Komputery przemysłowe

Komentarze

Transkrypt

Komputery przemysłowe
raport
prezentacje
Komputery przemysłowe
oferowane przez firmę Guru Control Systems
P
rzez termin „komputery przemysłowe” powszechnie rozumie się komputery przystosowane do pracy
w ciężkich warunkach środowiskowych.
Tymczasem jako definicję należałoby raczej przyjąć: wszelkie urządzenia komputerowe nieprzeznaczone do zastosowań
biurowych i domowych. Po przyjęciu takiej definicji można wyodrębnić następujące kategorie tych wyrobów:
● komputery wbudowane
● sterowniki przemysłowe o otwartej architekturze komputerów
● jednopłytkowe układy komputerów AllIn-One
● komputery sterujące i monitorujące procesy
● komputery przystosowane do pracy
w ciężkich warunkach środowiskowych
– w halach produkcyjnych, na zewnątrz,
w pojazdach, kopalniach, na polu walki
● komputery panelowe do zabudowy w kioskach informacyjnych, punktach sprzedaży, samoobsługowych urządzeniach
usługowych.
Oczywiście poszczególne kategorie zachodzą na siebie np. komputer podróżny w samochodzie można zaliczyć zarówno do pierwszej jak czwartej i piątej kategorii.
Firma Guru Control Systems specjalizuje się w produkcji, integracji i dystrybucji komputerów przemysłowych we
wszystkich wymienionych kategoriach jak
również w dystrybucji podzespołów do ich
budowy.
Sterowniki przemysłowe o otwartej architekturze komputerów PC zostały omówione w naszym artykule w numerze styczniowym miesięcznika Elektronik. Są to
urządzenia o modułowej konstrukcji sterowników PLC, ale o architekturze i sposobie programowania komputerów PC. Nasza firma oferuje duży wybór jednostek centralnych oraz modułów we-wy.
Do zastosowań wbudowanych oferujemy całą gamę komputerów jednopłytkowych począwszy od miniaturowego standardu PC/104 o wymiarach płytki 90mm
x 96mm, przez nieco większy Wafer (o wymiarach dysku 3,5”), bardzo uniwersalny
Epic (NANO) o wymiarach 115mm x
165mm, średni Nova (wymiary napędu
5,25”), po największy Pos. Mogą one pracować pod kontrolą każdego systemu operacyjnego przeznaczonego dla komputerów
PC. Niektóre z nich są także oferowane
z systemem Windows CE.
Na bazie oferowanych przez nas kart pomiarowych, akwizycji danych, wejść-wyjść
cyfrowych, analogowych, przekaźnikowych, interfejsów GPIB, CAN, akwizycji
obrazów itp. budujemy komputery przemysłowe – monitorujące i sterujące procesy przemysłowe. Są one montowane
w obudowach 19”, panelowych, walizkowych, naściennych, wolnostojących. Zajmujemy się także dystrybucją takich kart,
obudów, zasilaczy AC-DC, DC-DC, redundant, monitorów i klawiatur do pracy
w ciężkich warunkach.
Guru Control Systems oferuje również
gamę komputerów panelowych – przeznaczonych do zabudowy w pulpitach sterowniczych maszyn i urządzeń, pojazdach, kioskach informacyjnych itp. Są wersje z monitorem LCD o przekątnej od 6,4” do 19”.
Od bardzo małych i płaskich, pracujących
bez wentylatora, do dużych w których można instalować standardowe karty rozszerzeń
PCI. Każdy model może być wyposażony
w ekran dotykowy.
Produkujemy także, w oparciu o własną,
specjalną konstrukcję, komputer przemysłowy do pracy w warunkach bardzo wysokiej wilgotności, zanieczyszczenia, niskich temperatur. Ma on całkowicie hermetyczną obudowę ze stali szlachetnej, specjalny system odprowadzania ciepła. Znajduje zastosowanie głównie w zakładach spożywczych, przetwórstwa mięsa itp. Inny wariant tego komputera przeznaczony jest do
pracy w samochodach.
Więcej informacji można znaleźć
na stronach internetowych firmy:
www.guru.com.pl
Kontakt: tel. 022 831 10 42,
e-mail: [email protected]
Krzysztof Andrzej Kamiński
Guru Control Systems
Elektronik
| KWIECIEŃ, 2006
45