„Zielony Szlak” w uroczysku „Zwierzyniec”

Komentarze

Transkrypt

„Zielony Szlak” w uroczysku „Zwierzyniec”
Nr 53
Październik 2011
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu
„Zielony Szlak”
w uroczysku
„Zwierzyniec”
Złota polska jesień, zapach igliwia, naturalne okazy grzybów, odgłosy lasu, edukacyjna ścieżka zdrowia – to okoliczności w których odbyliśmy wycieczkę do uroczyska „Zwierzyniec” w Tarnobrzegu z grupą
najstarszych przedszkolaków z oddziału IV i V w dniu 3 października 2011 roku. Serdecznie powitani przez
leśniczego - pana Ryszarda Madeja z Koła Łowieckiego „Nadwiślańskie” w Tarnobrzegu uczestniczyliśmy w
lekcji ekologicznej, której tematyka dotyczyła: poznania fauny i flory naszych lasów, rozpoznawania grzybów
jadalnych i trujących oraz zachowania dzieci w lesie. Obszerne, ciekawe informacje, tablice ze zdjęciami zwierząt, drzew oraz roślin, jak również naturalne okazy przyrodnicze uatrakcyjniły dzieciom poznanie środowiska
przyrodniczego jakim jest las.
Wielką przyjemność sprawił dzieciom spacer edukacyjną ścieżką zdrowia prowadząca aż do miasta.
Podczas spaceru leśniczy opowiadał o napotkanych drzewach, roślinach. Objaśniał co zawierają tablice informacyjne ustawione na szlaku, uwrażliwiał dzieci na piękno i urok lasu, jak również rozbudzał zainteresowania
ekologiczne dzieci przekazując ciekawostki o znajdujących się tutaj pomnikach przyrody ściśle chronionych.
Pan leśniczy często apelował do dzieci, aby chroniły przyrodę i nie niszczyły jej, gdyż jest to naturalny „dom
zwierząt”. W tym wyjątkowym środowisku dzieci czuły się wspaniale, łatwiej przyswoiły wiadomości oraz
zasady prawidłowego zachowania się w lesie.
Po długim leśnym spacerze czekała jeszcze jedna niespodzianka dla „pokrzepienia sił” – ognisko i
wspólne pieczenie kiełbasek. Posileni na duchu i ciele, pełni pozytywnych wrażeń mogliśmy jeszcze pobawić
się z panem leśniczym, który zorganizował konkursowe rzuty piłką do kosza. Najlepsi zostali nagrodzeni upominkami. Chętni rozegrali mecz piłki nożnej. Dziewczynki swoją sprawność ruchową ćwiczyły w zabawach z
Hula Hop. Radości było co niemiara, ale czas szybko płynie i tradycyjnym okrzykiem „Darz Bór” pożegnaliśmy pana leśniczego. Mamy nadzieję, że nie będzie to ostatnie spotkanie na łonie natury z tak ważną osobą jak
pan Ryszard.
Wycieczka do lasu w Tarnobrzegu była inspiracją do naszych zabaw twórczych i zajęć plastycznych,
na których wykorzystaliśmy kolorowe liście, szyszki, żołędzie, kasztany, nasiona klonu. Pomysłów na ciekawe
prace mieliśmy wiele …
Izabela Kuchta Irena Dul
Bezpiecznie poruszamy
się po drogach
- spotkanie z policjantami
We wrześniu każdego roku zbliżamy dzieciom tematykę związaną z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Niebezpiecznym wypadkom drogowym ulegają w dużym stopniu dzieci w wieku przedszkolnym. Zgodnie
z kodeksem ruchu drogowego już w wieku 7 lat dziecko może samodzielnie poruszać się po drogach. Staje się
więc pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego. Istnieje więc konieczność właściwego przygotowania
małych dzieci do bezpiecznego zachowania się na drodze jak również w przypadku, kiedy zaatakowałby je
bezpański pies. Osiągnięcie znaczących efektów, wyrobienie nawyków, kształtowanie postaw dzieci wobec
problemów bezpieczeństwa wymaga działań systematycznych podejmowanych nie tylko przez nauczycieli, ale
także przez rodziców z pomocą funkcjonariuszy policji. 5 października zaprosiłyśmy do naszego przedszkola
przedstawicieli miejscowej policji, którzy w sposób bardzo serdeczny i zrozumiały dla dzieci wskazali prawidłowe zachowanie pieszych, wyjaśnili jakie niebezpieczeństwa grożą na wskutek niewłaściwego zachowania
się na ulicy, chodniku, czy na placu zabaw. Zaproszeni goście zwrócili również uwagę na zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi i zademonstrowali pozycje obronne w razie ataku przez psa (pozycja na
tzw. „żółwia”). Po zakończeniu prelekcji dzieci mogły przymierzyć czapkę policjanta, założyć prawdziwe kajdanki. Spotkanie zakończyło się miłym akcentem – dziękując gościom za przybycie złożyliśmy życzenia i wręczyliśmy kwiaty. Nie zabrakło również tematycznych piosenek, które poznały dzieci podczas poznawania zasad bezpieczeństwa. Policjantom dziękujemy serdecznie za wizytę w naszym przedszkolu i spotkanie z naszymi podopiecznymi.
Małgorzata Piotrowska-Pająk
Teatrzyk
„Królewna Kukułeczka”
6 października mieliśmy okazję uczestniczyć w teatrzyku „Królewna Kukułeczka” w wykonaniu aktorów Teatru „Kubuś” z Kielc. Żywa akcja przedstawienia, barwne lalki w rękach aktorów od początku wzbudziły zainteresowanie dzieci. Treść bajki bliska każdemu dziecku. Bohaterowie - dwoje młodych ludzi, królewna i
kucharczyk zakochują się w sobie, ale niestety pochodzenie społeczne obydwojga nie pozwala im być razem.
Miłość przezwycięża wszystko. Przedstawienie pełne jest pogodnych perypetii, aktorzy często przekręcają słowa i oczekują pomocy od najmłodszych widzów. Inne postacie w przedstawieniu takie jak król Cymbał Pierwszy, Baba Jaga oraz Dziadulo Jagula pomimo złośliwych cech charakteru są postaciami pozytywnymi, które
dzieci nagradzały gromkimi brawami. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że to co w życiu się nie zawsze spełnia, w bajce spełnić się musi. Wiedzieli o tym nasi dziadkowie i my chcemy w to wierzyć i dlatego kochamy
bajki.
Irena Dul
Izabela Kuchta

Podobne dokumenty