Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji magisterskie

Komentarze

Transkrypt

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji magisterskie
Liczba grup 4
Dzień
8.00-9.00
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
magisterskie Dietetyka
Rok II
Semestr zimowy
2015/2016
audytor 2
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
ćw. Elektyw Nutrition and health
s. 1071
Poniedziałek
18.00-19.00
19.00-20.00
Elektyw - Nowa Żywność
s.1071
grupy
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
Wtorek
ćw. Żyw osób starszych s.
2121
ćw. Psychologia
społeczna s.99 W-d Żywienie osób starszych
ćw. Żyw osób starszych s.
2121
s. 1071
Grupa 1
W-d Style życia
ćw. Preparaty dietetyczne s. 90
W-d Żywienie ćw. Diety niekonwencjonalne s.
kliniczne II
1109
s. 1071
s. 1071
Grupa 3
Grupa 2
Środa
ćw. Dietey
niekonwencjonalne s. 1109
ćw. Regulacja metabolozmu s. 2088
Diety
W-d
niekonwencjo Towaroznawst
nalne
wo novel foods
ćw. Preparaty dietetyczne
s. 99
ćw. Diety niekonwencjonalne
s. 1109
s. 1070
s. 1070
W-d
Psychologia
społeczna
ćw. Elektyw Nutrition and health
s. 1070
s. 1070
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
Czwartek
W-d Preparaty dietetyczne
ćw. Regulacja
metabolozmu s. 2088
Piątek
W-d Regulacja metabolizmu
aula 2
Seminarium s. 99
ćw. Żywienie kliniczne II s.
2088
Seminarium s. 99
Seminarium s. 99
aula 2
ćw. Żyw osób starszych s. 2121
aula 2
Grupa 1
Grupa 2
ćw. Regulacja metabolozmu s.
2088
Grupa 3
ćw.
Psychologia
społeczna s.99
Grupa 1
ćw. Żywienie kliniczne II s.
2088
Grupa 2
ćw. Żywienie kliniczne II s.
2088
Uwaga
ćwiczenia - Preparaty dietetyczne, psychologia społeczna oraz elektyw w jezyku obcym prowadzone są w dwóch grupach
Żywienie osób starszych – ćwiczenia:

Grupa 3 ma ćwiczenia w godz. 9-10, grupa 2 w godz. 11-12, grupa 1 w godz. 16 we czwartek 06.X.

Grupa 3 ma ćwiczenia w godz. 9-11, grupa 1 w godz. 11-13, grupa 3 w godz. 18-20 we wtorki: 13.X.15, 27.X.15, 10.XI.15, 24.XI.15, 08.XII.15, 22.XII.15, 19.I.16.

Grupa 1 ma ćwiczenia w godz. 9-11, grupa 1 w godz. 11-13, grupa 3 w godz. 18-20 we wtorki: 13.X.15, 27.X.15, 10.XI.15, 24.XI.15, 08.XII.15, 22.XII.15, 19.I.16.
Grupa 3

Podobne dokumenty