zobacz

Komentarze

Transkrypt

zobacz
Scenariusz zajęć modelowych z wykorzystaniem języka angielskiego
przeprowadzonej przez nauczycielkę
mgr Monikę Sołtysiak w grupie dzieci 4-5-letnich
Cele ogólne :
 utrwalenie poznanego słownictwa: zwroty grzecznościowe, liczebniki 1-10, kolory
 rozwijanie sprawności słuchania ze zrozumieniem
 doskonalenie umiejętności rozumienia komunikatów ustnych
 zachęcenie do używania języka angielskiego w zabawie
Cele szczegółowe (dziecko):
 postępuje zgodnie z instrukcją nauczyciela
 śpiewa piosenkę
 wymienia kolory w j. angielskim
 powtarza rymowankę za nauczycielem
 podejmuje próbę budowania prawidłowych pytań i odpowiedzi (What colour is it…?
Blue, It’s blue)
 prawidłowo przelicza po polsku lub po angielsku w zakresie 10
Metody:
 metoda reagowania całym ciałem (TPR - Total Physical Response)
 metoda audiolingwalna
 storytelling
 czynna – zadań stawianych do wykonania
 słowne - rozmowa, objaśnienia
Formy:
 zbiorowa
indywidualna
Środki dydaktyczne:
 ilustracje przedstawiające słownictwo (flashcards), sylweta Jesieni, płyty CD
z piosenkami, koszyki, kolorowe liście, szale, klej, pasy kartonu, wiersz
Przebieg:
1. Song- powitanie „Make a circle” – usiądźmy w kole
Make a circle round and round
Make a circle big, big, big
Small, small, small
Make a circle up, up, up
Down, down, down
Now sit down
2. Wprowadzenie w tematykę zajęcia poprzez krótkie opowiadanie nauczycielki
i recytację fragmentów wiersza E. Ostrowskiej „Bajka o Jesiennym szalu” –
(„Wchodzi” Pani Jesień – pokaz sylwety Jesieni)
Idzie lasem Pani Jesień
I maluje liście w lesie.
Te są żółte, te czerwone,
A te jeszcze są zielone.
Liście piękne, kolorowe
Lecą dzieciom wprost na głowę.
Chodzi Jesień zadumana
Już mnie mrozy ziębią z rana.
Wkrótce przyjdą chłody, deszcze,
a tu szala nie mam jeszcze.
Wiem, co zrobię! –
nazbierać liści mogę
i z pomysłu swego rada
w długi rządek je układa.
Pani Jesień układa z liści szal (rytmicznie: kolor czerwony, żółty, brązowy).
Pokażcie mi proszę, czerwone, żółte, brązowe liście (Show me red, yellow, brown leaves.)
3. Song – „Yes – no” – piosenka „Tak-Nie”
4. „True- Fals” (Prawda- Fałsz) – zagadki do wiersza.
5. Zabawa matematyczna - Segregowanie liści –
Nagle zrywa się wiatr i rozsypuje listki z szala Pani Jesieni po sali:
Jakąś psotę zrobić muszę.
Wiem!… Jesieni szal rozrzucę!
Pomagamy Pani Jesieni zbierać liście – segregowanie listków wg kolorów do trzech
koszyczków- zbiór listków czerwonych, żółtych i brązowych. Zadawanie pytania – Co to za
kolor? - „What colour is it?’
6. Song- Piosenka „One, two” („Raz, dwa”)Przeliczanie listków
- Ile czerwonych listków ma Pani Jesień? (jeden) how many red leaves are tere?
- Ile żółtych listków ma Pani Jesień? (dwa) how many yellow leaves are tere?
- Ile brązowych listków ma Pani Jesień? (trzy) how many brown leaves are tere?
7. Zabawa matematyczna -Układanie rytmów - układamy szale dla Pani Jesieni –
praca na dywanie. Układanie liści wg dowolnego rytmu na paskach papieru
i przyklejanie ich.
8. Zakładanie szali - Put your scarf on, Take your scarf off- Załóżcie szal, zdejmijcie
szal.
9. Song - zabawa muzyczno-ruchowa– „I see something blue” – „Widzę coś
niebieskiego” – Dzieci poruszają się po sali w rytm muzyki, poszukują przedmiotów
w danym kolorze występującym w piosence np. I see something blue – widzę coś
niebieskiego – wskazują na przedmiot w kolorze niebieskim.
10. Rhyme –zabawa logorytmiczna - “Leaves, leaves falling down”
Leaves, leaves falling down
(liście, liście opadaja)
Falling to the ground
(opadaja na ziemię)
Red and yellow
( czerwone i żółte)
Orange and brown
(pomaranczowe i brązowe)
Leaves are falling down
(liście opadają)
Dzieci spacerują po kole trzymając w dłoniach liście w różnych kolorach.
Powtarzają słowa rymowanki wspólnie z nauczycielem. Gdy w rymowance zostanie
wymieniony liść w kolorze który trzymają, przykucają.
11. Song -Pożegnanie „Bye,bye”
Sing good-bye, good-bye
Good-bye Franek
Good-bye Zosia
Good-bye Kasia
Good-bye everyone good-bye.
Opracowała i przeprowadziła:
mgr Monika Sołtysiak
PM10

Podobne dokumenty