Program II Konferencji Naukowej

Komentarze

Transkrypt

Program II Konferencji Naukowej
Program II Konferencji Naukowej
z cyklu Dobra rada, nie zawada
Porady dla zakochanych i ku serc pokrzepieniu
Koszalin, 29-30 czerwca 2011
29 czerwca (środa)
Budynek PWSZ, ul. Leśna 1, s. 106
8.00-9.00 śniadanie w budynku internatu
9.00 Rejestracja uczestników
9.30-9.45 Prof. dr hab. Waldemar Żarski, Rektor PWSZ w Koszalinie
Uroczyste otwarcie konferencji
9.45-10.05 Prof. dr hab. Urszula Sokólska, Uniwersytet w Białymstoku
Poezja miłosna jako typ quasi-poradnika
10.05-10.25 Dr Małgorzata Malec, Uniwersytet Wrocławski
Miłośd w starości – starośd w miłości. Czy w starości jest miejsce na miłośd?
10.25-10.45 Prof. dr hab. Daniel Kalinowski, Akademia Pomorska w Słupsku/PWSZ w Koszalinie
Miłośd tantryczna. Instruktaż i cele absolutne
10.45- 11.05 Dr Bogusław Bednarek, Uniwersytet Wrocławski
Porady i kryptoporady miłosne w wybranych utworach literackich
11.05-11.25 Dr Tadeusz Brzozowski, PWSZ w Koszalinie
Miłośd a media audiowizualne w poezji Dwudziestolecia – w aspekcie poradnikowym
11.25-11.45 Dyskusja
11.45-12.15 Przerwa na kawę
12.15-12.35 Prof. dr hab. Eliza Grzelak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Obraz bliskiego związku wykreowany w wybranych skryptach akademickich
12.35-12.55 Prof. dr hab. Waldemar Żarski, Uniwersytet Wrocławski/PWSZ w Koszalinie
Określenia zakochanych w dziejach polszczyzny
12.55-13.15 Dr Kinga Banderowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Miłośd pod lingwistyczną lupą. O tytułach i tekstach promujących poradniki oraz powieści dla
zakochanych
13.15-13.35 Dr Jerzy Obara, Uniwersytet Wrocławski
Porady miłosne w polskich czasopismach
13.35-13.55 Tomasz Piasecki, Uniwersytet Wrocławski
„Karta prawdę Ci powie”. Porady miłosne we wróżbach
14.00 Dyskusja
14.15 Uroczysty obiad
16.00 Przejazd do Mielna, spacer nad morzem (powrót we własnym zakresie)
30 czerwca (czwartek)
Budynek PWSZ, ul. Leśna 1, s. 106
8.00-9.00 śniadanie w budynku internatu
9.10-9.30 Prof. dr hab. Bogumiła Staniów, Uniwersytet Wrocławski/PWSZ w Koszalinie
Jak się rodzi zamiłowanie do czytania? Warunki, okoliczności, rady dotyczące inicjacji czytelniczych
9.30-9.50 Prof. dr hab. Ewa Andrysiak, PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego Kaliszu
„Mały skarbczyk porad życiowych” – seria poradników o miłości i innych sprawach zwyczajnych
9.50-10.10 Dr Emma Prostakova, PWSZ w Koszalinie
Porady dla zakochanych w niemieckiej pieśni ludowej
10.10-10.30 Dr Joanna Smól, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Problematyka miłosna w poradach z tygodnika „Przyjaciółka”
10.30-10.50 Przerwa na kawę
10.50-11.10 Dr Dorota Michułka, Uniwersytet Wrocławski
Jak uczyd „o miłości”? (podręczniki do gimnazjum wydane po 1989 r.)
11.10-11.30 Dr Rafał Zimny, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Osobliwości leksykalne w socjolekcie brydżystów
11.30-11.50 Mgr Anna Miłoszewska, Uniwersytet Warszawski
Sposoby na mężczyznę. Co radzono kobietom dawniej i dziś
11.50-12.10 Mgr Anna Baraoska, Uniwersytet Łódzki
Szkoła uwodzenia Avonu. Porady zawarte w opisach kosmetyków
12.10-12.30 Mgr Anna Fedas, Uniwersytet Wrocławski
Wpływ nowoczesnych technologii na sposób językowego wyrażania emocji Polaków
12.30-12.50 Dyskusja i zakooczenie konferencji
13.15 Obiad