Zobacz regulamin

Komentarze

Transkrypt

Zobacz regulamin
1. Organizator
Organizatorem turnieju Papier Nożyce Kamień (dalej PNK) jest Agencja Live Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie /01-882/,
przy ul. Żeromskiego 17C (NIP 521-32-21-905; Regon 015291980), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000134061,
z kapitałem podstawowym w wysokości 100 000,00 zł (w dalszej części Regulaminu jako „LIVE”) działająca na zlecenie
Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Spółką z o.o. z siedzibą w Żywcu, przy ul. Browarnej 88, (NIP 553-21-98-703; Regon 072 391
763), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy
– Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004429 (w dalszej części Regulaminu jako „ŻSID”).
2. Zasady uczestnictwa
W turnieju PNK może wziąć udział każda pełnoletnia osoba. Warunkiem wzięcia udziału w turnieju PNK jest wpisanie się
na listę uczestników. Wpisanie się na listę uczestników jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Maksymalna liczba
uczestników jednego turnieju wynosi 32 osoby. O znalezieniu się na liście uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Zasady gry Papier Nożyce Kamień
Gra składa się z kolejnych tur. W każdej turze obydwaj gracze, na umówiony sygnał, szybko wystawiają przed siebie
dłoń, pokazującą symbol papieru, kamienia lub nożyc. Gracz, który pokazał silniejszy symbol, otrzymuje jeden punkt.
W przypadku pokazania dwóch takich samych symboli następuje remis – punktu brak. Hierarchia symboli:
• nożyce są silniejsze od papieru, ponieważ go tną,
• kamień jest silniejszy od nożyc, ponieważ je tępi,
• papier jest silniejszy od kamienia, ponieważ go owija,
SYMBOL PAPIER
SYMBOL NOŻYCE
SYMBOL KAMIEŃ
Gracz, który pierwszy uzyska umówioną wcześniej ilość punktów, wygrywa partię.
4. Zasady turnieju Papier Nożyce Kamień
• System.
Turniej rozgrywany jest systemem pucharowym. Z 32 zawodników w sposób losowy wyłonionych zostaje 16 par.
Uczestnicy rozgrywają mecze pomiędzy sobą, po których zwycięzca kwalifikuje się do dalszych gier, pokonany odpada
z rywalizacji.
• Rozgrywka.
W każdej rozgrywce bierze udział dwóch zawodników oraz sędzia, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem meczu.
Zawodnicy zobowiązani są do jednoczesnego oraz wyraźnego pokazywania jednego z trzech dozwolonych znaków –
pokazanie innego znaku skutkuje utratą punktu na rzecz przeciwnika. Niedozwolone jest spóźnianie się ze wskazaniem
znaków – za pierwsze spóźnienie sędzia ukaże uczestnika upomnieniem, każde kolejne spóźnienie karane będzie utratą
punktu na rzecz przeciwnika. Mecze prowadzone są do dwóch wygranych setów, każdy set do pięciu punktów.
5. Nagrody
Pierwsze miejsce: Longboard + koszulka Żywiec
Drugie Miejsce: 24 puszki piwa Żywiec + koszulka Żywiec
Trzecie Miejsce: koszulka Żywiec
Czwarte Miejsce: koszulka Żywiec

Podobne dokumenty