Imiesłów przymiotnikowy bierny

Komentarze

Transkrypt

Imiesłów przymiotnikowy bierny
na wynos
GRAMATYKA: IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY BIERNY
-ny
napisa-ć
przeczyta-ć
zagra-ć
rozumie-ć
widzie-ć
-ony
zrobi-ć
naucz-yć
tańcz-yć
e→a
e→a
nieś-ć
wieź-ć
jeś-ć
ś → si
ź → zi
ś → dz
-ty
pobi-ć
wypi-ć
umy-ć
→ j w koniugacji
zaczą-ć
wzią-ć
zamkną-ć
ą→ę
ą→ę
ną → nię
1. Proszę uzupełnić.
1. ____________________________(podpisać)
8. ____________________________ (podnieść)
2. ____________________________ (odczytać)
9. ____________________________ (zawieźć)
3. ____________________________ (wygrać)
10. ____________________________ (zniszczyć)
4. ____________________________ (chcieć)
11. ____________________________ (zamknąć)
5. ____________________________ (kupić)
12. ____________________________ (ściągnąć)
6. ____________________________(włączyć)
13. ____________________________ (ukryć)
7. ____________________________ zmęczyć)
14. ____________________________ (zepsuć)
2. Proszę uzupełnić.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Gród został ____________________________ (założyć).
Zamek został ____________________________ (zbudować).
Książę został ____________________________ (wziąć) do niewoli.
Smok został ____________________________ (zabić) przez rycerza.
Królewna została ____________________________ (uwolnić) z wieży.
Kopalnia soli została ____________________________ (odkryć).
Kwiat paproci został ____________________________ (znaleźć) przez Jacusia.
Król Popiel został ____________________________ (zjeść) przez myszy.
Królewna Kinga została ____________________________ (zaręczyć) z księciem Bolesławem.
Warszawska syrenka została ____________________________ (wyłowić) z Wisły.
© www.polskinawynos.com
MIASTA I LEGENDY