RAMOWY PLAN NAUCZANIA W ZAWODZIE TECHNIK

Komentarze

Transkrypt

RAMOWY PLAN NAUCZANIA W ZAWODZIE TECHNIK
RAMOWY PLAN NAUCZANIA W ZAWODZIE TECHNIK FARMACEUTYCZNY
numer programu: 322[10] /SP/MENiS/ 2005.01.31
Lp.
Przedmiot nauczania
Semestr / liczba godzin tygodniowo
I
II
III
IV
Podstawy prawa i ekonomiki
-
-
2
1
Anatomia, fizjologia i patofizjologia
3
3
-
-
Psychologia
2
1
-
-
Zdrowie publiczne
2
1
-
-
Farmakognozja
3
3
2
2
Technologia postaci leków
7
8
7
8
Farmakologia z elementami
chemii leków
2
3
3
3
Analiza leków
6
6
5
5
9
Wychowanie fizyczne
3
3
3
3
10
Język angielski lub niemiecki
2
2
2
2
11
Zajęcia praktyczne
-
-
6
6
12
Praktyka zawodowa
-
-
-
4 tygodnie / 140
godz. /
1
2
3
4
5
6
7
8
Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa realizowane są w placówkach pozyskanych przez słuchacza
lub wyznaczonych przez szkołę.

Podobne dokumenty