N U M E R O L O G I... KWADRATY MAGICZNE

Komentarze

Transkrypt

N U M E R O L O G I... KWADRATY MAGICZNE
NUMEROLOGIA
KWADRATY
MAGICZNE
To znane od wieków (Pitagoras, Agrippa) tabele z polami wypełnionymi
cyframi , których suma w pionie i w poziomie , a także po przekątnej
jest taka sama .
Udostępnił je szerszemu poznaniu Paracelsus zwany „największym
Magiem Chrześcijaństwa”.
Kwadraty Magiczne przyporządkowane są siedmiu planetom i noszą
ich nazwę ̶ Kwadrat Słońca , Kwadrat Księżyca , Kwadrat Jowisza ,
Kwadrat Merkurego , Kwadrat
Saturna .
Wenus , Kwadrat Marsa , Kwadrat
Właściwie stosowane stanowić mogą potężne Talizmany , Amulety ,
działając na podświadomość , a także oddziaływując promieniowaniem
kształtu oraz wibracją liczb .
Największe możliwości zastosowania stwarza Kwadrat Jowisza ,
gdyż na jego kanwie jest możliwe rozpisanie każdej Daty Urodzenia ,
a zatem stworzenie Indywidualnego Talizmanu ̶ Kwadratu dla danej
Osoby .
Najlepiej jest , gdy liczby w Kwadracie Magicznym nie powtarzają
się , nie występuje w nim zero oraz liczby ujemne .
Jednak są osoby , które mają trudną ̶ Numerologicznie Datę
Urodzenia. Dla takich osób konieczne jest wyliczenie wszystkich
podstawowych wariantów Kwadratu Magicznego , które będą się
wzajemnie uzupełniać .
Rozróżniamy sześć podstawowych wariantów Kwadratu Magicznego
1. Kwadrat Osobisty ̶ oddziaływujący na wszystkie sfery życia .
2. Kwadrat Zdrowia ̶ oddziaływujący na zdrowie fizyczne i psychiczne.
3. Kwadrat Miłości
̶ oddziaływujący na przyjaźń, miłość .
4. Kwadrat Szczęścia ̶ oddziaływujący na wszystkie sfery życia .
5. Kwadrat Sukcesu ̶ oddziaływujący na wiedzę , biznes , fortunę .
6. Kwadrat Fortuny ̶ oddziaływujący na pieniądze , bogactwo, fortunę.
Mając już wyliczony Indywidualny (wynikający z Daty Urodzenia)
Kwadrat Magiczny , albo kilka jego wariantów , możemy oddziaływać
na wybrane sfery życia , w których oczekujemy poprawy .
Aby wzmocnić oddziaływanie Kwadratu Magicznego wskazane jest :
1. Nauczyć się go na pamięć i przywoływać w formie medytacji ,
wielokrotnie w myślach go powtarzać (kolejność powtarzanych
cyfr w poszczególnych wierszach jest zależna od Daty Urodzenia
i Kompasu FENG SHUI , który dzieli osoby na ludzi Wschodu
i ludzi Zachodu . Dla jednych wskazane jest powtarzanie kolumn
w pionie, a dla drugich ̶ rzędów liczb w poziomie) .
Dodatkowo można :
2. Mieć wizerunek Kwadratu i często nań spoglądać , nosić przy sobie.
3. Napisać , wyhaftować , itp. w miejscach należących do określonej
sfery , właściwy i odpowiedni wariant Kwadratu .
4. Wykonując specjalne rytuały spalać w płomieniu świec , palonych
w tym celu , papierowy zapis Kwadratu wraz z wypowiadaną
prośbą , pragnieniem , życzeniem , rozkazem , żądaniem .
5. Wyliczyć najkorzystniejsze dane wszystkich Kwadratów zmieniając
Numerologicznie trudną Datę Urodzenia ̶ dotyczy szczególnie Osób
Urodzonych w fazie Księżyca Ubywającego .
MAG ARIES ̶ jest jedynym znanym Numerologiem w Polsce
oferującym ̶ Indywidualne Kwadraty Magiczne .
MAG ARIES przyjmuje Zamówienia na wyliczanie Indywidualnego
Kwadratu Magicznego wraz z nauką praktycznego jego zastosowania
UWAGA ! Treść opisu Kwadraty Magiczne ,
oferowane przez MAGA ARIESA ̶ JEST ZASTRZEŻONA .
AUTOR – WYKONAWCA – MAG ARIES
ASTROLOG , KONSULTANT FENG – SHUI
NUMEROLOG , NATUROTERAPEUTA
Tel. +48/720 300 000 , +48/720 050 000
+48/790 333 000 , +48/790 303 030 , +48/720 399 999
TELEFONY CZYNNE OD 900 DO 2300
www.magiabialoczarna.com