Ostrzałka do ołówków - Szkoła Podstawowa nr 4 w Łęcznej

Komentarze

Transkrypt

Ostrzałka do ołówków - Szkoła Podstawowa nr 4 w Łęcznej
Ostrza ka do o ówków
Rysunek techniczny
Plan pracy:
Narz dzia i przybory
Lp.
Nazwa czynno ci
Materia y
1
Przenie wymiary na
materia
listewka
2
Przerzyna kraw dzie
w imadle
Imad o lusarskie,
pi a, klocki drewniane
3
Szlifowa kraw dzie
przerzynane
Papier cierny do drewna,
klocek drewniany
4
Wyci papier cierny
do przyklejenia na
ostrza
No yczki
5
Naklei papier cierny
na sklejk
6
Zamocowa sklejone
elementy w imadle
7
Oczy ci narz dzia
i sprz tn stanowisko
pracy
Przymiar, o ówek
Papier cierny
Papier cierny,
klej do drewna
Imad o, klocki drewniane
Opr. Witold Muszy ski – Szko a Podstawowa nr 4 w
cznej

Podobne dokumenty