Regulamin Dmuchańca

Komentarze

Transkrypt

Regulamin Dmuchańca
Regulamin Dmuchańca
1. Dziecko wchodzi do Strefy Zabaw - Bawialni tylko za pozwoleniem osoby
pełnoletniej, w trakcie pobytu pozostaje pod jej ścisłą opieką.
2. Dzieci wchodzą w Strefie Zabaw już bezpośrednio do Bawialni Dmuchany
Disneyland w skarpetkach, bądź czystych o miękkich podeszwach pełnych
pantofelkach, pozostawiając obuwie na zewnątrz bawialni w miejscu do tego
oznaczonym. Do pozostawionego Obuwia obsługa bawialni przypina kartkę z
informacją o czasie rozpoczęcia zabawy dziecka. Po skończonej zabawie
dziecko otrzymuje obuwie po całkowitym uiszczeniu opłaty zgodnie z
cennikiem za pobyt w bawialni.
3. Czas pobytu w Bawialni pilnują rodzice lub prawni opiekunowie, którzy
wykupili pierwszy 10-cio minutowy pobyt dziecka w bawialni.
4. Jeden żeton odpowiada 10 minutom zabawy w Bawialni. Za każde kolejne
rozpoczęte 10 minut obowiązuje dopłata zgodna z cennikiem.
5. Zabrania się jedzenia i picia na terenie Bawialni..
6. Dzieci nie mogą mieć podczas zabawy: okularów, zegarków, łańcuszków
lub jakichkolwiek ostrych i niebezpiecznych przedmiotów.
7. Ośrodek Sabat Krajno nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione
bądź pozostawione.
8. Na terenie Strefy Zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia
papierosów i spożywania alkoholu, a także wprowadzania zwierząt.
9. Podczas zabawy nie należy:
--
POPYCHAĆ INNYCH DZIECI!
--
WNOSIĆ JEDZENIA I NAPOJÓW DO STREFY ZABAW!
-- ZABRANIA SIĘ SPOŻYWANIA SŁODYCZY, JEDZENIA ORAZ
PICIA PODCZAS ZABAWY !
-- ZABRANIA SIĘ WCHODZENIA NA ZEWNĘTRZNE
KONSTRUKCJE PLACU ZABAW DLA DZIECI !
10. Za bilet zakupiony i nie wykorzystany nie zwracamy pieniędzy.
11. Klient dokonujący zakupu biletu oświadcza, że zapoznał się z
regulaminem Strefy Zabaw – Bawialni Dmuchany Disneyland oraz
akceptuje jego treść.
12. Strefa Zabaw jest oznaczona napisem Strefa Zabaw.
13. Wszelkie roszczenia zgłoszone po wizycie lub zabawie uznane zostaną za
nie powstałe w Bawialni.
14. Właściciel oraz personel Strefy Zabaw nie ponosi odpowiedzialności za
bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających regulaminu.
DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU I
ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY!
„ SabatKrajno”

Podobne dokumenty