Bukieciarstwo i florystyka z elementami technik decoupage

Komentarze

Transkrypt

Bukieciarstwo i florystyka z elementami technik decoupage
HARMONOGRAM SZKOLENIA
Organizator szkolenia
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach –
Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach
Nazwa szkolenia
Bukieciarstwo i florystyka z elementami technik
decoupage
Data i miejsce
07.07.2014 – 18.07.2014
Centrum Kształcenia Zawodowego
w Kielcach,
ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce
łączna liczba
godzin:
80
INFORMACJE OGÓLNE
Data realizacji
szkolenia
1.
07 lipca 2014
(poniedziałek)
2.
08 lipca 2014
(wtorek)
3.
09 lipca 2014
(środa)
Przedmiot/
Temat
Godziny
realizacji
Liczba godzin
dydaktycznych
Artykuły dekoracyjne
1
Podstawowe zasady
wykonywania kompozycji
2
Style w kompozycjach
9.0017.00
2
Dekoracja wnętrz
2
Ekonomika handlu
1
Narzędzia i środki techniczne
1
Anatomia i fizjologia roślin
2
Asortyment roślin ozdobnych
Sposoby utrwalania materiału
roślinnego
9.0017.00
2
Maria LeźnickaKsiążkiewicz
Łucja Gładka
1
Główne aspekty uprawy roślin
ozdobnych
2
Ekonomika handlu
1
Florystyka
okolicznościowa
z
zastosowaniem
żywych
kwiatów
Trener
prowadzący
(imię
i nazwisko)
9.0017.00
7
Maria LeźnickaKsiążkiewicz
Projekt systemowy pn. Działanie szansą na przyszłość realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej
integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach ul. Studzienna 2, 25 - 544 Kielce, tel. 041/ 331-25-24
Siedziba Sekcji projektu systemowego PO KL ul. Wesoła 51 sektor A piętro V, 25 - 353 Kielce, tel. 041/ 340-72-76
4.
10 lipca 2014
(czwartek)
Florystyka
okolicznościowa
z
zastosowaniem
żywych
kwiatów
9.0017.00
Kompozycje w naczyniach
5.
11 lipca 2014
(piątek)
6.
14 lipca 2014
(poniedziałek)
Kompozycje w naczyniach
Florystyka żałobna
Florystyka żałobna
Decoupage
5
3
9.0017.00
9.0017.00
3
5
1
7
7.
15 lipca 2014
(wtorek)
Florystyka ślubna
9.0017.00
8
8.
16 lipca 2014
(środa)
Dekoracje okolicznościowe
9.0017.00
8
9.
17 lipca 2014
(czwartek)
10.
18 lipca 2014
(piątek)
Kompozycje w naczyniach
Kompozycje z roślin suchych,
sztucznych i preparowanych
Kompozycje z roślin suchych,
sztucznych i preparowanych
Maria LeźnickaKsiążkiewicz
Maria LeźnickaKsiążkiewicz
Maria LeźnickaKsiążkiewicz
Maria LeźnickaKsiążkiewicz
Maria LeźnickaKsiążkiewicz
6
9.0017.00
9.0017.00
RAZEM ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH I PRAKTYCZNYCH
2
Maria LeźnickaKsiążkiewicz
8
Maria LeźnickaKsiążkiewicz
80 godz.
_
Projekt systemowy pn. Działanie szansą na przyszłość realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej
integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach ul. Studzienna 2, 25 - 544 Kielce, tel. 041/ 331-25-24
Siedziba Sekcji projektu systemowego PO KL ul. Wesoła 51 sektor A piętro V, 25 - 353 Kielce, tel. 041/ 340-72-76

Podobne dokumenty