Protokół z obrad jury konkursu

Komentarze

Transkrypt

Protokół z obrad jury konkursu
Protokół z obrad jury konkursu plastycznego kartka świąteczna
Konkurs „CZYSTE WODY –ZDROWE RYBY”
organizowany jest przez OKK „GWAREK” RSM oraz PZW Koło nr 7 SAZAN
dla przedszkoli i szkół.
W tym roku nadesłano 279 prac i jury w składzie:
1. Jerzy Bobola - artysta plastyk
2. Marta Leś - instruktor plastyki
3. Irena Świętek - instruktor plastyki
Wybrało następująco
NAGRODY - KATEGORIA I
NAGRODA I - AGATA SZCZEPANIK Przedszkole Publiczne Św Rodziny NAUCZYCIEL
MAŁGORZATA ILASZ
NAGRODA II - ALEKS KOT Przedszkole Publiczne nr 35 NAUCZYCIELE KINGA WYTRWAŁHAWRYLIK I ANETA DEREŃ
NAGRODA III - WIKTORIA WOJCIECHOWSKA Przedszkole Publiczne nr 9 NAUCZYCIELE
BOŻENA SUROWIEC I MONIKA KWIATKOWSKA
NAGRODY KATEGORIA II
NAGRODA I - ALEKSANDRA DWORNIK Zespół Szkół nr 8 NAUCZYCIEL KATARZYNA
STELMACH
NAGRODA II - MAGDALENA MOSIOR
Zespół Szkół nr 8 NAUCZYCIEL ANNA KANACH
NAGRODY KATEGORIA III
NAGRODA I - EMILIA CIEPIELA - Zespół Szkół Nr 8 NAUCZYCIEL URSZULA MOSKWAROMAŃCZUK
NAGRODA I - AMELIA ZĄBCZYK - Szkoła Podstawowa nr 24 NAUCZYCIEL ANNA KUŚNIERZ
NAGRODA II - OLA MOSOŃ - Szkoła Podstawowa nr 23 NAUCZYCIEL MAGDALENA STĘPNIAK
NAGRODA III - BARTOSZ BARAN Szkoła Podstawowa nr 1 NAUCZYCIEL MAŁGORZATA
KONOPELSKA
NAGRODA III - KINGA PORADA Gimnazjum nr 8
WYRÓŻNIENIA
LP
1
NAZWISKO I IMIĘ AUTORA
PRAC
NATALIA CIEPLAK
NAZWISKO I IMIĘ
NAUCZYCIELA
PATRYCJA GRABIEC
ANNA MATUSZEK
KATARZYNA STELMACH
URSZULA BURTAN
MAŁGORZATA
KONOPELSKA
ELŻBIETA FICEK
2
3
4
ANNA PYRKOSZ
BARBARA FRAŃCZAK
ALEKSANDRA TAŹBIER
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
JULIA CZURCZAK
PATRYCJA TROJANOWSKA
NATALIA PYTLAK
EMILIA BATOR
PATRYCJA HOMA
PATRYCJA ŻÓŁKIEWICZ
ZUZANNA CYRAN
NATALIA PIECHUTA
ALEKSANDRA
DOBRZAŃSKA
HUBERT BYCZYŃSKI
JAKUB POŁOWNIAK
RAFAŁ MAZUR
PATRYCJA PERCZYŃSKA
NATALIA KNELLER
WERONIKA KLUZ
MARTYNA KIERNICKA
21
ERYK KUKURYK
22
23
24
KLARA WESOŁOWSKA
ALICJA BRZÓZKA
ANNA BUNIOWSKA
DOROTA RUSIN
ELŻBIETA GAŁUSZKA
JOANNA KWIETNIOWSKA
MARZENA KARPIŃSKA
IANA TARNOVSKA
ANNA KOT
ANNA SZEIB
MAGDALENA BEDNARSKA
AGNIESZKA FRYZEŁ
MARTA STACHIEWICZ
MAGDALENA STĘPNIAK
BEATA GŁOWIAK
BARBARA SITEK
25
BIANKA CIERPICH
MARTA BANEK
26
WIKTORIA GOŻDZIEWSKA
27
28
MARTA GUTKOWSKA
HUBERT FRĄC
29
JULIA LASEK
30
MAJA MAZUR
31
MACIEJ PAŚNICZEK
32
33
ANNA TOKARCZYK
ANTONINA KOCIUBA
34
35
KAROLINA SKÓRSKA
KATARZYNA WIŚNIEWSKA
36
37
38
MICHAŁ DYKIEL
BIANKA KOZICKA
OLIWIA SKOWROŃSKA
39
MARTYNA BATRUCH
MAŁGORZATA
KONOPELSKA
IZABELA LISKOWICZ
ELŻBIETA RATUSZYŃSKANOWAK
PATRYCJA GRABIEC
ANNA MATUSZEK
JOLANTA PIEROŻAK DULIŃSKA
GENOWEFA CIESZYŃSKA
EDYTA CIEŚLIŃSKA
BARBARA PAŁYSIEWICZ
AGNIESZKA FRYZEŁ
MARTA STACHIEWICZ
ANNA MATUSZEK
MAŁGORZATA
KONOPELSKA
JADWIGA TERPIN
GRAŻYNA KAFEL
MAŁGORZATA
KONOPELSKA
ANNA CZARNY
KRYSTYNA PIETRZAK
ANNA KIELAR
ELŻBIETA FICEK
STANISŁAWA GRABOWSKA
DOROTA MARKOWICZ
MAŁGORZATA BĘŚ
SYLWIA WIŚNICKA
NAZWA PLACÓKI
PRZEDSZKOLE PUB NR 35
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8
SZKOŁA PODST NR 23
SZKOŁA PODST NR 1
ZESP. SZKÓŁ NR 1
GIMNAZJUM NR 8
SZKOŁA PODST NR 12
SZKOŁA PODST NR 17
MŁODZ. DOM KULTURY
RDK
SZKOŁA PODST NR 9
SZKOŁA PODST NR 2
SZKOŁA PODST NR 24
SZKOŁA PODST NR 12
SZKOŁA PODST NR 12
SZKOŁA PODST NR 9
SZKOŁA PODST NR 25
ZESP. SZKÓŁ NA 8
PRZEDSZKLOLE PUBL. NR 9 NR
9
PRZEDSZKLOLE PUBL. NR26
SZKOŁA PODST. NR 23
ZESP. SZKÓŁ W MALAWIE
ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH
NR2
ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH
NR2
SZKOŁA PODST. NR 1
SZKOŁA PODST. NR 15
SZKOŁA PODST. NR 24
PRZEDSZKOLE PUB NR 35
PRZEDSZKOLE PUB NR 9
SZKOŁA PODST. NR 5
PRZEDSZKOLE PUB NR 35
PRZEDSZ. PUBL. NR 26
PRZEDSZKOLE PUB NR 35
SZKOŁA PODST. NR 1
SZKOŁA PODST NR 23
SZKOŁA PODST NR 23
SZKOŁA PODST NR 1
ZESPÓŁ SZKOLNO-
40
PATRYCJA GIERLAK
41
42
ANNA RYBCZYK
JULIA STARZAK
43
KINGA NITA
EDYTA MOŚCIDŁOSĄCZAWA
J.W
SZKOŁA PODST. W
KIELNAROWEJ
DOROTA GASZTYCH
PRZEDSZKOLNY NR 2
SZKOŁA PODST. NR 12
SZKOŁA PODST. NR 12
IZABELA LISKOWICZ
ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZ. 2
Jury postanowiło, że zgodnie z regulaminem wyeksponowane zostaną wszystkie prace nagrodzone,
wyróżnione, oraz prace nominowane .
NA TYM PROTOKÓŁ ZAKOŃCZONO I PODPISANO

Podobne dokumenty