Studia Podyplomowe Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych rok

Komentarze

Transkrypt

Studia Podyplomowe Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych rok
Studia Podyplomowe Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
rok akademicki 2014/2015 - sem. II (edycja 19)
nr zjazdu
data
nr sali
liczba
godz.
Wynagrodzenie za pracę oraz inne świadczenia związane z pracą.
48 TŚ.9
6
Wynagrodzenie za pracę oraz inne świadczenia związane z pracą. (c.d.)
48 TŚ.9
4
Międzynarodowe i europejskie prawo pracy.
48 TŚ.9
2
godziny
28.02.2015
8.30-13.30
01.03.2015
8.30-13.30
tematyka zajęć
IX
14.03.2015
8.30-13.30
Czas pracy (teoria i praktyka).
48 TŚ.9
6
15.03.2015
8.30-13.30
Czas pracy (teoria i praktyka).
48 TŚ.9
6
28.03.2015
8.30-13.30
Czas pracy (teoria i praktyka).
48 TŚ.9
6
29.03.2015
8.30-13.30
Wynagrodzenia za pracę (praktyka).
48 TŚ.9
6
11.04.2015
8.30-13.30
Ustawa o ochronie danych osobowych.
48 TŚ.9
6
12.04.2015
8.30-13.30
Organy nadzoru nad warunkami pracy. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
48 TŚ.9
6
18.04.2015
9.00-15.00
trening umiejętności negocjacyjnych
48 TŚ.9
7
19.04.2015
8.30-12.45
Kazusy z kontroli inspektora pracy.
48 TŚ.9
5
25.04.2015
8.30-12.45
Równe traktowanie w zatrudnieniu. Przeciwdziałanie mobbingowi - aspekty prawne.
48 TŚ.9
5
26.04.2015
8.30-13.30
Mobbing i dyskryminacja w zatrudnieniu - aspekty psychologiczne.
48 TŚ.9
6
09.05.2015
8.30-13.30
System ubezpieczenia społecznego - zarys. Obowiązki płatnika składek w zakresie ubezpieczeń społecznych.
48 TŚ.9
6
10.05.2015
8.30-13.30
Obowiązki płatnika składek w zakresie ubezpieczeń społecznych. (c.d.)
48 TŚ.9
6
XVI
23.05.2015
8.30-13.30
Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
48 TŚ.9
6
XVII
30.05.2015
8.30-13.30
Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. (c.d.)
48 TŚ.9
6
13.06.2015
8.30-13.30
Świadczenia emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego.
48 TŚ.9
6
14.06.2015
8.30-13.30
Świadczenia emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego. (c.d.)
48 TŚ.9
6
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVIII