NIE BÓJ SIĘ , TYLKO WIERZ

Komentarze

Transkrypt

NIE BÓJ SIĘ , TYLKO WIERZ
Nasza Parafia
NR 26/09 (529)
28 VI - 4 VII 2009
XIII Niedziela
Zwykła
ISSN 1506-3089
Tygodnik Michalickiej Parafii Matki Bożej Królowej Aniołów na Bemowie
K
ażdego roku czas wakacyjny pozwala nieco zwolnić tempo życia. Także intensywna praca duszpasterska naszej parafii przyjmuje zupełnie inny model. Od kilku lat wpisuje się w niego wakacyjna
przerwa w ukazywaniu się „Naszej Parafii”. Dziękując więc za kolejny rok cotygodniowych spotkań
na naszych łamach, życzymy owocnego wypoczynku. Do lektury parafialnego tygodnika zapraszamy
znowu w niedzielę, 6 września. Z Panem Bogiem!
NIE BÓJ SIĘ, TYLKO WIERZ
EWANGELIA NA XIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ, ROK B: MK 5,21-43
G
dy Jezus przeprawił się
z powrotem łodzią na
drugi brzeg, zebrał się
wielki tłum wokół Niego,
a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy
Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: „Moja córeczka dogorywa, przyjdź
i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła”.
Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł
za Nim i zewsząd Go ściskali.
A pewna kobieta od dwunastu lat
cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe
mienie wydała, a nic jej nie pomogło,
lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała
ona o Jezusie, więc zbliżyła się z tyłu
między tłumem i dotknęła się Jego
płaszcza. Mówiła bowiem: „Żebym się
choć Jego płaszcza dotknęła, a będę
zdrowa”. Zaraz też ustał jej krwotok
i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona
z dolegliwości. Jezus także poznał zaraz w sobie, że moc wyszła od Niego.
Obrócił się w tłumie i zapytał: „Kto dotknął się mojego płaszcza?” Odpowiedzieli Mu uczniowie: „Widzisz, że tłum
zewsząd Cię ściska, a pytasz: Kto się
Mnie dotknął?” On jednak rozglądał się,
aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy
kobieta przyszła zalękniona i drżąca,
gdyż wiedziała, co się z nią stało, upadła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: „Córko, twoja
wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź
uzdrowiona ze swej dolegliwości”.
Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: „Twoja córka umarła, czemu jeszcze
trudzisz Nauczyciela?” Lecz Jezus słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu
synagogi: „Nie bój się, tylko wierz”. I nie
pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem
Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania,
płaczu i głośnego zawodzenia wszedł
i rzekł do nich: „Czemu robicie zgiełk i
płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko
śpi”. I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca,
matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim
byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało.
Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do
niej: „Talitha kum”, to znaczy: „Dziewczynko, mówię ci, wstań”. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła,
miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli
wprost ze zdumienia. Przykazał im też
z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść.
W Numerze:
Strona 1 - Chleb na drogę
Strona 2 - Kościół Żywy
Strona 3 - Wiersz
Strona 4 - Rok Kapłański,
Strona 5 - Kalendarium, Nasze Sprawy
Strona 6 - Ogłoszenia
2
Nasza Parafia
26/2009
Chleb na drogę
N
iewiasta, która biegła za Jezusem ze swoim trwającym od dwunastu lat cierpieniem - zachowywała się tak, jakby chciała
ukraść cud. Nie mówiła słowa. Usiłowała tylko ukradkiem, cichaczem dotknąć szaty Jezusa i wyzdrowieć. Czy nie spotykamy się z niebezpieczeństwem magii, według której można korzystać z tajemniczych sił - poza Bogiem? Niewiasta,
przywołana, rozpoznana przez Jezusa, padła Mu do nóg. „Zalękniona i drżąca” zrozumiała, że wiedział o niej wszystko. Uwierzyła.
Niepodobna Boga ominąć - jedynego źródła cudu.
ks. Jan Twardowski, Wszędy pełno Ciebie, s.121.
CZY NAPRAWDĘ JESTEŚMY WOLNI?
PROŚ GO, BY BYŁ ZAWSZE Z TOBĄ WTEDY,
KIEDY STAJESZ NA ROZSTAJNYCH DROGACH.
Czym jest wiara? Wiara to udział w widzeniu Boga. Aby mieć udział
w widzeniu Boga trzeba być wolnym w swoim sumieniu. Wolność
sumienia zależy od nas samych, zależy od naszej przyjaźni z Bogiem.
Czy naprawdę jesteśmy wolni?
T
yle jest wątpliwości na
ten temat. Jak pomyślimy dokładniej, to nie
trudno stwierdzić, że
tylko Bóg jest absolutnie
wolny. Nasza wolność jest uwarunkowana różnymi czynnikami psychicznymi i fizycznymi takimi jak charakter,
zdrowie, poziom umysłowy, wrodzone zdolności i inne. Niemniej nasza
wolność jest rzeczywista. Każdy z nas
w jakiejś mierze doświadcza tego, że
może działać i nie działać, może wybierać swoich przedstawicieli np. do
parlamentu czy do samorządu albo też
nie wybierać. Może działać tak i może
działać inaczej. Może praktykować
swoją wiarę w czasie urlopu i wakacji
albo nie. Taka jest ludzka norma wynikająca z wolnej woli, którą obdarował
nas Bóg , każdego w tej samej mierze.
Po prostu jesteśmy wolnymi ludźmi.
Wszyscy jak jeden! Zawsze było mi żal
ludzi, którzy boją się być sobą. A już
do rozpaczy doprowadzić może standardowy wypreparowany ,, małolat”.
Każdy tak samo ubrany i uczesany,
słuchający tej samej muzyki, wygłaszający takie same opinie, tak jak byłby przez kogoś zaprogramowany. Toć
to świetna glina w rękach speców od
manipulacji medialnej, której doświadczamy na porządku dziennym .Zresztą
od takich celowych zaprogramowań
nie są wolni nawet ludzie dorośli, często nawet starsi wiekiem. To czy damy
się komuś zaprogramować i wymanipulować mediom, zależy tylko od nas
parafia-bemowo.waw.pl
samych od naszej wiedzy o świecie
i zjawiskach społecznych zachodzących w nim. Jesteśmy przecież wolni.
A więc dlaczego tak łatwo dajemy się
komuś zmanipulować. Szczególnie w
tym okresie wakacyjnym dając sobie
dużo luzu. Z punktu widzenia religijnego, wolność jest nie tylko darem
ale także szczególnym zadaniem jakie
przed nami stawia Bóg. Czy rozumiesz
o co tu idzie? Czemu wiara dla niektórych jest tak niewygodna? Czemu tyle
pieniędzy idzie na jej zwalczanie? Bo
oprócz wszystkich innych walorów
i skutków jest ona ubezpieczycielką
wolności. Czy rozumiesz teraz, dlaczego w czasach komunizmu oraz dzisiejszych manipulacji medialnych, których
jesteśmy świadkami na co dzień, ludzie
garnęli się i garną do wiary? Bo ona zawsze dawała szansę zachowania samego rdzenia naszego człowieczeństwa
tzn. wolności. Wiesz dobrze, że twoje
życie w dużym stopniu zależy od twojego wyboru. To prawda. Decydując
się na taką, czy inną drogę, określasz
samego siebie, swoją przyszłość. Bóg
z całą powagą traktuje każdego człowieka jako zdolnego do decyzji moralnej oraz odpowiedzialnego za naród,
państwo a także za siebie. Nasz wybór
zawsze ma ostateczne konsekwencje
czy był dobry, czy też zły. A może
go także w ogóle nie było, bo stwierdziliśmy arbitralnie, że możemy sobie
darować decyzję bo i tak inni za nas
zadecydują. A więc po co sobie zawracać głowę. Ale wtedy nie miejmy
pretensji do innych, tylko do siebie
bo sami zdecydowaliśmy o własnej
niewoli, czyli pełnej zależności od innych. Tu pamiętać też trzeba, że nasz
wybór w oczach Boga ma zawsze kolosalne znaczenie. Decyduje on o naszym wiecznym losie, czyli o naszej
wieczności. To co rozstrzygniemy dziś
będzie miało olbrzymie znaczenie kiedyś w przyszłości. Dziś, gdy kierujemy
się często tylko konsumpcjonizmem
dążąc za wszelką cenę do tego aby jak
najwięcej mieć, nasze decyzje ostateczne są pozbawione moralności i są nasycone brakiem wyobraźni. Nasze działania skierowane są wtedy na doraźne
korzyści, nie przewidujemy co będzie
później, do czego nasza, na przykład
nieobecność w życiu kraju, rodziny i w
naszym osobistym życiu doprowadzi.
Nie ma najmniejszej wątpliwości , że
Bóg pragnie byśmy wybrali dla siebie
dobro, życie, szczęście. Ale odebrałby
nam wolną wolę, czego robić nie chce,
gdyby prowadził nas do szczęścia siłą.
Co wybierzesz to będziesz miał. Albo
coraz większe i radośniejsze dobro
aż do pełni – w Bogu. Albo zło coraz potworniejsze, zniewalające aż do
nasycenia nim do końca. Aż do obrzydzenia! Proś Boga w takich sytuacjach
szczególnie w tym okresie wakacji aby
Ci pomógł podjąć dobrą decyzję. Proś
Go, by był z Tobą wtedy, gdy stajesz
na rozstajnych drogach. Kiedy Ci się
po prostu nie chce. Kiedy nie wiesz co
masz robić dalej? W takich momentach zawsze dziękuj Panu Bogu, tak
po prostu, za życie oraz za serce, które
Ci dał, serce tak delikatne i wrażliwe,
serce, które kocha i, które jest kochane
przez Niego!
BRAT SZCZEPAN
26/2009
NASZE SPRAWY
KOŚĆIÓŁ ŻYWY
S
3
POEZJA
WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIE
W RADIU I TV
ejm głosował nad senackimi poprawkami do ustawy
medialnej. Po burzliwej
dyskusji przyjęta została
poprawka, zgodnie z którą
do zadań mediów należy wspieranie
chrześcijańskiego systemu wartości
i umacnianie rodziny - czytamy na
stronach internetowych Rzeczpospolitej.
Zgodnie z zapowiedziami premiera przy głosowaniu nad poprawkami
nie było w PO dyscypliny partyjnej.
Poprawka zakłada, że zadaniem mediów publicznych - oprócz wspierania chrześcijańskich wartości - jest
też służenie umacnianiu rodziny,
propagowanie postaw prozdrowotnych, przeciwdziałanie patologiom
społecznym oraz wszelkiej dyskryminacji (a nie jak uchwalił Sejm jedynie
dyskryminacji ze względu na: rasę,
narodowość, wyznanie, płeć i orientację seksualną).
W dyskusji przed głosowaniem
przedstawiciel PSL pytał, czy w przypadku odrzucenia poprawki Msza
Święta zniknie z telewizji, bądź będzie
poprzedzana reklamami. Autorka
ustawy, Iwona Śledzińska-Katarasińska wyjaśniła, że prezentacja uroczystości kościelnych zawsze wynikały z
umowy między episkopatem a telewizją, a nie z zapisów w ustawie. Stwierdziła też, że można ją uznać jako część
ustawowego obowiązku „krzewienia
kultury narodowej”. Odrzucenie poprawki rekomendowała sejmowa komisja kultury. Posłowie zadecydowali
jednak inaczej - za poprawką zagłosowało 272 posłów (94 posłów PO,
142 z PiS i 26 z PSL), przeciw - 131. 5
wstrzymało się od głosu.
Nasza Parafia
Posłowie opowiedzieli się także
za zniesieniem minimalnej kwoty,
o jaką KRRiT będzie musiała wystąpić wnioskując corocznie o pieniądze
na media publiczne. Sejm powiedział
„nie” dla przerywania reklamami programów publicznych nadawców.
Wieczorne głosowanie nad senackimi poprawkami do ustawy medialnej poprzedzone było sprawozdaniem komisji kultury i wystąpieniami
klubów. PSL nie krył, że część przepisów ustawy medialnej jest dla niego
kontrowersyjna. „PSL zawsze było
wierne zasadom narodowym, ludowym i chrześcijańskim” - podkreślił
Tadeusz Sławecki. Dodał, że PSL
będzie głosował za wpisaniem wspierania chrześcijańskich wartości jako
zadania mediów publicznych, finansowanego z budżetu, mimo zastrzeżeń ze strony PO.
Sojusz Lewicy Demokratycznej
już wczoraj zapowiadał, że po wprowadzonych przez Senat poprawkach,
projektu nie poprze. Poprze o ile senackie poprawki zostaną odrzucone
i ustawa wróci do formy, na którą Lewica się zgodziła - czytamy.
W debacie kilkakrotnie wracało
pytanie do marszałka Sejmu (m.in. ze
strony PSL), kiedy podda pod głosowanie sprawozdanie Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji, którego odrzucenie przez Sejm, Senat i prezydenta
pozwoli na szybką wymianę władz
w mediach publicznych. Sprawozdanie od początku kwietnia czeka na
rozpatrzenie przez parlament, jak
dotąd zajęła się nimi jedynie senacka
komisja kultury.
KAI (Rzeczpospolita)/kab
Słowo ma moc:
W Bogu dokonamy czynów pełnych mocy
i On podepcze naszych nieprzyjaciół.
W dzisiejszą niedzielę świętujemy
w parafii „Złote Gody”. Na piękny
Jubileusz 50 rocznicy zawarcia
Sakramentu Małżeństwa, jedna z
naszych parafianek zadedykowała
czcigodnym Małżonkom wiersz.
Dla Małżonków Jubilatów
BÓG łaską miłości
Łączy dwoje ludzi
Na wspólną pielgrzymkę
Przez ten piękny świat I wielkimi mocami
Ich serca obdarza,
Gdy razem uklękną
Na stopniach OŁTARZA.
- I od tej tak ważnej
W ich życiu chwili,
Kiedy swe ręce stułą złączyli
Dwa serca kochające,
Dwie głowy myślące,
Dwie pary rąk pracujące Tworzą wspólną jedność.
Wszystkie trudy i znoje
Dźwigają we dwoje.
Wszystkie niepokoje
Przeżywają we dwoje I wszystkie radości
Razem podzielają,
Ile tylko w swym życiu Tych radości mają.
Rodzinna wspólnota
Jest „Małym Kościołem”
A jego opoką Ślubne obrączki –
Które złotym kołem
Otaczają tę wspólnotę,
Zwaną „Małym Kościołem”,
Rodzinna wspólnota
Idzie przez życie
Swoją własną drogą –
A w tym labiryncie
Olbrzymiego świata –
Jak promień światła
Ze świętego obrazka,
Ta świeci tej drodze
Wielka Boża Łaska. Rodzinna wspólnota
Wspiera się dobrociąW takich warunkach,
Jakie życie stwarza,
Żeby nie ustać W tej trudnej podróży,
W którą ruszono Od stopni - OŁTARZA.
ALICJA
Ps 107, 14
parafia-bemowo.waw.pl
4
Nasza Parafia
26/2009
ODPUSTY W ROKU KAPŁAŃSKIM
ROK KAPŁAŃŚKI
Bliski jest dzień obchodów 150. rocznicy pobożnego przejścia do nieba świętego
Jana Marii Vianneya, Proboszcza z Ars, który na ziemi był godnym podziwu wzorem
prawdziwego pasterza w służbie owczarni Chrystusa.
P
onieważ przykład Jana
Marii Vianneya może
zainspirować wiernych,
w szczególności kapłanów, do naśladowania
Jego cnót, Papież Benedykt XVI postanowił, że od 19 czerwca 2009 roku
do 19 czerwca 2010 roku w całym
Kościele będzie celebrowany Rok Kapłaństwa, podczas którego duchowni
jeszcze bardziej umocnią swoją wierność Chrystusowi poprzez pobożne
rozmyślania i święte nabożeństwa oraz
inne stosowne praktyki. Ten święty
okres rozpoczął się w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, w Dniu
Modlitw o Uświęcenie Kapłanów,
nieszporami, które Benedykt XVI celebrował wobec relikwii świętego Jana
Marii Vianneya, przywiezionych specjalnie do Rzymu na tę okazję przez Biskupa diecezji Belley-Ars. Ojciec Święty zakończy Rok Kapłaństwa na placu
Świętego Piotra w Rzymie w obecności
duchownych przybyłych z całego świata, którzy odnowią złożone przyrzeczenie wierności Chrystusowi i ożywią
więzy kapłańskiego braterstwa.
Dar świętych odpustów, których
Penitencjaria Apostolska obecnym
Dekretem wydanym zgodnie z wolą
Ojca Świętego udziela w czasie Roku
Kapłaństwa:
„Wszyscy wierni, którzy w pokorze serca w kościele albo w kaplicy
będą uczestniczyć pobożnie we Mszy
Świętej, ofiarując tego dnia modlitwy
i dobre uczynki w intencji kapłanów,
aby Jezus Chrystus Najwyższy i Wieczny Kapłan ich uświęcił i kształtował
według swego Serca, mogą uzyskać
odpust zupełny pod warunkiem przystąpienia do sakramentalnej spowiedzi
i odmówienia modlitwy w intencjach
Ojca Świętego w dniach, w których rozpoczyna się i kończy Rok Kapłaństwa,
w dniu 150. rocznicy śmierci świętego
Jana Marii Vianneya (4 sierpnia 2009
r. – przyp. red), w pierwsze czwartki
miesiąca oraz w inne dni wyznaczone
przez poszczególnych ordynariuszy
dla pożytku wiernych. Zachęca się, aby
w kościołach katedralnych i parafialnych kapłani, którym powierzona jest
tam posługa duszpasterska, prowadzili odnośne nabożeństwa, celebrowali
Msze Święte i sprawowali sakrament
pokuty.
Osoby w podeszłym wieku, chorzy i wszyscy, którzy ze słusznych powodów nie mogą wychodzić z domu,
mogą uzyskać odpust zupełny, jeśli
– w duchu wyzbycia się przywiązania
do jakiegokolwiek grzechu i z zamiarem wykonania, jak tylko będzie to
możliwe, trzech zwykłych warunków
odpustu – we własnym domu albo
tam, gdzie przeszkoda ich wstrzymuje,
w dniach wyżej wskazanych odmówią modlitwy o uświęcenie kapłanów
i ofiarują z ufnością Bogu przez Maryję, Królową Apostołów, swoje cierpienia i niewygody życia.
Udziela się, wreszcie, odpustu
cząstkowego wszystkim wiernym,
ilekroć pobożnie odmówią pięć razy
Ojcze nasz…, Zdrowaś, Maryjo…
i Chwała Ojcu… albo inną modlitwę specjalnie zatwierdzoną ku czci
Najświętszego Serca Pana Jezusa, by
wyprosić kapłanom łaskę zachowania
czystości i świętości życia” (z Dekretu
Penitencjarii Apostolskiej o odpustach
na Rok Kapłański).
CZYTANIA NA KAŻDY DZIEŃ
- PONIEDZIAŁEK DZ 12,1-11; PS 34,2-9; 2 TM 4,6-9.1718; MT 16,18; MT 16,13-19;
- ŚRODA RDZ 21,5.8-20; PS 34,7-8.10-13; AM
5,14; MT 8,28-34;
- PIĄTEK EF 2,19-22; PS 117,1-2; J 20,29; J
20,24-29;
- WTOREK Rdz 19,15-29; Ps 26,2-3.9-12; Ps
130,5; Mt 8,23-27;
- CZWARTEK RDZ 22,1-19; PS 116,1-6.8-9; 2 KOR
5,19; MT 9,1-8;
- SOBOTA RDZ 27,1-5.15-29; PS 135,1-6; JK
1,18; MT 9,14-17;
parafia-bemowo.waw.pl
26/2009
Nasza Parafia
5
29 CZERWCA - UROCZYSTOŚĆ
ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
KALENDARIUM
Ś
w. Piotr początkowo nosił
imię Szymon. Przy pierwszym spotkaniu Chrystus
nazwał go Piotrem. Pochodził z Betsaidy, był bratem
św. Andrzeja Apostoła. Chrystus od
samego początku wyróżniał go spośród grona Apostołów: Piotr był jednym ze świadków wskrzeszenia córki
Jaira, przemienienia na górze Tabor i
agonii w ogrodzie Getsemani. Jezus
uratował go, gdy tonął w Jeziorze
Genezaret, od niego rozpoczął umywanie nóg Apostołów podczas Ostatniej Wieczerzy. Przed pojmaniem
Piotr gorąco zapewniał Chrystusa, że
kocha Go tak bardzo, że gotów jest
za Niego umrzeć. Jezus zapowiedział
mu jednak, że Go zdradzi - i tak się
stało. Piotr przeżył wtedy wielką
przemianę. Dlatego Chrystus powierzył mu władzę nad swoją Owczarnią, czyniąc go pierwszym papieżem
Kościoła. O jego działalności czytamy
m.in. w Dziejach Apostolskich. Zginął
śmiercią męczeńską w Rzymie. Pozo-
stawił po sobie dwa Listy, pisane
w latach 63 i 64.
W tym samym dniu Kościół
wspomina także św. Pawła Apostoła,
podkreślając w ten sposób, że obaj
Apostołowie ponieśli śmierć tego
samego dnia i byli współzałożycielami gminy w Rzymie. Paweł pochodził
z Tarsu. Przez długi czas był wielkim
prześladowcą chrześcijan, uważał
ich za zdrajców (asystował m.in. przy
ukamienowaniu św. Szczepana).
W czasie jednej z jego wypraw pod
Damaszkiem objawił mu się Chrystus. To wywołało w nim głębokie
nawrócenie. Od tej pory stał się
najżarliwszym głosicielem Chrystusowej Ewangelii. Dołączył do grona
dwunastu Apostołów. Dobrą Nowinę
zaniósł bardzo daleko, przemierzając
tysiące kilometrów. Był m.in. w Syrii,
Grecji, Macedonii, Italii. Podczas tych
podróży wielokrotnie był więziony.
Zginął ścięty mieczem w roku 67.
Pozostawił po sobie 13 Listów Apostolskich.
OGŁOSZENIA
NASZE SPRAWY
OGŁOSZENIE
MICHALICKIE
WARSZTATY MUZYCZNE
NA BEMOWIE DLA
MŁODZIEŻY
Od 1 lipca do 31 sierpnia 2009 roku Biblioteka im. Jana Pawła II czynna
będzie w poniedziałki od 16.00 do 20.00.
ZAJĘCIA BEZPŁATNE
KOMUNIKAT
Indywidualna nauka śpiewu, próby
z cały chórem, repertuar gospel
i rozrywkowy.
Komunikat dla osób dorosłych, które nie zdobyły zawodu lub chcą podnieść
swoje kwalifikacje. Dyrekcja Zespołu Szkół nr 24 im. prof. S. Bryły zaprasza
do podjęcia nauki:
w Technikum Budowlanym nr 22 dla Dorosłych
w zawodzie technik budownictwa
w Szkole Policealnej nr 48 dla Dorosłych
w zawodach: technik budownictwa , technik bhp.
Nauka odbywa się w systemie zaocznym i jest bezpłatna.
Kontakt: 01-452 Warszawa, ul. Księcia Janusz 45/47 tel. 0-22 836-17-71,
www.bryla.edu.pl, [email protected]
Ośrodek MICHAEL
Warszawa - Bemowo
zapisy: [email protected]
tel. 022 8610278
06-17 lipca 2009
Zadanie „Michalickie Warsztaty
Muzyczne na Bemowie” jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze
środków Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnicy Bemowo.
parafia-bemowo.waw.pl
6
Nasza Parafia
26/2009
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
28.06.2009 R.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Okres wakacji to czas zmian personalnych w naszej parafii. W najbliższym
czasie naszą wspólnotę zakonną i parafialną opuści Ks. Krzysztof Bartochowski, któremu serdecznie dziękujemy za ośmioletni pobyt na Bemowie i pracę jako wikariusza i katechety oraz prefekta tutejszej wspólnoty
zakonnej. Ks. Krzysztof obejmuje urząd proboszcza i dyrektora domu
zakonnego w Nowej Słupi (woj. świętokrzyskie). Po rocznej praktyce w
Ośrodku „Michael” na studia do Krakowa powraca kl. Jacek Koza. Również jemu serdecznie dziękujemy za obecność i gorliwą pracę.
Dziś o godz. 13.00 Uroczysta Msza św. dziękczynno - błagalna w intencji
par małżeńskich przeżywających w tym roku Złoty Jubileusz Małżeństwa.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy również rodziny Jubilatów.
Jutro Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła . Zapraszamy do
udziału w Mszach Świętych.
W środę naszej wspólnocie zakonnej imieniny obchodzi br. Marian
Świerczewski, pamiętajmy w modlitwie Jego Intencji.
W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca, zachęcamy do modlitwy
o powołania zakonne i kapłańskie.
W piątek obchodzimy Święto Św. Tomasza Apostoła, również tym dniu
przypada I piątek miesiąca, do chorych w okresie wakacyjnym z posługą
kapłańską nie chodzimy.
W I sobotę miesiąca po Mszy św., o godz. 18. 00 w Kaplicy Aniołów wystawienie Najświętszego Sakramentu , adoracja, modlitwa różańcowa
i o godz. 20.00 Msza święta.
Informujemy, ze przez cały czas wakacji nie będzie w niedziele Mszy św.
dla dzieci o godz. 11.30 w Kaplicy Aniołów.
Przypominamy również rodzicom, dzieciom i młodzieży o świadectwie
życia chrześcijańskiego przez obowiązek niedzielnego uczestnictwa we
Mszy świętej w wakacje i zachęcamy do częstego korzystania z daru
komunii świętej.
Kancelaria parafialna w czasie wakacji będzie czynna od poniedziałku do
piątku po południu od godz. 16.00 – 17.30. Natomiast w I piątki miesiąca
tylko do południa od godz. 9.00 – 10.00.
Wszystkich seniorów zapraszamy na darmowe zajęcia i warsztaty prowadzone przez Rodzinę Kolpinga w ramach Akademii Seniora. Szczegóły
w gazetce parafialnej.
Przypominamy, że w dniach od 1 – 14. lipca odbędzie się XXV Trzeźwościowa Piesza Pielgrzymka młodzieży z Warszawy do Miejsca Piastowego. Zachęcamy młodzież z naszej parafii do udziału. Szczegółowe informacje są podane w gablocie przed kościołem.
Przypominamy, że organizowana jest 3 dniowa pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego w Tuligłowach z okazji 100 lecia Koronacji Cudownego
Obrazu Niepokalanej Matki Dobrej Nadziei. Wyjazd 14 sierpnia w piątek
po południu godz. 17.00. W programie zwiedzanie Kalwarii Pacławskiej,
Leżajska i Łańcuta. Koszt 90 zł. Zapisy w zakrystii lub w kancelarii.
Wszystkim parafianom i gościom życzymy radosnego przeżywania dzisiejszej niedzieli oraz nowego tygodnia z szczególnym błogosławieństwem Bożym na czas wakacji dzieci i młodzieży.
Redaktor Naczelny: Ks. Rafał Kamiński, tel. 638 24 58 (wew. 133)
Adres Redakcji: ul. Ks. Br. Markiewicza 1, 01-493 Warszawa
Konto Parafii: BPH - PBH S.A. 06 1060 0076 0000 4042 8004 1300
NP w Internecie: www.parafia-bemowo.waw.pl; [email protected]
Nakład: 2 000 egz. | Koszt wydania: 35 gr/egz.
Cena: Dobrowolne ofiary złożone do skarbonek „Naszej Parafii”
parafia-bemowo.waw.pl
RODZINA KOLPINGA
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga
zaprasza wszystkie osoby powyżej
60 roku życia do udziału w Akademii Seniora. Zajęcia rozpoczynają
się już w lipcu, trwają do końca
roku i obejmują kurs językowy,
kurs komputerowy, warsztaty(pięć
o różnorodnej tematyce), wycieczki
terenowe. Część zajęć będzie prowadzona przez młodych wolontariuszy. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Każdemu, kto będzie tego
potrzebował, udzielona też zostanie wszechstronna porada. Osoby
zainteresowane prosimy o kontakt
osobisty lub telefoniczny. Uwaga!!!Liczba miejsc ograniczona!!!
Dyżury w biurze Kolpinga
(obok w biura Ośrodka Michael):
wt. - pt. godz. 16-18.30
Telefon. 22 861-02-79
KURS
KOMPUTEROWY
Ostatnia przedwakacyjna edycja
szkoleń z podstaw użytkowania
komputera odbędzie się od dnia
6.07.2009 i potrwa do 30.07.2009.
Są wolne miejsca. Kurs adresujemy
do osób dorosłych, które ominęła
szkolna edukacja informatyczna –
wiek nieograniczony. Kursy dostosowane są do każdego poziomu.
Po ukończeniu kursu opanujemy:
komunikację, bezpłatne rozmowy
z bliskimi przez Internet, praktyczne umiejętności wyszukiwania
potrzebnych informacji w sieci, załatwianie spraw urzędowych, wykorzystanie komputera do słuchania
radia, oglądania TV, filmów i zdjęć
fotograficznych.
W zależności od zapotrzebowania
gotowi jesteśmy rozszerzyć zakres
tematyczny szkoleń. Potrzeby każdego użytkownika kursu są traktowane indywidualnie, z wielką pieczołowitością. Zajęcia odbywają się
w małych, kilkuosobowych grupach.
Koszty kursu bardzo umiarkowane.
Po skończeniu szkolenia umiejętności kursanta powiększą się na tyle,
aby mógł samodzielnie posługiwać
się komputerem!
Wszelkie pytania, jak i zgłoszenia,
prosimy kierować do biura: Jerzy
Czechak nr tel. 501 340 779.
Biuro Usług Informatycznych
COMTEKST Tel. (022) 638 67 71

Podobne dokumenty