zobacz gazetę

Komentarze

Transkrypt

zobacz gazetę
Szanowni Goście!
W imieniu Senatu oraz liczącej dwa
tysiące osób społeczności akademickiej
witam 710 dzisiaj immatrykulowanych
studentów oraz 44 uczniów Akademickiej Szkoły Ponadgimnazjalnej. Niebawem naukę inauguruje 128 studentów
Uniwersytetu Złotego Wieku, którzy są
nam szczególnie bliscy.
Drodzy Immatrykulowani Studenci!
Gratuluję Wam wyboru. Trud włożony w zdobycie wyższego wykształcenia będzie procentował w całym Waszym dorosłym życiu. Czeka Was wiele pracy, wyrzeczeń, stresów, ale także i radości z własnych zwycięstw, osiągnięć i sukcesów.
Corocznie nasi studenci uczestniczą w organizowanych przez Uczelnię
obozach narciarskich, spływach kajakowych, regatach żeglarskich oraz współorganizują Łomżyńskie Juwenalia – za
co szczególnie samorządowi studenckiemu dziękuję. Tradycyjnie studenci
studiów stacjonarnych uczestniczą w
wyjeździe integracyjnym do Szwecji.
Okres studiów to – obok nauki –
czas, w którym rządzą prawa młodości.
Nie zapomnijcie o tym i wykorzystajcie
go jak najlepiej. Mając to na uwadze,
zgodnie z tradycją, potwierdzam gotowość fundowania obrączek małżeńskich parom, które udowodnią, że poznały się w Wyższej Szkole Agrobiznesu. Mamy szczęśliwą rękę: w minionym
roku akademickim sześć, a w sumie 44
pary zawarło związek małżeński i... nikt
nie informował o rozwodzie. A doczekaliśmy się już kilkudziesięciu wnuków!
Życzę Wam w imieniu Senatu Wyższej Szkoły Agrobiznesu, zaproszonych
gości, wszystkich wykładowców i pracowników samych sukcesów w nauce
oraz dobrego czasu w naszej Uczelni.
JEGO MAGNIFICENCJA REKTOR
PROF. ROMAN ENGLER
WYŻSZA SZKOŁA AGROBIZNESU
W ŁOMŻY
www.narew.info
[email protected]
Kuba Pyliński z Grajewa i Andrzej Bąk z Zambrowa są pełni
optymizmu, zapału i wiary we
własne siły. Poznali się podczas
inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży. Wybrali budownictwo: obaj nieraz trzymali
kielnię w dłoni. Kuba już od
dziecka pomagał tacie na budowach, zaś Andrzej jest cieślą.
Pierwszy marzy, żeby po studiach zostać szefem własnej
firmy, a drugi chce zostać kierownikiem budowy.
Podczas piętnastej inauguracji
roku akademickiego w Wyższej
Szkole Agrobiznesu w Łomży immatrykulowano 710 nowych studentów. Każdego z żaków Jego Magnificencja Rektor prof. Roman Engler
pasował buławą na studenta WSA.
Mimo niżu demograficznego, uczelnia odnotowała najwyższy nabór w
historii, z dwudziestoprocentowym
wzrostem w stosunku do ubiegłego
roku. Po raz pierwszy aula nie pomieściła studentów pierwszego roku
i inaugurację przeprowadzono w hali sportowej WSA.
Inauguracyjny wykład pt. „Jako
w niebie, tako i na Ziemi” wygłosił
wykładowca WSA dr Stanisław Bajtlik z Centrum Astronomicznego
im. Mikołaja Kopernika Polskiej
Akademii Nauk, zabierając słuchaczy w międzygalaktyczną podróż intelektualną w najdalsze regiony
wszechświata.
Tegoroczni maturzyści najchętniej wybierali budownictwo, rolnictwo i towaroznawstwo, jako kierunki
dające najszersze perspektywy zawodowe w naszym regionie. Zaintereso-
wita!
uhonorowano 178 uczniów. Stypendyści niejednokrotnie podkreślali,
jak ważne było zarówno pomoc finansowa, jak również docenienie ich
pracy i sukcesów.
W tym roku „Janko Muzykant”
ofiarował po 2 000 zł czwórce
uczniów polskich szkół na Litwie z
rejonu Niemenczyna i Solecznik
oraz dwójkę z Akademickiej Szkoły
Ponadgimnazjalnej przy WSA.
Corocznie studenci WSA uczestniczą w obozach narciarskich, w pływających na promie do Szwecji obozach integracyjnych, w spływach kajakowych, w regatach żeglarskich
oraz współorganizują Łomżyńskie
Juwenalia. Od siedmiu lat uczelnia
stwarza możliwość zarobienia w największej farmie warzywnej w Anglii i
w farmach kwiatowych w Norwegii.
W tym roku w wakacje ok. 140 stu-
waniem cieszyła się też informatyka,
a na pielęgniarstwo, bezpłatne, bo
całkowicie dotowane z budżetu państwa i EFS-u przyjęto blisko 200 studentek. Skusiły je wysokie stypendia
naukowe i socjalne oraz wysoki poziom prowadzonych zajęć.
JM Rektor prof. Roman Engler
przyznał wyróżnienia osiemnastu
najlepszym studentom, gratyfikując
ich nagrodą od 1 500 do 3 000 zł.
Corocznie uczelnia przeznacza
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ok. 2 mln 300 tys.
zł na stypendia naukowe i pomoc
materialną. W poprzednim roku
akademickim 680 studentów otrzymało stypendium socjalne, a 160 korzystało i korzysta z dopłat do akademika, płacąc tylko 50 zł miesięcznie, Na stypendia naukowe przeznaczono ok. 600 tys. zł: 128 osób
Fot. Mirosław R. Derewońko, Archiwum WSA w Łomży
5 października 2010 r.
nr 148 rok IV
Te l ew i z j a Ł o m ż a
oglądaj w internecie
www.tvlomza.pl
nakład 15 000 egz.
gazeta B E Z P Ł AT N A
nakład 15 000 egz.
gazeta B E Z P Ł AT N A
nakład 15 000 egz.
ŁĄCZY NAS
WYSOKIE MAZOWIECKIE: Ciechanowiec, Czyżew-Osada, Klukowo, Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Nowe
Piekuty, Sokoły, Szepietowo KOLNO: Grabowo, Mały Płock , Stawiski, Turośl ŁOMŻA: Jedwabne, Nowogród,
Miastkowo, Piątnica, Przytuły, Śniadowo, Wizna, Zbójna ZAMBRÓW: Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo
otrzymało takie stypendium w wysokości od 1 500 do 5 000 zł.
Tradycyjnie już w czasie inauguracji zostały wręczone stypendia
„Janka Muzykanta”, które od 11 lat
związane są z Wyższą Szkołą Agrobiznesu. Pomysł fundowania stypendiów i założenia Kapituły Darczyńców wyszedł od Rektora WSA prof.
Romana Englera. Ideą było wsparcie
finansowe młodzieży zdolnej, pracowitej, mogącej pochwalić się znaczącymi osiągnięciami szkolnymi, a
znajdującej się w trudnej sytuacji
materialnej. We wszystkich edycjach
dentów zarobiło od 10 do 20 tysięcy złotych.
Wyższą Szkołę Agrobiznesu
ukończyło 3 785 absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i
magisterskich oraz 1 228 absolwentów studiów podyplomowych. Ceniona w Łomży, w regionie i w Polsce uczelnia była organizatorem lub
współorganizatorem 26 konferencji
naukowych, seminariów oraz imprez
międzynarodowych, ogólnopolskich
i regionalnych, w których uczestniczyło ok. 8 000 osób.
MIROSŁAW R. DEREWOŃKO
2 NA TAPECIE
NAREW EXTRA TYGODNIK – ŁOMŻA
Powstanie Warszawskie w okupowanej przez Niemców stolicy Polski wybuchło 1 sierpnia 1944 r. Skapitulowało po 63 dniach krwawych walk i
bohaterstwa... Ocenia się, że zginęło
w nim od 180 do 200 tysięcy bezbronnych cywili... Powstańców z
bronią w ręku było ok. 25 tysięcy,
z czego 18 tysięcy zginęło lub
zostało rannych... Prawie cała
lewobrzeżna Warszawa została
spalona lub wysadzona w powietrze... Praga na prawym brzegu
Wisły ocalała, bo po
k i l k u
dniach od
wybuchu
wycofali się
stamtąd powstańcy...
Muzeum Północno- Mazowieckie w Łomży powstało w 1946 r.
Otwarto je w marcu 1948 r. W jego
skład wchodzi Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie i Galeria Sztuki Współczesnej w Łomży.
Poprzednie siedziby: aleja
Legionów 18 (obecnie 26) w latach 1948–1956, ul. Sadowa w
latach 1956-1980, Dom Pastora
przy ul. Krzywe Koło w latach
1980-2006.
Potem praski brzeg zajęła Armia
Czerwona, na której pomoc bez
skutku liczyła konająca stolica...
„Przyjaciele ze Wschodu” zostawili nam po wojnie symboliczny
„prezent” w postaci Pałacu Kultury i Nauki im. Józefa Stalina oraz
blisko 45 lat dominacji sowieckiej... Historię w 60. rocznicę Powstania Warszawskiego przedstawił łomżyński
malarz i
r ysownik Jerzy Swoiński
(1944 –
2005)...
W 2005 r. przekazano budynek
przy ul. Dwornej 22c na potrzeby
muzeum. Placówka rozpoczęła
działalność w tym obiekcie 1
kwietnia 2006 r.
W lipcu 2009 r. rozpoczęły się
prace remontowe, modernizacyjne i adaptacyjne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na kwotę prawie 4 milionów złotych.
(MRD)
Po remoncie powierzchnia
użytkowa wyniesie 1 913 mkw.
w tym 215 mkw. to sale wystaw czasowych, 246 mkw. to
sale wystaw stałych, około 250
m kw. to powierzchnia magazynowa.
Termin zakończenia prac planowany jest na 31 października
2010 r., a pierwsza wystawa czasowa na początek 2011 roku.
(MRD)
wtorek 5 października 2010
Wrażliwy Poeta, dowcipny
Konferansjer i znakomity Harmonijkarz Dariusz Gałczyk (lat
44) nie żyje. Zmarł tragicznie
29 września A. D. 2010 r. w
Łomży. Ponad 200 bliskich i
przyjaciół pożegnało Go na
nowym cmentarzu w słoneczne
popołudnie, 2 października,
zaś wieczorem wspominało
podczas koncertu „In Memoriam” w Kafeterii. Zjawili się Jego koledzy z zespołów, z którymi długie lata fantastycznie grał
na dziesiątkach harmonijek, m.
in.: Polityka, Holy Water, Studio Band i Po Godzinach.
Wspomnienia o przedwcześnie
Zmarłym przedstawi portal Narew. info.
Darku, pokój Twojej
duszy...
MIROSŁAW R. DEREWOŃKO
I Forum Kobiet
Jak mądre i sympatyczne założycielki Forum Kobiet w Łomży obiecały, tak i zrobiły. W sobotę, 9 października 2010 r., o godz. 11 w
sali Filharmonii Kameralnej przy ul. Nowej 2 spotkają się, aby słuchać prelekcji, dyskutować o swojej roli w społeczeństwie, zachwycać się sztuką i pogadać o ciekawym i pracowitym życiu.
– Odwiedzi nas Henryka Krzywonos z Gdańska, legenda Solidarności, jedna z
trzech kobiet, które podtrzymały strajk w stoczni w 1980 r., gdy mężczyźni chcieli
się rozejść – mówi z wielkim zapałem dziennikarka Ewa Sznejder. – Dała się dobrze
poznać jako prowadząca rodzinny dom dziecka, w którym opiekę znalazło dwanaścioro wychowanków. Przedstawi nam swoje refleksje pod wymownym tytułem „Siła kobiety”.
Drugą prelegentką będzie Mirosława Kątna, specjalistka od spraw wychowania
i współtwórczyni ustawy przeciwko przemocy domowej. Jej wykład nosi tytuł „Matka Polka”. Trzecia prelegentka Dorota Michniewicz to bizneswoman, która przeszła szczeble kariery zawodowej w koncernach, dlatego jej wykład „Kobieta w biznesie” zostanie poparty przykładami z własnego doświadczenia.
Następnie rozpocznie się panel dyskusyjny „Aktywność kobiet – impulsy i bariery”, pokaz mody Moniki Orłowskiej oraz Moniki Baczewskiej i spektakl w reżyserii polonistki Anny Klozy „Niekochane” w wykonaniu uczennic VI LO w Białymstoku. Podczas Forum zobaczymy wystawy, posłuchamy muzyki i odwiedzimy stoiska kosmetyków. Przy kawce panie oddadzą się pogaduchom o tym, co je cieszy
i co boli.
Forum Kobiet powstało 26 lipca 2010 r. w Łomży jako apolityczny klub, pobudzający aktywność pań w życiu publicznym miasta. Tworzą go, m. in.: gospodyni Salonu Sztuk Anna Jakubowska, restauratorka Anna Poleszuk, przedsiębiorczyni Wanda Wałkuska, bibliotekarka dr Krystyna Hoffman, ekonomistka dr Krystyna Leszczewska, laryngolożka Lilianna Lechowicz, pełnomocniczka rektora WSA
Bożena Święszkowska, bankowiec Maria Konopka oraz radne Bogumiła Olbryś i
Agata Gołaszewska. Swoim przykładem chcą zainspirować mieszkanki Łomży i
przekonać, że obecność kobiet we władzach stowarzyszeń i organizacji oraz na kierowniczych stanowiskach urzędów jest potrzebna nam wszystkim.
MIROSŁAW R. DEREWOŃKO
Powodzenia!
BABSKIM OKIEM
REDAKCJA:
18-400 Łomża, Stary Rynek 13;
e-mail: [email protected]
tel./fax 86 216 71 07
WYDAWCA:
Stowarzyszenie
Edukacyjno-Ekologiczne
Ed & Eco
PREZES WYDAWNICTWA:
Marek Lechowicz
REDAKTOR NACZELNA:
Alicja Jaszczuk
SEKRETARZ REDAKCJI:
Tomasz Jerzy Matczak
DYREKTOR
BIURA REKLAMY i OGŁOSZEŃ:
Monika Strzelecka
tel. 600 680 638
e-mail: [email protected]
www.narew.info
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności
za treść zamieszczanych ogłoszeń i zastrzega
sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów.
Jesienne poranki są zapowiedzią całego dnia.
Podobnie jest z naszym życiem. Nic nie zapowiada
szczęścia czy nieszczęścia gdy przychodzimy na
świat. Jesteśmy jak biała kartka papieru i dopiero
powoli los, życie i my sami piszemy na tej kartce albo wszystko, albo tylko wybiórcze fakty i wydarzenia.
Czasem jest tak, że po drodze tracimy coś lub
kogoś, wtedy na białej kartce papieru zostaje przerwa.
Takie filozoficzne dysputy prowadziłyśmy z
Zuzką w drodze na spacer do lasu. Babie lato snuło
się na drodze, wplątywało się chwilami we włosy i
czepiało kurtek.
Dziwne to nasze życie – powiedziała Zuzka. Gnamy przed siebie na oślep, nie potrafimy
dostrzec w drugim człowieku piękna. Machamy ręką na pijaka, który leży na drodze, bo to
tylko pijak. Tak jakby nie był to człowiek. Taki
sam stosunek mamy do bezpańskich zwierząt.
Zobacz ile psów biega po naszej wiosce. Najwięcej jest ich po weekendach. Niektóre warują na skraju lasu, z czego wynika, że właściciel
lub właściciele przyjechali na grzyby i przy
okazji zostawili „na zawsze” przyjaciela. Co by
Gdy już opadną mgły
nie mówić pies to przyjaciel i to najwierniejszy
jakiego człowiek może mieć. Nigdy nie ugryzie
swego pana, a jeśli zrobi to niechcący to przyjdzie i poliże, będzie się łasił. Zuzka była dziś w
filozoficznym nastroju, ani razu nawet się nie
uśmiechnęła.
Widzisz – powiedziałam, to jest właśnie związane też z tą białą kartką papieru. Robimy na niej zapiski tylko takie jakie chcemy. Uciekamy od problemu, usprawiedliwiamy się
przed własnym sumieniem.
Tak jak zauważyłaś leżący pijak
przy drodze to dla nas nie człowiek, porzucony
pies, to tylko zwierzę, a my siebie szumnie i dumnie
nazywamy CZŁOWIEKIEM, co brzmi dumnie i tacy jesteśmy dumni z ze swojego małego czy większego draństwa.
W lesie spotkałyśmy sąsiadkę z wiadrem dorodnych podgrzybków, stanęłyśmy we trzy i zaczęły-
śmy jak to kobiety rozmawiać o życiu i oczywiście
o naszych mniej lub bardziej osobistych.
Sąsiad się ożenił – zaczęła pani Jadzia sąsiadka,
ten po prawej stronie od pani domu.. Ale wesela nie
było, podobno matka młodej dni ma policzone.
Tak to teraz jest, że człowiek nie wie, czy planując
wesele nie będzie musiał
za chwilę w stypie uczestniczyć.
Wszechobecna chemia powoduje, że truje
nas wszystko. Ostatnio
przeczytałam, że każde
dziecko, które rodzi się w Polsce, rodzi się z alergią
Alergicznie też reagujemy na draństwo – dodałam. Nie potrafimy się jednak przeciwstawić, bo się
po ludzku boimy. Utraty pracy, gniewu przełożonego i tak gorzkniejemy z tym wszystkim w środku.
Masz rację – dodała Zuza. Ostatnio w pracy u
mojego osobistego zasłabł jeden z pracowników. Był
po prostu osłabiony choroba. Przychodził z temperaturą do pracy, bo bał się że przy redukcji etatów,
on zostanie pierwszy zwolniony, a miał na utrzymaniu żonę i dwójkę dzieci.
A co na to jego przełożony? – zapytałam
Nic, po prostu nic. Pracownik jest pracownikiem, a nie „człowiekiem”, jest potrzebny do pracy,
a nie po to żeby chorował.
Jesteśmy na co dzień zasnuci niewidzialną
mgłą, żeby nie było widać tego jacy jesteśmy naprawdę. Mgła ma jednak to do siebie, że opada, gdy
wschodzi słonce. Gdy opadnie odsłania wszystko.
Nasz życiowy stosunek do drugiego człowieka, nasze dobre lub złe /w przenośni/ serce.
Gdy opada mgła, ta jesienna ukazuje nam też
piękno tego co nas otacza. Zobacz – powiedziała
Zuza wiewiórka zbiera orzechy z leszczyny, robi zapasy na zimę, a mrówki powoli zasłaniają wejście do
mrowiska. Trochę to jeszcze potrwa, ale idzie zima
Poranne mgły, jesienne słońce, pachnące miodem
wrzosy i my ludzie, którzy otuleni mgłą i nitkami
babiego lata staramy się odgrodzić, otulić przed
światem. Mamy ze sobą wiele wspólnego, tylko czasem nie dostrzegamy tego piękna.
ALICJA
NAREW EXTRA TYGODNIK – ŁOMŻA
wtorek 5 października 2010
WYSOKIE MAZOWIECKIE 3
XV Święto Plonów na Wileńszczyźnie
Wileńszczyzna obchodziła swoje dożynki tradycyjnie w Pikieliszkach w dworku marszałka
Józefa Piłsudskiego. Na zaproszenie Marii Rekść, mer samorządu rejonu wileńskiego, w
święcie plonów uczestniczyli
przedstawiciele
samorządu
miasta Wysokie Mazowieckie:
zastępca burmistrza Ewa Konarzewska, wiceprzewodniczący Rady Miasta Ryszard Flanc i
radna Alina Zdziarska.
Podczas dwudniowego pobytu na
Wileńszczyźnie goście z zaprzyjaźnionych samorządów z Polski uczestniczyli w ceremonii otwarcia nowego polskiego przedszkola w Niemenczynie i
mieli możliwość przekazania upomin-
ków dla nowo otwartej placówki. Nasza
delegacja również przekazała prezenty,
które posłużą dzieciom i wychowawcom.
Zwiedzając przedszkole, napotkaliśmy wiele ciekawych rozwiązań, np., sale przedszkolne są mniejsze niż nasze,
ale dzieci śpią w odrębnych pomieszczeniach na piętrowych, wysuwanych
łóżkach.
Kolejnym punktem programu był
wyjazd do stadniny w Rzeszy. Po obejrzeniu pięknych koni udaliśmy się do
Izby Palm i Użytku Codziennego w
Ciechanowiszkach. Uczestnicy programu mogli skorzystać z warsztatów palmiarskich i samemu zrobić palmę.
Oczywiście, panie z naszej delegacji z
przyjemnością skorzystały z takiej oka-
zji, a pamiątkowe palmy zabrały ze sobą do kraju. Tu też była możliwość degustacji bardzo smacznych ludowych
dań rejonu wileńskiego.
W sobotę, 25 września 2010 r., od
godzin porannych uczestniczono w XV
Świecie Plonów Rejonu Wileńskiego.
Na placu przyległym do dworku marszałka Józefa Piłsudskiego można było
podziwiać wystawę kwiatów jesiennych.
Pomysłowością w prezentacji darów ziemi, mnogością wyrobów rzemieślniczych i przepysznym jadłem, przygotowanym przez gospodynie rejonu wileńskiego, prześcigały się wszystkie stoiska
mieszkańców gmin z rejonu wileńskiego. Cieszyły one oko i podniebienie,
tak że nie można było odmówić degustacji smakołyków, które były wyeksponowane w ciekawy, wręcz artystyczny
sposób.
Po oficjalnym powitaniu uczestników dożynek każda gmina w przepięknym, barwnym korowodzie składała
obfite dary dla pani mer rejonu wileńskiego Marii Rekść. Nasza delegacja
szła w korowodzie razem z Gminą Mejszagoła. A wśród darów było wszystko,
co produkują rolnicy: chleb, wędliny,
owoce, warzywa, miód, ser oraz tradycyjne palmy wileńskie.
Następnie odbyła się dziękczynna
msza święta za zebrane w tym roku
plony, koncelebrowana przez wikarego
parafii św. Rafała Archanioła w Wilnie
ks. Tadeusza Jasińskiego. Po mszy został poświęcony chleb jako symbol plonów, a goście uroczystości byli poczęstowani chlebem, który mer rejonu wileńskiego otrzymała od gospodyni tegorocznych dożynek Anny Kutwickiej,
starosty gminy rzeszańskiej.
Z okazji jubileuszowego święta, gości uroczyście pozdrowił ambasador
Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie Janusz Skolimowski i życzył wszystkim,
aby zbierali się tak licznie także w przyszłości. Za pracę oraz piękne plony rolnikom podziękował również Prezes
AWPL i poseł do Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski. Do pozdrowień dołączył się przewodniczący
Związku Polaków na Litwie i poseł na
Sejm RL Michał Mackiewicz, który życzył „dobrych wrażeń z uroczystości
oraz smacznego chleba”.
Prezes Stowarzyszenia Wspólnota
Polska Longin Komołowski w swoim
wystąpieniu wyraził zadowolenie z tego,
że teraz bez przeszkód można przyjechać na Litwę, by odwiedzić rodaków.
Prezes Wspólnoty Polskiej wręczył mer
rejonu wileńskiego złotą odznakę za
wykonywaną przez nią pracę oraz chleb
z tegorocznych zbiorów od rodaków z
Polski. Nagrodzona została nie tylko
pani mer – przedstawiciele delegacji z
Podlaskiego uhonorowali złotymi krzyżami marszałka Józefa Piłsudskiego,
Waldemara Tomaszewskiego oraz Michała Mackiewicza, co było dla nich
miłym zaskoczeniem.
Podczas programu artystycznego
zespół Wileńszczyzna pod kierownictwem Jana Mincewicza zauroczył zebra-
nych swymi pieśniami i tańcami. Mnóstwo kolejnych występów przyciągnęło
pod scenę licznych widzów, a owacje
nie ustawały.
Wizyta na Wileńszczyźnie nie mogła się obyć bez odwiedzin naszego
Honorowego Obywatela Miasta Ks.
Prałata Józefa Obrembskiego w Mejszagole. Delegacja samorządu miasta Wysokie Mazowieckie wraz z Panią Mer
Marią Rekść z największą radością spotkała się z Księdzem Prałatem. Każde
takie spotkanie upływa w bardzo miłej
atmosferze, są wspomnienia, pytania,
życzenia, a wszystko kończy się tradycyjnie pozdrowieniem Ks. Obremskiego i zaproszeniem „Pamiętajcie, odwiedzajcie mnie zawsze”.
BARBARA SZELĄG
Sprzątanie Łomży Razem dbajmy o środowisko
– Ponad 2 100 osób wzięło udział w akcji „Sprzątanie świata” na
terenie naszego miasta – informuje Łukasz Czech z biura prasowego ratusza. – Byli to głównie uczniowie, przedszkolacy i harcerze.
Zebrali siedem ton śmieci nad Narwią, w parkach i w pobliżu placówek oświatowych. Mieszkańcy Łomży oddali do MPGKiM aż dwie tony elektrośmieci.
– Pierwsi sprzątający pojawili się 16 września br., zaś akcja prowadzona była do
20 września – kontynuuje Łukasz Czech. – Koordynujący ją pracownicy Wydziału
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego wydali 3 000 worków foliowych i rękawic lateksowych, natomiast MPGKiM na wysypisko wywiozło około 7 ton zebranych śmieci. Do tego należy dodać 2 tony elektrośmieci, oddanych przez mieszkańców Łomży do samochodu, ustawionego w kilku częściach naszego miasta przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, którym kieruje dyrektor Arkadiusz Kułaga (na zdj.). W tygodniku „Narew” dziękujemy za pomoc!
W siedemnastej edycji „Sprzątania świata” brały udział dzieci z przedszkoli publicznych nr 2, 5 i 9, uczniowie szkół podstawowych nr 5, 9 i 10, Gimnazjum Publicznego nr 1, Zespołu Szkół Specjalnych, III LO, ZSTiO, ZSMiO oraz harcerze
z 59. Drużyny Harcerskiej Ptaki – Ptakom.
MIROSŁAW R. DEREWOŃKO
Czy można wyrzucić na śmietnik przestarzałe pralki, lodówki, komputery, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, sprzęt audio, żelazka, telefony, wiertarki…? Nie, nie i
jeszcze raz nie!
I to nie tylko dlatego, że ich wyrzucenie na śmietnik może skończyć się
grzywną od 50 do 500 zł. Są ważniejsze
powody.
– Mam nadzieję, że myślący człowiek wie, że jeśli elektrośmieci nie zostaną w odpowiedni sposób rozebrane
i zutylizowane, to zagrażają środowisku
naturalnemu, czyli każdemu z nas –
mówi Zbigniew Szewczyk, kierownik
zakładu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów MPGKiM w Łomży. – Na
szczęście, rośnie świadomość ekologiczna łomżyniaków. Z roku na rok coraz
więcej mieszkańców i firm przywozi do
nas elektrośmieci. Zdarza się, że jednego dnia potrafią przyjechać nawet trzy
pełne ciężarówki!
Elektrośmieci można bezpłatnie
oddać do punktów zbierania. Lista
punktów zużytego sprzętu elektrycznego i elektrycznego powinna być dostępna w każdym urzędzie gminy, natomiast w Łomży można skontaktować
się z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
przy ul. Akademickiej 22 (dawna Poznańska 141, obok PWSIiP, tel. 86 212
51 52). Elektrośmieci można przywozić
od poniedziałku do piątku w godz. 7 –
15.
Więcej szczegółów akcji „Przynieś
z mieszkania do punktu zbierania” podaje ulotka ElektroEko, czyli organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, odbierającej go z
MPGKiM. Warto zajrzeć także na stronę: www.elektrosmieci.pl.
Elektrośmieci można także zostawić bezpłatnie w sklepie, przy zakupie
nowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sklep ma obowiązek przyjąć
tę samą ilość i ten sam rodzaj sprzętu,
co nowo zakupiony, bez względu na
markę.
Zużyte urządzenia trafiają do zakładów przetwarzania. Tam są demontowane, a zawarte w nich niebezpieczne
substancje po wydzieleniu przekazywane są do unieszkodliwienia. Elementy i
surowce odzyskane z elektrośmieci
przewożone są do recyklera, który wykorzystuje je do wytworzenia nowych
produktów.
Elektrośmieci zawierają wiele szkodliwych substancji, które po wydostaniu się z urządzenia przenikają do gleby. Powoduje to zatruwanie środowiska
naturalnego oraz stanowi zagrożenie
dla zdrowia ludzi i zwierząt.
MIROSŁAW R. DEREWOŃKO
4 KOLNO / ZAMBRÓW
NAREW EXTRA TYGODNIK – ŁOMŻA
wtorek 5 października 2010
Grupa aktywnych i skromnych
społeczników promuje lokalną
kulturę, historię i sport. Dlatego warto promować osoby,
które należą do Towarzystwa
Jana z Kolna. Tym bardziej, że
nie tylko zwykli kolnianie doceniają trud działaczy, ale i samorządowcy.
rajdu, realizowanego przez Towarzystwo w ramach projektu „Wyprawy z
Janem”). Niestety, obecnie impreza
została zawieszona, ale tylko tymczasowo. Od 21 lat we wrześniu odbywają się Kolneńskie Biegi Jesieni. W
piątek 10 września z inicjatywy Towarzystwa została zorganizowana
konferencja historyczna. Jej tematem
była 90. rocznica wojny polsko-bolszewickiej.
– Chodziło nam przede wszystkim o to, żeby skorzystała z tej konferencji młodzież. Wiedza o tych wydarzeniach jest bardzo nikła. A przecież
to na naszych terenach odbyły się
– Bardzo pozytywnie oceniam
pracę Towarzystwa na rzecz tradycji i historii Kolna – mówi Grzegorz Jakuć, zastępca burmistrza
Kolna Andrzeja Dudy (na zdj. wiceburmistrz podczas przywitania
uczestników rajdu Magistrala Rowerowa Trójki Augustów – Szklarska Poręba 2010). – Współpraca
układa się nam bardzo dobrze!
Więc jak to wszystko się zaczęło...?
– Nasze Towarzystwo powstało w 2006 roku i obecnie zrzesza
20 członków. Wszystko rozpoczęło się od chęci wydawania „Zeszytów Kolneńskich”, mających na celu promowanie historii, kultury i
sportu w regionie. To było i jest
naszym celem – opowiada Kazimierz Korzep, prezes Towarzystwa
Jana z Kolna.
Towarzystwo organizowało i
organizuje imprezy sportowe.
Każdej jesieni w Lemanie odbywał się festiwal dawnych zabaw
kurpiowskich pod tytułem „Bziodowanie w Lemanie” (na zdj. Kazimierz Korzep z uczestnikami
ostatnie epizody tej wojny. „Rzeź pod
Lemanem”, jak również przejście oddziałów sowieckich przez rzekę Wincentę i internowanie ich na terenie
Prus – dodaje Kazimierz Korzep.
Do zakończonych sukcesem akcji
Towarzystwa Jana z Kolna trzeba zaliczyć remont zabytkowej bramy cmentarnej. Odbyły się trzy kwesty.
Pomimo trudności, udało się
zebrać środki na sfinansowanie projektu renowacji bramy
starego cmentarza. Natomiast
prace remontowe sfinansował
Urząd Miasta Kolno.
Plany na przyszłość?
– Chcemy skupić się na
rozwoju „Zeszytów Kolneńskich” – wyjawia prezes Korzep. – Planujemy również
przygotowanie cyklu spotkań
popularnonaukowych
dla
młodzieży oraz konferencję o
początkach osadnictwa na naszym terenie. Historia założenia Kolna nie jest dokładna,
dlatego pragniemy rzucić na
nią trochę światła. Jeśli uda
nam się pozyskać środki, może uda się opisać na nowo historię naszego regionu. Dalej
będziemy organizować życie
sportowo-rekreacyjne miasta.
Przybliżać młodzieży zabawy
ich rodziców i dziadków.
Chcemy także przypominać ludziom o osobach, które
tutaj działały, o postaciach
naszej kultury i tradycji, np.
Fot. Archiwum /„Miesięcznik Kolneński”
Dobre Towarzystwo Jana z Kolna
pani Florentynie Rainko, postaci znanej wielu pokoleniom, wieloletniej
działaczce, związanej z oświatą. Ciekawą postacią jest ks. Krzewski, który
sprzeciwił się biciu w dzwony w dniu
śmierci Stalina w 1953 r.. Mało ludzi
zna historię naszego regionu. Warto
przypominać mieszkańcom o wydarzeniach i osobach związanych z regionem. Naszym ważnym celem jest
zwłaszcza promocja postaci Jana z
Kolna. Niewiele osób wie o istnieniu
tego podróżnika, który ponoć miał
przed Kolumbem odkryć Amerykę.
Warto przybliżać jego postać nie tylko mieszkańcom Kolna i okolic, ale
również całej Polsce.
BARTŁOMIEJ WITKOWSKI
MIROSŁAW R. DEREWOŃKO
Czerwony Bór w malarstwie
zambrowskich plastyków
W piątek 1października br. w
Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury
w Zambrowie odbył się wernisaż
wystawy będącej owocem tygodniowego pleneru w Czerwonym Borze.
W pracach plenerowych wzięli
udział twórcy z pracowni plastycznej MOK, goście z Warszawy, jak
choćby Ewa Gronostajska – Fron-
czak, autorka indywidualnej wystawy sprzed kilku miesięcy, a także
grupa uzdolnionych plastycznie
więźniów z tamtejszego Zakładu
Karnego. Plastycy – amatorzy pracowali pod opieką Sylwii Bączyk i
Włodzimierza Dąbkowskiego – plastyków zambrowskiego MOK. Wystawione prace wykonano w róż-
Włodzimierz Dąbkowski przy swoich
pracach
nych technikach, od oleju na płótnie po akryl, akwarelę i rysunki
ołówkiem. Prace różniły się także
tematycznie, od urokliwych fragmentów pejzażu Sylwii Bączyk, Ewy
Gronostajskiej – Fronczak, Małgorzaty Bartel, czy Włodzimierza
Dąbkowskiego po rozległe krajobrazy Ewy Morusewicz, Wandy Łukaszewicz czy Zbigniewa Choińskiego.
Dyr. MOK Marta Konopka prezentuje autorów wystawianych prac
Praca Sylwii Bączyk
Znając poprzednie prace
zambrowskich plastyków można było zauważyć pewną zmianę stylu.
Włodzimierz Dąbkowski, prowadzący w MOK pracownię plastyczną, w
rozmowie ze mną powiedział „Malowanie pejzażu w plenerze nie jest
kopiowaniem natury, to szukanie
własnej drogi w wyrażaniu piękna”.
I trudno się z tym nie zgodzić.
TOMASZ MATCZAK
IV OGŁOSZENIA DROBNE
USŁUGI REMONTOWO –
BUDOWLANE
Profesjonalne instalacje elektryczne o odgromowe. Tel. 606 420
321, 884 195 456. 13em
Podłogi – układanie, cyklinowanie bezpyłowe, sprzedaż parkietu,
lakierów, klei w atrakcyjnej cenie.
Tel. 506 19 19 47. 3 em
Mal. Dach. Malowanie dachów.
Tel. 668 141 137. październik
Cyklinowanie, polerowanie, układanie podłóg, schodów itp. Tel. 608
014 410, 86 216 62 88. 13em
DOM
EDWAL – meble na zamówienie.
Projekt gratis. Konarzyce. Tel. 086
218 79 53,
0601 804 117.
Pranie dywanów, tapicerki meblowej i samochodowej sprzętem firmy niemieckiej „Karcher” transport
gratis. Tel. 605 308 087. 1em
BIZNES
USŁUGI FINANSOWE
ROZMAITOŚCI KREDYTOWE: od 5 do 200 tys., konsolidacja, gotówka, hipoteka, samochodowe, specjalnie dla
rolników – miła i profesjonalna obsługa dostosowująca
ofertę do klienta, a także fachowa pomoc w trudnych sytuacjach spłat kredytów, pełna dyskrecja. MEDIACJE sądowe i poza sądowe – rozstrzyganie sporów – ceny
konkurencyjne. Łomża ul. Mickiewicza 57, I piętro, tel. 086
2180 991, czynne pn – pt 9 –
17; Kolno, Plac Wolności 6,
tel. 086 278 11 22; Wysokie
Mazowieckie, Plac Piłsudskiego 14, I piętro, tel. 086 275
31 40. grudzien
Bus – Klima – dvd. Lotniska, wesela, przeprowadzki, wyjazdy zagraniczne (Niemcy, Holandia, Belgia).
Auto – holowanie, tanio i z doświadczeniem. www.expeditif–bus.za.pl
Tel. 503 619 634. 4em
Usługi transportowe, przeprowadzki meblowozem, profesjonalnie,
tanio. Tel. 602 719 686, 86 473 26
47. 4em
Pożyczki gotówkowe do 4.000 zł.
Firma Polskie Finanse, Łomża. Tel.
85 715 55 13, 517 784 902.
Nie daj się wylosować. Przystąp
do największego OFE. Formalności
to pikuś.
Tel. 602 753 191 Pan Pikuś.
grudzień
USŁUGI RÓŻNE
Kompleksowe organizowanie
wiejskich stołów na weselach i innych uroczystościach. Promocyjne
ceny. Tel. 86 219 08 66, 517 651
968.
USŁUGI KRAWIECKIE
Wszystkie rodzaje szycia, zwężanie cholewek, wszywanie gumek,
zamków do butów, kurtek skórzanych, plecaków, toreb podróżnych
oraz ich naprawa. Kożuchy, futra,
plandeki, namioty, żagle, szycie ekstremalnie grubych skór i trudnych
materiałów, nabijanie nap, guzików,
wtorek 5 października 2010
Mieszkanie M-4 – 58 m2, IV piętro w Kolnie, ul. 11 Listopada. Tel.
511 719 140. 3em
Usługi krawiecko – hafciarskie
poprawki krawieckie, usługi prasowalnicze, haft komputerowy, ul. Ks.
Anny 6 (za Stokrotką) Tel. 604 370
743. 7 em
Sprzedam działkę z domkiem
murowanym, podpiwniczonym, w
ogródku działkowym „Relax” cena
do uzgodnienia tel: 510 173 052
Usługi Krawieckie: poprawki
wszystkiego typu, sprzedaż: garnitury, spodnie, koszule, paski, krawaty.
Nabijanie nap, oczek. 18 – 400 Łomża, ul. Małachowskiego 3, ul. Przykoszarowa 20. Tel. 218 75 31. sierpień
Mazury Orzysz mieszkanie 60
m2 – 3 pokojowe parter, cena 90 000
zł. Tel. 664 539 888.
Dom wolno stojący pow. użytkowa 160 m2, piwnica 50 m2, działka
500 m2, garaż w budynku. Łomża,
Kraska. Tel. 608 123 172.
Sprzedam limit na mleko – 70 tys litrów – 15 gr/litr. Limit należy do OSM
Piątnica i zbiornik 550 l w bardzo dobrym
stanie – 5000 zł. Tel. 86 217 52 68.
Siewnik zbożowy (poznaniak),
przyczepę (do Jelcza), brony 3, przewracarko – zgrabiarkę. Tel. 503 009
752. 1 em
ROLNICZE KUPIĘ
Kupie zboże, ilość min 23t. Zboże może być gorszej jakości. Płace
przed załadunkiem, zapewniam
transport. Tel. 509 942 079.
MOTORYZACJA
SALE WESELNE, USŁUGI WIDEO – FILMOWANIE, ZESPOŁY
MUZYCZNE
Zespół muzyczny – wesela i
inne imprezy. Tel. 698 810
570. do odw
Zdjęcia ślubne – imprezy
okolicznościowe. Tel. 606
238 444. do odw
Zespół: kamerzysta + fotograf.
Wolne terminy. Tel. 519 169 972,
502 141 290. do odw
USŁUGI INFORMATYCZNE
USŁUGI
UBEZPIECZENIOWE
nitów. Malowanie skór. Kolno, ul. Senatorska 2 (przy parku). Tel. 0696
964 308. grudzień
USŁUGI TRANSPORTOWE
Serwis technologii i systemów
informatycznych. Informatyka dla
firm i domu. Łomża,
Al. Piłsudskiego 58 lok. 8 i 15.
Tel. 086 212 55 66, 0602 673 711
www.stsi.com.pl 4em
UWAGA! KOMUNIKAT dla
OSZCZĘDNYCH!
Kredyt konsolidacyjny do
150 tys. zł (bez hipoteki).
Zamień wiele rat na jedną –
mniejszą!
Ponadto: kredyty hipoteczne, samochodowe, gotówkowe, ubezpieczenia, biznes
plany.
Porada bezpłatna! HOSSA
Biuro Porad Finansowych
ul. Wyszyńskiego 2 pawilon
13.
Tel. 86 218-87-88
www.hossa-finanse.pl grudzień
NAREW EXTRA TYGODNIK – ŁOMŻA
NAUKA, KOREPETYCJE
Język polski – prezentacje maturalne, korepetycje. Tanio i profesjonalnie. Nauczycielka.
Tel. 500 097 002.
Sprzedam las niedrogo. Tel. 782
646 201.
Mieszkanie M-4, 60 m2 w Nowogrodzie. Tel. 505 545 434.
Sprzedam atrakcyjna działkę budowlana w Giełczynie o pow. Ok 11
arów. Dojazd droga asfaltowa. Kontakt tel. 502 906 307.
M-4, 60,5 m2, II piętro, blisko
przedszkola, SP 10 i PG 2. Tel. 602
392 835. do odw.
Sprzedam ziemię 1,34 ha III – IV
klasa w miejscowości Mątwica Dworek.
Tel. 86 217 50 27. sierp
USŁUGI WETERYNARYJNE
Auto wypożyczalnia – tanio.
Podstawiamy samochody na każde
lotnisko. Pranie tapicerki samochodowej i meblowej. Zambrów. Tel. 505
116 205, 504 060 345. Grudzien
Auto – myjnia: pranie i czyszczenie tapicerki samochodowej,
pranie i czyszczenie tapicerki samochodowej, pranie dywanów – renowacja lakieru. Łomża ul. Towarowa 25 (była baza WZGS). Tel. 086
473 07 00, 506 041 774,
www.automyjnia.lomza.pl grudzień
ZDROWIE
Specjalista foniatra – otolaryngolog Lilianna U. Lechowicz. Tel. 086
218 22 29, 0604 504 694. do odwoł
SZUKAM PRACY
PRACA
Korepetycje z matematyki, szkoła średnia, podstawowa. Tel. 798
680 976.
Poszukuję opiekunki do dwóch
starszych osób z zamieszkaniem. 12
km od Łomży. Tel. 784 361 984.
RÓŻNE
Tajemnicza moc Tarota wskaże
ci drogę. Masz problemy z partnerem, zdrowiem. Stoisz przed podjęciem ważnych decyzji. Zadajesz sobie pytanie kim jestem? Co mnie
czeka? Kocha mnie czy po cichu
oszukuje? Zadzwoń dowiedz się
więcej: Wróż Brendis odpowie na
wszystkie twoje pytania. Tel. 0698
947 100. grudzien
Pomogę finansowo atrakcyjnej
kobiecie z Łomży, Zambrowa i okolic, która potrafi się zrewanżować.
[email protected] 2em
SPRZEDAM
Sprzedam ramę do łóżka sypialnianego wym. 180 x 220 (metal łączony z drewnem) cena 290 zł. Tel.
660 697 655.
Piec olejowy, Wiessman 33 kW,
stan bdb. Tel. 503 009 752. 1em
Sprzedam garaż na Bema, środkowy poziom. Tel: 500 358 348
1em
NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
Stodołę może być zawalona. Tel.
503 100 349.
DO WYNAJĘCIA
SPRZEDAM
Działkę w Białymstoku ul. J.
Chrzciciela – 1031m cena 175.000.
Tel. 604 461 847.
ROLNICZE SPRZEDAM
Krowy mleczne 9 sztuk – likwidacja stada, cena od 2500 – 3500
zł/szt.. tel. 86 271 75 03, 790 28 92
60.
Zatrudnię kierownika budowy, inżyniera z uprawnieniami. Atrakcyjna
płaca, możliwość rozwoju. Tel. 502
534 348.
20-letnia studentka III roku pedagogiki poszukuje pracy Tel: 500 358
348 1em
NAREW EXTRA TYGODNIK – ŁOMŻA
MIESZKANIA
2-pokojowe
Os. Pakowe – 48,15 m2, II
piętro, cena 155 000zł LOM-349
Wojska Polskiego – 45,53
m2, IV piętro, cena 145 000zł
LOM-352 OBNIŻKA!
3-pokojowe
Polowa – 56,25 m2, III
piętro, cena 175 000zł LOM-339
Os. Jantar – 60,78 m2, I
piętro, cena 197 000zł LOM-379
4 –pokojowe
Łomża - 83,75m2, I piętro,
cena 365 000zł LOM-409
DOMY
Drożęcin – Lubiejewo - p.
domu
100m2, p. działki 8
100m2, cena 224 000zł LOM394 TYLKO U NAS!
Łomża - p. domu 220m2, p.
działki 458m2, cena 422 000zł
LOM-403
Elżbiecin- p. domu 43m2, p.
działki 1000m2, cena 163 000zł
LOM-406
DZIAŁKI BUDOWLANE
Łomża - p. działki 747 m2,
cena 171 000zł LOM-385
Siemień Nadrzeczny - p.
działki 9 400m2, cena 245
000zł LOM-383
Zbójna – p. działki 55
690m2, cena 250 000zł LOM384
Wygoda – p. działki 1
000m2, cena 65 000zł LOM386
Łomża – p. działki 606m2,
cena 83 000zł LOM-388
Kownaty – p. działki 7
700m2, cena 120 000zł LOM395
Zawady - p. działki 700m2,
cena 85 000zł LOM-396
Elżbiecin - p. działki 860m2,
cena 80 000zł LOM-405
Podgórze - p. działki
1
333m2, cena 77 000zł LOM-398
Stare Kupiski - p. działki 1
200m2, cena 125 000zł LOM401
Konarzyce - p. działki
1
218m2, cena 168 000zł LOM402
Łomża - p. działki 1 512m2,
cena 217 000zł LOM-404
DZIAŁKI REKREACYJNE
Ełk, Sajzy, Grunwaldzka - p.
działki 1 500m2,cena 30 000zł
LOM-110 TYLKO U NAS!
OBNIŻKA!
Nowogród, Baliki- p. działki
11 200m2, cena 168 000zł
LOM-193 OBNIŻKA!
Pisz, Szczechy Małe - p.
działki 1 000m2, cena 30 000zł
LOM-184 TYLKO U NAS!
Zawady Przedmieście – p.
działki 1 000m2, cena 32 000zł
LOM-289
Czartoria - p. działki 3
000m2, cena 19 000zł LOM343 TYLKO U NAS !!! DUŻA
OBNIŻKA!!
wtorek 5 października 2010
OFERTA MIESZKAŃ W ŁOMŻY
- NOWE MIESZKANIA ORAZ LOKALE
UŻYTKOWE !!! ŁOMŻA, UL. WIEJSKA –
PRZESTRONNE MIESZKANIA I LOKALE
POŁOŻONE W BUDYNKU POSADOWIONYM W
CENTRUM ŁOMŻY. W POBLIŻU ZNAJDUJE SIĘ
SZKOŁA
PODSTAWOWA,
PRZEDSZKOLE,GIMNAZJUM, LICEA, PARK,
KINO ORAZ LICZNE PLACÓWKI HANDLOWO –
USŁUGOWE. W MIESZKANIACH ISTNIEJE
MOŻLIWOŚĆ
DOWOLNEJ
ARANŻACJI
WNĘTRZA POPRZEZ ZMIANĘ USTAWIENIA
ŚCIANEK DZIAŁOWYCH –3300ZŁ/M2 (CENA
ZAWIERA VAT). TEL. 604051082
- POLOWA -POW.56,25M2,IV PIĘTRO,3
POKOJE -135 000 ZŁ TEL. 604051082
- KAZAŃSKA - POW. 47,7M2 , 2 POKOJE
, WYKOŃCZONE , UMEBLOWANE - 150 000 ZŁ
TEL. 604051082
- AL. LEGIONÓW - POW. 55,6M2 , 2
POKOJE , WYKOŃCZONE , GARAŻ W CENIE
MIESZKANIA - 150 000ZŁ TEL. 604051082
- PORUCZNIKA ŁAGODY - POW. 60M2, 3
POKOJE - 160 000 ZŁ TEL. 604051082
-UL.KAZAŃSKA – POW. 72,05M2, II
PIĘTRO, 4 POKOJE – 214 000ZŁ
TEL.604227658
- CENTRUM - POW. 67,3M2 , I PIĘTRO ,
4 POKOJE, NOWE, WYKOŃCZONE, KOMINEK 299 000ZŁ TEL. 604051082
OFERTA DZIAŁEK
- STARA ŁOMŻA - POW. 1126M2,
POZWOLENIE NA BUDOWĘ - 150 000ZŁ TEL.
604051082
- KRZEWO GN. PIĄTNICA - POW.
1015M2, PRZEZNACZONA POD ZABUDOWĘ
LETNISKOWĄ - 32 000ZŁ TEL. 604227658
- NOWOGRÓD - POW. 2139M2 ,
BUDOWLANA - 90 000ZŁ TEL 604227658
- KISIELNICA GM. PIĄTNICA - POW.
3005M2 - 75 125ZŁ TEL 604227658
-PIĄTNICA, UL.JEDWABIEŃSKA – POW.
1211M2 – 100 000ZŁ TEL. 604051082
-ŁOMŻA , SZOSA DO MĘŻENINA
POW.1512M2,BUDOWLANA - 220 000ZŁ (
147ZŁ/M2 ) TEL. 604227658
- ŁOMŻA , UL. NOWOGRODZKA - POW.
3662M2 , BUDOWLANA - 230 000ZŁ (63
ZŁ/M2) TEL. 604227658
- KONARZYCE GM. ŁOMŻA - POW.
1162M2 , BUDOWLANA - 102 000ZŁ
TEL.
604051082
OFERTA DOMÓW
-ŁOMŻA, UL. ZAMIEJSKA – POW.120M2,
POW DZIAŁKI 500M2, ZABUDOWANIA
GOSPODARCZE
–
400
000ZŁ
TEL.604227658
-ŁOMŻA UL. GŁOGOWA – POW.
UŻ.189M2,
POW.
DZIAŁKI
245M2,
WYKOŃCZONY,ZABUDOWA SZEREGOWA –
360 000ZŁ TEL.604227658
-STARE
KUPISKI,UL.WIERZBOWAPOW.UŻ.145M2, POW.DZIAŁKI 1177M2,
STAN SUROWY ZAMKNIĘTY-330 000ZŁ
(OFERTA BEZPOŚREDNIA-PROWIZJĘ ZA
KUPUJĄCEGO POKRYWA SPRZEDAJĄCY)
TEL.604227658
- OBNIŻKA CENY!!!
PODGÓRZE,
UL.ŁOMŻYŃSKA-POW.DZIAŁKI
3853M2
,PARTER-LOKAL USŁUGOWY ,PODDASZE
MIESZKALNE, ROK BUDOWY 2007 -500 000
ZŁ DO NEGOCJACJI
(OFERTA BEZPOŚREDNIA-PROWIZJĘ ZA
KUPUJĄCEGO POKRYWA SPRZEDAJĄCY) TEL.
604051082
LOKALE DO WYNAJĘCIA
AL. LEGIONÓW - POW. 125M2, I PIĘTRO
,
WINDA,
WYSOKI
STANDARD
3355ZŁ/MIESIĄC TEL. 604051082
CENTRUM - POW.100M2 , I PIĘTRO ,
WINDA - 2440ZŁ/MIESIĄC TEL. 604051082
CENTRUM - POW. 190M2, PARTER CENA 40ZŁ/M2 TEL. 604051082
EXTRA BIZNES V
NAREW EXTRA TYGODNIK – ŁOMŻA
KULTURA 5
wtorek 5 października 2010
– Jestem szczęśliwy, że u
schyłku drogi twórczej łomżyński teatr dał mi możliwość
przygotowania jeszcze jednego
spektaklu – mówił wzruszony
Stanisław Ochmański po premierze sztuki „Szewc Kopytko i
Kaczor Kwak” Kornela Makuszyńskiego. – Dziękuję dyrektorowi Jarosławowi Antoniukowi,
że po raz kolejny mogłem
współpracować z ambitnym
zespołem Teatru Lalki i Aktora w Łomży.
– To my jesteśmy szczęśliwi, że
znalazł Pan chęci i czas, aby tę piękną, pouczającą i wzruszającą sztukę
pokazać łomżyńskiej publiczności –
replikowała żartobliwie po 55. premierze w historii TLiA polonistka
Wiesława Domalewska z SP nr 10 w
Łomży. – Jaki to schyłek, kiedy Pański spektakl jest taki jasny, ciepły i
optymistyczny.
Stanisław Ochmański (lat 81)
to nadzwyczaj ceniony aktor, reżyser,
pedagog i dyrektor teatrów lalek w Lublinie i Łodzi. Jego przyjaźń z łomżyńską sceną narodziła się siedemnaście
lat temu i zaowocowała już wcześniej
kilkoma premierami. Ale cóż to jest
„kilka”, gdy ten przemiły i skromny artysta ma ich w swoim dorobku w Polsce i za granicą 170!Najnowsze dzieło
Stanisława Ochmańskiego to utrzymana w konwencji „ballady podwórko-
wej” opowieść o szewcu Kopytko i kaczorze Kwaku, którą na język teatru
przełożył Jan Wilkowski. Kanwa historii jest dziecinnie prosta: beztroski
młodzieniec rzuca pracę, bo skarcił go
majster, i wyrusza w świat. Po drodze
spotyka równie wyluzowanego osobnika, z którym wyczynia żarty i swawole. Jednak ich dowcipy i psoty wcale
nie wzbudzają aprobaty ludzi, lecz nie-
chęć i lęk. Dopiero łza na policzku
przygodnego nędzarza sprawia, że lekkoduch Kopytko zdobywa się na refleksję: człowiek umie cieszyć się życiem, ale do rozpaczy doprowadzić go
może... zniknięcie butów. Jedyne buty
biednego wędrowca ukryty za jego plecami Kopytko chowa, ku własnej uciesze i uciesze widowni. Dobrze, że złośliwy duet potrafi skłonność do żartów wykorzystać, ratując
chorego Króla Powidło i zyskując uznanie w oczach
dworu i Królewny.
Twórcy spektaklu trafnie zauważają w programie
teatralnym, że ciekawym
rozwiązaniem scenicznym
są dekoracje na kołach,
spełniające tak rolę parawanu, jak i sceny lalkowej z
udziałem aktorów żywego
planu. Autorem scenografii
jest Przemysław Karwowski.
Fot. Mirosław R. Derewońko
Kopytko i Kwak idą po rozum do głowy
Teksty piosenek Jana Wilkowskiego z
wpadającą w ucho muzyką Jerzego
Dobrzańskiego w aranżacji Michała
Wakulskiego nadają przedstawieniu
charakter barwnego i pogodnego widowiska muzycznego. Mają w tym
całkiem niemały udział łomżyńscy aktorzy: Beata Antoniuk, Marzanna
Gawrych, Bogumiła Wierzchowska-
-Gosk (Kwak), Marcin Dąbrowski,
Marek Janik oraz Krzysztof Zemło
(Kopytko).
Jeśli do tych zasłużonych komplementów dodać skoczną choreografię,
którą opracował Kazimierz Knol, będziecie mieć Państwo zabawę na całego!
MIROSŁAW R. DEREWOŃKO
6 KULTURA
NAREW EXTRA TYGODNIK – ŁOMŻA
wtorek 5 października 2010
Koncert muzyki naszych czasów
Kompozytor i akordeonista, Michał Moc
W czwartek 30 września br. w
Sali Koncertowej FKWL w Łomży odbył się koncert niezwykły
pod każdym względem. Zarówno z powodu granych kompozycji – rzadko słyszanej w Łomży
muzyki współczesnej, jak i zaproszonych gości. Współorganizatorem koncertu było Europejskie
Centrum
Muzyki
Krzysztofa Pendereckiego.
Na zaproszenie FKWL przybył
znany kompozytor i pedagog Zbigniew Bargielski, akordeonista i
kompozytor młodego pokolenia,
Michał Moc. Orkiestrę prowadził
włoski dyrygent Pierangelo Gelmini.
Do Łomży przybyła także dyrektor
Europejskiego Centrum Muzyki,
Adrianna Poniecka – Piekutowska.
Zbigniew Bargielski, to urodzony w Łomży kompozytor. Stu-
diował kompozycję w Państwowej
Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie i w Państwowej Wyższej
Szkole Muzycznej w Katowicach.
Studia uzupełniające odbywał w
Paryżu, później w Hochschule fűr
Musik w Grazu. Został odznaczony medalem „Zasłużony dla kultury polskiej” i Krzyżem Oficerskim
„Polonia Restituta” (1995 r.). Wykłada kompozycję w Akademii
Muzycznej w Krakowie.
Michał Moc w dorobku
twórczym posiada ok. 30 różnorodnych kompozycji. Jest laureatem licznych konkursów akordeonowych. Wykłada kompozycję w AM we Wrocławiu. Za
działalność pedagogiczną otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi. W
2007 roku został objęty czteroletnim programem promocji
młodych kompozytorów Europejskiego Centrum Muzyki
Krzysztofa Pendereckiego.
Pierangelo Gelmini, włoski dyrygent goszczący w Łomży już po
raz drugi. Ukończył Konserwatorium Verdiego w Mediolanie, studia dyrygenckie w Stuttgarcie, Genewie i Berlinie. Współpracuje z
wieloma teatrami operowymi i filharmoniami. Od 2007 roku jest
profesorem Konserwatorium w
Lugano (Szwajcaria).
Koncert rozpoczął się prawykonaniem kompozycji Zbigniewa
Bargielskiego pt. „Zmyślenia i dziwostany” składającej się z dziewięciu części: Goniony, Chodzony,
Wiatrowy, Dziadowski, Miłosny,
Drwalski, Kulawy, Śpiewany i
Chocholi. Pierwowzorem tego
dzieła jest „Suita pieśni i tańców”
na akordeon solo. Utwór oparty
jest na pieśniach i tańcach polskich, tylko Taniec drwalski został
oparty na ludowych pieśniach austriackich. Dzieło zostało opracowane na orkiestrę kameralną i dedykowane FKWL w Łomży.
Kolejnym utworem było Adagietto Piotra Łukaszewskiego,
młodego współczesnego kompozytora. Był to utwór pełen medytacyjnego spokoju. Następnym
utworem był koncert na akordeon
i orkiestrę kameralną Sławomira
Kaczorowskiego w wykonaniu Michała Moca z towarzyszeniem orkiestry.
Po przerwie Michał Moc zagrał z towarzyszeniem orkiestry
dwie swoje kompozycje – napisany w 2004 roku utwór „Chordalians & Chordaliens” i kolejne
prawykonanie, tym razem utworu
Michała Moca „Fanfara per Angelo”.
Koncert zakończyła Suita op.
46 Jana Sibeliusa, kompozytora z
przełomu wieku XIX i XX – „Pelleas i Melisanda”. Przypuszczać należy, że utwór został wybrany celowo,
bo zwłaszcza pierwsza jego część –
U wrót zamku, była jakby zapowiedzią nowej epoki w muzyce.
W dniu się 14 października
odbędzie się koncert z okazji
Dnia Nauczyciela. Wystąpią:
Agnieszka Piass – sopran i Rafał
Bartmiński – tenor. W programie
arie operowe, operetkowe i piosenki z popularnych musicali. Do
wysłuchania tego koncertu wszystkich melomanów szczerze zachęcam.
TOMASZ MATCZAK
Finał koncertu, przy dyrygenckim pulpicie Pierangelo Gelmini
Zbigniew Bargielski – kompozytor w Łomży nieznany
W środę 29 września br. przyjechał do Łomży, na zaproszenie
FKWL, niezwykły gość. Znany na
obu półkulach kompozytor i pedagog, Zbigniew Bargielski. O jego wysokiej pozycji w muzycznym świecie świadczy fakt, że
utwory skomponowane przez
niego wykonywane są nawet w
Australii.
I tu trzeba podać ciekawostkę, Zbigniew Bargielski urodził się w Łomży, w
1937 roku. W 1939 roku rodzice wraz z
nim przeprowadzili się do Lublina. Stu-
diował prawo na Uniwersytecie im. Marii
Skłodowskiej – Curie w latach 1954 – 57.
Od roku 1958 rozpoczął studia kompozytorskie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie pod kierunkiem Tadeusza Szeligowskiego. Później w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach. W latach 1966 – 67 odbywał
studia uzupełniające u Nadii Boulanger w
Paryżu, a w 1972 r. w Hochschule fűr
Musik w Grazu. Prócz kompozycji zajmuje się pracą dydaktyczną i publicystyczną.
Wykłada kompozycję w Akademii Muzycznej w Krakowie. Mieszka w Wiedniu.
Profesor Bargielski z uczniami szkół muzycznych
W kompozytorskim dorobku ma
utwory różnorodne: trzy opery – „Danton”, baśń operową „Alicja w krainie czarów” i „W małym dworku” wg sztuki
Witkacego. Prócz tego skomponował
oratoria i liczne koncerty na orkiestrę,
poszczególne instrumenty strunowe, klawiszowe i dęte w różnych zestawieniach,
a nawet na instrumenty rzadko używane,
jak harfa celtycka, wibrafon, czy marimba. O twórczości Zbigniewa Bargielskiego tak pisał Andrzej Chłopecki, „To jasne, że twórczość Bargielskiego wciąż
ewoluuje. Jest to jednak ewolucja, która
biegnie jakby po okręgu, poszerzając
swój estetyczny wymiar, wzbogacając się
niuansowo, a nie skokowo”.
W czwartek przed koncertem Zbigniew Bargielski spotkał się z uczniami szkół muzycznych z Łomży, Zambrowa i Kolna. W związku z kompozycjami na akordeon padło pytanie, czy gra na akordeonie? W odpowiedzi profesor opowiedział w jaki
sposób musiał poznać akordeon i
technikę gry, zanim skomponował
pierwszy utwór na ten instrument. Na
czwartkowy koncert Zbigniew Bargielski skomponował utwór specjalnie dla
miasta, w którym się urodził pt.
„Zmyślenia i dziwostany”, dając słuchaczom możliwość uczestniczenia w
jego prawykonaniu.
TOMASZ MATCZAK
KONKURS
gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom
Pierwszy czytelnik, który przyjdzie do redakcji „Narwi” przy Starym Rynku i
odpowie na zawarte w tytule pytania, otrzyma w nagrodę kubek reklamówkę
Telewizji Kablowej „Vectra”
S.A. w Łomży. Zapraszamy.
Zdjęcie pochodzi ze zbiorów prywatnych. Pierwszy
prawidłową odpowiedź podał pan Tadeusz Jagielski,
niestety wygrał już w tym
roku jeden konkurs. Dlatego zgodnie z regulaminem
podajemy tylko jego nazwisko, zdjęcie konkursowe
zamieszczamy ponownie.
Redakcja „Narwi” postanowiła dać szansę na wygranie konkursu wszystkim
czytelnikom, dlatego czytelnik może otrzymać nagrodę
tylko raz w roku. Będziemy
jednak ogłaszali nazwiska
wszystkich, którzy trafnie
rozwiązali konkurs.
NAREW EXTRA TYGODNIK – ŁOMŻA
EXTRA SPORT
Zapasy
Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Herkules” Łomża trzykrotnie stawiali na podium
podczas Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w zapasach w stylu klasycznym, które odbyły się w Rynie. Podopieczni Karola Łebkowskiego i
Andrzeja Lutrzykowskiego zajęli drużynowo czwarte
miejsce w gronie 23 zespołów z województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko–pomorskiego i podlaskiego. Najlepiej z łomżan spisał
się Marcin Szymański, który w wadze 100kg zajął
drugie miejsce. Na trzecim miejscu podium stawali
Kamil Górski (kat. wagowa do 38 kg) i Piotr Sawicki (66 kg).
W zawodach wystartowali jeszcze Dawid Markiewicz (73 kg), który zajął piąte miejsce i Patryk
Pruszkowski, który był siódmy.
Zawody rozgrywane były w ramach Ogólnopolskiego Współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a na matach stanęło w sumie 153 zawodników.
Tenis stołowy
Reprezentująca AZS PWSIP Wałkuscy Łomża,
Dominika Dąbrowska po pierwszym dniu zakończyła swój udział na Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym seniorek, który w miniony weekend odbywał
się w Nowej Rudzie.
Mająca za sobą występy w Ekstraklasie Dąbrowska w pierwszej fazie turnieju trafiła do grupy
„C”. Po wycofaniu się Marty Piłki z Bronowianki
Kraków zawodniczka AZS-u miała do rozegrania tylko dwa mecze. Niestety w obu nie sprostała rywalkom przegrywając z Magdaleną Górowską (Stella
Gniezno – Ekstraklasa) 1:3 oraz Anetą Olendzką
(Noteć Inowrocław – I liga) 2:3. Ostatecznie zajęła
ostatnie, trzecie miejsce w grupie i pozostała jej walka w turnieju pocieszenia. Tam w pierwszym meczu
trafiła na zdolną, młodą tenisistkę z Lidzbarka Warmińskiego, Roksanę Załomską. W tym spotkaniu nie
miała jednak za wiele do powiedzenia przegrywając
gładko 0:3. W ostatnim swoim spotkaniu pokonała
za to inną zawodniczkę na co dzień występującą w
Ekstraklasie, Beatę Adamaszek 3:2 i została sklasyfikowana na miejscach 25-28.
Szachy
Już w najbliższą sobotę, 9 października, rusza XII edycja Szachowej Łomżyńskiej Ligi Szkolnej o Puchar Prezydenta Miasta Łomży. Jak co
roku miejscem rozgrywek będzie I Liceum Ogólnokształcące w Łomży. Oprócz klasyfikacji indywidualnej w czterech grupach wiekowych wśród
dziewcząt i chłopców, prowadzona będzie także
klasyfikacja drużynowa, która ma na celu wyłonienie drużynowych mistrzów Ziemi Łomżyńskiej szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych. Początek pierwszego turnieju
o godz. 9.00.
Piłka nożna
Wyniki drużyn z naszego regionu:
III liga – 10. kolejka
Dąb Dąbrowa Białostocka – Olimpia Zambrów 2:2
IV liga – 10. kolejka
Tur Bielsk Podlaski – Orzeł Kolno 1:4
MKS Mielnik – ŁKS 1926 Łomża 2:4
Perspektywa Łomża – Włókniarz Białystok 6:3
Liga okręgowa – 10. kolejka
Sudovia Szudziałowo – Forty Piątnica 1:0
A-klasa – 10. kolejka
Victoria Jedwabne – KS UM Krynki 1:2
Konar Kora Korycin – Skra Wizna 1:2
KS Śniadowo – Biebrza Goniądz – spotkanie zostało przerwane w 60. minucie przy stanie 0:0
BKS Jagiellonia Białystok – KS Miastkowo 5:3
B-klasa, grupa II – 6. kolejka
GKS Stawiski – Skra Czarna Białostocka 8:1
Wigry II Suwałki – GKS Łomża 8:0
ŁKS 1296 II Łomża – Promil Białystok 3:2
SPORT 7
wtorek 5 października 2010
Rekreacja
Łomża maszerowała
Propagowanie chodu i rekreacyjnego biegania jako form aktywności fizycznej to główne
cele Światowego Dnia Marszu.
W tym roku także Łomża dołączyła do miast, w których promowano zdrowy tryb życia.
Ideą przyświecającą łomżyńskim
obchodom było dotarcie do możliwie
największej grupy mieszkańców naszego miasta i zaproponowanie im atrakcyjnego i co najważniejsze prostego
sposobu spędzenia wolnego czasu –
Jedną z najłatwiejszych form uprawiania kultury fizycznej jest właśnie maszerowanie, bo żeby to robić nie potrzebujemy nic. Są oczywiście specjalne odmiany, takie jak chód sportowy
czy ostatnio popularny nordic walking, ale nam chodzi o to, żeby było
to dostępne dla wszystkich – tłumaczył prezes Łomżyńskiego Klubu Biegowego, Mariusz Niziński, który zaangażował się wspólnie z Towarzystwem
Krzewienia Kultury Fizycznej w organizację imprezy. Oprócz marszów dla
najmłodszych na krótkich dystansach,
największą atrakcją dnia miał być
marsz otwarty, gdzie instruktor prowadził całą grupę na 7 kilometrową trasę
Łomża – Góra Królowej Bony – Łomża. Niestety mimo pięknej, słonecznej
pogody uczestnicy nie dopisali i na
starcie stanęło niewiele ponad dwadzieścia osób. Była to grupa uczennic
z Publicznego Gimnazjum nr 2, które
w swojej szkole tworzą zespół zajmujący się sprawami promocji zdrowego
stylu życia – Dzisiaj poprzez udział w
tym marszu propagujemy aktywne
spędzanie czasu wolnego. Dziewczyny
są zadowolone i szkoda, że tylko nasza
szkoła się pojawiła, a inni nie dopisali.
Gdyby przyszło więcej osób cała akcja
byłaby bardziej widoczna – mówiła
opiekunka grupy i nauczycielka z PG
2, Marzena Laskowska.
Wszyscy uczestnicy marszu głównego skorzystali z poczęstunku przygotowanego przez organizatorów, a
także otrzymali pamiątkowe medale –
Mam nadzieję, że przypadną im one
do gustu i w następnym roku będzie
większa liczba uczestników – zakończył Niziński.
(DB)
Piłka nożna
Przełamanie Perspektywy
Aż dziesięć kolejek musieli czekać piłkarze i kibice Perspektywy Łomża na pierwsze zwycięstwo w IV lidze. W końcu udało
się – po świetnym meczu Osiedlowi pokonali drużynę Włókniarza Białystok 6:3.
Od początku rozgrywek łomżanom szło jak po grudzie. Mimo dobrej
gry w ofensywie i częstego pokonywania bramkarzy rywali podopieczni trenera Hieronima Łady w pierwszych
dziewięciu meczach zdobyli zaledwie 2
punkty. Jednak w ostatnim meczu z
Gryfem Gródek było widać już pierwsze symptomy poprawy – Tam zagraliśmy bardzo poprawnie i co najważniejsze, nie popełnialiśmy zbyt dużo błędów w defensywie co jest naszą główną
bolączką – przyznaje szkoleniowiec Perspektywy. Jak się okazało remis w
Gródku nie był tylko jednorazowym
wyskokiem lepszej gry. Dobitnie przekonała się o tym drużyna białostockiego Włókniarza, która mimo strzelenia
trzech bramek schodziła z boiska pokonana – Boleję nad tym, że strzelając tyle bramek na wyjeździe nie potrafimy
wygrać meczu – mówił ze smutkiem
Siatkówka
Jedynka z pucharem
Drużyny z Łomży, Wilna i Olsztyna rywalizowały w I Turnieju
o Puchar Prezydenta Łomży w
siatkówce juniorek. Wśród
trzech zespołów najlepsze okazały się gospodynie, UKS Jedynka.
Do Łomży przyjechały zespoły Awiżenie Wilno i Warmiss Volley Olsztyn –
Pierwotnie miały być cztery drużyny, ale
nie dojechała ekipa z Ostrołęki. Nie miałem już czasu, żeby zaprosić kolejną drużynę. W związku z tym zmieniliśmy trochę system rozgrywek i każdy zagrał z
każdym mecz i rewanż – tłumaczy trener
łomżanek, Mirosław Skawski.
W turnieju bezapelacyjnie najlepsze były nasze zawodniczki, które w
czterech meczach nie straciły nawet seta – Jestem zadowolony z końcowego
wyniku, chociaż przeciwniczki nie były
zbyt wymagające. Dominowaliśmy w
tym turnieju i cieszę się, że wygraliśmy
wszystkie spotkania. Także pod względem szkoleniowym był to dla nas bardzo dobry turniej. W każdym kolejnym
spotkaniu graliśmy coraz lepiej, pewniej i myślę, że to będzie procentowało
w rozgrywkach ligowych – mówi Skawski.
Na drugim miejscu zawody ukończyła ekipa z Litwy, a trzeci był Olsztyn. Wszystkie zespoły otrzymały pu-
trener gości, Artur Dakowicz. Za to
opiekun łomżan nie krył radości po
ostatnim gwizdku sędziego – Cieszę się
bardzo z tego przełamania. Wiedziałem, że któregoś dnia to nastąpi, bo
znam umiejętności swoich zawodników. Dzisiaj zagraliśmy szybko i efektownie, dokładnie to co mieliśmy zaplachary, a najlepsze zawodniczki także
nagrody indywidualne. Wśród wyróżnionych znalazły się dwie siatkarki Jedynki. Renata Biała została wybrana
nowane, a bramki padały po pięknych
akcjach – mówi Łada. Bardzo dobrze
zagrała cała druga linia zespołu – Długo się zastanawiałem, jak to ustawić.
Dzisiaj Kamil Wiśniewski i Wojciech
Gołąbiewski byli zdecydowanie najlepszymi zawodnikami na boisku. Dokładnie rozgrywali piłkę, zagrywali do partnerów w ataku, a ci strzelali bramki. A
jak było trzeba, skutecznie przerywali
akcje przeciwników – komentuje trener
Perspektywy.
Jednak oprócz słów zadowolenia
doświadczony trener miał też pretensje
o grę w defensywie – Martwi natomiast
to, że tracimy gole po prostych błędach. Musimy strzelić aż sześć bramek,
żeby móc spokojnie wygrać mecz. Osobiście wolałbym wygrać 2:0, żeby tylko
nie stracić w głupi sposób bramki – dodaje.
Zwycięstwo z Włókniarzem pozwoliło Osiedlowym na zmniejszenie straty
do przedostatniej Rudni Zabłudów do
jednego punktu. W następnej kolejce
oba zespoły spotkają się w Zabłudowie
i będzie to mecz „o 6 punktów”.
(DB)
najwszechstronniejszą siatkarką turnieju, a Magdalena Tońska – najlepszą rozgrywającą.
(DB)
8 REKLAMA
NAREW EXTRA TYGODNIK – ŁOMŻA
wtorek 5 października 2010

Podobne dokumenty