Formularz zamówienia - Wydawnictwo Edukacyjne

Komentarze

Transkrypt

Formularz zamówienia - Wydawnictwo Edukacyjne
Wydawnictwo Edukacyjne Sp. z o.o.
31-326 Kraków, ul. Wielkotyrnowska 35
tel./fax: 12 626 08 18, 12 638 00 50
tel.: 12 626 07 87
e-mail: [email protected], [email protected]
www.we.pl, szkolazapasem.we.pl
nr rachunku bankowego:
94 1240 1431 1111 0000 1045 3861
Formularz zamówienia
na rok szkolny 2016/2017
Cennik
Ceny są zróżnicowane
w zależności od ilości
zamówionych pakietów
oraz formy płatności!
Pakiet
podstawowy
Pakiet
poszerzony I
Pakiet
poszerzony II
Pakiet
pełny
– 4 części Kart pracy
– 4 części Kart pracy
– Kolekcja literek
– Kolekcja cyferek
– 4 części Kart pracy
– Kolekcja łamigłówek (2 części)
– 4 części Kart pracy
– Kolekcja literek
– Kolekcja cyferek
– Kolekcja łamigłówek (2 części)
zamówienia indywidualne (od 1 do 9 pakietów)
85,0-
99,0-
99,0-
115,0-
zamówienia zbiorowe (od 10 pakietów)
płatność przelewem
72,0-
84,0-
84,0-
98,0-
płatność pobraniowa
(gotówką), przedpłata
68,0-
79,0-
79,0-
92,0-
Zamawiam
następującą
ilość
pakietów:
przelew
Jako formę
zapłaty
wybieram:
podstawowy
poszerzony I
(14 dni)
pobranie
poszerzony II
(gotówka)
pełny
przedpłata
(wpisz ilość)
(zaznacz)
Proszę
dostarczyć
w dniu:
(wpisz datę)
Koszt przesyłki
pokrywa Wydawnictwo.
Dane osoby zamawiającej:
..........................................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko
....................................................................... ................................................................................................................................
telefon
e-mail
Dane do faktury:
Dane do wysyłki takie
same, jak do faktury*
*Jeśli nie, wypełnij
na odwrocie
........................................................................................................................
imię i nazwisko (opcjonalnie)
..........................................................................................................................................................................................................
pełna nazwa placówki
..........................................................................................................................................................................................................
miejscowość, ulica, numer
.................................................................................................. ......................................................................................................
kod pocztowy, poczta
NIP
......................................................................... ..............................................................................................................................
telefon
e-mail
..............................
Data
..............................
Podpis zamawiającego
Do realizacji zamówienia niezbędny jest
odręczny podpis
Pieczęć instytucji (placówki)
Formularz zamówienia
na rok szkolny 2016/2017
Wydawnictwo Edukacyjne Sp. z o.o.
31-326 Kraków, ul. Wielkotyrnowska 35
tel./fax: 12 626 08 18, 12 638 00 50
tel.: 12 626 07 87
e-mail: [email protected], [email protected]
www.we.pl, szkolazapasem.we.pl
nr rachunku bankowego:
94 1240 1431 1111 0000 1045 3861
Dane do wysyłki (wypełnić, jeśli inne, niż dane do faktury):
..........................................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko (opcjonalnie)
..........................................................................................................................................................................................................
nazwa placówki (opcjonalnie)
..........................................................................................................................................................................................................
miejscowość, ulica, numer
..........................................................................................................................................................................................................
kod pocztowy, poczta
..............................
Podpis zamawiającego
Do realizacji zamówienia niezbędny jest
odręczny podpis

Podobne dokumenty