OGÓLNE
1.
Nazwa środka techn.
Koparka kołowa
2.
Wytwórca
Vide 1
3.
Model, typ
316
4.
Wyposażenie (osprzęt)
5.
Przeznaczenie
Łyżka 800, linia hydrauliczna pod młot, linia
hydrauliczna do sterowania osprzętem, łamane ramię
koparki, koła pneumatyczne 10-20 szt 8, kompletne
oświetlenie robocze, jeden kluczyk. .
Roboty ziemne
6.
Numer fabryczny
6170285
7.
Inny numer identyfikacyjny
8.
Rok produkcji
1998 r
DANE ADRESOWE ŚRODKA TECHNICZNEGO
9.
10.
11.
Lokalizacja środka techn.
(dokładny adres)
Imię i nazwisko osoby do kontaktu
z rzeczoznawcą
Telefon do kontaktu
Skład sprzętu ul. Dymarek 3 Kraków
532 255 698
DANE FORMALNE
12.
13.
14.
15.
Liczba dotychczasowych
użytkowników
Czy jest tabliczka znamionowa?
Czy jest DokumentacjaTechniczno-Ruchowa
Nie ma danych
Czy stan techn. obiektu można
zweryfikować w działaniu?
Maszyna przygotowana do pracy.
Jest tabliczka znamionowa.
Jest w po polsku.
OT 1916/15 koparka kołowa LIEBHERR 316 1998 r
mgr inż. Franciszek Michał Dzik
4
16.
Czy środek techn. jest nadal
produkowany?
Nadal produkowany.
17.
Czy jest autoryzowane przez
producenta biuro sprzedaży i
serwis w Polsce ? Jeśli tak to
podać dane adresowe.
Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o.
41-253 Czeladź ul. Wiosenna 2
18.
Pozostałe informacje o rynku:
pierwotnym, wtórnym, popularność
urządzenia, substytuty,...
Uwagi dodatkowe
19.
ZNAMIONOWE DANE TECHNICZNE
20.
Podstawowe dane nominalne,
parametry rob., dane
charakterystyczne
21.
Masa
Wymiary gabarytowe dł/szer/wys
22.
Silnik 82 kW, wysięgnik monoblok + ramię
koparki głębokość kopania 5,7 m, zasięg
wysięgnika 9,15 m, siła zrywająca 85,7 kN,
17 000 kg
8 400 / 2 500 / 3 100
INFORMACJE O DOTYCHCZASOWEJ EKSPLOATACJI
23.
24.
25.
26.
Do czego służy ? (opisać
zastosowanie)
Rodzaj produkcji (natężenie
obciążenia)
Współdziałające środki techn. i
konieczne media
Przeprowadzone dotychczas
naprawy (termin, zakres , koszt)
Roboty ziemne i przeładunkowe
Cykl ciągły
Paliwo, media eksploatacyjne
Nie ma danych.
INFORMACJE O STANIE TECHNICZNYM
27.
28.
Środek techniczny sprawny,
Środek techniczny niesprawny
(podać rodzaj i przyczynę
niesprawności)
Sprawny,
Sprawny przygotowany do pracy.
Nie wyświetla wskazań licznik mth.
5. Uwagi o stanie technicznym i eksploatacji.
Eksploatowana od 1998 r. Czas pracy - szacunkowy, 8 000 mth, nie wyświetla licznik.
Układy hydrauliki siłowej mają nieszczelności wewnętrzne i zewnętrzne. Ogólny stopień zużycia
po odnowie szacuję na - 75%.
6. Wartość rynkowa koparki kołowej LIEBHERR 316 w podejściu porównawczym
Istnieje rynek wtórny tego rodzaju maszyn. Najczęściej używane koparki kołowe są oferowane
za kwoty od około 50 000 do 80 000 zł w zależności od typu, wydajności, rocznika i stanu
technicznego. Na tle ofert porównawczych (firmy pośredniczące, AS BUD Sosnowiec, HKL
BAUMASCHINEN, HUTA STALOWA WOLA, informacje ofertowe w Internecie trader.pl, giełda.pl)
do porównania przyjmuję maszynę:
OT 1916/15 koparka kołowa LIEBHERR 316 1998 r
mgr inż. Franciszek Michał Dzik
5
Koparka kołowa VOLVO EW160 rok budowy 2000 r sprawna gotowa do pracy. Parametry
robocze podobne jak koparka kołowa LIEBHERR 316 rok budowy 1998 r.
Wartość maszyny 75 000,00 zł netto.
Przykładowe oferty:
JCB JS 160 W
CAT 315 M
VOLVO EW160
VOLVO EW160
2000 r
2000 r
2002 r
2000 r
65 000,00 zł
72 000,00 zł
89 000,00 zł
75 000,00 zł
7. Atrybuty porównawcze Jako atrybut przyjmuję następujące parametry maszyn:
Atrybut
Czas pracy
Rok produkcji
Stan techniczny
Cena
Atrybut
Stan techniczny
Producent, marka
Rok produkcji
Wyposażenie, osprzęt
Suma korekt
Koparka kołowa VOLVO EW160
Wyceniana maszyna
LIEBHERR 316
ca 6 000 mth
2000
dobry
75 000,00 zł
ca 8 000 mth
1998
dobry
wyliczana
Korekty wartości względem koparki
kołowej VOLVO EW160
- 5%
1%
- 10%
0%
- 14% = - 0,14
7. Wartość rynkowa maszyny ustalona w podejściu porównawczym:
Wartość wycenianej maszyny koparki kołowej LIEBHERR 316 1998 r
w porównaniu ze koparką gąsienicową VOLVO EW160 wynosi:
75 000,00 x ( 1 - 0,14 ) = 64 500,00 zł
OPINIA KOŃCOWA
Indywidualna wartość rynkowa koparki kołowej LIEBHERR 316
1998 r
z uwzględnieniem modelu, typu, producenta, roku produkcji, określona w podejściu
porównawczym wynosi
64 500,00 zł
(słownie: sześćdziesiątczterytysiącepięćsetzłotych).
Opracował rzeczoznawca,
mgr inż. Franciszek Michał Dzik
Dokumentacja zdjęciowa do OT 1916/15:
OT 1916/15 koparka kołowa LIEBHERR 316 1998 r
mgr inż. Franciszek Michał Dzik
6
OT 1916/15 koparka kołowa LIEBHERR 316 1998 r
mgr inż. Franciszek Michał Dzik
7
OT 1916/15 koparka kołowa LIEBHERR 316 1998 r
mgr inż. Franciszek Michał Dzik
8

Podobne dokumenty