formularz – zgłoszenie reklamacyjne

Komentarze

Transkrypt

formularz – zgłoszenie reklamacyjne
FORMULARZ – ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE
Imię i nazwisko
Nick z allegro
Numer telefonu
Adres mail
Data zakupu
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
REKLAMOWANY TOWAR
Lp.
NAZWA
ILOŚĆ
UWAGI
1.
2.
3.
4.
5.
ŻĄDANIE KUPUJĄCEGO
 WYMIANA NA NOWY TOWAR BEZ WAD
 ZWROT GOTÓWKI NA KONTO(proszę wypełnić tabelę)
PROSZĘ PODAC NUMER KONTA BANKOWEGO
na konto: numer konta ________________________________________________________________
na adres: imie i nazwisko ______________________________________________________________
ulica ________________________ nr. domu_____________ nr.mieszkania _____________________
kod pocztowy _________ miasto______________________
dodatkowe uwagi
W PRZYPADKU REKLAMOWANIA TOWARU KTÓRY ZOSTAŁ WYCOFANY Z NASZEJ OFERTY SPRAWĘ
ROZPATRUJEMY INDYWIDUALNIE KONTAKTUJĄC SIĘ Z KUPUJĄCYM(zwrot gotówki lub wymiana na inny towar).
____________
podpis
WYSYŁKA NOWYCH ZAMÓWIEŃ NIE JEST ŁĄCZONA Z REKLAMACJAMI!
W przypadku reklamacji towaru zastosowanie mają przepisy Ustawa z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz.1176 z późniejszymi zmianami) Art. 556,557 KC;
Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 25.06.02. DU96 poz 851 z późn. Zmianami oraz informacje na karcie gwarancyjnej.
Towar należy odesłać na adres: „MASTERLUX” Sp. z o. o. ul. Londyńska 13/2, 03-921 Warszawa
Razem z odsyłanym towarem należy wysłać wypełniony niniejszy formularz oraz kopię dowodu zakupu. W przypadku zwrotu towaru
przy zakupie na paragon fiskalny konieczne jest dostarczenie oryginału dokumentu.
Prosimy pamiętać o starannym zapakowaniu przesyłki. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek
odesłanych do nas za pobraniem.
Koszty przesyłek w przypadku reklamowania towaru pokrywa kupujący. Koszty przesyłki w przypadku odesłania rozpatrzonej
reklamacji pokrywa sprzedający.