Cennik Coaching Indywidualny

Komentarze

Transkrypt

Cennik Coaching Indywidualny
Cennik Coaching Indywidualny
Coaching
Sesja
Cena
Rodzicielski
Dziecięcy
1h
1h
150 PLN
150 PLN
Spotkanie z rodzicem poprzedzające pracę z dzieckiem - gratis.
Cennik Coaching Indywidualny
„Sukces na 5”
Coaching
Cykl
Cena
Rodzicielski
Dziecięcy
2 x 1h
3 x 1h
400 PLN
Spotkanie z rodzicem poprzedzające pracę z dzieckiem - gratis.




Spotkanie z rodzicem poprzedzające pracę z dzieckiem - gratis.
Drugie, z dzieckiem; zaznajamiające, budujące zaufanie między coachem i rozpoczynające
pracę nad danym zagadnieniem - 120 PLN.
Dwa kolejne, skupione na pracy coacha z dzieckiem i dziecka nad sobą - 2 x 120 PLN.
Podczas ostatniego spotkania rodzic otrzyma raport z rekomendacjami i wskazówkami na
temat dalszego postępowania z dzieckiem w domu. Z niego dowie się jak wypracowane
umiejętności i postanowienia podtrzymywać, a także jak wspierać dziecko w realizacji
zmian na lepsze - 40 PLN.

Podobne dokumenty