Hasło kriopedologia

Komentarze

Transkrypt

Hasło kriopedologia
kriopedologia
(Gleboznawstwo leśne), dział gleboznawstwa specjalizujący się w badaniach gleb obszarów, gdzie
obecnie lub w przeszłości występowała → wieloletnia zmarzlina.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Powszechna encyklopedia PWN. Warszawa: PWN, 2010.
Publikacje powiązane tematycznie
Sinkiewicz M., Plichta W., 1987. Możliwość wykorzystania panchromatycznych zdjęć lotniczych w
kartowaniu gleb arktycznych na przykładzie pokrywy glebowej Kaffiøyry - NW Spitsbergen.
Fotointerpretacja w badaniach polarnych. Ogólnopolskie seminarium, UMK, Toruń: 46-52.
Skiba S., 1985. Rola klimatu i roślinności w genezie gleb górskich z Tatr i z gór Mongolii. Zesz. Nauk. Ak.
Roln. w Krakowie, 99.
Gleby w środowisku przyrodniczym i krajobrazach Europy. 2013.
Praca zbiorowa (red. S. Brożek). Wydawnictwo UR Kraków.
Dobiński W., 2011. Wieloletnia zmarzlina w wybranych obszarach Tatr, Gór Skandynawskich i
Spitsbergenu w świetle kompleksowych badań geofizycznych i analiz klimatologicznych, Wydawnictwo
Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Plichta W., 1993, Gleby Kaffioyry, Spitsbergen, Szkic monograficzny, UMK, Toruń, ss. 60