Światowy Dzień Środowiska - Wojewódzki Inspektorat Ochrony

Komentarze

Transkrypt

Światowy Dzień Środowiska - Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Źródło: http://www.wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/aktualnosci/1078,Swiatowy-Dzien-Srodowiska.html
Wygenerowano: Czwartek, 9 marca 2017, 01:04
Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 05.06.2015
Światowy Dzień Środowiska
5 czerwca : Światowy Dzień Środowiska (ang. World Environment Day - WED),
Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku.
ustanowiony przez
Organizacja Narodów Zjednoczonych, zwracając uwagę na bardzo wysoki stopień degradacji środowiska, uznała
za niezbędne uprzytomnienie ludziom, że nie są jedynym gatunkiem na Ziemi. Każdego roku dzień 5. czerwca
przypomina o wielkim znaczeniu przyrody i odpowiedzialności człowieka za jej stan.
Sekretarz Generalny ONZ, U Thant, 26. maja 1969 roku wydał raport. Zwrócił w nim uwagę na to, że człowiek nie
jest świadomy tego, jak bardzo jego celowe i przypadkowe działania mają wpływ na pogarszanie się stanu
przyrody. Dodatkowo nie zdaje sobie sprawy z tego, że w ten sposób zagraża również sobie, jako integralnej
części środowiska naturalnego.
Światowy Dzień Środowiska został ustanowiony podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w czasie pierwszej
światowej konferencji na temat stanu środowiska. Odbyła się ona 5 czerwca 1972 r. w Sztokholmie pod hasłem
„Tylko jedna Ziemia". Głównym celem było zwrócenie uwagi świata na problem dalszej egzystencji gatunku
ludzkiego i zapewnienie mu dogodnych warunków do przetrwania. Dodatkowo wskazano wówczas na istotę
współpracy międzynarodowej ze względu na transgraniczny charakter niektórych zanieczyszczeń.
Światowy Dzień Środowiska obchodzony jest corocznie 5 czerwca w ponad 100 krajach dla przypomnienia
głównych haseł konferencji dotyczących zgodności rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym otaczającego
świata. Polska znajduje się wśród nich od 17 lat.
ŹRÓDŁO
http://przyroda.polska.pl
Data publikacji 05.06.2015
Data modyfikacji 05.06.2015Rejestr zmian
Liczba wizyt: 523
Autor: Administrator WIOŚ
Opublikowane przez Administrator WIOŚ