Promocja polskiego szkolnictwa wyższego za granicą

Komentarze

Transkrypt

Promocja polskiego szkolnictwa wyższego za granicą
Promocja
polskiego
szkolnictwa
wyższego
za granicą
2013
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Warszawa, 24 maja 2013
KALENDARIUM 2013
Targi
5
IMPREZ
IMPREZY ZREALIZOWANE
Konferencje i targi
LITWA - Wilno, 7-9.02.2013 (MNiSW)
GRUZJA - Tbilisi, 15-16.02.2013 (FRSE)
APAIE – Hongkong, 11-14.03.2013 (FRSE)
KAZACHSTAN – Ałmaty , 11-13.04.2013 (FRSE)
UKRAINA – Kijów 11-13.04.2013 (MNiSW/FRSE)
KALENDARIUM 2013
IMPREZY ZREALIZOWANE
Uczestnicy:
 Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 Collegium Civitas
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
i Transportu we Wrocławiu
Biuro Uznawalności Wykształcenia
 Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
i Wymiany Międzynarodowej
 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
 Instytut Polski w Wilnie
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
 Uniwersytet w Białymstoku
 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
 Uniwersytet Jagielloński
 Uczelnia Łazarskiego
 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
 Uniwersytet Łódzki
 Uniwersytet Śląski w Katowicach
 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 Politechnika Łódzka
 Politechnika Gdańska
 Politechnika Warszawska
 Politechnika Wrocławka
 Akademia Morska w Szczecinie
 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu




34
INSTYTUCJE
Targi edukacyjne Studijos
LITWA, Wilno, 7-9 lutego 2013
Instytucja koordynująca: MNiSW (współpraca: Instytut Polski w Wilnie)
International Fair for Overseas Studies
GRUZJA, Tbilisi, 15-16 lutego 2013
Instytucja koordynująca: FRSE
Konferencja i targi APAIE
Hong Kong, 11- 14 marca 2013
Instytucja koordynująca: FRSE
Targi Education Abroad w Kijowie
UKRAINA, Kijów, 11-13 kwietnia 2013
Instytucja koordynująca: MNiSW
Targi Education and Career w Ałmatach
KAZACHSTAN, Ałmaty, 11-13 kwietnia 2013
Instytucja koordynująca: FRSE
Publikacje
Publikacje w wersji elektronicznej dostępne na:
www.issuu.com/groups/ready_study_go_poland
KALENDARIUM 2013
Targi
IMPREZY PLANOWANE
Konferencje i targi
NAFSA – St. Louis, USA
26-31.05.2013 (MNiSW)
EAIE – Stambuł, Turcja
10-13.09.2013 (FRSE)
CHINY – Pekin (MNiSW)
(impreza do potwierdzenia)
Konferencje
i targi
25th Annual EAIE Conference
Stambuł, Turcja 10-13 września 2013
Rejestracja na konferencję:
http://www.eaie.org/conference
Rejestracja dyżurów na polskim stoisku:
http://highereducationinpoland.org.pl/EAIE
DZIĘKUJĘ
ZA UWAGĘ
Agnieszka Pietrzak
Dyrektorka Promocji i Komunikacji