Pobierz

Komentarze

Transkrypt

Pobierz
ASTOR WHITEPAPER
Inwestycja w robotyzację
Analiza Przygotowanie inwestycji Realizacja inwestycji Wykorzystanie inwestycji
– krok po kroku
2
ASTOR WHITEPAPER | INWESTYCJA W ROBOTYZACJĘ
Jak efektywnie zainwestować w robotyzację? Coraz częściej robotyzacja jest jedyną
szansą dla polskich zakładów, aby konkurować z tanią siłą roboczą ze Wschodu oraz
zaawansowanymi procesami produkcyjnymi i wysoką jakością produktów z Zachodu.
Artykuł bazuje na wieloletnim doświadczeniu firmy ASTOR na rynku automatyki i robotyki.
W tym czasie ASTOR brał udział w realizacji prawie 300 aplikacji zrobotyzowanych.
W roboty przemysłowe inwestują firmy z różnych branż i sektorów. Robotyzacja daje
wymierne efekty finansowe i organizacyjne zarówno dużym międzynarodowym zakładom,
jak i małym firmom działającym lokalnie. Każdy projekt, niezależnie od wielkości inwestycji,
realizowanego zadania oraz nakładów finansowych powinien składać się z 4 etapów.
Analiza
Prace nad robotyzacją należy
rozpocząć od dokładnej
analizy technicznej.
Wdrożenie robota przemysłowego jest odpowiedzią na określoną potrzebę. Może to być potrzeba
zwiększenia wydajności, konieczność ograniczenia kosztów albo chęć poprawy warunków pracy.
Pierwszym krokiem jest więc określenie problemu, który robotyzacja ma rozwiązać. Prace nad robotyzacją należy rozpocząć od dokładnej analizy technicznej. Warto już na tym etapie skontaktować
się z doświadczoną firmą, która pomoże dokonać analizy oraz wyboru rozwiązania.
Przygotowanie inwestycji
Obecnie największe firmy dostarczające roboty przemysłowe stosują zaawansowane oprogramowanie wspierające projektowanie stanowisk zrobotyzowanych. Dzięki oprogramowaniu Kawasaki
K-Roset do symulacji i analizy zrobotyzowanych stanowisk, można szczegółowo przetestować rozwiązanie w pamięci komputera, zanim jeszcze przystąpimy do „wylewania fundamentów”. Proces
analizy technicznej inwestycji powinien zakończyć się spisaniem założeń, określeniem koncepcji
i poziomu budżetu.
Proces analizy technicznej
inwestycji powinien zakończyć się
spisaniem założeń, określeniem
koncepcji i poziomu budżetu.
W następnym kroku należy przeanalizować wdrożenie pod względem biznesowym. Skoro jest to
inwestycja, to musi przynieść określone zyski. W analizie chętnie pomogą nasi eksperci. Analizując
wpływ robota na efekty działalności firmy, należy zweryfikować opłacalność inwestycji. W tym
momencie koniecznie należy optymalnie sprecyzować budżet oraz zakres prac. W zależności od
wyników analiz, zarówno budżet, jak i zakres prac można zwiększać lub zmniejszać, tak aby uzyskać
optymalny rezultat.
Przykład zrobotyzowanej lini do paletyzacji worków, kartonów i wiaderek (przemysł chemiczny).
ASTOR WHITEPAPER | INWESTYCJA W ROBOTYZACJĘ
Realizacja inwestycji
W trakcie wdrożenia należy
pamiętać, aby odpowiednio
przygotować personel zakładu.
W celu łatwiejszego odbioru inwestycji, wdrożenie powinno zostać podzielone na etapy. Realizacja
każdego z etapów powinna zakończyć się weryfikacją wyników i odbiorem. Następnie można przejść
do realizacji kolejnego etapu. W trakcie wdrożenia należy pamiętać, aby odpowiednio przygotować
personel zakładu. Dostawca rozwiązania powinien przeszkolić personel z zakresu programowania
i obsługi robotów. Cały personel powinien zostać poinformowany o tym, jakie pozytywne zmiany
niesie za sobą zastosowanie robota przemysłowego. Istotne jest, żeby załoga wiedziała, że robot
będzie dla nich narzędziem do lepszego realizowania zadań, a dzięki jego zastosowaniu, ich zakład
pracy będzie lepiej konkurował na rynku.
Po zakończeniu prac wdrożeniowych przychodzi czas na uruchomienie i testy wydajnościowe. Jest to
szczególnie ważny etap, ponieważ podczas jego trwania realizowane jest mnóstwo drobnych działań, które w istotny sposób przyczyniają się osiągnięcia zakładanych celów. Po realizacji wszystkich
założeń linia zostaje odebrana przez inwestora. Integrator systemu powinien jeszcze przeszkolić
operatorów z obsługi stanowiska. Dobrą praktyką jest, aby również siły utrzymania ruchu wzięły
udział w szkoleniu. W ten sposób można znacząco usprawnić funkcjonowanie zakładu.
Wykorzystanie inwestycji
Ostatecznym elementem
inwestycji jest podsumowanie
wdrożenia.
Po odbiorze następuje proces użytkowania linii. W pierwszym etapie może on wiązać się jeszcze
z optymalizacją pracy linii (np. synchronizacja procesów wewnętrznych), ale szybko powinien przejść
w standardowe użytkowanie przy pełnej zakładanej wydajności. Na tym etapie linia wymaga już
tylko okresowych przeglądów związanych z utrzymaniem ruchu. Ostatecznym elementem inwestycji
jest podsumowanie wdrożenia. Warto również na tym etapie rozważyć możliwe warianty dalszego
rozwoju zakładu, tak aby wiedzieć, jakie są istniejące możliwości.
Zrobotyzowana linia do paletyzacji wiader z farbą.
3
4
ASTOR WHITEPAPER | INWESTYCJA W ROBOTYZACJĘ
Przykład zrobotyzowanej aplikacji paletyzującej.
Podsumowanie
Z firmą ASTOR możliwe
jest również przeszkolenie
kadry zakładu produkcyjnego
i realizacja większości zadań
samodzielnie przez Klienta.
W zależności od zasobów, poszczególne etapy wdrożenia firma może zrealizować bardziej lub mniej
samodzielnie. Częstą praktyką jest współpraca z dystrybutorem robotów przemysłowych przed
rozpoczęciem wdrożenia: w zakresie opracowania koncepcji rozwiązania oraz analizy biznesowej,
oraz po wdrożeniu: w zakresie szkoleń, przeglądów okresowych, serwisu i utrzymania robota przemysłowego, wsparcia programistycznego. Z firmą ASTOR możliwe jest również przeszkolenie kadry
zakładu produkcyjnego i realizacja większości zadań samodzielnie przez Klienta.
Wszystkie etapy są równie istotne dla powodzenia inwestycji w robota przemysłowego, ale najważniejszy dla danego zakładu jest pierwszy krok – podjęcie decyzji o robotyzacji.
Paweł Handzlik (ASTOR Sp. z o.o.)
Roboty zapewniają elastyczność produkcji – ASTOR zapewnia
elastyczne finansowanie inwestycji
Polskie przedsiębiorstwa, realizując inwestycję, szczególnie uważnie weryfikują koszt sprzętu,
wybierając optymalne rozwiązanie. Firma ASTOR, będąca na rynku od ponad 25 lat, dobrze zna
potrzeby polskiego przemysłu i tak dobrała oferowane rozwiązania, aby spełnić wymagania rynku.
Gdańsk: 058 554 09 00
Katowice: 032 355 95 90
Kraków: 012 428 63 60
Poznań: 061 871 88 00
Stargard Szczeciński: 091 578 82 80
Warszawa: 022 569 56 50
Wrocław: 071 332 94 80
Dbamy również o to, aby inwestycja mogła być sfinansowana o optymalny sposób. Oprócz tradycyjnego zakupu (z ustaloną formą i terminem płatności) wspieramy Państwa w inwestycjach
współfinansowanych z funduszy unijnych. Proponujemy również leasing robota, dzierżawę
stanowiska lub - specjalnie na wymogi polskich małych lub średnich przedsiębiorstw - program
RaaS (dzierżawa robota z dożywotnią gwarancją).
Dobranie odpowiedniej formy finansowania jest szczególnie istotne, jeśli popyt jest bardzo zmienny. Zabezpiecza to inwestycję i pozwala się rozwijać. Możemy Cię wesprzeć w analizie biznesowej
inwestycji oraz doborze finansowania, tak aby inwestycja zwróciła się w zakładanym czasie.
www.astor.com.pl
ASTOR Centrala
ul. Smoleńsk 29
31-112 Kraków
Zwrot z inwestycji po okresie roku lub dwóch lat to bardzo dobry wynik. Często zdarza się, że
robotyzacja zwraca się jeszcze szybciej.
www.astor.com.pl/rozwiazania
ASTOR WHITEPAPER | INWESTYCJA W ROBOTYZACJĘ
www.astor.com.pl
5