lipiec/2014 - Nasza Pilica

Komentarze

Transkrypt

lipiec/2014 - Nasza Pilica
MIESIĘCZNIK GMINY PILICA - NR 5 - LIPIEC/201 4 - EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
W NUMERZE:
AKTUALNOŚCI
INWESTYCJE
TRADYCJE
KALENDARIUM
ZAPROSZENIA I KONKURS
POWIEŚĆ
HISTORIA
NA STAREJ FOTOGRAFII
str. 1
str. 8
str. 1 0
str. 11
str. 1 3
str. 1 5
str. 1 6
str. 20
ODPUST NA GÓRZE ŚW.PIOTRA
Który to już z kolei odpust odbył się w tym roku
na górze św. Piotra? Nie sposób policzyć, bo historia
tego miejsca sięga początków dziejów Pilicy.
W 1 598 ks. Krzysztof Kazimierski sporządził
notatkę, w której stwierdził, że poza miastem, na
górze w Starej Pilicy jest drewniany kościół św.
Piotra, wybudowany przed 20 laty, na miejscu
świątyni, która uległa rozpadowi. To, że kościół
poświęcony był św. Piotrowi, a nie świętym Piotrowi
i Pawłowi sugeruje, że czas powstania pierwotnej
świątyni należałoby odnieść do wieku XI lub XII.
Pierwszy ślad w dokumentach pochodzi jednak
dopiero z roku 1 325 kiedy to proboszcz pilicki Paweł
zapłacił pierwszą ratę świętopietrza do Rzymu. Do
czasu przeniesienia parafii do Nowej Pilicy, co
nastąpiło w 1 41 0 r. kościół św. Piotra był świątynią
parafialną.
Nowy kościół został konsekrowany pod
wezwaniem św. Piotra i Pawła. W poł. XVII w. był on
już poważnie zniszczony. 22 czerwca 1 681 r.
prepozyt pilicki, Florian Dobrakowski, chcąc ożywić
Nr 5 Lipiec 201 4
kościół wystarał się u papieża Innocentego XI
o pozwolenie na odpusty w uroczystości św. Piotra
i Pawła oraz Trójcy Świętej. Do 1 686 r. dziedzic
Michał Warszycki wymienił gontowy dach, położył
marmurową posadzkę, oraz ufundował chór
organowy z siedmiogłosowymi organami. Do 1 691
powstały zachowane do dzisiaj murowana zakrystia
i drewniana dzwonnica. W roku 1 821 Burmistrz pilicki
Kajetan Lekrzycki i ks. Wincenty Rafałowski
zanotowali, że kościół św. Piotra został wybudowany
w roku 1 089, a dowodem miała być kropielnica,
z wyrytą na niej datą. Po śmierci ks.Andrzeja
Pstruszyńskiego w kościele nie odprawiano już
nabożeństw. Odbywały się tylko dwa odpusty w ciągu
roku. W 1 871 ściany kościoła zostały obite deskami,
wymieniono okna i gonty na dachu oraz
wyremontowano dzwonnicę.
W 1 945 roku rosyjskie jednostki, 80 Dywizja
Piechoty i 1 5 Gwardyjska Dywizja Piechoty,
atakowały przez Pilicę i Wolbrom w kierunku
Sławkowa. Opór stawiały wycofujące się przez Pilicę
pododdziały niemieckie: 75 Dywizji Piechoty
walcząca pomiędzy Pilicą a Dłużcem oraz 64 Dywizji
c.d. na stronie 5
Str. 1 /20
Informacje i aktualności
AKTUALNOŚCI
UROCZYSTOŚĆ W DZWONO-SIERBOWICACH
Na uroczystość przekazania po modernizacji
Remizy OSP w Dzwono-Sierbowicach, przekształconej na świetlice wiejską, przybyli: v-ce marszałek
województwa śląskiego Stanisław Dąbrowa, radny
sejmiku województwa śląskiego Witod Grim,
przewodniczący Rady Powiatu zawierciańskiego
Adam Rozlach, komendant PSP w Zawierciu bryg.
Marek Fiutak, burmistrz Miasta i Gminy Pilica Michał
Otrebski, Prezes Zarządu Odziału Miejsko-Gminnego
Związku OSP w Pilicy i przewodniczacy Rady Miasta
i Gminy w Pilicy Jan Pająk, sekretarz Urzędu Miasta
i Gminy w Pilicy Janina Dulbińska-Przybylik, dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzwono-Sierbowicach
Stanisława Uliniarz, gwardian o.Wacław Bujak, radny
Grzegorz Bomba, komendant gminny OSP Adam
Przybylik, sołtys wsi Dzwono-Sierbowice Marian
Odyjas, wykonawcy modernizacji obiektu Kazimierz
i Marian Lipińscy, poczty sztandarowe i delegacje
jednostek OSP, Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy
OSP Dzwono-Sierbowice, mieszkańcy i goście.
Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem
przez naczelnika OSP Dzwono-Sierbowice jednostek
OSP na miejsce uroczystości. Msze świętą w intencji
wszystkich strażaków i mieszkańców wsi odprawił
o. gwardian Wacław Bujak. Po mszy św. dh Mariusz
Pelon złożył raport komendantowi Powiatowej Straży
Pożarnej w Zawierciu brygadierowi Markowi
Fiutakowi. Nastąpiło wciągnięcie flagi na maszt, po
którym prezes OSP Dzwono-Sierbowice powitał
zaproszonych gości oraz odczytał historię jednostki
OSP w Dzwono-Sierbowicach. Ojciec gwardian
poświęcił budynek, a burmistrz Michał Otrębski
i przewodniczący Rady Miasta i Gminy wręczyli akt
przekazania obiektu i dokonali przecięcia wstęgi. Po
ceremoni otwarcia nastąpiło odznaczenie zasłu-
Nasza Pilica
żonych druhów z jednostki OSP Dzwono-Sierbowice.
Odznakę za wysługę lat z rąk komendanta PSP
w Zawierciu bryg. Marka Fiutaka i prezesa Jana
Pająka otrzymali Stanisław Więckowski, Henryk
Dylkowski, Czesław Dylkowski, którzy służą w OSP
od 50 lat. Następnie głos zabrali zaproszeni goście.
Na zakończenie prezes podziękował
uczestnikom uroczystości za oprawę duchową,
gościom za uświetnienie uroczystości i władzom
gminy, na czele z burmistrzem, za przeznaczenie
środków z budżetu gminy na modernizację obiektu.
Zarząd OSP Dzwono-Sierbowice
BOŻE CIAŁO
Procesja Bożego Ciała w Pilicy
O tradycjach związanych z obchodami Bożego
Ciała pisalismy w poprzednim numerze.
Trasa tegorocznej procesji była odmienna od
tradycyjnej ze względu na remonty ulic i rynku. Biegła
od kościoła farnego ulicami: Senatorską, Marii
Magdaleny Epstein i Krakowską do rynku.
Nietypowy przebieg mają od lat obchody
Bożego Ciała w kościele pw. Najświętszego Imienia
Jezus w Dzwono-Sierbowicach. Wokół kościoła
znajduje się pięć ołtarzy. Każdym z nich opiekuje się
inna wieś. Tradycyjnie procesja w dniu Bożego Ciała
odbywa się do czterech ołtarzy. Który pominąć?
Przekazanie remizy w Dzwono-Sierbowicach
Str. 2/20
Znalazło się salomonowe rozwiązanie. Na
zakończenie procesji przy piątym ołtarzu, każdego
roku przy innym, kapłan udziela błogosławieństwa
wiernym. Tradycji staje się zadość, a żadna ze wsi
nie jest "poszkodowana". [Redakcja]
Nr 5 Lipiec 201 4
Nasza Pilica
Informacje i aktualności
WYRÓŻNIENIE DLA "DRUGIEJ STRONY CISZY"
Druga Strona Ciszy
21 czerwca odbył się w Częstochowie Konkurs
Dobrej Piosenki 201 4. Do konkursu można było
zgłosić nagrania autorskich utworów z własnym
tekstem. Z nadesłanych nagrań do finałowego
konkursu wybrano sześć zespołów. W tegorocznej
edycji konkursu jury nie przyznało I nagrody. II
nagrodę otrzymał zespół "Druga Strona Ciszy" za
piosenkę "Serce Lwa". Tekst do piosenki napisał
Marcin Kocjan, natomiast utwór skomponował cały
zespół występujący w składzie Kuba Czajkowski,
Szymon Surowiec, Kamil Kołton i Basia Rymarowicz.
SPOTKANIE Z MUZYKA KLASYCZNĄ
21 czerwca w Miejsko-Gminnej Bibliotece
Publicznej w Pilicy gościli uczniowie Studia Edukacji
Muzycznej "Mozart" z Zawiercia prowadzonego przez
Romana Grabowskiego. Młodych wykonawców
wsparła grupa muzyków o większym doświadczeniu
estradowym, wśród których była pochodząca ze
Smolenia Kinga Roch, znana już piliczanom
z "Jazzowego kolędowania". Widzowie wypełnili po
brzegi salę i gorącymi oklaskami dziękowali
wykonawcom za występy. [Redakcja]
Nr 5 Lipiec 201 4
KONCERT "BELLA ITALIA"
Włoskie piosenki mają to do siebie, że łatwo
wpadaja w ucho. Kto z nas nie nucił "Tornero" czy
"Time to say good bye" przy goleniu albo przy
odkurzaniu? Kto nie podśpiewywał "Felicita" przy
trzepaniu dywanów? Nic dziwnego, że 22 czerwca na
hasło "Bella Italia" sala w Miejsko-Gminnej Bibliotece
Publicznej w Pilicy zapełniła się po brzegi. W rolę
konferansjera wcielił się Leopold Stawarz.
Wykonawcami koncertu byli laureaci Powiatowego
Przeglądu Piosenki Włoskiej. Miło nam donieść, że
w tym gronie znaleźli się piliczanie: zespół "2+2",
w skład którego wchodzą piliccy gimnazjaliści
i licealiści, oraz Barbara Rymarowicz. Zespół "2+2"
za promowanie gminy został uhonorowany
okolicznościową statuetką przez przewodniczącego
rady powiatu Adama Rozlacha. Publiczność bawiła
się dobrze śpiewając bardziej znane utwory wraz
z wykonawcami. Udany koncert zaowocował
rozmowami o zorganizowaniu podobnych imprez
poświęconych muzyce francuskiej i hiszpańskiej.
UROCZYSTOŚĆ W OSP SZYCE
W niedzielę, 22.06.2014 roku, w Szycach
odbył się festyn, którego głównym punktem było
przekazanie tamtejszej jednostce OSP nowego
samochodu pożarniczego marki Mercedes Atego –
GBA 3/16/4. Na uroczystość przybyli licznie
mieszkańcy Szyc oraz strażacy z wielu jednostek
OSP z gminy Pilica i sąsiednich gmin. Nie zabrakło
również licznej grupy oficjalnych gości oraz władz
MiG Pilica: Burmistrza MiG Pana Michała
Otrębskiego, Sekretarza MiG Pani Janiny Dulbińskiej
- Przybylik, a także Przewodniczącego Rady MiG
Pana Jana Pająka który sprawuje również funkcję
Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Pilicy.
Na spotkaniu obecny był Senator RP – Wiceprezes
Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży
Str. 3/20
Informacje i aktualności
Nasza Pilica
powiedziała: Auto posiada specjalistyczny sprzęt do
ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego. Ma
w swoim wyposażeniu miedzy innymi środki
gaśnicze, sprzęt do podawania wody i piany, sprzęt
do ochrony dróg oddechowych, pompy do wody
czystej i zanieczyszczonej, zestaw ratownictwa
medycznego oraz całą gamę sprzętu ratowniczogaśniczego wykorzystywanego w działaniach.
dh Roman Drąg
dh Krzysztof Owcarz
Pożarnych RP,
Prezes Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP w Katowicach gen. bryg. Zbigniew
Meres. Oprawę muzyczną zapewniła Młodzieżowa
Orkiestra Dęta z Dzwono-Sierbowic pod batutą
kapelmistrza Tomasza Zawadzkiego. Wśród licznej
grupy przedstawicieli władz i instytucji lokalnych
obecni byli min. Komendant Powiatowy PSP
w Zawierciu – członek Prezydium Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego OSP w Katowicach bryg. Marek
Fiutak, Starosta Zawierciański – Prezes Zarządu
Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP w Zawierciu Pan Rafał Krupa,
Przewodniczący Rady Powiatu Zawierciańskiego
Pan
Adam
Rozlach,
Radny
Powiatu
Zawierciańskiego Pan Artur Janosik, Komendant
komisariatu policji w Ogrodzieńcu podinspektor
Andrzej Kajdan, Dyrektor Banku Spółdzielczego
w Pilicy Pani Róża Kończyk, Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Dzwono-Sierbowicach – Pani
Stanisława Uliniarz, Sołtys wsi Szyce Pani Marta
Kasprzak-Świderska, Dzielnicowy Gminy Pilica
młodszy aspirant Adam Adamczyk.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św., której
przewodniczył proboszcz miejscowej parafii ojciec
Wacław Bujak, który dokonał również poświęcenia
samochodu. Oficjalną część uroczystości prowadziła
w imieniu gospodarzy – OSP Szyce – Sekretarz tej
jednostki Pani Anna Cieszkowska. Dziękując za
przybycie gościom, mieszkańcom, strażakom,
pocztom sztandarowym przedstawiła historię OSP
Szyce.
W imieniu jednostki OSP w Szycach
podziękowała wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili się do zakupu nowoczesnego
samochodu szczególnie
gen. Zbigniewowi
Meresowi, brygadierowi Markowi Fiutakowi oraz
Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica Michałowi
Otrębskiemu i Radzie Miasta i Gminy Pilica. Jak
Str. 4/20
Ważnym punktem uroczystości było
wyróżnienie dla szczególnie prężnych strażaków
z Gminy Pilica. Za zasługi dla ochrony
przeciwpożarowej zostali wyróżnieni następujący
druhowie: dh Roman Drąg - OSP Pilica (58 lat
wysługi) – Złotym Znakiem Związku OSP, dh Tadeusz
Dynerowicz - OSP Pilica – Medal Honorowy im.
Bolesława Chomicza, dh Krzysztof Owcarz - OSP
Szyce (22 lata wysługi) - Złotym Medalem za Zasługi
dla Pożarnictwa. Medale wyróżnionym strażakom
wręczli: gen. bryg. Zbigniew Meres, Komendant
Powiatowej PSP w Zawierciu bryg Marek Fiutak,
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zawierciu dh.
Rafał Krupa, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko –
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP w Pilicy dh. Jan Pająk. Dyplomy uznania za
służbę na rzecz rozwoju OSP, za pracę w ochronie
życia i mienia ludzkiego otrzymali następujący
druhowie: Tadeusz Birkowski, Henryk Grabowski,
Bogusław Kowalczyk, Stanisław Grzesiak, Stefan
Kowalik, Stanisław Owcarz, Jerzy Bendkowski,
Bogusław Grabowski, Sławomir Zasuń, Józef
Mendera, Józef Kulanin, Artur Mendera.
Jak na każdym festynie nie mogło zabraknąć
atrakcji dla dzieci. Choć pogoda płatała
organizatorom różne „figle” to frekwencja była
świetna. [Marta Kasprzak-Świderska]
Odznaczeni strażacy
Nr 5 Lipiec 201 4
Nasza Pilica
Informacje i aktualności
KONKURS FILMOWY
PRZEGLĄD ORKIESTR
Uczennice pilickiego gimnazjum Anna Opiłka
i Ilona Żak zdobyły I miejsce w zorganizowanym
przez TMZZ Zawiercie konkursie pt. „Wkręć się
w historię”. Konkurs polegał na nakręceniu krótkiego
filmu na temat jednej z ważnych rocznic historii
Polski. Laureatki wyłoniono przez głosowanie
w internecie. [Redakcja]
JURAJSKA LIGA WIEDZY
Tytuł Erudyty w Jurajskiej Lidze Wiedzy w roku
szkolnym 201 3/201 4 zdobyła uczennica Zespołu
Szkół nr1 Wiktoria Drozdowska. Konkurs obejmował
j.polski j.angielski, matematykę, przyrodę i historię.
Nagrodę książkową ufundowała Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna w Pilicy. [Redakcja]
IV Festiwal Orkiestr Dętych w Dąbrowie Zielonej
1 9 czerwca Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy
OSP Dzwono-Sierbowice reprezentowała Pilicę na
IV Festiwalu Orkiestr Dętych w Dąbrowie Zielonej,
a 6 lipca na XXIII Regionalnym Przeglądzie Orkiestr
Straży Pożarnych w Polanicy Zdroju. Po całym cyklu
przeglądów i festiwali nasza orkiestra zdobyła 43
miejsce wśród orkiestr OSP z całego kraju. [SzK]
XXIII Przegląd Orkiestr w Polanicy Zdroju
ODPUST NA GÓRZE ŚW.PIOTRA
PŁYTA Z SANTO SUBITO
O spektaklu "Santo Subito", który był
wystawiany na scenie Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Pilicy pisaliśmy kwietniowym w numerze
naszej gazety. Po przedstawieniu wiele osób pytało
o możliwość zakupienia nagrań utworów
składających się na przedstawienie. Na prośbę
Teatru Prowincja informujemy, że płyta CD
z utworami ze spektaklu znalazła się w sprzedaży.
Można ją zamówić w Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Pilicy (tel. (32) 67 35 1 43) lub
bezpośrednio w Teatrze Prowincja (tel. 664 1 96
1 36). Cena płyty CD wynosi 20,00 zł/szt. [Red.]
Nr 5 Lipiec 201 4
c.d ze strony 1
Piechoty, 304 Dywizji Piechoty i 603 Dywizji do
Zadań Specjanych wycofujące się z rejonu
Szczekocin. 1 6 stycznia na wzgórzach sławniowskich
i cisowskich były patrole rosyjskie, a na wzgórzach
dobrskich i wierbskich pozycje niemieckie. Jeden
z pocisków artyleryjskich trafił w Górę św. Piotra
zabijając 66-letnią Mariannę Jagiełło. 1 7 stycznia
atak rosyjski poszedł przez wzgórza nad Dobrą
w kierunku drogi do Dzwonowic. Dochodziło tu do
licznych kontrataków, a nawet do walk wręcz. Wobec
wielokrotnych starć i potyczek nie sposób
wyrokować czy w połowie dnia na Górze św. Piotra
Str. 5/20
Informacje i aktualności
Odpust św. Piotra i Pawła oraz III Zlot Rowerowy
Diecezji Sosnowieckiej
znajdowała się niemiecka pozycja obronna lub punkt
obserwacyjny ostrzelany przez rosyjskie jednostki,
czy też atakujący Rosjanie zostali ostrzelani przez
wycofujących się Niemców. Wiadomo jedynie, że
około godziny 1 4 kościółek św. Piotra spłonął.
Kościół przepadł, ale tradycja odpustów
przetrwała. Zmieniała się jedynie data. Kiedyś był to
zawsze dzień św. Piotra i Pawła, nawet jeżeli
wypadał w środku tygodnia. Teraz, ze względu na
odbywający się równolegle zlot rowerowy diecezji
sosnowieckiej, uroczystości odpustowe odbywają się
w sobotę najbliższą świętu.
W tym roku uroczystości miały miejsce 28
czerwca. Po mszy dokonano poświęcenia rowerów.
Odbyły się też zawody w konkurencjach rowerowych
takich jak slalom czy "wyścig żółwia". Nie obyło się
oczywiście bez tradycyjnych atrakcji odpustowych,
czyli obleganych przez dzieci straganów.
O strawę cielesną zadbały Koło Gospodyń
Wiejskich z Kocikowej i OSP Kocikowa. [AK]
JUBILEUSZ
Jubileusz 55 lecia kapłaństwa obchodził
o. Emil Brzuszek. Urodził się 1 4 VIII 1 935 r.
w Chruślinie w powiecie opolskim (woj. lubelskie). Na
chrzcie otrzymał imię Henryk. Do Zakonu Braci
Mniejszych, do którego należał już jego brat, wstąpił
w 1 953 r. Życie zakonne rozpoczął od rocznego
nowicjatu w Pilicy. Następnie studiował w Krakowie.
Świecenia kapłańskie otrzymał w 1 959 r. z rąk
ówczesnego biskupa pomocniczego - Karola Wojtyły.
Podczas wielu lat pracy duszpasterskiej pełnił m. in.:
funkcję gwardiana w krakowskim klasztorze na ul.
Reformackiej (6 lat); wychowawcy w Niższym
Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów
Str. 6/20
Nasza Pilica
o. Emil (z lewej) w nowicjacie w Pilicy (1953)
w Wieliczce (6 lat); Magistra Nowicjuszy
w Przemyślu, a następnie w Zakliczynie. Dunajcem
(1 2 lat) oraz kapelana Sióstr Bernardynek
w Zakliczynie. Jest autorem „Kartek z dziejów
klasztoru i kościoła franciszkanów w Zakliczynie nad
Dunajcem” wydanych w 2009 r.
29 czerwca o godz. 11 .00 w Klasztorze OO
Franciszkanów, z okazji Jubileuszu została
odprawiona uroczysta Msza św., podczas której
zostały odczytane słowa, jakie skierował do Jubilata
papież Franciszek, oraz o. prowincjał. Nie zabrakło
kwiatów, życzeń oraz „Plurimos annos”, które
wykonał chór „Hosanna”. Do życzeń dołącza się
redakcja i czytelnicy naszej gazety. [ANK]
WITAMY !
Po kilkunastu latach do naszego klasztoru
oo. franciszkanów powrócił o. Szymon Bienias, który
w latach 1 990 – 2000 był tam gwardianem. W tym
czasie w klasztorze otwarto postulat dla kandydatów
na braci zakonnych oraz juniorat dla braci po
nowicjacie. Odnowiona została kaplica św.
Antoniego. Przeprowadzono remont refektarza
i chóru. Położona została marmurowa posadzka na
Nr 5 Lipiec 201 4
Nasza Pilica
Informacje i aktualności
Wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Miasta
i Gminy Pilica - o. Sz. Bienias z lewej, w środku
o. H. Błażkiewicz, z prawej burmistrz M. Otrębski
dolnych korytarzach klasztoru, a w celach parkiety.
Wykonano dębową wykładzinę schodów i remont
boazerii. Pod starą biblioteką powstało mieszkanie
dla personelu świeckiego. W prezbiterium ułożono
posadzkę z czarnego marmuru i stopnie przed
głównym ołtarzem. Odnowiona została polichromia
w kościele. W 1 997 r. został odnowiony obraz Matki
Bożej Śnieżnej. 1 czerwca 1 999 za wkład pracy przy
odnowie zespołu klasztornego o. Szymon otrzymał
tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Pilica.
Opel Kapitan P1 - model z lat 1958–1959
z organizatorami o kolejnych rajdach biegnących
pilickimi drogami powiadomimy naszych czytelników
z wyprzedzeniem. Póki co pokazujemy na
fotografiach co ciekawsze pojazdy. [AK]
OLDTIMERY
Mercedes 170DS
DKK
"Syrena 104" - model z lat 1966-72
28 czerwca przez Pilicę biegła trasa rajdu
samochodowego "Jura klasycznie czyli III fotorajd"
zorganizowanego przez stowarzyszenie Częstochowski Ruch Klasyków. Podczas postoju przy
ul.Senatorskiej mieliśmy możliwość obejrzenia
z bliska zarówno tych pojazdów, które nie tak dawno
królowały na naszych drogach, jak i tych, których
widok na naszych drogach zawsze należał do
rzadkości. Żałować należy, że o imprezie nie
wiedzieliśmy wcześniej przez co nie udało się jej
szerzej rozpropagować. Dzięki nawiązaniu kontaktu
Nr 5 Lipiec 201 4
Trzecie spotkanie DKK za nami. Tym razem
„Córka oficera” Ziny Rohan została poddana ocenie
czytelniczek. Tak naprawdę żadna z nas nie
chciałaby być główną bohaterką. Nie dlatego, że jej
losy potoczyły się w taki, a nie inny sposób – przez
wojnę, jej następstwa, dziwny ustrój lat następnych.
Ale przez charakter bohaterki. Marta to córka oficera
polskiego. Od małego nauczona patriotyzmu,
szacunku do ojca, wygodnicka – ponieważ matka
była tą, która dbała o domowe pielesze. To
dziewczyna żyjąca ideałami swojego ojca. I ta 1 7letnia panna wpada w tryby wojenne, zsyłkę na
krańce Rosji, pracę w szpitalu Miasta NamiotówO
Jakże egoistyczną staje się ta dziewczyna, jak
zachwiany jest jej wyuczony przez ojca kodeks
etyczny i niestety jaką jest matką. Można ją
wytłumaczyć, zmusić się do znalezienia usprawiedliwienia, ale czy tak naprawdę warto? Może jest
ktoś kto obroni jej honor, kto tego spróbujeO.[IS]
Str. 7/20
Informacje i aktualności
Nasza Pilica
GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE
W dniu 5 lipca zostały rozegrane na boisku
w Wierbce Miejsko-Gminne Zawody SportowoPożarnicze. Komisję sędziowską powołał Komendant
Powiatowy PSP w Zawierciu bryg. Marek Fiutak,
a sędzią głównym zawodów był mł. bryg. Artur
Łągiewka. Zawody rozegrano w konkurencjach:
ćwiczenie bojowe oraz sztafeta pożarnicza 7x50m.
Zawody mobilizują wszystkie jednostki OSP do
dodatkowych treningów podnoszących sprawność
fizyczną strażaków. Gratulujemy zwycięzcom,
a wyrazy uznania za trud włożony w przygotowanie
do rywalizacji oraz za codzienną służbę w szeregach
straży składamy wszystkim uczestnikom rywalizacji.
Klasyfikacja - grupa A (męskie drużyny
pożarnicze):
1 .OSP Wierbka
2.OSP Złożeniec
3.OSP Szyce
4.OSP Sierbowice
5.OSP Sławniów
6.OSP Pilica
7.OSP Kidów
8.OSP Kocikowa
9.OSP Przychody
1 0.OSP Wierzbica
11 .OSP Dzwonowice
1 2.OSP Dobraków
1 3.OSP Siadcza
1 4.OSP Kleszczowa
1 5.OSP Solca
[SzK]
gwardian klasztoru oo.franciszkanów w Pilicy.
Książka opisuje dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz bogate związki gminy Pilica z tą uczelnią. [Red.]
INWESTYCJE
W postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego pn.: „ Rozbudowa i przebudowa
istniejącego budynku OSP wraz z adaptacją
istniejących pomieszczeń na potrzeby świetlicy
wiejskiej w Solcy" za najkorzystniejszą uznano ofertę:
Zakład Przemysłowo Handlowo-Usługowy „ROMEX"
Anna Romańska, Zrębice Pierwsze, ul. Główna 1 2 b,
42-256 Olsztyn. Wykonawcy przekazano plac
budowy 1 0 czerwca 201 4.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego pn.: „ Przebudowa i zmiana użytkowania
remizy OSP w miejscowości Dzwonowice
z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz
z przyłączem wodociągowym, zbiornikiem ścieków
i zagospodarowaniem otoczenia" za najkorzyst-
niejszą uznano ofertę: „DAMBUD" Budowa Domów
Jednorodzinnych Damian Zwoliński, Lgota
Murowana 61 , 42-425 Kroczyce. Wykonawcy
przekazano plac budowy.
"ALMA MATER CRACOVIENSIS 1 364-201 4"
7 lipca 201 4 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pilica
Michał Otrębski przekazał Rektorowi Uniwersytetu
Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciechowi
Nowakowi wydaną przez Urząd Miasta i Gminy
w Pilicy książkę "Alma Mater Cracoviensis 1 364201 4”. Autorem książki jest Krzysztof Rafał Prokop.
W przekazaniu wydawnictwa uczestniczyli autor
książki, dyr. Wydziału Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Urzędu Miasta Krakowa Stanisław
Dziedzic oraz o. Wacław Michalczyk, wieloletni
Str. 8/20
Wśród
projektów
wybranych
przez
Stowarzyszenie Perła Jury do finansowania w 201 4 r.
w ramach działania „Małe projekty” znalazły się:
" Stworzenie interaktywnej Mapy Miasta i Gminy
Pilica", " Budowa oznaczenia toru MTB w Pilicy w celu
dostosowania go do rozgrywania zawodów
sportowych i podniesienia bezpieczeństwa
użytkowników", " Budowa placu zabaw w Kidowie"
oraz " Budowa placu zabaw w Przychodach".
24 czerwca 201 4 w UMiG w Pilicy odbyło się
spotkanie
kierownictwa
Rozdzielni
Gazu
Nr 5 Lipiec 201 4
Nasza Pilica
Tradycje
1 .Rekonstrukcję budynku ratusza, funkcjonującego
na rynku do XVII wieku, którego fundamenty odkryli
archeolodzy podczas badań wyprzedzających
przeprowadzonych 1 0 lat temu.
2.Przebudowę szaletów miejskich.
3.Przebudowę płyty rynku wraz z przebudową
instalacji pod nią przebiegającymi.
Przekazanie placu budowy - Dzwonowice
w Chrzanowie z mieszkańcami Sławniowa,
w sprawie gazyfikacji wsi. Do budowy gazociagu
dojdzie, jeżeli dostateczna liczba mieszkańców złoży
wnioski o przyłączenie do sieci.
W dniu 7 lipca 201 4r. otwarto oferty złożone
dla zadania " Odbudowa dróg gminnych. Osiedle
Wilcze Doły w Pilicy". Wpłynęły 3 oferty, które
podlegać będą dalszej weryfikacji. Odbudowany
zostanie odcinek 430m dróg, które zostały
zniszczone w roku 201 3 w wyniku ulew. Gmina Pilica
na realizację zadania otrzymała z rezerwy celowej
budżetu Państwa promesę w wys. 300 000,00 zł
w ramach podziału środków na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych.
4 lipca 201 4 ogłoszono przetarg publiczny na
wykonanie zadania " Przebudowa drogi gminnej
nr 641379S - ul. Piaskowa w Kidowie".
Urząd Miasta i Gminy w Pilicy zawiadamia
o unieważnieniu postępowania o udzielenie
zamówienia pn. " Zamek w Smoleniu zabezpieczenie ścian na podzamczu wschodnim
wraz z budową pomostu strażniczego - etap IIB".
W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej
oferty nie podlegającej odrzuceniu. 20 czerwca 201 4
ogłoszono nowy przetarg na wykonanie w/w zadania.
Umowę o dofinansowaniu projektu nr UDARPSL.06.02.02-00-00-032/1 0-00 z Województwem
Śląskim podpisano w dniu 26 kwietnia 201 3 r. Na jej
podstawie Województwo Śląskie zobowiązało się
dofinansować projekt w kwocie 2 083 526,00 zł t.j.
w 85% całości kosztów kwalifikowanych, pozostała
kwotę w wysokości 367 681 ,00 zł miała ponieść
Gmina Pilica. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót. Zostało nim
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „DK-BUD”
z Sędziszowa. Poprzetargowa wartość zadania
spadła do kwoty 1 989 545,00 zł. Udziały procentowe
finansujących projekt pozostały na niezmienionym
poziomie. Koszty poniesione przez gminę Pilica
wyniosą ok. 298 431 ,00 zł. Stosowny aneks do
umowy o dofinansowanie zadania regulujący zmianę
wartości zadania podpisano w dniu 1 6 września
201 3r. Istniejące sanitariaty były już "wiekowe" i nie
spełniały standardów obecnie obowiązujących.
SANEPiD nakazał więc ich przebudowę. Gdyby
przebudować same tylko szalety - to koszt ich
modernizacji byłby wyższy niż koszt, który jest
obecnie wkładem własnym Gminy na całość
przebudowy Rynku. Ponadto należy podkreślić iż
pieniądze pochodzące z tego priorytetu nie mogą być
przeznaczone na żaden inny cel. Wniosek z tego
płynie jednoznaczny, iż rewitalizacja Rynku jest dla
nas bardzo korzystna.
Informacji udzielił p. Stefan Sajdak
z Wydziału Inwestycji UMiG w Pilicy. [Redakcja]
Miasto i Gmina Pilica w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
otrzymało środki finansowe w wysokości 85%
wartości kosztów realizacji zadania „ Rewitalizacja
Rynku w Pilicy”. Priorytet VI - "Zrównoważony rozwój
miast" działanie 6.2 - "Rewitalizacja obszarów
zdegradowanych. Podziałanie 6.2.2. - "Rewitalizacja
Małe Miasta" - Nr Projektu 1 431 . Rewitalizacja
dotyczy tylko tych elementów Rynku, których
właścicielem jest gmina Pilica i obejmie:
Nr 5 Lipiec 201 4
Str. 9/20
Informacje kulturalne
TRADYCJE
NOC ŚWIĘTOJAŃSKA
Z 23 na 24 czerwca - najkrótsza noc w roku,
noc letniego przesilenia - powitanie lata. To noc
czarów, wróżb i harców, zwana nocą Kupały, albo
Kupalnocką. Tradycja tego święta sięga pradawnych
czasów, kiedy to jeszcze Słowianie obchodzili ją jako
święta: ognia, wody, miłości i płodności. Kultywowano obrzędy, które przez wiele lat Kościół
zakazywał, wręcz je potępiał, głosząc iż są
pogańskie. Jednak na nic zdały się zakazy i nakazy.
Jan Chrzciciel – święty patron (któremu w końcu
przypadło patronować, niejako w spadku po
minionych kultach) pewnie nie raz bezradnie rozłożył
ręce, kiedy dochodziły go odgłosy kupalnockowej
zabawy. Jednak z biegiem czasu, wieków, lat
obrzędy nabierały nowego znaczenia. Jak
Kochanowski w "Pieśni Świętojańskiej o Sobótce"
pokazał jak za jego czasów wyglądały obchody tego
święta. Jednym ze zwyczajów jest palenie ognia
w pobliżu bieżącej wody, a jeśli takowej w okolicy nie
było - to na wzgórzu - aby iskry widać było z daleka.
Przemyślnie układano stos chrustu i podpalano.
O ogień starali się kawalerowie – zwyciężał ten,
którego ogień był najwyższy. Wokół ognisk gromadzili
się ludzie, ci starsi i ci młodsi. Tańczono i śpiewano
różne przyśpiewki związane z miłością, kochaniem,
ożenkiem. Obraz był niezwykły. Młodzież bawiąca się
tańcząca wokół ognisk, a i starsi wtórujący zabawom
często „zakrapiali” spotkania. Płonęły ogniska, ale
płonęły także młode serca.
Podczas nocy
świętojańskiej zadzierzgnęła się niejedna nić miłości
i wyswatano niejedną parę. Kolejny zwyczaj to wianki
plecione przez młode dziewczęta z kwiatów i ziół,
mocowane do deseczki, oświetlone świecą
i puszczane na wodę. I ogromna niecierpliwość serca
czy wianek zostanie wyłowiony, a jeśli tak, to czy
przez tego najmilejszego? Czy jest szansa na miłość,
na zamążpójście w tym roku? Noc świętojańska to
również noc wróżbitów, zielarzy i ziół, z których
robiono bukiety i wkładano za obrazy, pod strzechą
domostwa. Bukiety zdobione ciętymi gałęziami
(koniecznie!) lipy. Podobno w tę jedyną , wyjątkową
w roku noc zakwita paproć. Ten, kto zdobędzie się
na odwagę pójść w nocy do lasu i poszukać
legendarnego kwiatu i znajdzie go! Otrzyma wielkie
bogactwa i niezliczone skarby. Pisał o tym
J.I. Kraszewski i W. Chotomska w legendach „Kwiat
paproci”. Któż z nas nie zna piosenki „O przybądź do
mnie, dam Ci kwiat paproci - zerwany w borze,
o nocnej porzeO”? Czy tej śpiewanej przez Alibabki
Str. 1 0/20
Nasza Pilica
„O zakwita raz, tylko raz biały kwiat, przez jedną noc,
pachnie tak O” ? No cóż dziś młodzi ludzie zupełnie
inaczej pojmują palenie sobótkowych ognisk.
Powstała nowa tradycja palenia opon? Kto, gdzie,
kiedy, dlaczego coś takiego zapoczątkował? To
zupełnie niepojęte. Nie ma to wiele wspólnego
z sobótkami – chyba tylko ogień, a tak naprawdę
unoszący się w atmosferę gryzący, czarny dym to
zatrucie środowiska, powietrza, którym my
oddychamy. Czy młodzi ludzie nie mogliby chociaż
troszkę pomyśleć i mieć więcej wyobraźni?
Zostawiamy to organizatorom „Sobótkowych Imprez”
pod rozwagę. [ANK]
ZAGINIONE TRADYCJE
Są zaginione lądy i zaginione samoloty. Na
Jurze są zaginione tunele, a u nas w Pilicy zostały
zagubione nie tak jeszcze dawne obyczaje i tradycje.
W latach sześdziesiątych ubiegłego wieku
w szkołach w Pilicy pracowała spora grupa młodych
nauczycieli, w tym pracowników zakładu
wychowaczego zwanych nauczycielami zamkowymi.
To oni tworzyli małe życie kulturalne miejscowości.
Organizowali przedstawienia, zabawy i inne imprezy.
Pamiętam noce świętojańskie nad pilickim stawem
gdzie było molo służące jako przystań dla kajaków.
Przez kilka lat odbywały się różne imprezy, w których
uczestniczyli mieszkańcy i młodzież pilickich szkół.
Wieczorem 23 czerwca, w imieniny Wandy, odbywały
się "pilickie wianki" na wzór krakowskich. Dziewczęta
puszczały wianki na wodę stawu, zakochane pary
pływały na kajakach, śpiewano i tańczono na molo do
późna w nocy. Pojawiała się też postać Wandy, co nie
chciała Niemca, która wzorem legendarnej
poprzedniczki rzucała się do wody. Jaki był wtedy
płacz! Po murach zamkowych spacerowała Biała
Dama, która szukała zaginionego. Do tej pory go
zresztą nie znalazła i podobno dalej snuje się po
nocach w pałacowym parku. Około północy
w Czarnym Lesie szukano kwiatu paproci. Niejeden
z młodych panów nauczycieli znalazł go. Wielu z nich
bowiem pożeniło się z pięknymi piliczankami.
Zapewne niejeden z mieszkańców Pilicy
pamięta tamte lata. Może ktoś ma fotografie z tych
wydarzeń? Zachęcam czytelników do podzielnia się
wspomnieniami na łamach "Naszej Pilicy". [Józef
Słaboń]. Od redakcji: Kolejną tradycję, którą
wypadałoby przedstawić, czyli sobótki, ze względu
na ograniczoną ilość miejsca w numerze
przedstawimy w sierpniu.
Nr 5 Lipiec 201 4
Nasza Pilica
Informacje kulturalne
ZDARZYŁO SIĘ W LIPCU
W POLSCE
• 1 280 - 7 lipca królowa Kinga ufundowała Klasztor
Klarysek w Starym Sączu.
• 1 400 - 24 lipca w salach dzisiejszego Muzeum
Uniwersytetu Jagielońskiego w Collegium Maius
odbyły się pierwsze wykłady akademickie.
• 1 423 - 29 lipca w Przedborzu nad Pilicą król
Władysław II Jagiełło nadał prawa miejskie Łodzi,
w tym prawo odbywania targów w środy i dwóch
jarmarków rocznie.
• 1 51 0 - 25 lipca w Krakowie założono pierwszą
drukarnie w Polsce.
• 1 521 - 11 lipca Kraków pierwszy raz usłyszał głos
Dzwonu Zygmunta.
• 1 580 - 1 2 lipca opublikowano przetłumaczoną na
język staro-cerkiewno-słowiański Biblię Ostrogórską, pierwsze wydanie Biblii w języku
słowiańskim.
• 1 649 - 1 0 lipca - Powstanie Chmielnickiego,
rozpoczęła się obrona Zbaraża.
• 1 851 - 28 lipca - Całkowite zaćmienie Słońca,
widoczne w północnej Polsce.
• 1 865 - 1 0 lipca we Wrocławiu założono Ogród
Zoologiczny.
• 1 888 - 5 lipca powstała Akademia Muzyczna
w Krakowie.
• 1 893 - 1 3 lipca we Wrocławiu uruchomiono
pierwszą linię tramwaju elektrycznego.
• 1 897 - 22 lipca w Warszawie rozpoczęła
działalność pierwsza stacja pogotowia ratunkowego.
• 1 908 - 1 6 lipca rozpoczęto budowę szlaku
turystycznego Orla Perć w Tatrach.
• 1 91 5 - 1 lipca Zawiercie uzyskało Prawa Miejskie.
• 1 928 - 11 lipca zaprezentowano pierwszą partię
52 ciężarówek URSUS.
• 1 946 - 5 lipca wydano dekret o utworzeniu
Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji
i Widowisk.
• 1 951 - 2 lipca utworzono Polską Akademię Nauk.
• 1 959 - 24 lipca w Lublinie rozpoczęto seryjną
produkcję samochodu dostawczego FSC Żuk.
• 1 960 - 1 5 lipca premiera filmu historycznego
"Krzyżacy" według powieści Henryka Sienkiewicza.
• 1 969 - 1 3 lipca w Żelazowej Woli odsłonięto
pomnik Fryderyka Chopina.
• 1 969 - 1 7 lipca oddano Centrum Radiowo Telewizyjne przy ul. J. P. Woronicza w Warszawie.
• 1 974 - 26 lipca - premiera pierwszego odcinka
serialu telewizyjnego "Janosik".
• 1 981 - 27 lipca - premiera filmu "Człowiek
Nr 5 Lipiec 201 4
z żelaza" w reżyserii Andrzeja Wajdy.
• 1 983 - 22 lipca Rada Państwa zniosła stan
wojenny.
• 1 985 - 30 lipca w warszawskiej hali Torwar odbył
się pierwszy polski koncert grupy Depeche Mode.
• 1 991 - W lipcu Polska ratyfikowała Konwencję
o prawach dziecka.
• 1 992 - 1 0 lipca Hanna Suchocka Została pierwszą
(i jak dotąd jedyną) kobietą - premierem RP.
• 1 992 - 28 lipca rozpoczął działalność Pioneer
Pierwszy Polski Fundusz Powierniczy.
• 1 995 - 1 5 lipca w Czymanowie rozpoczął się
pierwszy Przystanek Woodstock.
• 2007 - 25 lipca odbył się koncert grupy The Rolling
Stones. [AK]
W PILICY
• 1 631 - 20 lipca zmarł książę Jerzy Zbaraski.
Urodził się w 1 574 r. W dniu 28 lutego 1 61 3 roku
nabył dobra pilickie. Był posłem, starostą sokalskim,
krajczym wielkim koronnym, podczaszym wielkim
koronnym, starostą pińskim i radohowskim oraz
kasztelanem krakowskim. Doprowadził do
przebudowy pilickiego pałacu i otoczył go
fortyfikacjami.
• 1 633 - 1 2 lipca Jan Olbracht, królewicz polski
i biskup krakowski, potwierdził statuty kapituły
pileckiej.
• 1 670 - 1 7 lipca na prośbę Stanisława
Warszyckiego, król Michał Korybut Wiśniowiecki
wyraził zgodę na sześć jarmarków w Pilicy - w dniu
św. Kazimierza (4 marca), św. Wojciecha (23
kwietnia), św. Stanisława Biskupa (8 maja), św.
Piotra i Pawła męczenników (29 czerwca), św.
Małgorzaty (22 lipca), św. Jadwigi (1 6 października)
i w uroczystość św. Tomasza apostoła (21 grudnia).
• 1 684 - w lipcu zakończył żywot Jan Kazimierz
Warszycki, syn słynnego kasztelana Stanisława,
który w latach 1 631 - 1 684 był właścicielem Pilicy.
• 1 739 - 5 lipca prowincjał o. Ildefons Żelazkiewicz
wyraził zgodę na fundację przez Marię z Wesslów
Sobieska klasztoru w Pilicy.
Pod taką samą datą wystosował pismo do
o. Antoniego Studzińskiego, któremu powierzył
doglądanie budowy kościoła i klasztoru.
• 1 754 - 11 lipca w pilickiej kolegicie został
ochrzczony Jan Szalewski. Wstąpił do zakonu
paulinów gdzie jako brat Onufry. Odlewał czcionki
dla klasztornej drukarni.
• 1 850 - 20 lipca zakonne śluby czasowe uczynił
urodzony 8 czerwca 1 834 w Pilicy Jukundyn Bielak.
Str. 11 /20
Informacje kulturalne
W latach 1 851 -1 853 przebywał w Pilicy gdzie
pobierał nauki z zakresu szkoły średniej. Został
wyświęcony w 1 857 r. 6 lipca 1 862 wyjechał do
Jerozolimy, gdzie od stycznia do lipca 1 864 r. był
przełożonym klasztoru Bożego Grobu. Później stał
się przewodnikiem i opiekunem pielgrzymów
polskich.
Pisał korespondencję szerząc w polskim
społeczeństwie znajomość spraw Ziemi Świętej.
Pod koniec 1 894 r. ciężko zachorował i latem 1 895 r.
wyjechał do Krakowa. Zmarł 20 października 1 900 r.
• 1 852 - 3 lipca w Piotrkowie Trybunalskim urodził
się Leopold Müller. Studiował teologię w Dorpacie.
W 1 877 został pastorem ewangelickim. Był
administratorem parafii w Kielcach, kapelanem
wojskowym
garnizonu
warszawskiego
i proboszczem w parafii Chodecz.
Położył zasługi w organizowaniu domu modlitwy
w Pilicy, do który dojeżdżał na nabożeństwa kilka
razy do roku. Zmarł 27 lutego 1 883 r.
• 1 865 r. - 28/29 lipca podczas pożaru rynku
spłonęła kancelaria magistratu. Uratowano tylko
kasę miejską.
• 1 876 - 9 lipca Święcenia kapłańskie otrzymał ks,
Edward Bielecki. Urodził się 27 września 1 852 r.
Str. 1 2/20
Nasza Pilica
w Śmiłowie w powiecie radomskim. Był wikariuszem
w Koniuszy i Małogoszczu. Zarządzał parafiami
Bebelno, Secemin, Lelów, Kidów (1 91 2-1 91 7)
i Gorzków. Zmarł 1 920 r.
• 1 878 - 27 lipca pożar wynikł ...o godzinie 5 i 1 /2
wieczorem z taka gwałtownością, że w przeciągu
kilkunastu minut ogarnął całą połać domów od ulicy
Krakowskiej przez Rynek, ulice Kościelną
i zatrzymał się dopiero obok poczty wprost
kościoła...
• 1 884 - 1 2 lipca sprowadzono nowe organy z firmy
L. Blomberg i syn, ktore zainstalowano na chórze
organowym w pilickiej farze.
• 1 91 0 - 9 lipca urodził się w Kidowie Jan Bątorek,
syn Jana i Franciszki z Pasierbów. Po ukończeniu
Seminarium
Nauczycielskiego
Męskiego
w Dąbrowie Górniczej. Od 1 934 r. był nauczycielem
szkoły powszechnej w Dobieszowcach. W kampanii
wrześniowej dostał się do niewoli rosyjskiej. W dniu
3 kwietnia 1 940 r. został zamordowany w Katyniu.
Dąb pamięci został posadzony przez Koło
Gospodyń Wiejskich w Kidowie.
• 1 91 6 - 30 lipca wyświęcony został ks. Władysław
Krawczyk. Urodził się 1 2 grudnia 1 892 r. w Pilicy.
W okresie międzywojennym uzykał tytuł magistra
Nr 5 Lipiec 201 4
Nasza Pilica
nauk ekonomicznych i politycznych. Po wojnie był
profesorem Wyższego Seminarium Duchownego
w Sandomierzu. Od 1 957 r. był rektorem tej uczelni.
• 1 91 8 - 1 lipca doszło do zawarcia umowy między
zarządem gminy, a inż. Brógiem na (...) wyłączne
prawo oświetlenia elektrycznego ulic, placów
i domów, znajdujących się w obrębie obecnej osady,
a w przyszłości ewentualnie miasta Pilicy wraz
z przedmieściami (...)
Słupy i lampy dostarczyło bezpłatnie miasto,
a urządzenie stacji elektrycznej, oraz instalację
oświetlenia wykonał inż. Jan Bróg na swój koszt. Po
zakończeniu kontraktu, spisanego na okres 25 lat,
instalacja służące do oświetlenia ulic i placów
miejskich miała przejść na własność gminy.
• 1 921 - 21 lipca w lubelskich Zakładach
Mechanicznych E. Plage i T. Laśkiewicz, będących
wówczas własnością Kazimierza Arkuszewskiego,
oblatano pierwszy wyprodukowany na włoskiej
licencji samolot Ansaldo A-300.
• 1 927 - W dniu 20 lipca odbyła się uroczystość
poświęcenia pierwszego samochodu strażackiego
zbudowanego przez pilickich strażków na
zakupionym rok wcześniej podwoziu, oraz sikawek
strażackich.
Samochód otrzymał imię "Bystry", a sikawki
"Kaśka", "Baśka", "Zośka" i "Maryśka".
• 1 927 - 27 lipca w pilickim pałacu odbył się ślub
Heleny Arkuszewskiej, córki Kazimierza i Jadwigi,
ze Stanisławem Kwiatkowskim.
• 1 947 - 20 lipca prowincjał o. Anatol Pytlik dokonał
poświęcenia kamienia węgielnego pod kościół p.w.
Najświętszego Serca Jezusowego w DzwonoSierbowicach.
• 1 948 - r. 1 0 lipca o. Feliks Wójcik zawiadomił kurię
biskupią w Kielcach, że kościół w DzwonoSierbowicach jest gotowy.
• 1 976 - 26 lipca w Zalesiu k/Warszawy zmarł Stefan
Jurkowski, syn Ludwika, ojciec poety Stefana.
Pochowany został w grobowcu Jurkowskich na
cmentarzu w Pilicy. Urodził się w 1 886 r. w Pilicy.
Uzyskał doktorat z chemii organicznej na
uniwersytecie w Zurychu. Podczas okupacji był
zastępcą oficera łączności ZWZ w Pilicy. Został
aresztowany przez gestapo i więziony
w Oświęcimiu, Buchenwaldzie, Mittelbau Dora
i Bergen Belsen. W 1 945-1 947 mieszkał w Pilicy.
• 1 988 - 3 lipca odbyło się uroczyste przekazanie
sztandaru jednostce OSP Kidów.
• 2011 - W połowie lipca, w krakowskim kościele
dominikanów odkryto relikty kaplicy Pileckich.
[AK]
Nr 5 Lipiec 201 4
Informacje kulturalne
KONKURS
Odpowiedzi prosimy nadsyłać na adres
pocztowy:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy;;
42-436 Pilica; ul.Zawiercianska 1 2 lub na adres
mailowy: [email protected] Termin
nadsyłania odpowiedzi upływa 1 5 sierpnia 201 4r.
Wśród zwycięzców rozlosujemy książkę.
Zwycięzca będzie mógł wybrać jako nagrodę
"Staropolskie sylwetki pilickie XIV-XIXw." lub "Alma
Mater Cracoviensis 1 364-201 4”. [Redakcja]
ZAPROSZENIA
NAUKA MUZYKI
Wszystkich chętnych, którzy chcieliby od
nowego roku szkolnego podjąć naukę śpiewu, gry na
instrumentach: fortepianie, keyboardzie, gitarze
klasycznej, gitarze basowej, perkusji, oraz
uczestniczyć w zajęciach z kształcenia słuchu, teorii
muzyki oraz zespołów, serdecznie zapraszamy na
zajęcia, które odbywać się będą w budynku MiejskoGminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy, przy ul.
Zawierciańskiej 1 2. Warunkiem uczestnictwa
w nauce jest ukończenie siedmiu lat. Zajęcia
rozpoczną się w II połowie września 201 4 r.
Informacje o terminie spotkania organizacyjnego
można będzie znaleźć w sierpniowym numerze
"Naszej Pilicy" oraz na stronach internetowych
Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy (www.pilica.pl),
"Naszej Pilicy" (www.naszapilica.pl), biblioteki
(www.bibliotekapilica.blog.pl), www. jura-pilica.com
lub bezpośrednio pod numerem tel. 797 383 895.
Serdecznie zapraszamy.
Str. 1 3/20
Informacje kulturalne
MATURA ZA NAMI !
Na liście wyników tegorocznych matur na
piątym miejscu wśród gmin województwa śląskiego
znalazła się Pilica, w której 84,48% maturzystów
zdało egzamin dojrzałości. W powiecie
zawierciańskim minimalnie lepsze okazały się tylko
Szczekociny (84,91 %). Jak widać wynik naszego
"ogólniaka" jest ponadprzeciętny i zadaje kłam
twierdzeniom, że szkoły w małych miasteczkach
prezentują niski poziom nauczania. Gratulujemy i
życzymy jeszcze lepszego wyniku za rok. [Red.]
Maj dawno przeminął, a z nim maturalne
zmagania. Jak zawsze były nerwy, czasem łzy i
oczywiście wytężona praca uczniów i nauczycieli. Nie
od dziś wiadomo, że egzaminy maturalne decydują o
przyszłości studenta. Kiedyś w starych, dobrych
czasach zdawało się jeszcze egzamin wstępny, na
którym można było sprzedać swoją wiedzę przyszłym
profesorom, którzy decydowali czy zdający
kwalifikuje się na lekarza, inżyniera czy nauczyciela.
Niestety, dzisiejszy system edukacji nie daje takiej
możliwości. Uczeń zdaje maturę i ...klamka zapada.
O jego przyjęciu na uczelnię decydują procentowe
wyniki z egzaminów maturalnych i tyle. Dlatego tak
ważne jest zdanie matury na dobrym poziomie.
Str. 1 4/20
Nasza Pilica
Piliccy absolwenci mogą pochwalić się świetnymi
wynikami na tle kraju i województwa. Po raz kolejny
udowodniono, ze małe, kameralne licea dają
możliwość dopracowania wszystkich niezbędnych
elementów edukacji. Liczne kółka, na których
uczniowie przygotowywali się do majowej próby
zaowocowały sukcesem. Teraz przed tymi młodymi
ludźmi kolejne pięć lat nauki. Kto wie, jakie uczelnie
wybiorą? Czas pokaże. Trzymamy mocno kciuki! [KJ]
WARSZTATY LITERACKIE
Otrzymaliśmy wiersz napisany przez bardzo
młodą osobę, a opiewający piękno miejscowości, w
której autorka mieszka. Utwór jest oczywiście
niedojrzały. Nic dziwnego bo Juliusz Słowacki czy
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska nie od razu pisali
wiersze, ktore przeszły do kanonu polskiej literatury.
Wiemy, że wiele innnych osób w naszej gminie dla
własnej przyjemności tworzy utwory poetyckie i
literackie. Jedni je w mniejszym lub większym stopniu
upubliczniają, inni chowają swoje dzieła na dnie
szuflady. MGBP w Pilicy przyjmuje zgłoszenia na
warsztaty literackie, które zamierza zorganizować
jesienią br. aby pomóc naszym twórcom w rozwoju.
Ze względu na brak miejsca wspomniany wiersz
zamieścimy w sierpniowym numerze. [Redakcja]
Nr 5 Lipiec 201 4
Nasza Pilica
Informacje kulturalne
Rozdział II
- Tak, Panie. Było ich dwunastu, to byli zwiadowcy
z Uzud Arakh – powiedział pośpiesznym tonem
Valandil – Ingemonie, oni czegoś szukali.
- Twoim zadaniem jest dowiedzenie się czego,
Valandilu. Mroczne siły podnoszą łeb, a my nie
możemy dopuścić do tego, żeby odzyskały swoją
dawną siłę.
- Jak rozkażesz, będę bacznie obserwował przełęcz
Naorath i jej okolice. Wyruszam natychmiast.odpowiedział widząc w oczach Ingemona niepokój.
Valandilowi wydawało się, że nie zna całej prawdy.
Elfy. Ta rasa zawsze budziła szacunek
w Mistoreth, pewnie dlatego, że jest to gatunek
długowieczny i mądry. Elfom nie straszny czas ani
choroby. Ich rasa jest niezwykle dostojna i posiada
wielką wiedzę, spisaną w księgach, a także
zachowaną w pamięci wielu z nich. Ich ojczyzną jest
Celerion ze stolicą w Anvilith. Kraina ta leży
w centralnej części Mistoreth i przechodzi przez nią
ogromne pasmo górskie Peluncuran, najwyższe na
całym kontynencie. Tereny Celerion obfite są
w olbrzymie równiny, ale nie brakuje im także lasów
i puszczy, w których można spotkać wiele
niebezpiecznych, jak i przyjaznych stworzeń. Żaden
Elf nigdy nie splamił się zdradą, kłamstwem czy
kradzieżą. Mimo swej nieskazitelnej natury, nigdy nie
próbowali panować nad innymi rasami. Elfy żyją
w idealnej harmonii z naturą. Z jej pomocą potrafią
przetrwać wieki co często wykorzystują podczas
podróży.
Valandil w pośpiechu spakował elfickie zioło,
kawałek chleba i wędzone paski mięsa. Przypiął swój
nóż do paska i założył łuk na plecy. Włożył do ust liść
kendiru i zaczął biec. Nie chciał by koń niepotrzebnie
przyciągał uwagę wroga. Czego mogą szukać? Co
może się stać? Kiedy to się stanie? Dlaczego
widziałem strach w oczach Ingemona? Te pytania
szalały po jego głowie, nie odpuszczając nawet na
sekundę. Biegł cały dzień, aż do zachodu Słońca.
Był jak cień, którego nikt się nie spodziewa.
Nr 5 Lipiec 201 4
Zatrzymywał się tylko na sen i posiłek. Nocami nie
rozpalał ogniska. Polował tylko na to co zastał tuż
przed nocą. W ciemnościach planował miejsce do
którego musi dotrzeć. Następnego dnia wstawał,
wkładał sobie do ust kolejny liść wcześniej
wspomnianej rośliny i biegł dalej. Aż pewnego razu,
o poranku, spostrzegł że w jego torbie nie ma już
żadnych ziół. Był tak przejęty, że nie zauważył
cudownego widoku na horyzoncie. To był jeden
z celów jego podróży. Eldorien, spokojne elfickie
miasto. Valandil postanowił zdobyć tam więcej ziół
i bezzwłocznie ruszać dalej. Zaczął biec szybciej niż
kiedykolwiek, mimo tego, że jego ciało zaczęło
odczuwać silny ból. Lecz on nawet o tym nie myślał,
cały czas po jego głowie chodziły nurtujące go
pytania. Nastała noc, ale Valandil postanowił nie
zatrzymywać się, już tylko kilka kilometrów dzieliło go
od odpoczynku. Gdy dotarł do Eldorien był
wycieńczony, zrozumiał, że błędem było zostawienie
konia w Anvilith i wiedział, że musi znaleźć szybszy
sposób na dotarcie pod przełęcz. W mieście, gdy
odzyskiwał siły na dalszą podróż, obiło mu się o uszy,
że po drugiej stronie Peluncuran stacjonuje niewielki
oddział elficki, więc postanowił go znaleźć i poprosić
o pomoc, jednak był świadomy tego, że jeśli chce do
nich dotrzeć zanim się przemieszczą, będzie musiał
przejść od dawna nie używaną ścieżką, znajdującą
się pod pasmem górskim. Trasa ta nie była łatwa do
przebycia, ponieważ składała się na nią sieć tuneli
i korytarzy, w których zagnieździło się dawno temu
zło, które zostało zapomniane razem z tą drogą,
o której wiedziała jedynie nieliczna grupa elfów
i nawet Ingemon Mądry niechętnie wspominał o tym
mrocznym miejscu, które przypominało mu czasy
wojen z orkami. Tsae’rakh – taką nazwę nosiło to
podziemne przejście, będące niegdyś siedzibą orków
z północy, którzy zostali pokonaniu u schyłku Drugiej
Ery tego świata, podczas Wielkiej Wojny o Mistoreth.
Valandil, gdy tylko uzupełnił zapasy żywności,
wyruszył w kierunku Tsae’rakh, chciał dotrzeć tam
przed zmrokiem, gdyż tamta okolica nie była
bezpieczna nocą, mimo, że leżała w pobliżu
elfickiego miasta. Kiedy dotarł na miejsce, ujrzał
stare, zarośnięte przejście. Chciał jak najszybciej
przedostać się przez stare tunele. Gdy zbliżył się pod
wejście, poczuł zapach stęchlizny i okropny smród
padliny. Wiedział, że czas go nagli, lecz rozsądek
podpowiadał mu, by zachować ostrożność, czuł, że
ta droga nie będzie łatwa do pokonania. Wyciągnął
sztylet i rozpalił pochodnię, po czym powoli zaczął
znikać w ciemności...(ciąg dalszy w kolejnym
numerze).
Str. 1 5/20
Historia
Nasza Pilica
NASI POD GRUNWALDEM
Lipiec to miesiąc, w którym odnieśliśmy
najbardziej chyba spektakularne zwycięstwo
w dziejach polskiego oręża. Przez setki następnych
lat Grunwald był symbolem walki o polską sprawę.
Jeszcze dzisiaj nasi komentatorzy sportowi stawiają
to zwycięstwo za wzór zagrzewając do walki polskich
piłkarzy, którym taka sztuka nigdy się nie udała.
z Elżbietą z Pilczy, dla której stał się trzecim
małżonkiem. Był bliskim doradcą Władysława
Jagiełły. Król nadał mu kasztelanię nakielską
a królowa Jadwiga podarowała Śrem. Był w Malborku
gdy Jagiełło interweniował po zatrzymaniu przez
Krzyżaków płynących na Litwę statków ze zbożem.
Brał udział w poselstwie na sąd w Pradze, gdzie król
czeski Wacław był rozjemcą w sporze z Krzyżakami.
W 1 409 roku uzyskał nominację na urząd starosty
wielkopolskiego. Później samodzielnie posłował do
Wielkiego Mistrza. Po bitwie Jagiełło mianował go
dowódcą Torunia gdzie w tajemniczych
okolicznościach został otruty.
Kolejną chorągiew wiódł na grunwaldzkich
polach Morawianin powiązany z pilickimi dziejami:
Ilu sposród rycerzy walczących pod
Grunwaldem można przypisać pilickie epizody
w życiorysach? Doliczyłem się sześciu osób. Tyle
udało się imiennie zidentyfikować. Zapewne było ich
więcej jednak w historycznych zapiskach
odnotowywano jedynie osoby z wyższych stanów.
Prości woje pozostaną na wieki bezimiennymi
uczestnikami wielkich wydarzeń.
Numer jeden posród bliskich nam postaci to
oczywiście sam król Władysław. Do czasu bitwy nic
go zapewne z Pilicą nie łączyło poza tym, że
właścicielką Pilicy była jego matka chrzestna,
Jadwiga, żona Ottona z Piliczy. Siedem lat później
Władysław pojął za żonę córkę Jadwigi, Elżbietę
z Piliczy. Była ona jego trzecia żoną. On był jej
czwartym małżonkiem.
Jan Długosz wyliczając uczestniczące w bitwie
chorągwie wymienia wśród nich: Trzydziesta siódma
Wincentego z Granowa, kasztelana śremskiego
i starosty wielkopolskiego, z księżycem dwurożnym
i gwiazdą pośrodku, w polu błękitnym. Wincenty
Granowski pojawia się w dokumentach w 1 386 roku,
kiedy to został podstolim kaliskim. Na początku
następnego roku awansował do grona postaci
liczących się w hierarchii państwowej otrzymując tytuł
kasztelana nakielskiego. Miał wówczas osiemnaście
lat. Około 1 398 roku zawarł związek małżeński
Str. 1 6/20
Czterdziesta dziewiąta Jana Jenczykowica, jednego
z panów morawskich, mająca w herbie strzałę białą,
szeroką, w obu końcach zakrzywioną, która
u Polaków zowie się Odrowążem: prowadził ją Helm
Morawianin, a należeli do niej sami Morawcy, których
rzeczony Jan Jenczykowic Władysławowi, królowi
polskiemu, przystawił w posiłku, wywdzięczając mu
się za dobrodziejstwa ojcu swemu Jenczykowi
wyświadczone.
Postać Jana od lat budzi kontrowersje wśród
historyków, którzy badając koligacje jego przodków
najpierw uznawali go za pasierba królowej Elżbiety,
potem za dalszego krewnego jej drugiego męża
Jenczyka z Jicina. Obecnie, na podstawie analizy
kolejnych dokumentów coraz częściej skłaniają się
znowu do pierwszej wersji. Uczestnikiem bitwy
prawdopodobnie był również Przedbor z Przechód.
[dzisiaj: Przychody w gminie Pilica]. Pojawia się on
u Długosza w scenie spisywania pojmanych jeńców:
A gdy tak wszystkich dokładnie spisano,
przybyli dwaj panowie królestwa, Zbigniew z Brzezia,
marszałek królestwa Polskiego i Piotr Szafraniec
podkomorzy Krakowski, którzy każdego z osobna
jeńca, nowem przyrzeczeniem, nową zobowiązywali
przysięgą, ażeby pod sumieniem i uczciwością
rycerską nie omieszkali stawić się osobiście na
nadchodzący dzień Ś.Marcina w grodzie
Krakowskim, przed Janem Ligęza z Przecławia
wojewodą Łęczyckim, Jaśkiem z Oleśnicy sędzią
Krakowskim i Przedborem z Przechodów
podstarościm Krakowskim.
Nasz kronikarz nie wymienia jednoznacznie
Przedbora wśród uczestników bitwy. Jeżeli był na
Nr 5 Lipiec 201 4
Nasza Pilica
Historia
stronie Krzyżaków, wzięci byli w niewolę; wszelako
król Władysław obchodził się z nimi z większą niż
stan ich wymagał ludzkością i wkrótce wypuścił ich
na wolność, jakkolwiek obydwaj za swój postępek
niegodziwy warci byli najsurowszej kary. [...] król
Władysław chcąc wspaniałym się okazać zwycięzcą,
wszystkim niemal jeńcom, małą tylko liczbę przy
sobie zostawiwszy, na proste słowo rycerskie rozejść
się pozwolił. Książąt zaś, Kazimierza szczecińskiego
i Konrada oleśnickiego [...] zatrzymał i kazał ich
rozesłać po zamkach królewskich... kędy zostawać
mieli pod strażą.
polach grunwaldzkich to najprawdopodobniej
w elitarnej Wielkiej Chorągwi Ziemi Krakowskiej pod
dowództwem Zyndrama z Maszkowic. Przedbor był
synem Wojciecha z Irządz, Kidowa, Wilkowa
i Przechodów oraz bliskim krewnym marszałka
królestwa Zbigniewa z Brzezia. Ojciec Przedbora był
bratankiem marszałka i w 1 385r. uzyskał prawo
wykupu wsi Przechody na sumę 1 00 grzywien.
Wśród pojmanych jeńców krzyżackich był potomek
Piastów śląskich, książę Konrad Oleśnicki, niegdyś
kandydat do ręki jednej z córek Elżbiety z Pilczy,
a więc niedoszły Piliczanin. Można przypuszczać, że
miało to miejsce jeszcze zanim Elżbieta została
królową. W tym czasie Konrad wychowywał się na
dworze ówczesnej żony Jagiełły Anny Cyllejskiej i był
jej paziem. Musiał wówczas poznać córkę Elżbiety.
Być może młodzi nie zdawali sobie nawet sprawy
z planów małżeńskich. Do bitwy pod Grunwaldem
wystawił chorągiew zrzeszającą rycerzy ze Śląska,
między innymi z Księstwa Wrocławskiego
i z Księstwa Oleśnickiego.
Czwarta, z godłem orła czarnego w polu
żółtym, chorągiew Konrada Białego, księcia
oleśnickiego, który sam tylko spomiędzy książąt
śląskich z ludem swoim osobiście w tej bitwie
walczył, lubo inni książęta śląscy bez przystawienia
posiłków zbrojnych byli w niej obecni [...] Pojmani byli
oni dwaj książęta, Kazimierz szczeciński przez
Skarbka z Gór i Konrad Biały oleśnicki przez Josta
z Salcu Czecha, którzy własnym ludem i pod
znakami swoimi Krzyżaków posiłkowali [...] Król zaś
Władysław wyprawił w tym dniu wielką ucztę, na
którą równie swoich książąt i panów [...] jako
i brańców wojennych, Konrada Białego, księcia
oleśnickiego, Kazimierza, księcia szczecińskiego,
i innych znakomitych rycerzy, zaprosił i chojnie
ugościł. Ci bowiem dwaj książęta Konrad Biały
oleśnicki i Kazimierz szczeciński, jako walczący po
Nr 5 Lipiec 201 4
Książę oleśnicki został później z niewoli
wykupiony przez Zakon.
Mamy już czterech ziomków i jednego
niedoszłego piliczanina. Do obiecanej szóstki brakują
dwie osoby. Gdybyśmy ogłosili w gazecie konkurs na
wymieninie tych dwóch postaci najtęższe głowy
spośród historyków miały by ciężki orzech do
zgryzienia. Nie będę państwa trzymał dalej
w niepewności. To Renata i Andrzej Mrozińscy
z Bractwa Rycerskiego Ziemi Ogrodzienieckiej, na
codzień mieszkający w naszych Biskupicach. Nad
wymienionymi wcześniej uczestnikami historycznej
potyczki mają tą przewagę, że kilkunastokrotnie
wygrywali z Zakonem podczas inscenizacji
odbywających się corocznie pod Grunwaldem. Ich
przygoda z historią zaczęła się pod koniec lat
dziewięćdziesiątych XX wieku od działalności
w Signum Polonicum, grupy zrzeszającej miłośników
broni i sztuk walki. Kolejnym etapem było powołanie
formalnego stowarzyszenia. Sąsiedzi z Ogrodzieńca
mieli już wowczas wyremontowany zamek i życzliwie
potraktowali nowopowstające bractwo, które przyjęło
nazwę Bractwa Rycerskiego Ziemi Ogrodzienieckiej.
Z czasem mężowska pasja udzieliła się się pani
Renacie, której do szczęku oręża dołączyła bliższą
niewieściemiu sercu fascynację dawnymi strojami
i tańcami.
"Na pierwsze pokazy jeździliśmy z dwoma
siatkami ciuchów" - tak państwo Mrozińscy
z rozrzewnieniem wspominają początki dzialalności
i pierwsze, własnoręcznie wykonywane kostiumy
nijak mające się do tego czym obecnie dysponują.
Dzisiaj wyjazd pod Grunwald to potężne zadanie
logistyczne, bo samych koni wyjeżdża ósemka,
a w bagażu znajdują się broń, zbroje, stroje, i tysiące
drobiazgów uzupełniających ubiór i wyposażenie
rycerza oraz jego damy. Sezon "rycerski" zaczyna się
Str. 1 7/20
Historia
Nasza Pilica
wizytami w Ogrodzieńcu, gdzie latem odbywa się
kilka rycerskich imprez. Pani Renata zajmuje się
również wykonywaniem replik staropolskich strojów,
które powstają na podstawie historycznych obrazów.
Mieliśmy okazję obejrzeć część kolekcji podczas
ubiegłorocznego spotkania "Kobieta przez dzieje",
które odbyło się w Miejsko Gminnej Bibliotece
Publicznej w Pilicy. To pracochłonne i kosztowne
hobby. W dobie zalewającej rynki chińszczyzny
niełatwo jest zdobyć materiały czy nici zbliżone do
oryginalnych, a stroje to nie tylko odzież ale również
nakrycia głowy obuwie czy biżuteria.
w maju wizytą w Kliczkowie, a kończy późną jesienią
tradycyjnym Hubertusem. Łagów, Toszek, Malbork,
Grunwald, Sztum, Oleśnica - długo można wymieniać
nazwy odwiedzanych corocznie miejsowości
układajace się w trasę liczacą tysiace kilometrów.
Kiedyś pojawienie się na pokazie rycerza,
nawet ubranego w tekturową zbroję pomalowaną
srebrzanką, wzbudzalo zachwyt. Liczba znawców
tematyki rośnie lawinowo. Publiczność zwraca uwagę
na detale. Nie można iść na skróty bo łatwo nadziać
się na uwagi:
- Proszę pani ten typ guzika pojawił się dopiero
sto lat później ...
- Proszę pana w XVII wieku nie szyto jeszcze
odrębnych butów lewego i prawego.
W pokazie na polach Grunwaldu uczestniczy
około pięciu tysięcy współczesnych rycerzy
przybywających tam z całej Europy. Połowa z nich
bierze równoczesnie udział w inscenizacji. Liczba
widzów sięga stu tysięcy. Ogrodzienieckie Bractwo
odtwarza również wydarzenia chronologicznie
późniejsze niż średniowieczne, takie jak Odsiecz
Wiedeńska, czterechsetna rocznica bitwy pod
Kłuszynem, czy odgrywany w Oleśnicy ślub Jakuba
Ludwika Henryka Sobieskiego z Jadwigą Elżbietą
Amalią córką Karola Filipa. Wyjazdy przeplatane są
Świadomy widz, czując się zlekceważonym
niełatwo wybacza takie błędy.
IMPRESSUM:
REDAKCJA:
"Nasza Pilica" - miesięcznik gminy Pilica
ISSN 2353-7833
WYDAWCA:
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy
ul. Zawierciańska 1 2
42-436 Pilica
tel. (32) 67 35 1 43
www: http://www.naszapilica.pl email: [email protected]
W imieniu naszej rycerskiej pary zapraszamy
Państwa na najbliższą imprezę z udziałem Bractwa
Rycerskiego Ziemi Ogrodzinieckiej. Będzie to XVII
Turniej Rycerski na zamku w Ogrodzieńcu, który
odbędzie się 2 i 3 sierpnia. W programie są pokazy
walk, koncerty muzyki dawnej i bitwa o zamek
z widowiskowym spaleniem wsi. W imprezie wezmą
udział bractwa rycerskie z kraju i zagranicy. [AK]
Anna Kowalska [ANK], Katarzyna Jurczak [KJ], Iwona Sikora [IS],
Aleksander Kot [AK]
Opracowanie graficzne:
Szymon Kot [SzK], Małgorzata Drąg-Wieluńska [MDW]
Skład:
Szymon Kot [SzK]
Nakład: 1 300 egz. Druk: GrafPress
Redakcja zastrzega sobie prawo niewykorzystania materiałów nie zamówionych, a także prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Tekstów nadesłanych nie
zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Wyrażane opinie są poglądami autorów i nie zawsze odzwierciedlają stanowisko redakcji.
Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w miesięczniku w celach
komercyjnych. Zdjęcia oraz artykuły wykorzystane w publikacji, jeżeli nie zaznaczono inaczej, są własnością redakcji/autora lub redakcja/autor posiada zgodnę na ich publikację.
Korzystanie z materiałów zamieszczonych w miesięczniku wymaga zgody Redakcji, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony
użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1 994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 , t.jedn. z późn. zm.).
W przypadku uzyskania pisemnej zgody Redakcji/Wydawcy na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub artykułów lub ich części zawartych w miesięczniku,
rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
- wykorzystywane informacje prezentowane będą w całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
- wykorzystywane dane, informacje i prace będą posiadały widoczne odwoływanie do miesięcznika "Nasza Pilica" poprzez podanie źródła.
Str. 1 8/20
Nr 5 Lipiec 201 4
Nasza Pilica
Historia
Renata Mrozińska na spotkaniu "Kobieta przez wieki" w MGBP w Pilicy
Średni samochód gaśniczy GBA 3/16/4, przekazany 22 czerwca 2014 roku dla OSP Szyce
Nr 5 Lipiec 201 4
Str. 1 9/20
Na starej fotografii
Nasza Pilica
Chrystus wśród apostołów. Rzeźba znajdowała się na chórze w kościele pw. św. Piotra i Pawła
Widok kościoła pw. św. Piotra i Pawła w latach międzywojennych
Str. 20/20
Nr 5 Lipiec 201 4

Podobne dokumenty

Nasza Pilica nr 6

Nasza Pilica nr 6 słuchają ludzie starsi chociaż nie jest to przecież ta sama granica? Słuchała jej nawet moja 88letnia mama. KS - Naprawdę? (śmiech)

Bardziej szczegółowo