słowo od redakcji - Acta Bio-Optica et Informatica Medica

Komentarze

Transkrypt

słowo od redakcji - Acta Bio-Optica et Informatica Medica
Słowo wstępne
SŁOWO OD REDAKCJI
Inżynieria biomedyczna wyjątkowo potrzebuje kooperacji pomiędzy naukowcami,
medykami i przemysłem. Politechnika Wrocławska jest liderem takich pomysłów na
udaną wspłpracę. To właśnie na Politechnice Wrocławskiej 29 maja 2015 odbyło się
Sympozjum PARTNERSTWO NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE W INNOWACYJNYCH
TECHNOLOGIACH BIOMEDYCZNYCH. Patronat honorowy nad Sympozjum objął
Jego Magnificencja Rektor Politechniki Wrocławskiej Prof. dr hab. inż. Tadeusz
Więckowski.
W Komitecie Programowym pracowały osoby, które bardzo dobrze zdają sobie sprawę ze
współczesnych wyzwań technologii biomedycznych.
Prof. dr hab. inż. lek. med. Halina Podbielska, Katedra Inżynierii Biomedycznej, Wydział
Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Witkiewicz, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu,
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Dr inż. Igor Buzalewicz, Katedra Inżynierii Biomedycznej, Wydział Podstawowych Problemów
Techniki, Politechnika Wrocławska
Anna Kaczmarek, Wiceprezes Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED
Dr hab. Marta Kopaczyńska prof. PWr, Katedra Inżynierii Biomedycznej, Wydział Podstawowych
Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska
Dr inż. Katarzyna Kozłowska, Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej, Ośrodek
Współpracy Nauki z Gospodarką, Politechnika Wrocławska
Tomasz Leśniak, Wiceprezes Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED
Krzysztof Łanda, Prezes MedInvest Scanner Sp. z.o.o
Dr hab. inż. Celina Pezowicz prof. PWr, Katedra Inżynierii Biomedycznej, Mechatroniki i Teorii
Mechanizmów, Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska.
Spotkanie zorganizowane w ramach współpracy Politechniki z Klastrem PIKMED zgromadziło
pracowników naukowych i doktorantów, przedstawicieli świata medycyny, innowacyjnych
przedsiębiorstw i biznesu. Odbyły się dwa panele dyskusyjne, które zgromadziły wielu
zainteresowanych, a także chętnych do rzeczowej dyskusji:
Panel 1: Partnerstwo naukowo-przemysłowe w innowacyjnych technologiach biomedycznych
Panel 2: Pracodawcy służby zdrowia a programy studiów w zawodach medycznych i około
medycznych
Zanim rozpoczęły się dyskusje panelowe, uczestnicy mieli okazję wysłuchać ciekawych wystąpień
zaproszonych gości.
Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rusiński, Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką,
Politechniki Wrocławskiej powitał zebranych, a potem zaprezentował Osiągniecia Politechniki we
współpracy z otoczeniem przemysłowym.
Dr inż. Katarzyna Kozłowska, z Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej, Ośrodek
Współpracy Nauki z Gospodarką, Politechniki Wrocławskiej mówiła o Roli Ośrodka Współpracy Nauki
z Gospodarką w Promowaniu Partnerstwa Naukowo-Przemysłowego.
Anna Kaczmarek, Wiceprezes Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED, wystąpiła
z wykładem Rola klastra w budowaniu partnerstwa naukowo-przemysłowego w innowacyjnych
technologiach medycznych.
Prof. dr hab. Grzegorz Pawlicki z Politechniki Warszawskiej, były krajowy konsultant ds. inżynierii
medycznej zaprezentował: Studia podyplomowe – specjalizacja inżynieria medyczna.
Następnie Józef Biernat, Prezes Towarzystwa Inżynierii Medycznej, Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Ekonomicznych w Szpitalu Specjalistycznym w Gorlicach poruszył sprawy
Eksploatacji aparatury medycznej i infrastruktury szpitalnej.
Dr inż. Waldemar Grzebyk, z Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej, Ośrodek
Współpracy Nauki z Gospodarką, Politechniki Wrocławskiej przedstawił: Transfer technologii
i Autostrada Innowacji.
Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna, vol. 21, nr 2, 2015
I
Słowo wstępne
Dr hab. Marta Kopaczyńska prof. PWr, z Katedry Inżynierii Biomedycznej, Wydziału
Podstawowych Problemów Techniki, Politechniki Wrocławskiej zaprezentowała: Przykłady innowacji
medycznych: Nieinwazyjne metody fotonicznej diagnostyki i terapii chorób cywilizacyjnych.
Dr n. med. inż. Katarzyna Dzierzba, reprezentująca ADM Consulting Group S.A., Wrocławski Park
Technologiczny omówiła Sposoby finansowania projektów medycznych ze źródeł Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju.
Nawiązując do tego, lek. med. Krzysztof Łanda Prezes MedInvest Scanner Sp. z o. o. mówił Jak
zaprezentować innowacje warte finansowania inwestorom?
Ostatnie wystąpienie wzbudziło szczególne emocje i zainteresowanie. Prof. dr hab. n. med. Wojciech
Witkiewicz, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
zaprezentował wykład: Medycyna przyszłości.
Jak więc widać, wykłady były niezmiernie ciekawe. Po nich miały miejsce burzliwe dyskusje
panelowe do późnego wieczora.
Tego samego dnia we Wrocławiu gościli specjaliści krioterapii (na następnych stronach krótka
notatka z tego spotkania). Nasza Redakcja musiała podołać niemałemu wyzwaniu, żeby nie uronić nic
z obu wydarzeń; jako, że oba wydarzenia objęliśmy patronatem medialnym.
Zapraszamy do lektury obecnego wydania.
Redaktor Naczelny
Halina Podbielska
Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna, vol. 21, nr 2, 2015
II

Podobne dokumenty