Grot włóczni z Biskupic - Wirtualne Muzeum Pobiedzisk

Komentarze

Transkrypt

Grot włóczni z Biskupic - Wirtualne Muzeum Pobiedzisk
Grot włóczni z Biskupic
Nazwa: Grot włóczni z Biskupic
Okres historyczny: Stróża piastowska/Pobiedzie
Kategorie: *Eksponaty 3D
sk
a
.p
l
Właściciel: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
Opis:
m
uz
eu
m
.p
ob
ie
dz
i
Grot w kształcie lancetowatym z delikatnym żeberkiem pośrodku liścia, stanowiły element włóczni - broni
drzewcowej bardzo popularnej w okresie wczesnego średniowiecza. Broń składała się z dlugiego na ok
2m drzewca i osadzonego na nim grotu. Posługiwano się nią walcząc w ręcz lub rzucając na odległość.
Włócznia była atrybutem książąt słowiańskich. Pełniła także rolę w obrzędowości średniowiecznej.
Muzeum Pobiedziska
2017