Komentarz na wejście: W dzisiejszym dniu obchodzimy święto

Komentarze

Transkrypt

Komentarz na wejście: W dzisiejszym dniu obchodzimy święto
ODPUST ŚWIĘTEGO JÓZEFA
Komentarz na wejście:
W dzisiejszym dniu obchodzimy święto patrona naszej parafii – Świętego
Józefa. Pan Bóg wybrał go na Opiekuna Maryi i Pana Jezusa. Kochał Jezusa
gorąco i czule. Był cierpliwy, łagodny, ciepły jak prawdziwy ojciec. Stał się
patronem uświęcając życie każdej rodziny. Stojąc dziś przed Panem,
podziękujmy za tak wielkiego pośrednika, jakim stał się Święty Józef. Przez
niego zanieśmy wszystkie nasze radości i smutki, ufając że wstawi się za nami
u Ojca. Na jego prośbę, Pan Bóg udzieli nam łask jakich tylko zapragnie nasze
serce.
Komentarz do czytań:
W dzisiejszych czytaniach Bóg obiecuje Dawidowi, że jego potomkiem będzie
Mesjasz. Święty Józef dostał ważną rolę, jest Rodzicem „Tego”, który Ojca ma
w niebie. Święty Józef jest wzorem Ojca – „Głowy Rodziny” to on troszczył się
o swoją rodzinę. Pielęgnował Jezusa pomagał Maryi pracował na ich
utrzymanie. Dziś i my możemy go naśladować tylko czy my chcemy tak jak on
troszczyć się o nasze rodziny?
Komentarz do darów:
Rozpoczyna się liturgia Ofiary. W procesji z darami zanosimy chleb i wino
owoce pracy rąk ludzkich. Do tych darów dołączmy naszą pracę, którą
podejmowaliśmy w tym kończącym się tygodniu.
Komentarz na komunię:
Komunia to uczta jedności, Jezus zaprasza nas do stołu, karmi nas swoim
Ciałem i stajemy się wspólnotą zjednoczoną przez Chrystusa i w Chrystusie.
Jezus przyjdzie do naszych serc. Tego wielkiego daru nie wolno nam
zmarnować. Pielęgnujmy go w sobie w naszym życiu, tak jak opiekował się
Jezusem Święty Józef. A wyrazem naszej jedności niech będzie wspólny śpiew.
Komentarz na uwielbienie:
Chwalcie Pana wszystkie narody,
wychwalajcie Go wszystkie ludy
Jego łaskawość nad nami potężna,
a wierność Jego trwa na wieki.
Modlitwa wiernych
1. Za wstawiennictwem Świętego Józefa prosimy cię Panie za Kościół
Święty, aby nieustannie głosił Twoje słowo całemu światu.
2. Za wstawiennictwem Świętego Józefa prosimy cię Panie za papieża
Benedykta XVI, biskupów a szczególnie obecnego z nami biskupa Jana
oraz kapłanów, abyś obdarzał ich siłą w trudzie prowadzenia Bożej
owczarni.
3. Za wstawiennictwem Świętego Józefa prosimy cię Panie za chorych i
cierpiących, aby swój ból i troski zawierzali Tobie.
4. Za wstawiennictwem Świętego Józefa prosimy cię Panie za wszystkie
grupy parafialne, aby wspólnymi siłami przyciągały one osoby pragnące
zaangażować się w życie Kościoła.
5. Za wstawiennictwem Świętego Józefa prosimy cię Panie za Naszą
Parafię, aby wciąż się powiększała i przynosiła owoc obfity.
6. Za wstawiennictwem Świętego Józefa prosimy cię Panie za zmarłych z
naszej parafii, a w szczególności za śp. , aby mogli oni radować się
wiecznym szczęściem przed Twym obliczem.
7. Za wstawiennictwem Świętego Józefa prosimy cię Panie za nas tu
zgromadzonych, abyśmy w swoim otoczeniu byli apostołami miłości i
przebaczenia.