Zamówienie publiczne

Komentarze

Transkrypt

Zamówienie publiczne
Zamówienie publiczne
Tytuł zamówienia
310000/3/2015 Wykonanie projektów graficznych i składu
katalogu oraz materiałów informacyjno-reklamowych
Przedmiot zamówienia
Wykonanie projektu graficznego i skład katalogu oraz
materiałów informacyjno-reklamowych projektu.
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówienia
zapytanie o cenę
Wadium
0,00 PLN
Ogłaszający
Uniwersytet Warszawski
Województwo
MAZOWIECKIE
Powiat
Warszawa
Gmina
Śródmieście
Miasto
Śródmieście
Ulica
ul. Krakowskie Przedmieście
Numer budynku
26
Data publikacji od
2015-08-06
Data publikacji do
2015-08-15
Termin składania ofert 2015-08-13
Numer zgłoszenia
PZP Art. 4.8 / procedura otwarta UW / nr 310000/3/2015
Przedmiotem postępowania jest wykonanie projektu graficznego i skład katalogu
oraz materiałów informacyjno-reklamowych projektu „Obrazy różnorodności
kulturowej i dziedzictwa. Festiwal filmowy w Warszawie” dofinansowanego ze
środków MF EOG 2009-2014 na podst. umowy nr 13m/II/2013/PL09.
Wykonanie projektu graficznego i skład katalogu oraz materiałów
informacyjno-reklamowych
Specyfikacja szczegółowa:
Projekt graficzny i skład dwujęzycznego katalogu.Katalog o charakterze
albumowo-edukacyjnym z opisami 25 filmów (opis filmu i biogram reżysera liczą ok.
1000 słów łącznie po polsku i po angielsku, dołączone są do nich zdjęcie reżysera i
klatka z filmu) oraz teksty specjalistów (łączna długość – wersji polsko-angielskiej –
to ok. 6-7 ark. wyd., ok. 100 stron.)
Plakat A4.Informujący o głównych wydarzeniach odbywających się w tygodniu
festiwalowym.
Ulotka trzyskrzydłowaz harmonogramem wydarzeń w tygodniu festiwalowym.
2 Roll-upy: roll-up z tytułem projektu i logami partnerów, patronów i instytucji
współpracujących.
Grafikado wykorzystania jako zdjęcie w tle na fanpage’u Facebook projektu.
Broszura informacyjna do wystawy: ulotka trzyskrzydłowa z informacjami o
wystawie (dwie wersje, w j. polskim i j. angielskim).
Projekty graficzne będą podlegały akceptacji przez Koordynatora projektu dr hab.
Sławomira Sikorę po przesłaniu projektu drogą elektroniczną (email lub w wypadku
dużych plików dostęp przez FTP), a w sytuacjach tego wymagających, w drodze
osobistych konsultacji w siedzibie Zamawiającego. Ilość wersji i poprawek projektu
roboczego w drodze do dążenia do akceptacji przez Zamawiającego określono na: 2
różne wersje proponowanego projektu graficznego i 2 poprawki projektu wybranego
oraz 2 korekty złożonego tekstu.
Ostateczne wersje materiałów powinny być przekazane w formie elektronicznej jako:
1.
pliki edytowalne
2.
pliki PDF
3.
jako pliki przygotowane zgodnie ze specyfikacją drukarni, w której będą
drukowane.