CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NR 055/2014 z dnia

Komentarze

Transkrypt

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NR 055/2014 z dnia
CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NR 055/2014
z dnia 04.07.2014
Opracowany przez Zespół ds. Certyfikacji Instytutu Energetyki
Nazwa i adres posiadacza
certyfikatu:
Nazwa wyrobu:
Typ:
Producent:
Podstawowe parametry i
zastosowanie:
Wyrób spełnia wymagania
zawarte w:
Zgodnie ze sprawozdaniem z
badań wykonanych przez:
Nr sprawozdania:
Okres ważności:
SICAME POLSKA Sp. z o.o.
ul. Puławska 366
02-819 Warszawa
Ograniczniki przepięć oraz odłączniki ograniczników
AZBD
DERVASIL,
Route de Popenot,
FR-42800 Saint-Joseph, Francja
(W sprawie poświadczonych parametrów urządzenia prosimy o kontakt
z przedstawicielami Zespołu ds. Certyfikacji IEn)
Ograniczniki przepięć do sieci elektroenergetycznych średniego
napięcia
PN-EN 60099-4:2009 oraz PN-EN 60099-4/A2:2009
Instytut Energetyki
DZC/94c/E/2014
od lipca 2014 do lipca 2017
Prawo do posługiwania się certyfikatem zgodności w okresie jego ważności dotyczy wyłącznie tych
egzemplarzy/partii wyrobów, które spełniają wyżej określone wymagania i posiadają identyczne
właściwości (parametry) jak wzory/próbki wyrobów przedstawione do badań.
Zestawienie przypisanych parametrów wyrobu zawiera załącznik do niniejszego certyfikatu:
Model certyfikacji obejmuje:
 badania i ocenę jakości projektowej,
 ocenę systemu jakości producenta oraz właściciela certyfikatu (dostawcy)

Podobne dokumenty